of 20 /20
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KELAS IV / I B A E D O W I

Presentasi aq kls 4 smt 1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Presentasi aq kls 4 smt 1

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KELAS IV / I

B A E D O W I

Page 2: Presentasi aq kls 4 smt 1

AL QUR’AN

• SURAT AL FATIHAH

• ARTI SURAT AL FATIHAH

• MEMBACA SURAT AL FATIHAH

• BACAAN DAN ARTI

• LATIHAN

Page 3: Presentasi aq kls 4 smt 1

MEMBACASURAT AL FATIHAH

Page 4: Presentasi aq kls 4 smt 1
Page 5: Presentasi aq kls 4 smt 1

1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

2. Segala puji[2] bagi Allah, Tuhan semesta alam

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.4. Yang menguasai[4] di hari Pembalasan5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan

Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,7. (yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau

beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Page 6: Presentasi aq kls 4 smt 1

• LAGU NAHWAN

Page 7: Presentasi aq kls 4 smt 1

BACAAN DAN ARTI SURAT AL FATIHAH

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

• Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Yang menguasai di hari Pembalasan

Page 8: Presentasi aq kls 4 smt 1

• Hanya Engkaulah yang kami sembah dan Hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan

• Tunjukilah kami jalan yang lurus

• yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka

• bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Page 9: Presentasi aq kls 4 smt 1

LATIHAN MEMBACA DAN ARTI

Dengan menyebut nama

Allah yang Maha Pemurah

lagi Maha Penyayang

Page 10: Presentasi aq kls 4 smt 1

Segala puji bagi Allah,

Tuhan semesta alam

Page 11: Presentasi aq kls 4 smt 1

Maha Pemurah lagi

Maha Penyayang

Page 12: Presentasi aq kls 4 smt 1

Yang menguasai di

hari Pembalasan

Page 13: Presentasi aq kls 4 smt 1

Hanya Engkaulah yang kami

sembah dan Hanya kepada

Engkaulah kami meminta

pertolongan

Page 14: Presentasi aq kls 4 smt 1

Tunjukilah kami jalan yang lurus

Page 15: Presentasi aq kls 4 smt 1

yaitu) jalan orang-orang yang Telah Engkau beri

nikmat kepada mereka

Page 16: Presentasi aq kls 4 smt 1

bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula

jalan) mereka yang sesat.

Page 17: Presentasi aq kls 4 smt 1

LOMBA KELOMPOK• KELOMPOK SATU • KELOMPOK DUA

Page 18: Presentasi aq kls 4 smt 1
Page 19: Presentasi aq kls 4 smt 1

KITAB ALQUR’ANKITAB ALQUR’AN

KITAB AL-QUR’AN TLAH DITURUNKANKITAB AL-QUR’AN TLAH DITURUNKANKEPADA NABI AKHIRUZZAMAN 2XKEPADA NABI AKHIRUZZAMAN 2XMARILAH KITA SLALU AMALKANMARILAH KITA SLALU AMALKANJADIKAN QUR’AN SBAGAI PEDOMANJADIKAN QUR’AN SBAGAI PEDOMAN

SRATUS EMPAT BELAS JUMLAH SURATNYASRATUS EMPAT BELAS JUMLAH SURATNYATIGA PULUH JUZ ITU BAGIANNYATIGA PULUH JUZ ITU BAGIANNYATEMPAT TURUNNYA DI DUA KOTA 2XTEMPAT TURUNNYA DI DUA KOTA 2XKOTA MADINAH DAN KOTA MEKKAHKOTA MADINAH DAN KOTA MEKKAH

MARILAH KITA RAJIN MEMBACAMARILAH KITA RAJIN MEMBACAKARENA ITU SUATU IBADAH 2XKARENA ITU SUATU IBADAH 2XBARANG SIAPA MENINGGALKANNYABARANG SIAPA MENINGGALKANNYADUNIA AKHIRAT TERLUNTA-LUNTADUNIA AKHIRAT TERLUNTA-LUNTA

Page 20: Presentasi aq kls 4 smt 1