of 28 /28
PONAVLJANJE

Ponavljanje za fiziku

Embed Size (px)

DESCRIPTION

By Veronika, 8.b

Text of Ponavljanje za fiziku

Page 1: Ponavljanje za fiziku

PONAVLJANJE

Page 2: Ponavljanje za fiziku

KOJIM SMJEROM TEČE ELEKTRIČNA STRUJA U STRUJNOM KRUGU?

Od pozitivnog prema negativnom polu Od negativnog prema pozitivnom polu

Page 3: Ponavljanje za fiziku

NABROJI DJELOVE STRUJNOG KRUGA I POKAŽI IH!

Page 4: Ponavljanje za fiziku

NA KOJOJ SLICI STRUJA TEČE STRUJNIM KRUGOM I ZAŠTO?

Page 5: Ponavljanje za fiziku

KAKVA MOŽE BITI STRUJA U STRUJNOM KRUGU?

   

 

Page 6: Ponavljanje za fiziku

ŠTO SU VODIČI,A ŠTO IZOLATORI?

Page 7: Ponavljanje za fiziku

IZBACI ULJEZA!

Zasoljena voda,novčić,plastika,grafitna mina Zlato,drvo,papir,kreda

Page 8: Ponavljanje za fiziku

KAKO SE SPAJA STRUJNI KRUG U KUĆANSTVIMA I PO ĆEMU TO PREPOZNAJEMO?

Serijski? Paralelno?

Page 9: Ponavljanje za fiziku

Kada u serijskom spoju ugasimo jednu žarulju,što će se dogoditi s drugom?

Page 10: Ponavljanje za fiziku

KAKO SE PONAŠAJU ISTOIMENI, A KAKO RAZNOIMENI MAGNETSKI POLOVI?

Page 11: Ponavljanje za fiziku

ZAŠTO SE IGLA KOMPASA POSTAVLJA U SMJERU SJEVER-JUG

Page 12: Ponavljanje za fiziku

ŠTO JE ELEKTROMAGNET?

Page 13: Ponavljanje za fiziku

KOJA JE PREDNOST ELEKTROMAGNETA?

Page 14: Ponavljanje za fiziku

Tijelo možemo naelektrizirati trljanjem. DA NE Pozitivno nabijeno tijelo ima više elektrona.

DA NE Tijela se elektriziraju premiještanjem slobodnih

pokretljivih protona. DA NE Ako vunenom krpicom natrljamo plastični štap,on

će postati negativno nabijen. DA NE

Page 15: Ponavljanje za fiziku

ELEKTRIČNA STRUJA U METALNIM VODIČIMA JE USMJERENO GIBANJE ________.

Page 16: Ponavljanje za fiziku

Uređaj za mjerenje električne struje je _____. Uređaj za utvrđivanje elektriziranosti tijela je

_______. Uređaj za mjerenje napona je ______.

Page 17: Ponavljanje za fiziku

KAKO SE SPAJA AMPERMETAR U STRUJNI KRUG?

Page 18: Ponavljanje za fiziku

AKO JE A1 0.8 A,KOLIKO ĆE BITI A2 I A3?

Page 19: Ponavljanje za fiziku

AKO JE A1 0.2 A,KOLIKO ĆE BITI A I A2?

Page 20: Ponavljanje za fiziku

KOJA JE OD OVIH FORMULA,FORMULA ZA NAPON?

I

UR Q

WU

t

QI

Page 21: Ponavljanje za fiziku

KOLIKI SU U1 I U2?

Page 22: Ponavljanje za fiziku

KOLIKI JE ELEKTRIČNI NAPON IZMEĐU POLOVA IZVORA AKO SE ZA RAZDVAJANJE 10C NABOJA OBAVI RAD OD 2,7 J?

Page 23: Ponavljanje za fiziku

AMPERMETROM OČITAMO 0.5 A.ZA KOJE ĆE VRIJEME PRESJEKOM VODIČA PROTEČI NABOJ OD 7C?

Page 24: Ponavljanje za fiziku

KOJU BI FORMULU KORISTIO ZA IZRAČUNAVANJE RADA ELEKTRIČNE STRUJE?

IUP

tIUW

Page 25: Ponavljanje za fiziku

KOLIKO 1 KW IMA W ?

Page 26: Ponavljanje za fiziku

ELEKTRIČNA MJEŠALICA ZA KOLAČE IMA SNAGU 400 W.KOLIKA JE ELEKTRIČNA STRUJA KOJA TEČE NJEZINIM ELEKTROMOTOROM KAD MJEŠALICU UKLJUČIMO NA NAPON GRADSKE MREŽE?(NAPON GRADSKE MREŽE JE 220 V)

Page 27: Ponavljanje za fiziku

PO KOJOJ SE FORMULI RAČUNA OTPOR U SERIJSKOM SPOJU OTPORNIKA?

Page 28: Ponavljanje za fiziku

PREMA PODACIMA SA SLIKE IZRAČUNAJ ELEKTRIČNU STRUJU?