Podatki raziskav so ve kot samo tabele

 • View
  136

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Podatki raziskav so ve kot samo tabele

 • Podatki raziskav so ve kot samo tabele

  Irena Vipavc Brvar

  ADP, Univerza v Ljubljani, 2. oktober 2014

  Predstavitev za tudente Visoke poslovne ole (EF, UL)

 • AD

  P

  Arhiv druboslovnih podatkov

  je osrednji slovenski druboslovni arhiv podatkov,

  pokriva vsa pomembneja druboslovna podroja,

  Naloge:

  shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnoloko zastarelostjo in fizinim unienjem),

  preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajoo dokumentacijo raziskave,

  uporabnikom omogoa enostaven dostop do podatkov v tevilnih formatih in

  nudi storitve s podroja metodologije in statistinih obdelav.

  Splo

  no o

  arh

  ivu

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • AD

  P

  Arhiv druboslovnih podatkov

  je osrednji slovenski druboslovni arhiv podatkov,

  pokriva vsa pomembneja druboslovna podroja,

  Naloge:

  shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnoloko zastarelostjo in fizinim unienjem),

  preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajoo dokumentacijo raziskave,

  uporabnikom omogoa enostaven dostop do podatkov v tevilnih formatih in

  nudi storitve s podroja metodologije in statistinih obdelav.

  Splo

  no o

  arh

  ivu

 • Research data alliance meeting 2014

 • AD

  P

  Arhiv druboslovnih podatkov

  je osrednji slovenski druboslovni arhiv podatkov,

  pokriva vsa pomembneja druboslovna podroja,

  Naloge:

  shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo (zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnoloko zastarelostjo in fizinim unienjem),

  preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajoo dokumentacijo raziskave,

  uporabnikom omogoa enostaven dostop do podatkov v tevilnih formatih in

  nudi storitve s podroja metodologije in statistinih obdelav.

  Splo

  no o

  arh

  ivu

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Research data alliance meeting 2014

 • Mikro in makro podatki M

  ikro

  in m

  akro

  podatk

  i

  M

  I

  K

  R

  O

  M

  A

  K

  R

  O

  http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4004

 • Sekundarn

  a a

  naliza

  Razlogi za sekundarno analizo

  (vir: Hayman v tebe, 1999)

  medasovna primerjava

  e testirani vpraalniki, vpraanja

  razlini nameni uporabe.

  Kombinacija ve virov podatkov

  Hitra analiza podatkov

  Prihranek denarja

  Prihranek asa

  Konceptualno-vsebinski razlogi

  Metodoloki razlogi Ekonomski razlogi

 • Metapodatki M

  eta

  podatk

  i

  Specifikacija, ki se uporablja na podroju druboslovja in

  humanistike je DDI.

  Metapodatke lahko definiramo kot "vse informacije potrebne za

  obveanje in procesiranje statistinih struktur".

  (Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

 • Avtor Producent Finanna podpora Serija Vsebinska podroja Povzetek as zbiranja podatkov asovno pokritje

  Geografsko pokritje Enota za analizo Populacija Kdo je opravil zbiranje

  podatkov Tip vzorca Uteevanje

  Citiranje Sorodne raziskave Vpraalniki in

  povezano gradivo

  Kaj so metapodatki v ADP? M

  eta

  podatk

  i

 • Kako do podatkov na ADP? K

  ako

  do p

  odatko

  v?

  SPLETNA STRAN www.adp.fdv.uni-lj.si

  NESSTAR http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/

  Kaj najde na spletni strani? Opis raziskave Opis podatkov Povezana gradiva in objave

  Kaj najde na Nesstarju? + . Omogoa analizo preko spleta

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html

  http://www.adp.fdv.uni-lj.si/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/http://www.adp.fdv.uni-lj.si/http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdfhttp://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdfhttp://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdfhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.htmlhttp://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html

 • Opi

  s

  razisk

  ave

  Nessta

  r Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

  Primer Slovensko javno mnenje

 • Registra

  cija za

  dosto

  p d

  o g

  radiva

  _

  1

  2

  3 Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniko ime in geslo.

 • registracija R

  egistra

  cija za

  dosto

  p d

  o g

  radiva

  _

  !

  Geslo je veljavno

  do konca tekoega

  tudijskega leta

  Pri uporabnikem

  imenu namesto "@"

  vpiete "AT

 • Opi

  s

  razisk

  ave

  Nessta

  r Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

  Primer SJM

  Vir: SJM081

 • Opi

  s

  razisk

  ave

  Nessta

  r Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

  Primer SJM

  Vir: SJM081

 • Mednarodni podatki M

  ednaro

  dne p

  odatko

  vne b

  aze

  http://www.cessda.org/http://www.issp.org/http://www.cses.org/http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htmhttp://www.europeanvaluesstudy.eu/http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/http://www.nsd.uib.no/european_election_database/http://www.europeansocialsurvey.org/http://www.share-project.org/http://www.gesis.org/http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/http://www.data-archive.ac.uk/http://www.surveynet.ac.uk/sqb/introduction.asphttp://www.ipums.org/

 • Primer GESIS: children responsibilities to their parents

  Vir: EVS08

 • Primer Atlas of European Values

  Pe

  rce

  nta

  ge o

  f p

  eo

  ple

  th

  at a

  gre

  e w

  ith

  th

  e s

  tate

  me

  nt

  that

  ad

  ult

  ch

  ildre

  n h

  ave

  the

  du

  ty t

  o p

  rovi

  de

  lon

  g-te

  rm c

  are

  fo

  r th

  eir

  p

  are

  nts

  eve

  n a

  t th

  e e

  xpe

  nse

  of

  the

  ir o

  wn

  we

  ll-b

  ein

  g

 • Na internetu najdemo tevilne lanke, ki vkljuujemo empirine podatke. Na tem mestu povezujemo nekatere. S tem bi va eleli poduiti o koliini tabel, grafov, ki jih avtorji uporabljajo in v splonem za sestavo lanka.

  o Mills, Melinda in drugi (2008): Gender equality and fertility intentions in Italy and the Netherlands (na podlagi ESS podatkov)

  o Ferrati Giulia in Dalla Zuanna Gianpiero (2010): Siblings and human capital: A comparison between Italy and France

  Primeri lankov

  http://www.demographic-research.org/volumes/vol18/1/18-1.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol18/1/18-1.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol18/1/18-1.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol18/1/18-1.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol18/1/18-1.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol18/1/18-1.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demographic-research.org/volumes/vol23/21/23-21.pdfhttp://www.demograph