Phuong phap hoc tap sieu toc

  • View
    1.121

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Phuong phap hoc tap sieu toc

  • 1. Ngu n chia s : www.vnedoc.comPhng php h c t p siu t c PHNG PHP H C T P SIU T C Khi d y nng l c ti m n trong b n --------o0o-------- Tc gi : Bobbi Deporter & Mike Hernaki D ch gi : Nguy n Th Y n, Hi n Thu Ni xu t b n: Nh xu t b n Tri Th c - Cng ty Sch Alpha Ngy xu t b n: Qu I/2007 T sch: Tm l - Gio d c S trang: 350 trang Kh sch: 15 x 23cm, in 1000 b n Hnh th c: Ba m m Gi sch: 39.000 nh my: Duyhoa83, Annsuri, Alex_r, Linh12a4, Nhoclienxo Bin t p: Annsuri Th c hi n ebook: Zaqqaz Ngu n: www.vnedoc.com Ngy hon thnh: 02/2009 (B n c th sao chp, post tc ph m ln b t c trang web no, nhng nn ghi r ngu n g c cng i ng th c hi n ebook. Tuy t i khng th c hi n v i m c ch thng m i. Xin chn thnh c m n.) M CL C L IT A

2. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phng php h c t p siu t c L I GI I THI U 1. NGHIN C U L I PHNG PHP H C T P 1.1. I U K DI U C A SUPERCAMP 1.2. CON NG D N T I S THNH CNG 1.3. NGUYN T C 80/20 1.4. PHNG PHP H C T P SIU T C 2. KH NNG V H N C A TR TU 2.1. VI NT V B NO NG I 2.2. M I PH N C A B NOUM NHI M CC CH C NNG RING 2.3. TH I GIAN V M CPHT TRI N TR TU 2.4. NO PH I, NO TRI 3. S C M NH C A WIFIM - " I U NY C NGHA G I V I MNH" 3.1. T O NI M SAY M - WIIFM H C T P TO L N 3.2. WIIFM V H C T P SIU T C 3.3. S BI U DNG 3.4. NG L RA PH I L TH 4. T O KHUNG C NH H C T P: MI TR NG H C T P NGN 4.1. KHUNG C NH NH B XUNG QUANH B N - SNG T O RA KHNG GIAN LM VI C 4.2. M NH C - Y U T NG VAI TR C B NI V I H C T P SIU T C 4.3. D U HI U TCH C C 4.4. MI TR NG LM VI C NH B TRONG MI TR NG R NG L N BAO LA CHUNG 4.5. C NG C L I KI N TH C ("TH I GIAN NGH GI I LAO") 3. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phng php h c t p siu t c 5. GI THI CHI N TH NG: B N S LM G N U BI T MNH KHNG TH TH T B I? 5.1. T KHUY N KHCH MNH - M T TR NG THI TM L C A THI TIN C Y 5.2. SINH L H C C NH H NG NH TH NO? 6. KHM PH PHNG PHP H C C A B N 6.1. CH N PHNG TH C H C: NHN, NGHE, HAYNG L C? 6.2. B N X L THNG TIN B NG CCH NO? 6.3. NH NG NG I T DUY THEO PHNG TH C C TH LIN T C 6.4. NH NG NG I T DUY THEO PHNG TH C C TH NG U NHIN 6.5. NH NG NG I T DUY THEO PHNG TH C TR U T NG NG U NHIN 6.6. NH NG NG I T DUY THEO PHNG PHP TR U T NG LIN T C 6.7. L P K HO CH K NGH THEO PHNG PHP T DUY KHC NHAU 6.8. CN B NG HO T NG C A B NO 7. K THU T GHI CHP CNG NGH CAO 7.1. T I SAO PH I H C CCH GHI CHP 7.2. PHNG PHP PHC H A TRUY N TH NG 7.3. NGHIN C U HO TNG C A B NO 7.4. L P B N T DUY 7.5. PHNG PHP L P B NT DUY 7.6. M T S I U NH KHC 7.7. PHNG TH C GHI CHP TM 7.8. PHNG PHP S D NG GHI CHP TM 4. Ngu n chia s : www.vnedoc.comPhng php h c t p siu t c 7.9. TH C HNHBI N N THNH PHNG PHP A THCH C A B N 7.10. NH NG M O NH KHI GHI CHP 7.11. HY C G NG 7.12. TC D NG C A B NT DUY 7.13.TC D NG C A PHNG PHP GHI CHP TM 8. VI T V I LNG T TIN 8.1. T P H P 8.2. VI T NHANH 8.3. DI N T CH KHNG K CHUY N 8.4. M T NG I B T U VI T PH V S B T C 8.5. CC B C TRONG M T QU TRNH VI T HON CH NH 8.6. NH NG M O NHC M T BI VI T TRN TRU 8.7. NH NG M O NH KHI C M TH Y B T C 9. HY LM VI C V I TR NH DI U K C A B N! 9.1. PHN BI T GI A TR NH V H I C 9.2. NH NG G TA GHI NH T T NH T 9.3. S LIN T NG 9.4. S LIN H 9.5. H TH NG CH T 9.6. PHNG PHP NH V 9.7. T VI T T T V NH NG CU MANG TNH SNG T O 9.8. NH NG M O NH ! 10. NGHIN C U KH NNGC HI U 5. Ngu n chia s : www.vnedoc.comPhng php h c t p siu t c 10.1. PHT TRI N KH NNGC NNG SU T! 10.2. PHNG PHP C NNG SU T R T TH V V D C! CC SINH VIN C A SUPERCAMP, HY TI N T I GINH L Y 10.3. LM TIU TAN I U HUY N HO C 10.4. NH NG M O NH - "S N SNG VO TR NG THI" 10.5. LNH H I NH NG G C 10.6. NNG CAO T M NHN NGO I BIN 10.7. K THU T L T SANG TRANG 10.8. SIU QUT (HYPERSCAN) NNG T C C AM T 10.9. M I PHT M I NGYK T H P T T C V I NHAU 10.10. M I M T ? 