44
Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie Masa rotundă „Accesul Deschis în Republica Moldova” 14 octombrie, 2009 Nelly Ţurcan, conferenţiar universitar, dr., USM

Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Masă rotundă consacrată Săptămânii Accesului Deschis „Accesul deschis în Republica Moldova”

Citation preview

Page 1: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Masa rotundă „Accesul Deschisîn Republica Moldova”

14 octombrie, 2009Nelly Ţurcan, conferenţiar

universitar, dr., USM

Page 2: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

"Dacă tu ai un măr şi eu am un măr şi vom schimba merele între noi, atunci amândoi vom avea fiecare tot

câte un măr. Dacă tu ai o idee şi eu am o idee şi schimbăm ideile, atunci fiecare dintre noi va avea câte

două idei." (George Bernard Shaw)

Page 3: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie
Page 4: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Accesul Deschis

• facilitează accesul la rezultatele cercetărilor ştiinţifice

• accelerează inovaţiile şi dezvoltarea economică a ţărilor

Page 5: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politicile Accesului Deschis• Mişcarea pentru Accesul Deschis la informaţia

ştiinţifică este activ promovată în ultimii ani, fiind susţinută de tot mai mulţi participanţi– Guverne– Finanţatori– Universităţi– Centre de cercetare– Laboratoare ştiinţifice– ONG

• Difuzarea informaţiei ştiinţifice - parte din procesul de cercetare; banii pentru publicare – parte din grantul de finanţare

Page 6: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politicile Accesului Deschis

• Accesul Deschis propune modalităţi alternative de publicare a rezultatelor ştiinţifice

• Motivul esenţial pentru realizarea AD– nemulţumirea savanţilor faţă de creşterea rapidă

şi necontenită a preţurilor la revistele ştiinţifice– în timp ce bibliotecile erau nevoite să reducă

bugetul pentru abonare

Page 7: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politicile Accesului Deschis

• BBB Declaraţii• Declaraţia de la Budapesta (14 februarie, 2002) • Declaraţia privind publicarea cu Acces Deschis• de la Bethesda (20 iunie, 2003)• Declaraţia de la Berlin privind Accesul Deschis la

Cunoaştere în Ştiinţe şi Ştiinţele Umanitare (20-22 octombrie, 2003)

• Berlin Open Access Conference – 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (2-3 decembrie, Paris)

Page 8: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politicile Accesului Deschis• Iniţiativa declară principiile de bază pentru noi

oportunităţi de acces asigurând:• recenzarea• conservarea• arhivarea publicaţiilor ştiinţifice• respectarea drepturilor de autor• acces larg şi gratuit la publicaţiile autorilor

• AD funcţionează pe principiul – toate cheltuielile sunt acopere de către autor sau

instituţia sa (finanţator)– spre deosebire de modelele existente, când

cheltuielile sunt suportate de către organizaţia care oferă acces la informaţie prin abonarea la periodice

Page 9: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politicile AD, SUA

• The U.S. National Institutes of Health (Institutul Naţional de Medicină), cel mai mare fond din SUA, buget anula de peste 28,9 miliarde USD

• Toate articolele care reflectă cercetările finanţate de NIH, publicarea în revistele recenzate, trebuie să fie accesibile nu mai târziu decât peste12 luni

• Această politică este aprobată de Congresul SUA• Lege semnată de Preşedinte, a intrat în vigoare din

aprilie 2008

Page 10: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politicile AD, SUA

• Directorul NIH obligă depunerea tuturor versiunilor electronice finale ale articolelor la PubMed Central (Biblioteca Naţională de Medicină) imediat după acceptarea acestora pentru publicare şi oferirea accesului gratuit la ele nu mai târziu decât peste12 luni după publicare

• Drepturile de autor sunt respectate• În prezent este una din cele mai mari arhive care

înregistrează aproape 2 milioane de articole

Page 11: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

• Conform cercetării din anul 2006 (Harris Interactive survey), 82% din americanii adulţi consideră că dacă cercetările ştiinţifice sunt subvenţionate din banii publici, comunitatea trebuie să aibă acces gratuit la informaţie prin Internet

