of 20 /20

Power portes obertes curs 11 12

Embed Size (px)

Text of Power portes obertes curs 11 12

Page 1: Power portes obertes curs 11 12
Page 2: Power portes obertes curs 11 12

El nostre projecte educatiu• Entenem l’educació com un fet que abasta els diferents aspectes

(humà, intel·lectual, d’actitud i valors) que contribueixen al desenvolupament integral dels nens i les nenes.

• El nostre gran objectiu serà posar a disposició dels alumnes els recursos necessaris per potenciar aquests aspectes.

•Donem molta importància al treball

d’educació emocional i valors per ajudar

al desenvolupament d’unes competències

emocionals que propiciïn el seu benestar, la seva felicitat i la convivència amb el grup.

Page 3: Power portes obertes curs 11 12

• Aprendre a aprendre, a conèixer i a fer, tot adquirint les eines necessàries per poder créixer com a persones autònomes capaces d’aprofitar totes les situacions d’aprenentatge que tindran al llarg de la seva vida.

• Aprendre a conviure, desenvolupant competències socials per saber treballar en equip i resoldre de forma adient els conflictes, amb actituds de comprensió, tolerància i respecte.

• Aprendre a ser, identificant-se com a persona amb una identitat pròpia i definida, responsable, lliure i feliç.

Ens definim com una escola que vol despertar en els/les alumnes l’interès per...

Page 4: Power portes obertes curs 11 12

Una escola...Catalana, laica, pluralista i que es desenvolupi en un marc de coeducació que rebutgi qualsevol tipus de discriminació per raons culturals o de sexe.

Una escola sostenible...Participant en el programa Agenda 21, que recull estratègies per assolir un model de desenvolupament sostenible, cobrint les necessitats del present però mirant cap al futur.Aquest treball es tradueix en una escola...

• Que sensibilitzi els nostres nens i nenes pel respecte al medi ambient, fomentant hàbits de reduir, reciclar i reutilitzar.

• Que treballi conjuntament amb les famílies per un món més sostenible.

Page 5: Power portes obertes curs 11 12

Estudi PISAAlgunes de les causes de l’èxit escolar:

Gust per la lectura

Matemàtiques i ciències basades en una metodologia experimental

Treball per projectes

Escola comprensiva

Bon clima de centre

Implicació de tota la societat

Page 6: Power portes obertes curs 11 12

Les estratègies metodològiques que ens ajudaran a assolir els nostres objectius es

concretaran ...

Page 7: Power portes obertes curs 11 12

El gust per la lectura:la biblioteca escolar, el cor de l’escola

Estimulem el gust per la lectura a partir d’activitats de dinamització:

• Ús de la Biblioteca Escolar per promoure l’autonomia dels nostres alumnes en l’ús de les diverses fonts d’informació i de la construcció del propi coneixement.

• Préstec de llibres.

• Participació a l’espai de la biblioteca de les famílies.

• Participació a les activitats proposades pel Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu i per la Biblioteca Can Fabra.

Page 8: Power portes obertes curs 11 12

El gust per la lectura:la biblioteca escolar, el cor de l’escola

Page 9: Power portes obertes curs 11 12

Matemàtiques experimentals

Entenem l’aprenentatge matemàtic com un mitjà que permetrà a l’alumnat:

•Estructurar la ment i desenvolupar la capacitat de raonar, resoldre problemes, comunicar, establir connexions,...

•Interessar-se per la investigació: formular hipòtesis i qüestions, descobrir alternatives, predir, verificar, seleccionar

•Gaudir aprenent i coneixent•Aplicar els nous aprenentatges a la seva vida quotidiana

Page 10: Power portes obertes curs 11 12

Espais matemàtics

Mesura

Numeració Geometria

Seriació Estadística

Page 11: Power portes obertes curs 11 12

EL TREBALL PER PROJECTES

A partir d’aquest treball per projectes, l’alumne:

És el protagonista del seu aprenentatge, ja que investigarà, aportarà material, idees, descobriments,...

És responsable del seu aprenentatge

Li ajuda a entendre el món que l’envolta

Aprèn a aprendre, provocant el desig de

comprendre i de fer-se preguntes

Comparteix els seus aprenentatges

amb els companys i amb la família

Page 12: Power portes obertes curs 11 12

Projecte filosofia 3-12•Objectiu: Reforçar les habilitats del pensament de les nenes i els nens, a partir de 3 eixos: jocs, contes i art.

De PE-nsament: De recerca, de conceptualització i anàlisi, de raonament,...

De PA-rla: Explicar, narrar, descriure, interpretar, escoltar, ...

Habilitats que es treballen

Page 13: Power portes obertes curs 11 12

L’aprenentatge de l’anglèsLa nostra escola té com a objectiu promoure l’ús de la llengua estrangera des de l’inici de l’escolarització: proposant diferents activitats: rutines de l’aula, contes, cançons, dramatitzacions, joc simbòlic, tallers, mitjans audiovisuals i TACs creant espais d’aprenentatge en el desenvolupament de diferents àrees curriculars al llarg de tota la primària

Page 14: Power portes obertes curs 11 12

Els tallers de descobertaEns permet:

• Afavorir la seva autonomia i capacitat d’organització

• Potenciar les interrelacions amb els seus companys/es

• Treballar l’observació i l’experimentació a partir de la manipulació

• Aconseguir que siguin persones curioses, que miren, es pregunten, pensen i s’expressen

Page 15: Power portes obertes curs 11 12

Tallers de descobertaExperimentem

Juguem reciclant

Texture road

Llum i aigua

Hort

Page 16: Power portes obertes curs 11 12

Els nens i nenes quan arriben a l’escola tenen:

Diferents ritmes maduratius, d’aprenentatge i de treball

– Diferents capacitats

– Diferents interessos

Diferents coneixements previs i expectatives

Les diferents estratègies metodològiques i recursos organitzatius ens ajudaran a atendre aquesta diversitat (espais, tallers, mig grup, reforç a l’aula)

Atenció a la diversitat

Page 17: Power portes obertes curs 11 12

Serveis que ofereix l’escolaDe forma orientativa i depenent del nombre d’alumnes:

• Acollida matí de 8h a 9h

• Menjador

• Activitats extraescolars de 17h a 18h

P3: ludoteca i piscinaP4: ludoteca, piscina (migdia), expressió

corporal en anglès, iniciació a l’esportP5: a determinar

Gestió activitats: AFA escola / empresa CET10

Page 18: Power portes obertes curs 11 12

I comptem amb la col·laboració de les famílies...

• En els diferents projectes de treball

• En les festes i celebracions de l’escola

• En activitats de biblioteca i aula verda

• En la gestió del centre (Delegats i delegades, AFA, Consell Escolar)

Page 19: Power portes obertes curs 11 12

I només si anem construint un projecte compartit per ...

ALUMNES

INSTITUCIONSFAMÍLIA

ACONSEGUIREM UNA ESCOLA DE QUALITAT

Page 20: Power portes obertes curs 11 12

“L’educació que deixa empremta NO ÉS la que es fa de CAP a CAP,

s inó la que es fa de COR a COR”

H. G. Hendricks

Moltes gràcies per la vostra assistència!

Equip de mestres