of 37 /37
Hrvatske rijeke Naše neprocjenjivo blago

Rijeke hrvatske - naše neprocjenjivo blago

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hrvatske su rijeke naša ogromna baština. On ne pružaju samo nematerijalnu kvalitetu, već i jasnu ekonomsku korist. www.uscemure.org

Text of Rijeke hrvatske - naše neprocjenjivo blago

  • 1. Hrvatske rijeke Nae neprocjenjivo blago

2. Nijedna europska zemlja nema toliku raznolikost i ouvanost rijeka 3. Nizinski pojas Hrvatske ine jo uvelike ouvane rijeke poput Mure i Drave 4. 5. 6. Gorska Hrvatska skriva brze rijeke sa slapovima u dubokim kanjonima 7. 8. 9. 10. 11. Dalmatinske rijeke dubokosu ukopane u ljuti kr. One su oaze ivota. 12. 13. 14. Rijeke uvaju i vrijednu kulturnu batinu 15. Rijeke su idealnamjesta za rekreaciju 16. 17. Rijeke imaju i znaajnu ekonomsku korist 18. Turizam na rijekama postaje znaajna grana privrede 19. Rijeke su prirodni primaoci visokih voda: efikasna zatita od poplava 20. Vodena vegetacija besplatni je proista zagaenih voda iz naselja, industrije i polja 21. Rukavci i mrtvice su mrijestilita mnogih ekonomski vanih riba 22. Europa je izgubila svojerijeke u prirodnom stanju... 23. ...te nam zavidi nablagu koje imamo 24. Ouvana voda kapitalni jeresurs nae zemlje... 25. Ouvana voda kapitalni jeresurs nae zemlje...ALI!!! 26. Dravna firmaHRVATSKE VODE pretvara naerijeke u mrtve kanale 27. Betoniraju obale ili ih oblau kamenjem, bagerima iste obale, kreu rukavce i meandre, zagauju i unitavaju 28. Govore da nas tite od poplava i tetnog djelovanja voda, a u stvari peru silne novce koje im mi graani dajemo zaSLIVNE VODE 29. Potrebno je tititi ljudsku imovinu, no veina radova jenepotrebna , daleko od gradova i sela.Koriste senajskupljemogue metode sogromnim posljedicamana budet graana i okoli 30. Postoje jeftinije upravljanja odama s manjim utjecajem na okoli, noHRVATSKE VODEznaju samo jedno: regulacija, regulacijai samo regulacija. 31. Kao obranu od poplava EU promoviraREVITALIZACIJU RIJEKA , upravo suprotno odonog to radeHRVATSKE VODE 32. Iako je znanost pokazala svu blagodat ouvanih rijeka,HRVATSKE VODE nas desetljeimazastrauju tetnim djelovanjem voda 33. Zato onda regulacija?? ? Jer je to izuzetno unosan posao zaHRVATSKE VODE,ali zato vrlo skup za graane i dravu! 34. Odbacujuimodernu znanost igospodarenje rijeka u EU najeftin i odrivi nain,HRVATSKE VODE postale suultraprofitabilnakompanija 35. Umjesto da nam dovode pitku vodu i kanalizaciju,HRVATSKE VODE troe novce na ureenje rijeka,ustvari njihovo unitavanje. 36. Ti bi se silni milijuni kuna mogli uloiti uzdravstvo, kolstvoi ostale vane djelatnosti, a ne u kopanje potoka po brdima.HRVATSKE VODEnas obmanjuju da ulau u Hrvatsku. 37. Spasimo nae rijeke, sauvajmo novac, odrimo zdravlje i kvalitetu ivota! Sprijeimo pljaku HRVATSKIH VODA !