of 25 /25
РИЈЕКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Rijeke Bosne i Hercegovine

Embed Size (px)

Text of Rijeke Bosne i Hercegovine

Page 1: Rijeke Bosne i Hercegovine

РИЈЕКЕ БОСНЕ И

ХЕРЦЕГОВИНЕ

Page 2: Rijeke Bosne i Hercegovine

Ријеке Црноморског и Јадранског слива- развође Динарске планине ( Пљешевица, Шатор, Цинцар, Радуша, Битовња, Бјелашница, Трескавица, Зеленгора и Волујак )

Page 3: Rijeke Bosne i Hercegovine
Page 4: Rijeke Bosne i Hercegovine
Page 5: Rijeke Bosne i Hercegovine

Ријеке Црноморског слива

Чини 70 % територије БиХ, Све ријеке су површинског

слива Горњи токови планински са

великим падовима, доњи равничарски мирнијег тока

Page 6: Rijeke Bosne i Hercegovine

Ријека Сава Карактеристике: - међународна

ријека - дужина тока 330 км

( БиХ ) - равничарска

ријека - пловна ријека

Page 7: Rijeke Bosne i Hercegovine
Page 8: Rijeke Bosne i Hercegovine
Page 9: Rijeke Bosne i Hercegovine

УНА - Карактеристике:-Извире у Хрватској ,-- дужина тока 212 км-- притока Саве-- прави препреке од седре са слаповима и водопадима

Page 10: Rijeke Bosne i Hercegovine

ВРБАСКарактеристике:-Извире испод Зец планине,-- дужина тока 250 км,-- композитна долина, гради -котлине( Јајачку, Бањалучку )-Клисуре ( Винац, Бочац )-- десне притоке ( Угар и Врбања )-- лијеве ( Плива )

Page 11: Rijeke Bosne i Hercegovine

Кањон Врбаса

Page 12: Rijeke Bosne i Hercegovine

Кањон Угра – десна притока Врбаса

Page 13: Rijeke Bosne i Hercegovine

УКРИНА - ДЕРАВА

-Извире испод планине Узломац-Дужина тока 119 ( 80,9 ) км-Настаје од Велике и Мале Укрине-Притоке су Илова и Вијака

Page 14: Rijeke Bosne i Hercegovine

БОСНА-карактеристике:-- извире испод планине Игман ( Врело Босне )Дужина тока 272 кмГради Сарајевско – зеничку котлину и Врандучку клисуру, десне притоке су: Спреча, Криваја, Гостовић, Рибница, Трстионица, Ставиња, Мисоча, Љубина, Миљацка и Жељезница. лијеве притоке су: Усора, Лашва и Фојничка Ријека.

Page 15: Rijeke Bosne i Hercegovine

ДРИНА Настаје спајањем ријека Пиве ( Комарнице ) и Таре код Шћепан Поља.Дужина Тока 346 кмГради Међеђанску и Клотијевачку клисуру, Фочанску, горажданску и Вишеградску котлину и Кањон Дрине.Десне притоке су : Ћехотина, Лим и РзавЛијеве притоке су Сутјеска, Бистрица, Прача, Ријека, Дрињача и Јања.

Page 16: Rijeke Bosne i Hercegovine
Page 17: Rijeke Bosne i Hercegovine
Page 18: Rijeke Bosne i Hercegovine

Ријеке Јадранског слива Ријеке површинског и подземног

слива. Чине је Неретва и понорнице Ријечна мрежа је ријетка

Page 19: Rijeke Bosne i Hercegovine

НЕРЕТВА Карактеристике:Извире испод Зеленгоре,Дужина тока 225 кмГради Коњичку и Мостарску котлину, Чврсничко – прењску клисуру и Кањон Неретве. Десне притоке су: Ракитница, Рама, Угровача, Требижат.Лијеве пеитоке су: Буна и Брегава.

Page 20: Rijeke Bosne i Hercegovine
Page 21: Rijeke Bosne i Hercegovine
Page 22: Rijeke Bosne i Hercegovine

Понорнице Требишњица –

извире код Билеће ( извор потопљен Билећким језером )

- дужина тока била 98 км, данас 96,5 км

Друге понорнице су: Шујица, Заломница, Угровача, Врљика . . .

Page 23: Rijeke Bosne i Hercegovine
Page 24: Rijeke Bosne i Hercegovine

Да поновимо1. Којим морским сливовима припадају

ријеке БиХ?2. Гдје се налази развође између два слива

у БиХ?3. Које ријеке припадају Црноморском

сливу?4. Које ријеке припадају Јадранском сливу?5. Покажи на географској карти најдужу

ријеку БиХ?6. Наброји понорнице БиХ и покажи их на

географској карти?7. Коликa је дужина тока Требишњице?

Page 25: Rijeke Bosne i Hercegovine

НАСТАВНА ТЕМА: ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ БиХНАСТАВНА ЈЕДИНИЦА: РИЈЕКЕ БиХ И МОРСКИ СЛИВОВИНАСТАВНИК: ДАВОР ЦВЈЕТКОВИЋОСНОВНА ШКОЛА: “ ПЕТАР КОЧИЋ “ СЈЕНИНА РИЈЕКА ; “ МИЛАН РАКИЋ “ БУКОВИЦА ВЕЛИКА, РЕПУБЛИКА СРПСКА ( БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА )