28
Alfabet grec a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n

Presentació alfabet

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Presentació alfabet

Alfabet grec

a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n

Page 2: Presentació alfabet

L'alfabet grec

alfa ALFA a5lfa ALFA

a Aalfa ALFA a5lfa ALFA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 3: Presentació alfabet

L'alfabet grec

beta BETA bh<ta BHTA

b Bbeta BETA bh<ta BHTA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 4: Presentació alfabet

L'alfabet grec

gamma GAMMA gámma GAMMA

g Ggamma GAMMA gámma GAMMA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 5: Presentació alfabet

L'alfabet grec

delta DELTA dh<lta DHLTA

d Ddelta DELTA dh<lta DHLTA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 6: Presentació alfabet

L'alfabet grec

èpsilon ÈPSILON e5 yilón E YILON

e Eèpsilon ÈPSILON e5 yilón E YILON

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 7: Presentació alfabet

L'alfabet grec

zeta ZETA zh<ta ZHTA

z Zzeta ZETA zh<ta ZHTA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 8: Presentació alfabet

L'alfabet grec

eta ETA h3ta HTA

h Heta ETA h3ta HTA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 9: Presentació alfabet

L'alfabet grec

teta TETA qh<ta QETA

q Qteta TETA qh<ta QETA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 10: Presentació alfabet

L'alfabet grec

iota IOTA i1w<ta IWTA

i Iiota IOTA i1w<ta IWTA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 11: Presentació alfabet

L'alfabet grec

Kappa KAPPA káppa KAPPA

k KKappa KAPPA káppa KAPPA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 12: Presentació alfabet

L'alfabet grec

lambda LAMBDA lámbda LAMBDA

l Llambda LAMBDA lámbda LAMBDA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 13: Presentació alfabet

L'alfabet grec

mi MI mu< MU

m Mmi MI mu< MU

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 14: Presentació alfabet

L'alfabet grec

ni NI nu< NU

n Nni NI nu< NU

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 15: Presentació alfabet

L'alfabet grec

xi XI xi< XI

x Xxi XI xi< XI

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 16: Presentació alfabet

L'alfabet grec

òmicron ÒMICRON o5 mikrón O MIKRON

o Oòmicron ÒMICRON o5 mikrón O MIKRON

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 17: Presentació alfabet

L'alfabet grec

pi PI pi< PI

p Ppi PI pi< PI

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 18: Presentació alfabet

L'alfabet grec

ro RO r2w< RW

r Rro RO r2w< RW

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 19: Presentació alfabet

L'alfabet grec

sigma SIGMA si<gma SIGMA

s Ssigma SIGMA si<gma SIGMA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 20: Presentació alfabet

L'alfabet grec

tau TAU tau< TAU

t Ttau TAU tau< TAU

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 21: Presentació alfabet

L'alfabet grec

Ípsilon IPSILON u3 yilón

u UÍpsilon IPSILON u3 yilón

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 22: Presentació alfabet

L'alfabet grec

fi FI fi< FI

f Ffi FI fi< FI

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 23: Presentació alfabet

L'alfabet grec

qui QUI ci< CI

c Cqui QUI ci< CI

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 24: Presentació alfabet

L'alfabet grec

psi PSI yi< YI

y Ypsi PSI yi< YI

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 25: Presentació alfabet

L'alfabet grec

òmega ÒMEGA w3 méga W MEGA

w Wòmega ÒMEGA w3 méga W MEGA

O ELLHNIKOS ALFABHTOS

Page 26: Presentació alfabet

Signes singulars del grecs

ESPERITS: A l'inici de mots que comencen en vocal o en r. Si treballem amb minúscules, l'esperit recau damunt; en el cas de les majúscules, davant d'aquestes.

Suau: 1 (No es pronuncia) Aspre: 2 (Indica una aspiració semblant a la h anglesa)

ACCENTS: Agut: ´ pot recaure en qualsevol de les tres últimes síl·labes. Greu: ` només pot recaure en l'última síl·laba d'una paraula

seguida d'una altra paraula accentuada. Circumflex: < Només apareix en les dues últimes síl·labes d'una

paraula.

Page 27: Presentació alfabet

Ara, practiquem-lo i practiquem-ne la pronúncia. Cliqueu aquí.

Page 28: Presentació alfabet

Alfabet grec

a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n x o p r s t u f c y w a b g d e z h q i k l m n