of 8 /8
Izradila: Vanja Sučević, 4. raz.

Plitvička jezera - Vanja Sučević

Embed Size (px)

Text of Plitvička jezera - Vanja Sučević

Page 1: Plitvička jezera - Vanja Sučević

Izradila: Vanja Sučević, 4. raz.

Page 2: Plitvička jezera - Vanja Sučević

• proglašen je Nacionalnim parkom 8. travnja 1949. godine

• najveći, najstariji i najposjećeniji hrvatski nacionalni park

• predstavlja šumovit planinski kraj u kojem je nanizano 16 manjih i većih jezera

kristalne modrozelene boje

Page 3: Plitvička jezera - Vanja Sučević

• Ukupna površina je 29 685 hektara: 1. jezera čine 200 ha

2. šume 13 320 ha 3. travnjaci i ostale površine

• Prosječna nadmorska visina je 600 m • Najniža točka je 367 m na Koranskom

mostu, a najviša 1279 m na Seliškom vrhu• Nalazi se na području dvije županije, 91%

parka je u Ličko-senjskoj županiji, a 7% u Karlovačkoj županiji

Page 4: Plitvička jezera - Vanja Sučević

• između planina Male Kapele na zapadu i Plješivice na istoku usred Dinarskog planinskog masiva

• nalazi se uz državnu cestu D1 Zagreb - Split između Slunja i Korenice

• Najkraća zračna udaljenost između

jadranske obale i Parka iznosi 55 km

Page 5: Plitvička jezera - Vanja Sučević

• prosječna godišnja količina oborina iznosi 1500 mm

• najveća količina kiše obično padne u proljeće i jesen

• temperatura vode na izvorima obično je ispod 10 °C

Page 6: Plitvička jezera - Vanja Sučević

• 16 jezera u nizu od 5460 m zračne linije • Gornja i Donja jezera: Prošćansko jezero,

Ciginovac, Okrugljak, Batinovac, Veliko jezero, Malo jezero, Vir, Galovac, Milino jezero, Gradinsko jezero, Veliki Burget i Kozjak. Donja jezera su: Milanovac, Gavanovac, Kaluđerovac i Novakovića Brod

• najveće jezero je Kozjak s 81,5 hektara površine, ujedno i najdublje s 47 m. Prošćansko jezero je drugo po veličini i proteže se od juga prema sjeveru u duljini od 2,5 km.

Page 7: Plitvička jezera - Vanja Sučević

• na prostoru Parka pronađen je crni daždevnjak vrlo rijetka vrsta koja živi u Alpama iznad 1200 m

• sivi vuk

• sivi sokol

• vidra

• modra konjska smrt

Page 8: Plitvička jezera - Vanja Sučević

• Plitvička jezera sastoje se od 16 jezera koja su smještena na području između Male Kapele i Plješivice u Lici. Cijeli se ovaj kraj na nekim kartama još uvijek naziva Vražji vrt, zbog svojeg položaja i povijesti. Prema legendi Plitvička su jezera nastala nakon velike suše. Ljudi, životinje i bilje čeznuli su za kapljicom vode. Narod se molio i molio. Tada se u dolini pojavi Crna Kraljica sa svojom veličanstvenom pratnjom; ona se smilovala narodu i uz jak vjetar i grmljavinu na zemlju je konačno pala kiša. Kiša je padala tako dugo, dok razina vode nije narasla dovoljno, da oformi jezera.