Page 12: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politicile AD, Marea Britanie• În anul 2004 Comitetul pentru Ştiinţă şi Tehnologie a

Parlamentului Marii Britanii a publicat raportul „ Publicaţii ştiinţifice: Gratuite pentru toţi?” („Scientific Publications: Free for all?”) în care se recomandă tuturor instituţiilor de învăţământ superior – să organizeze repozitorii instituţionale– cercetătorii să depune o copie a articolelor sale în arhivă– să creeze un fond care ar oferi suport financiar autorilor pentru

publicarea articolelor în revistele cu acces deschis– alocarea de fonduri universităţilor pentru crearea arhivelor cu

acces deschis– autorii trebui să autoarhiveze articolele timp de o lună după

publicare– finanţatorii cercetărilor ştiinţifice trebui să solicite

autoarhivarea tuturor publicaţiilor care reflectă rezultatele lucrărilor finanţate din banii publici

Page 13: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politicile AD, Marea Britanie• Fundaţia „London's Wellcome Trust”, o organizaţie

puternică din punct de vedere financiar, care susţine cercetările în biomedicină – obligă cercetătorii să autoarhiveze articolele sale timp de 6

luni după publicare• Începând cu 1 octombrie 2006, şi alte instituţii de cercetare

din Marea Britanie au introdus o condiţie obligatorie pentru Accesul Deschis la rezultatele cercetărilor:

• The Medical Research Council (MRC)• Biotechnology & Biological Sciences Research Council

(BBSRC)• Economic & Social Research Council (ESRC) • National Environmental Research Council (NERC)

Page 14: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politicile AD

• Acţiuni similare au fost întreprinse şi în alte ţări:

• Canada, Italia, Franţa, Germania, Olanda, Australia şi altele

• Iniţiativa a fost susţinută la nivelul organizaţiilor internaţionale

Page 15: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

• Declaraţia cu privire la accesul la datele cercetărilor realizate din fonduri publice, 2004

• „... schimbul internaţional de date, informaţii şi cunoştinţe este o contribuţie importantă pentru dezvoltarea cercetării şi inovării, iar accesul deschis va mări valoarea investiţiilor comunităţii pentru cercetări”

Page 16: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

UE

• Concluziile Consiliului UE privind informaţiile ştiinţifice în era digitală: acces, diseminare şi păstrare – costurile mare ale abonamentelor revistelor ştiinţifice creează bariere pentru accesibilitatea la cercetări

Page 17: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

• O importanţă strategică pentru dezvoltarea ştiinţifică a Europei - dezvoltarea modelelor durabile pentru accesul deschis la informaţia ştiinţifică

• Statele-membre au un interes deosebit într-un sistem eficient de informare ştiinţifică care maximizează impactul socio-economic al investiţiilor publice în cercetare şi dezvoltare tehnologică

• Este necesar a monitoriza bunele practici în ceea ce priveşte deschiderea accesului la producţia ştiinţifică europeană

Page 18: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Comisia Europeană • Solicită de a oferi accesul deschis la rezultatele cercetării

finanţate din fonduri publice (în raportul CE, publicat în ianuarie 2006 - Analiza evoluţiei economice şi tehnice a pieţelor publicaţiilor ştiinţifice din Europa)

• În anul 2008 Comisia Europeană a lansat un proiect pilot privind Accesul Deschis în cadrul PC7

• Depozitarea articole de cercetare recenzate (peer review) sau a manuscriselor finale, care reflectă rezultatele cercetărilor finanţate din proiecte PC7, într-un repozitoriu online;

• Depunerea eforturilor pentru asigurarea cât mai eficientă a accesul deschis la aceste articole, în termen de şase luni (sănătate, energie, mediu, domenii ale tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor, infrastructura de cercetare) sau douăsprezece luni (ştiinţe sociale şi umanitare, ştiinţa în societate), de la data publicării.

