of 13 /13
WSB PREZENTACJA MIASTA WYKONAŁ: DAMIAN MOLENDA

Prezentacja damian molenda

  • Upload
    dm94

  • View
    236

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

  • 1. WSB

2. Miasto nad Przemsz, w poudniowej Polsce, pooone na Grnym lsku, w wojewdztwie lskim, w centrum Grnolskiego Okrgu Przemysowego (GOP). Miasto ley w obrbie Wyyny Katowickiej i Pagrw Jaworznickich, pooone jest w poudniowej czci Wyyny lskiej. Mysowice granicz od zachodu z Katowicami, od pnocy z Sosnowcem, od wschodu z Jaworznem, a od poudnia z Imielinem oraz Ldzinami. Przez miasto przepywa Czarna Przemsza, ktra w pobliu Mysowic czy si z Bia Przemsz, tworzc Przemsz. Przez miasto przepywa take Bolina oraz Rw Kosztowski. WSB 3. WSB http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Mys%C5%82owice_-_Kaplica_Jarlik%C3%B3w_01.jpg 4. WSB 5. Do dzi zachowao si w Mysowicach kilka budynkw wiadczcych o redniowiecznym pochodzeniu miasta. Najstarszym i najprawdopodobniej jedynym, przez kilka wiekw, budynkiem murowanym jest stojcy do dzi w pobliu rynku koci farny pod wezwaniem Narodzenia Najwitszej Marii Panny Wzniesiony w okresie lokacji miasta okoo XIV wieku ulega (jak wikszo polskich budowli sakralnych) licznym przebudowom. Za jego redniowiecznym rodowodem przemawiaj ostroukowe otwory w przyziemiu, a take strzeliste otwory okienne w poudniowej cianie nawy. W latach 1740-1742 poddano koci gruntownej przebudowie. Wntrze otrzymao nowy podzia architektoniczny cian oraz wystrj w stylu barokowym. Zasadnicze zmiany w wygldzie kocioa zwanego przez Mysowiczan Mariackim zaszy dopiero po przebudowie w 1901 roku, ktra zwizaa jego architektur z barokowym wystrojem wntrza. Miasto nazywane jest czasem polskim Manchesterem, ze wzgldu na jego industrialny charakter i bogat scen rockow (podobnie jak w Manchesterze na przeomie lat 80. i 90.). Pochodz std zespoy muzyczne: Myslovitz, Negatyw, Penny Lane, Lenny Valentino, Delons, Iowa Super Soccer, Korbowd, Milcz Serce, Mofoplan, Gutierez i ConBrio. W Mysowicach odbywa si Festiwal Multimedialny Mediawave, a w latach 20062009 odbywa si take Off Festival (obecnie odbywa si w Katowicach). Od 2012 roku w Mysowicach odbywa si rwnie festiwal AlterFest. W miecie mona znale takie obiekty jak kina czy muzea WSB 6. WSB Pogoda Mapa miasta Nieoficjalny serwis 7. Nazwa miejscowa Mysowice pochodzi od starosowiaskiego imienia Mysaw lub Mys. Kocwka ice lub jej staropolska starsza wersja (icze) charakterystyczna jest dla sowiaskich nazw patronimicznych wywodzcych si od osad rodowych. Oznacza ona potomkw zaoyciela lub waciciela miasta czyli Mysowiczw. Zaoyciel miejscowoci rycerz Mysaw mia stanowi wzr dla wizerunku mskiej gowy z herbu Mysowic. Nazw miejscowoci w zlatynizowanych staropolskich formach Mislowycze, Mislowicze, Mislowice oraz Myslowice wymienia w latach (1470-1480) Jan Dugosz w ksidze Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis. Dugosz wymienia rwnie wsie, ktre w procesach urbanizacyjnych stay si czci miasta jak: Brzczkowice w formie Brzanczkowice, a take Brzezinka w formie Brzezinka oraz Brzezynka. W dziele Matthusa Meriana pt. Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae z 1650 roku miasto wymienione jest pod nazw Mislowitz oraz Mischlowitz. Polsk nazw Mysowice w ksice "Krtki rys jeografii Szlska dla nauki pocztkowej" wydanej w Gogwku w 1847 wymieni lski pisarz Jzef Lompa. Sownik geograficzny Krlestwa Polskiego podaje dwie nazwy miejscowoci: polsk nazw Mysowice oraz niemieck Myslowitz. WSB 8. Mysowice poczone s sieci drg, linii autobusowych, tramwajowych i kolejowych z najwikszymi miastami Aglomeracji Grnolskiej. Autostrada A4 i droga ekspresowa S1 biegnce przez Mysowice, uatwiaj i skracaj czas przejazdu do Warszawy, Wrocawia, Krakowa, Bielska-Biaej, Cieszyna i wielu innych miast Polski. Rwnie pooenie w linii kolejowej Katowice Krakw Owicim i blisko Katowic, z ktrych kursuj pocigi do kadego wojewdztwa i do gwnych miast Europy, sytuuje Mysowice w dogodnym punkcie komunikacyjnym kraju. WSB 9. W ktrym roku odby si pierwszy AlterFest w Mysowicach? (10 sekund na odpowiedz) WSB 2009 2012 2008 10. WSB 2009 Powrt do pocztku 11. WSB 2008 Powrt do pocztku 12. WSB 2012 Kolejny slajd 13. http://pl.wikipedia.org/wiki/Mys%C5% 82owice http://www.myslowice.pl/page/ http://www.twojapogoda.pl/polska/slask ie/myslowice http://www.myslowice.plan.pl/ WSB