23
RELJEF EVROPE

Reljef Evrope

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Reljef Evrope

RELJEF EVROPE

Page 2: Reljef Evrope

DA PONOVIMO

Page 3: Reljef Evrope

Reljef čine sve ravnine i neravnine na Zemljinoj površini

nastaje djelovanjem unutrašnjih (endogenih) i spoljašnjih sila (egzogenih) sila.

Planine se prema visini dijele na:

NISKE : 500-1.000 m

SREDNJE: 1.000-2.000 m

VISOKE:preko 2.000 m

Page 4: Reljef Evrope

Kotline su manja udubljenja u kopnu

okružena planinama ili brdima

Page 5: Reljef Evrope

Ravnice su uravnjeni dijelovi Zemljine površine

NIZIJE: ravnice do 200 m N.V.

VISORAVNI: zaravnjeni dijelovi planina• Nadmorske visine preko 500 m

Page 6: Reljef Evrope

UNUTRAŠNJE SILE : -Zemljina teža (gravitacija) i unutrašnja Zemljina toplota

TEKTONSKI POKRETI: 1. epirogeni 2. orogeni 3. vulkani 4. zemljotresi EPIROGENIM pokretima nastaju: - kontinenti - okeanski i morski baseni OROGENIM pokretima nastaju: - planine - kotlinePlanine nastaju: - nabiranjem (a) - rasjedanjem (b)

a b

Page 7: Reljef Evrope

Nabiranje (horizontalno kretanje) nastaje kao posljedica bočnih potisaka na dijelove Zemljine kore Tako dolazi do savijanja i nabiranja slojeva i stijena Posljedica toga je stvaranje bora Bora osnovni oblik u reljefu koji nastaje nabiranjem

Page 8: Reljef Evrope

Nabiranjem nastaju mlade vjenačne planine

Alpi

Him

alaj

i

Atla

s

Page 9: Reljef Evrope

Rocky mountains- Stjenoviteplanine

Andi

Page 10: Reljef Evrope

Rasjedanjem,uzdizanjem i spuštanjem blokova duž velikih uzdužnih i poprečnih rasjednih linija nastaju stare gromadne planine

Između rasjednih linija su prostrane kotline JURA

Page 11: Reljef Evrope

Apalači

Stare gromadne planine imaju blage strane,zaobljene vrhove i izgledaju kao ostrva u odnosu na okolni reljef

Page 12: Reljef Evrope

Vulkanske planine nastale utiskivanjem magme u Zemljinu koru, ili izlivanjem lave na Zemljinu površinu (vulkani)

Ključevskaja sopka

Fidži

Planina St. Helens Mount Erebus najjužniji je aktivni vulkan svijeta (Antarktik Rossovo ostrvo)

Page 13: Reljef Evrope

SUNCE je glavna pokretačka snaga spoljašnjih sila

Pokreće vodu u rijekama ,morima,na kopnu,lednike, vjetar,razara stijene

EROZIJA: razaranje stjenovite podlige AKUMULACIJA: taloženje erodiranog materijala

Vrste erozije i akumulacije: KRAŠKA (kraška

polja,vrtače,uvale,škrape,jame,pećine) RIJEČNA –fluvijalna ( riječna

korita,doline,kanjoni,klisure,ade,delte aluvijalne ravni idr.)

EOLSKA (pustinje,dine…) LEDNIČKA (cirkovi,valovi,morene,….) ABRAZIJA (klifovi,podkapine,žala,plaže…)

UNUTRAAŠNJE SILE GRADE RELJEF,A SPOLJAŠNJE RAZGRAĐUJU

Page 14: Reljef Evrope

Evropsko kopno nije iste starosti Najstariji dijelovi nastali su u

prekambriju

Prastara Evropa: RUSKA PLOČA BALTIČKI ŠTIT

NAJSTARIJI DIJELOVI EVROPE

Page 15: Reljef Evrope

R U S K A P L O Č A

BALTIČ

KI ŠTI

T

Page 16: Reljef Evrope

Stara Evropa nastala je u paleozoiku Njoj pripadaju stara gromadna gorja1. Skandinavske2. Kaledonske3. Grempijske4. Peninske5. Irske6. Francuski masiv7. Vogezi8. Ardeni9. Njemačko-češke10.Mezeta11.Rodopi

Page 17: Reljef Evrope

Skan

dinav

ske

Kaledonske

Grempijske

Peninske

Irske

Francuski masiv

Mezeta

Njemačko-češkosreogorje

Rodopi

VogeziArdeni

U r a l

Page 18: Reljef Evrope

Mlada Evropa nastala je u mezozoiku i njeno nastajanje traje sve do danas

1. ALPI (Mon Blan 4.810m)2. KARPATI  Gerlahovka 2655 m, nalazi se na

Visokim Tatrima u Slovačkoj3. PIRINEJI  Aneto (3.404 m), koji se nalazi na

španskoj strani4. APENINI Corno Grande (2914 m)5. DINARIDI Maja Jezerces (2.694 m) uz granicu

Albanije i Crne Gore6. ŠARSKO-PINDSKE PLANINE Smolikas sa svojih

2.637 m7. BALKAN Botev (2376 m)

Page 19: Reljef Evrope

A L P IKarpati

BalkanDinaridi Pind

ApeniniPirineji

Page 20: Reljef Evrope

NIZIJE EVROPE1. ISTOČNOEVROPSKA2. PRIBALTIČKA (Njemačko-poljska)3. ZAPADNOEVROPSKA4. PANONSKA5. PODUNAVSKA (Vlaška)6. PADSKA7. ANDALUZIJA8. ARAGONIJA9. SOLUNSKA10.TESALIJA

Page 21: Reljef Evrope

ISTOČNOEVROPSKA

PRIBALTIČKA

ZAPA

DNOEVROPSKA

PANONSKAPADSKA

PODUNAVSKA

ANDALUZIJA

ARAGONIJA SOLUNSKA

TESALIJA

Page 22: Reljef Evrope

VULKANI

Page 23: Reljef Evrope

VULKANI