Page 19: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Accesul public27776 de semnături în susţinerea Petiţiei

privind accesul public la cercetările finanţate din banii publici

6 susţinători din Moldova au semnat acest document

Page 20: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Asociaţii Internaţionale

• Ideea Accesului Deschis a fost susţinută de mai multe asociaţii internaţionale de cercetători, editori, bibliotecari:

• SLA, IFLA, CILIP, SPARC, LIBER, eIFL şi altele• Programul special al eIFL promovează

dezvoltarea unei reţele globale de reviste şi arhive cu acces deschis

• Reţeaua Universităţilor din Capitatele Europene (UNICA)

Page 21: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Asociaţia Universităţilor Europene (EUA)• Conferinţa de la Barcelona, 2008 a confirmat

importanţa Accesului Deschis pentru universităţile moderne, şi recomandă următoarele:

• Universităţile trebui să dezvolte politici instituţionale şi strategiile de control ale calităţii rezultatelor cercetărilor ştiinţifice

• Pentru a realiza acest scop, cel mai oportun este organizarea repozitoriilor instituţionale sau cooperarea universităţilor pentru crearea repozitoriului interuniversitar

• Politicile instituţionale universitare ar trebui să solicite cercetătorilor să autoarhiveze publicaţiile sale

• Protecţia dreptului de autor trebuie să fie inclusă în managementul instituţional al proprietăţii intelectuale

Page 22: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Ucraina

• Din ianuarie 2007 Legislaţia Ucrainei stipulează respectarea Accesului Deschis la rezultatele cercetărilor ştiinţifice finanţate din bugetul de stat

Page 23: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Lituania

• O nouă lege a Lituaniei în domeniul ştiinţei (2009) stipulează accesul on-line pentru publicaţiile de cercetare finanţate din banii publici

• Reţeaua Bibliotecilor Academice din Lituania a fost recunoscută ca fiind una din cele mai active privind asigurarea Accesului Deschis în Lituania    

Page 24: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Africa de Sud

• În baza Raportului cu privire la Strategia Dezvoltării Activităţii Editoriale în domeniul Cercetării în Africa de Sud (2006), Academia de Ştiinţe din Africa de Sud a aprobat OA business modelul pentru revistele academice

Page 25: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Politici universitare

• Rusia - Institutul de Economie şi Matematică a Academiei de Ştiinţe din Rusia

• Ucraina - Universitatea de Stat Tehnică „Ivan Pul’uj”

• Universitatea din Hong Kong a propus Politici de Acces Deschis pentru cercetările finanţate din banii publici

Page 26: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Arhive cu Acces Deschis

• Arhivele cu Acces Deschis sunt create prin depunerea şi autoarhivarea (self-archiving) de către savanţi a articolelor, publicate în revistele ştiinţifice recenzate, compatibile cu standardele Open Archives Initiative

• Oferă acces nelimitat şi gratuit la:– materiale nonpublicate (preprinturi), – materiale recenzate şi postprinturi, – disertaţii, dări de seamă şi altă literatură „gri”

• Arhive tematica, instituţionale, guvernamentale

Page 27: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

• verde – pot arhiva pre-printuri şi post-printuri sau versiunile PDF al editurilor; albastru – pot arhiva post-printuri (varianta finală, după recenzare) sau versiunile PDF al editurilor; galben – pot arhiva pre-printuri (pre recenzare); alb – arhivarea nu este sprijinită în mod oficial

• În jur de 60% din editori şi 95% din reviste înregistrate în SHERPA permit autoarhivarea

Page 28: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Arhive cu Acces Deschis

• Conform datelor Registrului Arhivelor cu Acces Deschis, în anul 2009 în lume au fost înregistrate aproximativ 1500 de arhive cu acces deschis din 87 de ţări

• În Directoriul Arhivelor cu Acces Deschis sunt înregistrate 1491 de arhive, dintre care 81% sunt instituţionale, 13% - tematice, 4% - agregatori şi 2% - guvernamentale

Page 29: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Registrul Arhivelor cu Acces Deschis

Page 30: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Directoriul Arhivelor cu Acces Deschis

Page 31: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Arhive cu Acces Deschis • Aceste colecţii electronice facilitează prelucrarea

contentului digital pentru crearea materialelor didactice online, cărţilor electronice etc.

