of 26 /26
BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir bab ini anda akan dapat : 1. menerangkan kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi moden di Tanah Melayu 2. menghuraikan dasar British terhadap undang-undang berhubung tanah dan pekebun kecil di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. 3. mengenal pasti kesan-kesan dasar British terhadap ekonomi negara.

Sejarah Tingkatan 4: Bab10

Embed Size (px)

Text of Sejarah Tingkatan 4: Bab10

Page 1: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

BAB 10 : DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP

EKONOMI NEGARA

OBJEKTIF PEMBELAJARANPada akhir bab ini anda akan dapat :1. menerangkan kegiatan ekonomi tradisional dan ekonomi moden di Tanah Melayu2. menghuraikan dasar British terhadap undang-undang berhubung tanah dan pekebun kecil di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak.3. mengenal pasti kesan-kesan dasar British terhadap ekonomi negara.

Page 2: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

EKONOMI TRADISIONAL

PENGERTIAN CIRI - CIRI

DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA

Page 3: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

Bercucuk tanam Memungu

t hasil hutan

Menternak binatang

Menangkap ikan

Penanaman padi

Melombong

BENTUK EKONOMI TRADISIONAL

Page 4: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

EKONOMI SARA DIRI

TEKNOLOGI MUDAH

PENANAMAN PADI

Tajak

Cangkul

Tenggala

TugalPENANGKAPAN IKAN

Sungai

Laut

Sawah padi

KAEDAH

Tali kail Bubu jala

Page 5: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

EKONOMI DAGANGAN

Pertanian/perlombonga

n

Pertanian/perlombonga

nSkala BesarSkala Besar

Tenaga Buruh Ramai

Tenaga Buruh Ramai

Modal BesarModal Besar

Teknologi Tinggi

Teknologi Tinggi

Pasaran Luas

Pasaran Luas

Lebihan untuk

pasaran

Lebihan untuk

pasaran

Page 6: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

PERTANIAN KOMERSIALPERTANIAN KOMERSIAL

JenisJenis

Pemodal Eropah &

China

Pemodal Eropah &

China

Kopi

Tembakau

Ubi Kayu

Tebu

Lada Hitam

Gambir

Modal

Teknologi

Konsesi Tanah Luas

Tempoh Pajakan Lama

Getah

Page 7: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

Sejarah GetahSejarah Getah

Revolusi Perindustrian Eropah

Tanaman Hiasan di Perak

Pameran,Agihan Benih Percuma &Sistem Torehan

Ibedem

Pelabur Eropah

Syarikat Perwakilan

Guthrie Sime Darby

Sokongan

Sewa Tanah Rendah

Tarif Cukai Rendah

Insfrasturktur

Pusat Pendtadbiran

Buruh Asing

Page 8: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

KEMEROSOTAN HARGA GETAH 1920

KEMEROSOTAN HARGA GETAH 1920

Terikat Kepada Kawalan Ekonomi

Dunia

Mengehadkan Pengeluaran

Rancangan Sekatan

Stevenson

Page 9: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

JENIS GALIANJENIS GALIAN

INDUSTRI PERLOMBONGAN

BauksitBijih Timah

Arang Batu

EmasBijih Besi

Antimoni

Bijih Timah

Pembesar Melayu

Pemodal China Pemodal Eropah

Tiada Modal Pajakan

Kebenaran

Modal

Kapal Korek

Enekmen &Undang-Undang

Mengalami KemerosotanMengalami

Kemerosotan

Page 10: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

FAKTORKEMASUK

AN BURUHASING

FAKTORKEMASUK

AN BURUHASING

Buruh Tempatan Kurang

