of 15 /15
Biljana Ivanović, prof. SŠ “Nikola Tesla”, Leposavić

Pravila za pripremu postera

Embed Size (px)

Text of Pravila za pripremu postera

Page 1: Pravila za pripremu postera

Biljana Ivanović, prof.SŠ “Nikola Tesla”, Leposavić

Page 2: Pravila za pripremu postera

Šta je poster?Saopštenje za javnost velikog

formata

Sublimacija teksta i slike

Ističe se na javnom mestu u cilju reklame

Lepi se na stubovima za plakate kako bi se najavio događaj priredbe, opere, prestave...

Mere koje će se preduzeti

Propagiranje političkih poruka

Reklamiranje robe, usluge

Štampa se samo sa jedne strane papira

Page 3: Pravila za pripremu postera

Razvoj posteraKao medijum širokog delovanja

povezan je sa različitih postupaka štamparske tehnike

Prvi plakati nastaju pri kraju 15. veka

Sličnost sa lecima i monotopijama

Raspoložlive tehnike umnožavawa Drvorez

Štampane knjiga

Do 19. vek preovlađuje pisani plakat Pisana slova,

Podvlačenje

Razmaknita slova,

Podebljana...

Page 4: Pravila za pripremu postera

Razvoj postera Pojavom litografije, 1860, umetnici, primenjeni grafičari oblikuju plakatPariz- Žil Šere pravi dekorativne reklamne plakate za operete i velikim tržištama Od 1866. godine otiske u tri boje

Anri de Tuluz-Lotrek se isticao stvarajući plakate za nastupe u Mulen ružu Plakat kao samostalna umetnička formaLinearno tretiranje figuta koje zauzimaju čitav format slike i povezuju se harmonično sa umetničkim slovima

Page 5: Pravila za pripremu postera

Razvoj postera Feliks Valanton, Pjer

Bonar, Čeh Alfons u epohi jugendstila stvaraju plakate koji su imali njihov individualni pečat

Poznati umetnici koji su koristili plakat kao umetnicku formu Ordri Birdsli

Fernan Knoph

Gustav Klimpt

Lucijan Bernhard tvorac predmetnog plakata

Page 6: Pravila za pripremu postera

Razvoj postera Oblikovanje plakata 20. veka A.M Kasandr unosi kubističke

elemente u svoje plakate Laslo Moholj Nađ, Herbert

Bajer, Aleksandar Rodčenko koristili su fotomontažu

Политички ангажовани уметници као што су Kejt Kolvic, Đorđ Gros, upotrebljavaju plakat u propagandne svrhe

Litografija je zamenjena ofsetštampom Veći spektar boja Finije nijansiranje

Sito štampa Maks Bil, Pjer Mendl

Page 7: Pravila za pripremu postera

Razvoj postera

Page 8: Pravila za pripremu postera

Elementi postera

Dobar poster

Jasnu poruku

Vizuelno je privlačan

Lako čitljiv na udaljenost od 1-2 m

Page 9: Pravila za pripremu postera

Elementi postera

Mora da sadrži:

Naslov

Uvod

Materijal i metode

Rezultate

Zaključak

Page 10: Pravila za pripremu postera

Elementi postera

Naslov

Mora da bude interesantan i dobro vidljiv

Uključuje imena autora i institucija iz kojih dolaze (može i logotip ustanove)

Page 11: Pravila za pripremu postera

Elementi postera

Redosled sadržaja

Logičan redosled (ponekad je korisno strelicama ili brojevima usmeriti pažnju na redosled prezentacije)

Dobra forma pretpostavlja dobru organizaciju sadržaja na posteru (uvod, metode, rezultati, zaključak)

Uređivanje je nemilosrdno!

I OVDE VAŽI PRAVILO MANJE JE VIŠE

Page 12: Pravila za pripremu postera

Preporuke za pripremu i izradu posteraDobar poster

20-25% teksta,

40-45% ilustracije (tabele, grafikoni),

30-40% prazan prostor

Page 13: Pravila za pripremu postera

Preporuka za pripremu i izradu posteraTekst

Veličina slova - 2-3 cm, Naslov - 5 cm

lako se čita sa udaljenosti 1-2 metara više osoba istovremeno čita sadržaj

Izbegavati senčenje, podvlačenje, različite tipove slova i više od tri boje

Za isticanje teksta koristiti veća ili podebljana slova kontrast sa pozadinom

Opredeliti se za jednu vrstu fonta (Times New Roman ili Arial) Koristiti boje štedljivo i sa ukusom Boja treba samo da naglasi, a ne da impresionira

Page 14: Pravila za pripremu postera

Preporuke za pripremu i prikaz postera Softver za izradu postera

Power Point

Photoshop,

Corel Draw

GIMP

Easelly-http://www.easel.ly/

https://www.postermywall.com/

Infogram- https://infogr.am

Page 15: Pravila za pripremu postera

Preporuka za pripremu i prikaz postera

“Dobar poster sa malo reči, grafika, tabela, kaže mnogo, pri čemu pronicljivost i kreativnost autora dolazi do punog izražaja.“