• Lideri în organizarea Arhivelor cu Acces Deschis sunt SUA cu 295 de arhive, Marea Britanie – 151, Germania – 108, Japonia – 70. În aceste ţări practic toate universităţile au Arhive cu Acces Deschis.

• În Federaţia Rusă sunt înregistrate 29 de repozitorii, Africa de Sud – 17, Ucraina – 10, România – 3, Bulgaria, Kyrgyzstat, Estonia, Lituania – câte 2, în Republica Moldova – 1

Page 32: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Arhive cu Acces Deschis

Page 33: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Moldova• 1084 teze, inclusiv 132 de doctor habilitat

Page 34: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Reviste electronice cu Acces Deschis• Redacţiile efectuează expertiza textelor, dar

publică în acces deschis doar materialele aprobate

• Cheltuielile pentru revistele electronice sunt constituite din costul recenzării, pregătirea manuscrisului pentru plasarea pe server

• Finanţarea acestor modele este efectuată de organizaţii, instituţii de cercetare şi universităţi

• În unele cazuri, redacţiile revistelor stabilesc pentru autori sau sponsori (finanţatori) o taxă pentru prelucrarea publicaţiilor, acceptate pentru plasarea în formatul electronic

Page 35: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Registrul Revistelor cu Acces Deschis (DOAJ)

Page 36: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Revistele electronice cu Acces Deschis• La 12 octombrie 2009 în DOAJ au fost înregistrate

4366, dintre care 1666 reflectă informaţia full text• Reviste ştiinţifice din toate domenii şi ramurile

ştiinţei (96 sunt în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării)

• Sunt înregistrate reviste din 102 ţări• Cel mai mare număr de reviste aparţine SUA – 948,

Brazilia – 392, Marea Britanie – 376 şi doar o revistă din Moldova – Computer Science Journal of Moldova, a Academiei de Ştiinţe din Moldova, înregistrată în 2009

Page 37: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Revistele electronice cu Acces DeschisMoldova

Page 38: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Utilitatea• Pentru Guverne şi fonduri de cercetare –

returnează investiţiile în cercetare• Pentru autori – măreşte vizibilitatea şi impactul

lucrărilor ştiinţifice• Pentru cititori – sporeşte accesul la literatura

ştiinţifică• Pentru biblioteci – satisfacerea necesităţilor

informaţionale ale utilizatorilor• Pentru universităţi – prestigiul şi statutul• Pentru editori şi societăţi ştiinţifice – strategie de

supravieţuire

Page 39: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie
Page 40: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Ce trebuie să facem?Să creăm Arhive cu Acces Deschis

Page 41: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Rolul bibliotecii• Să convingă conducerea Universităţii în

necesitatea semnării Declaraţiilor privind Accesul Deschis

• Să creeze Arhive cu Acces Deschis (pe baza infrastructurii naţionale)

• Să sensibilizeze comunitatea ştiinţifică pentru a găsi susţinere din partea savanţilor, profesorilor şi studenţilor

• Să popularizeze şi să susţină modele alternative de acces la informaţie (Arhivele cu Acces Deschis şi Revistele Electronice cu Acces Deschis)

Page 42: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie
Page 43: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Resurse• http://www.eprints.org• http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/97236.pdf• http://www.ec-petition.eu/• http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/research-and-innovation/open-access/• http://oad.simmons.edu/• http://www.doaj.org/• http://www.openoasis.org/• http://www.openaccessweek.org/• http://www.eifl.net/cps/sections/services/eifl-oa• http://www.oecd.org/document/0,2340,en_2649_34487_25998799_1_1_1_1,00.html• http://www.openarchives.org/• http://roar.eprints.org/• http://www.opendoar.org/

Page 44: Politica Accesului Deschis în ţările în tranziţie

Mulţumesc

[email protected]