Buruh India & China

Galakan Kolonial British

Tiada Tentangan

Orang Melayu

Hubungan Tradisi TM

dengan India

Kemakmuran

Peluang Pekerjaan

Kestabilan Politik

Page 11: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

CARA KEMASUKAN

BURUHCHINA

TiketKreditTiketKredit

Ambilan KakitanganAmbilan

Kakitangan

Rumah KongsiRumah Kongsi

Pegawai ke ChinaPegawai ke China

Majikan BiayaMajikan Biaya

Lantik Pegawai di China

Lantik Pegawai di China

Tuan Rumah Kongsi Bayar Balik Biaya

Tuan Rumah Kongsi Bayar Balik Biaya

Kheh-thau bawa Sin kheh

Kheh-thau bawa Sin kheh

Pengawasan Nakhoda KapalPengawasan

Nakhoda KapalPerjanjian

lisan/bertulisPerjanjian

lisan/bertulis

Tiket Bertulis Bebas@ Hutang

Tiket Bertulis Bebas@ Hutang

Page 12: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

CARA KEMASUKAN BURUH INDIA

Buruh Bebas Kontrak Kangani

Biaya Sendiri

Kumpulan Tertentu

Bebas Memilih Tempat & Kerja

Majikan Biaya

Penetapan Tempoh Masa

Bekerja

Bayaran Minimun

Ketua,Tandil@Mandur

Dilantik oleh majikan

Berlesen

Mencari Pekerja

Page 13: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

INSTITUSI KEWANGAN

MATA WANG PRIMIF:-wang emas-wang perak-wang timah-dinar emas

-kupang emas-jongkong tampang

MATA WANG PRIMIF:-wang emas-wang perak-wang timah-dinar emas

-kupang emas-jongkong tampang

MATA WANG ASING:-wang perak Sepanyol-wang kertas Negeri

Selat

MATA WANG ASING:-wang perak Sepanyol-wang kertas Negeri

Selat

Page 14: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

INSTITUSI KEWANGAN

Bank Luar Negara:-Mercantile Bank

-The Chartered Bank-Hong Kong &Shanghai Bank-Algemene Bank Nederland

MOTIF:-percepat dan licin urusan

-kemudahan pinjaman-kadar faedah tinggi

-dana luar negara mudah disalurkan-ejen pembayar kepada pengeskport &

pengimport

Bank Tempatan:-Kwong Yik Bank-Bank Of Malaya

-Ban Hin Lee Bank-Malay National Banking Corporation

Berhad

Page 15: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

INSTITUSI INSURANSINSTITUSI INSURANS

JENIS:-Maritim

-Kebakaran-Harta

-Perniagaan-Kemalangan

-Nyawa

JENIS:-Maritim

-Kebakaran-Harta

-Perniagaan-Kemalangan

-Nyawa

CONTOH:-Boustead &

Company-Syt.Royal Insurance

Com.-Straits

Insurans Limited

Page 16: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN

TUJUAN:-Mengaut Keuntungan

-Perkenal Tanaman Baru-Mengkomersialkan Tanaman Tradisional

-Penguasaan Berterusan Ekonomi-Melindungi Orang Melayu

-Elak Pencerobohan Pemodal Asingterhadap tanah milik Melayu

Page 17: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

UNDANG-UNDANG BERHUBUNG TANAH

*Kebenaran pembesar

Melayu untuk cukai & aktiviti

ekonomi*Undang-Undang

Adat*Tiada rekod &

catatan

*Rekod bertulis untuk

cukai,urusniaga &cagaran

*Perkenal Undang-Undang Tanah *Pembahagaian

Tanah ikut kegunaan & nilai

komersial*Pengenalan cukai

SEBELUM

BRITISH SEMASA BRITISH

-Peraturan Tanah Perak

1879

Kanun Tanah Selangor 1891

Peraturan Tanah Sg Ujong 1887

Page 18: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

KESAN PENGENALAN UNDANG-UNDANG TANAH

-Tidak perlu kebenaran pembesar Melayu

-Kebenaran Pejabat Tanah

-Kuasa Besar kepada Residen tentukan jumlah kaw.konsesi

tanah

