13
Прва Техничка школа Крагујевац

Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

  • Upload
    zornik

  • View
    382

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tehničar za zaštitu životne sredine

Citation preview

Page 1: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Прва Техничка школа Крагујевац

Page 2: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Шта уписати?

Page 3: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Зашто ?

Научићеш много тога о планети на којој живимо.Сазнаћеш како долази до загађења и како га смањити.

Page 4: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Који предмети те очекују?

У току четворогодишњег школовања стичеш знања која се заснивају на:- изучавању физичко-хемијских и биолошких процеса који угрожавају и деградирају животну средину;- мерењу и анализирању параметара загађења животне средине;- спровођењу превентивних и заштитних мера у циљу очувања животне средине;

Page 5: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

- начелима одрживог развоја;- развијању еколошке свести.Истовремено, упознајеш могућности обнављања загађеног тла, воде и ваздуха, и савремене методе и технике у области заштите животне средине.

Page 6: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Шта радиш у школској лабораторији ?

Све оно што чујеш на часовима у учионици, имаш прилику и да експериментално покажеш и докажеш у лабораторији.

Изводиш различите експерименте из опште и неорганске хемије;Доказујеш и анализираш једињења из органске и аналитичке хемије.

Откриваш начине загађивања тла, воде и ваздуха;

Научиш да препознајеш и примењујеш начине заштите природе

Page 7: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Лабораторијске методе

Page 8: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Блок настава

Сваке године имаш прилику да део наставе одрадиш и ван школе.

У оквиру блок наставе организују се посете сајмовима екологије, постројењима за прераду и одлагање отпада, институтима, предузећима, другим школама

Page 9: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Сајам Екологије у Београду

Page 10: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Депонија у Чачку

Page 11: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Фиат(рециклажа)

Page 12: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine

Образовн профил ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ је један од новијих смерова који је све траженији не само у свету него и код нас.

Page 13: Prezentacija tehnicar za zastitu zivotne sredine