Prepolovitev porabe virov pogoj za trajnostno prihodnost

  • View
    591

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Domen ZupanPrepolovitev porabe virov - pogoj za trajnostno prihodnost--27.10.2010, Maribor

Text of Prepolovitev porabe virov pogoj za trajnostno prihodnost

  • 1.

2. e imate hrano v hladilniku, oblaila na sebi, streho nad glavo in posteljo, v kateri lahko spite, ste bogateji kot 75 odstotkov ljudi.e imate denar na banki ali v denarnici, ste med 8 odstotki bogatih ljudi.e drite glavo pokonci, imate nasmeek na obrazu, ste lahko res veseli, kajti veina bi to zmogla, a tega ne pone.(neznani avtor)
3. 4. 5. 6. 7. Prelom naftne dobe; Peakoil
Vrh porabe priakujem pred letom 2015in trend 4-8% na leto
Jeremy Gilbertbivi Glavni naftni inenir v BPMay 2007
8. Nafta: odkrivanje, poizvodnja in povpraevanje
9. 10. Etika in mir
Otroci pod 15 let
Razdelitev bogastva
11. Dom in energija
27%
Transport
17%
Hrana
23%
Blago
14%
Storitve
9%
Vlada
7%
Osnovna sred.4%
12. "Zemlje nismo podedovali od naih prednikov temve smo si jo sposodili od naih otrok."
poglavar Seattle, 1854
13. Naih problemov ne moremo reiti
z enakim nainom razmiljanja,
ki smo ga uporabljali
ko smo probleme ustvarili.
Albert Einstein
14. Dom in energija
15. Zakaj ne reagiramo ?
Obveenost ?
Reitve ?
Interesi kapitala ?
Razmiljanje (s svojo glavo) ?
Navada elezna srajca ?
Povpreje = normalno
16. Voda v plastenkah
Hormonski motilci
Spreminjanje spola
Estrogeno delovanje
Druge strupene snovi
17. Voda v plastenkah
61 milijard USD
40% iz vodovodnih virov
22% testirannih preve kemikalij
Milijon avtomobilov 1. leto
3 x vode -za proizvodnjo
1/5 reciklirano
18. Sistemske strukture
Vzorci
Miselni modeli
preprianja, predpostavke
politike, tehnologije
trendi
Dogodki
simptomi
DOIVETJAIZKUNJE
Peter Senge, Bob Doppelt
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Ostale monosti
Loadbearingstrawbale
Cob
Sand bag
Rammedearth
Earthship
41. 42. 43. 44. 45. Dom in energija
27%
Transport
17%
Hrana
23%
Blago
14%
Storitve
9%
Vlada
7%
Osnovna sred.4%
46. Transport
Zmanjanje / zdruevanje
Resnina hitrost
Druga sredstva
Politike
Elektrina vozila
HumanCar
Delo doma
47. EV1
137 HP
0-100 km/h: 9s
130 km/h
120 210 km dosega (NiMh)
0,19 zrani upor (-25%)
48. 49. Tesla
50. Transport
Delitev vozil primer Bremen
1990: 30 lanov -> 2003: 3100 lanov
vsak nadomesti 4-10 privatnih
Manj vonje
plailo na km
5 milj. Km
Ve javnega transporta..
Bolje ozraje v mestu
Bolja vozila
51. HumanCar
Do 100 km/h
52. 53. Predelave
Kit kompleti
54. Dom in energija
27%
Transport
17%
Hrana
23%
Blago
14%
Storitve
9%
Vlada
7%
Osnovna sred.4%
55. Prehrana
Nain pridelave
Eko, vrtikarji
Vrsta prehrane
Kilometrina
Pakiranje
Koga podpiram
56. Partnersko kmetovanje (CSA)
Direkten stik
Porazdelitev tveganja
Olajanje prodaj / nabave
57. Ogljino kmetovanje
Prst predstavlja najveji ponor ogljika nad katerim imamo kontrolo.
Dr. Christine Jones
Prst mora obravnavati kot iv organizem, ki ga moramo dobro hraniti, da ostane zdrav.
58. Celostno / Etika
Skrb za Zemljo
Spotovanje in zavedanje povezanosti
Skrb za ljudi
Medsebojna podpora in pomo (pri spremembah)
Razvoj zdravih skupnosti
Pravina delitev (presekov)
Zavedanje omejenosti virov
Omejevanje porabe
59. Celostni pokazatelji
GPI - GenuineProgressIndicator
kaj nam je pomembno -> posledino trajnostno
dom, prostovoljstvo, izobraenost
kriminal
izraba virov
onesnaenje
dolgoroni okoljski uinki
prosti as
ivljenska doba izdelkov
odvisnot od tujih virov...
Nizozemska, Francija, Nemija, Kanada, Minnesota
Gross NationalHappiness - Buthan 1972
60. Tranzicijska mesta
Manja poraba (energije) - pripravljenost
Neomejena rast je utopija
Izgubili smo odpornost na energijske oke
Delovati moramo skupaj in sedaj
Sprostitev kolektivne genialnosti lokalne skupnosti ve obogatitve, zadovoljstva in povezanosti
-> prihranki, spremembe, odpornost
PREIZKUEN MODEL ZREL ZA PRENOS
61. Ekovas Findhorn
Najmanji okoljski odtis
1/2 UK
hrana 37%
dom in energija 21,5%
62. Inovativnost in preseganje okvirov ekovasi
Waldorfska ola
Pridelava hrane, CSA
Restavriranje narave
Rastlinske istilne naprave
Svetovanje
GEN, UN, Gaia
Energija
Vzor in politino (so)delovanje
63. 64. SiebenLindensocialno in ekoloko naselje
Sosedstva zdruujejo somiljenike
Druine z otroci
Mladi
Club 99
im manji okoljski odtis
skupna ekonomija
vegani
lastna pridelava hrane brez mehanizacije
epetanje konjem
65. www.siebenlinden.de

  • Vegetarijanska prehrana

Kar najve bivanja v naravi
Tako poleti kot pozimi
V stiku z naravnimi materiali
Les, kamen, zemlja, voda, pesek
otroke bolezni se zelo redko pojavljajo
Se ne irijo med otroci
66. DamanhurCenter za duhovno, umetnostno in socialno raziskovanje
Nukleo 15 do 25 oseb
Vsak svojo funkcijo, zamenjave
Nukleo mladih
1000 (600) ljudi, ez 500 ha
Svoje izobraevanje (samozavedanje)
Ustava
Alternativni denarni sistem
Tempelj lovetva
67. Velik obseg in vpliv
upan okroja
Mednarodna prepoznavnost
Gradnja, raziskovanje in tehnologije
Sluenje (ohranjanje narave, civilna zaita, gasilci, rde kri..)
Banka semen
Kultura miru
Inovativnost in preseganje okvirov ekovasi
68. Ukrepi
Tranzicijske iniciative
Povezanost in SKUPNOST
Vzor in spodbujanje sonaravne gradnje
ola in vrtec
Regulativa projekti z nizkimi vplivi
Odnosi in izobraevanje
PRIMERI DOBRE PRAKSE
69. Sistemske strukture
Vzorci
Miselni modeli
preprianja, predpostavke
politike, tehnologije
trendi
Dogodki
simptomi
DOIVETJAIZKUNJE
Peter Senge, Bob Doppelt
70. 71. Oistimo Slovenijo
270.000 udeleencev
13 % prebivalstva
Najve 50%
10.500 ton odpadkov
55.450 m3