-Kebenaran Kutip Sumber Hutan

Page 19: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

KESAN EKONOMI

Cukai Hasil Hutan

Pembelian Barang

Keperluan & Perkhidmatan

Meminjam daripada orang

tengah

Penjualan Tanah Milik untuk langsai

hutang

Page 20: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

AKTA TANAH SIMPANAN

Elak pemilikan tanah oleh orang asing

Residen berkuasa isytihar Tanah Simpanan Melayu

Melindungi kepentingan ekonomi penjajah

Melindungi Hak Milik Peribumi & Komuniti

Pemindahan Hak Milik Melalui Warisan

Mengelak Penjualan Tanah

Pembahagian Jenis Tanah

Page 21: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

DASAR TERHADAP PEKEBUN KECILDASAR TERHADAP PEKEBUN KECIL

Enakmen Tanah Padi-Larang Tanam

Getah

Enakmen Tanah Padi-Larang Tanam

Getah

Menaikkan Premium Permohonan Tanah

Baru

Menaikkan Premium Permohonan Tanah

Baru

Melarang Pembukaan Tanah Baru untuk getah

Melarang Pembukaan Tanah Baru untuk getah

Pemberian Kuota Rendah Kepada Pekebun Kecil

Pemberian Kuota Rendah Kepada Pekebun Kecil

Tiada Insentif Kewangan &

Bantuan Teknikal

Tiada Insentif Kewangan &

Bantuan Teknikal

Pekebun kecil dipinggirkan

Pekebun kecil dipinggirkan

Page 22: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

KESAN KEPADA PEKEBUN KECILKESAN KEPADA PEKEBUN KECIL

Mengekalkan orang Melayu sebagai petani

Mengekalkan orang Melayu sebagai petani

Dilarang terlibat dalam perusahaan

getah

Dilarang terlibat dalam perusahaan

getah

Mengekalkan orang Melayu sebagai petani

Mengekalkan orang Melayu sebagai petani

Page 23: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

KESAN-KESAN DASAR EKONOMI

Pembandaran

Sistem pengangkutandan perhubungan

Pembentukan masyarakat

berbilang kaumSistem pendidikan vernakular

Sektor perkilangan

Perkhidmatan kesihatan

DASAR EKONOMI

Page 24: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

IPOH

PEMBANDARAN

KEGIATAN EKONOMI BIJIH TIMAH

MUNCUL PEKAN

PERTAMBAHANPENDUDUK

TEMPAT MENGUMPULHASIL LOMBONG

PUSAT MENDAPATKAN KEPERLUAN HARIAN

BANDAR BESAR

TAIPING

K. LUMPUR

PENTADBIRAN &PERBANKAN

Page 25: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

Dasar British(galakkan

penghijrahan buruh asing

Meningkatkan jumlah imigran Cina dan India

Petempatan dan jenis pekerjaan berbeza-beza

mengikut kaum

Keperluan sumber tenaga manusia

Orang Melayu bertani

tinggal luar bandar

Orang IndiaPenoreh getahTinggal di estet

OrangCinaBerniaga / Bekerja di lombong

Tinggal kawasan bandar

PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERBILANG KAUM

PENGGUNAAN BAHASA BERBEZA

TIADA KESEPADUAN DAN TIADA INTERAKSIKesan

Page 26: Sejarah Tingkatan 4: Bab10

Zaman penjajahan banyak membawa pembangunan infrastruktur dan sosial Penjajah mengaut keuntungan Masyarakat tempatan tidak berupaya bersaing dengan pengusaha Eropah Masyarakat tempatan hanya mendapat tempias keuntungan barat

Rakyat tempatan diberi keutamaan Ekonomi tidak seimbang diperbaiki Kegigihan kerajaan membantu rakyat tempatan dalm semua bidang

Pengisian kemerdekaan perlukan kesedaran dalaman Pengamalan sikap bekerjasama antara kerajaan dengan rakyat Berusaha tanpa perasaan jemu

RUMUSANZaman penjajahan

Ikhtibar

Zaman merdeka