10.11. KI M TRA L N CU I 11. T DUY LOGIC V SNG T O 11.1. THNG TIN: NGUYN LI U TH CHO S THAYI 11.2. XEM XT CC QU TRNH GI I QUY T V N 11.3. T N N MNG 11.4. C M GIC TH NO KHI S NG TRONG C M GIC C A B N? 11.5. TH C HNH T DUY THEO K T LU N LOGIC 11.6. NH NG THAY I C A H BI N HO, HAY "NH NG N C THANG THAY I" 11.7. NG NO 11.8. NG NO V TNG LAI 11.9. "V LN PHA NO PH I C A B N" 11.10. H NG D N T P V 6. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phng php h c t p siu t c 11.11. NH NG M O NH TRONG T DUY SNG T O 12. T O B C TI N B V T B C TRONG H C T P 12.1. S D NG CC K NNG 12.2. NH NG M O NH L IT A "M t cu n sch qu gi xu t hi n ng lc v hn h n m i cu n sch vi t v k nng h c t p khc... D b n l a tu i no, c nhi u hay t kinh nghi m th y v n l m t cu n sch v cng h u ch v c th mang l i ni m vui cho t t c m i ng i!" - Chungliang Al Huang Tc gi cu n Embrace Tiger, Return to Mountain - "Cu n sch trnh by r rng cc bi luy n t p, cc m o nh v cc chi n thu t thnh cng, gip b n tr thnh ng i ng u trong l p h c - ng i chi n th ng trong cu c s ng." - Ti n s Thomas Armstrong Tc gi cu n In Their Own Way - "V i nh ng k t qu khng th tin c khi p d ng t i cc tr ng cng l p danh ti ng, cu n sch "Phng php h c t p siu t c" ny qu l m t cu n sch c n ph i c. Chng ta ang s ng trong m t th gi i y c nh tranh v chnh nh ng k nng nu ra trong cu n sch ny s gip chng ta, d l a tu i no, tm ra c l i th c nh tranh c th thnh cng trong cu c s ng". - Patrick Foley Ch t ch Hng chuy n pht nhanh DHL Worldwide Express - L I GI I THI U bao gi b n c m th y chn n n v vi c h c hnh qu v t v v c c nh c cha? Phng php h c t p siu t c s l m t c u cnh gip b n th y ph n ch n, vui ti v 7. Ngu n chia s : www.vnedoc.comPhng php h c t p siu t c say m cng vi c h c t p. Cu n sch khng ch b ch i v i h c sinh, sinh vin, m cn ph h p v i ng i h c m i l a tu i. V i nh ng m o nh , nh ng g i v nh ng k thu t c bi t, sch gip b n ti t ki m th i gian, tng c ng kh nng lnh h i v ghi nh ,ng th i bi n vi c h c hnh thnh m t qu trnh th v , h p d n v b ch. c sch s khi n b n thay i quan i m v cch nhn nh n v chnh b n thn mnh v v vi c h c t p. B n s pht hi n ra kh nng h c t p ti m tng trong mnh, r i s th y vi c h c th t d dng v h ng th. Sch c trnh by m t cch c bi t, bn tri l nh ng trang kn ch nh nh ng cu n sch khc, cn bn ph i l nh ng hnh v , s , k hi u, v.v...u v cu i m i chng u c nh ng trang c bi t. u chng nu tm t t nh ng l i ch b n s c c khi c n i dung v cu i chng l ph n ki m tra gip b n ki m nghi m xem h c c nh ng g. C m t s n i dung c tc gi nh c l i nhi u l n d i hnh th c khc nhau. Cc k thu t a ra r t ph h p v i phng th c lm vi c c a no b , gip b n h c v i k t qu t t nh t. Nh ng k thu t ny c th nghi m, nh gi trong nhi u nm v r t c hi u qu trong th c t . B n hy c v i tm h n c i m , g t sang bn nh ng ngh nh: cu n sch ny nh th no v ni v i u g. Cng khng nn vi c b n h c nhanh n m c no v h c c nh ng g. Hy lm cho chnh b n ph i ng c nhin v kh nng c a mnh. V hy vui v i m i b c i trn con ng h c t p c a b n. Chc cc b n thnh cng! 1. NGHIN C U L I PHNG PHP H C T P "Khi cn ng i gh nh tr ng, ti l m t h c tr thng minh v xu t s c, nhng vi c h c i v i ti khng bao gi l ni m ham thch. Tuy nhin, gi y ti l i th y am m h c t p, v khng bao gi c m th y v t v , gian trun nh ti c m th y tr c ". - Rosemary Bove, Ch t ch hi p h i Bova, thnh vin ban c v n qu n l New York, Thnh ph New York - "C m h ng h c t p gip ti v t ra kh i nh ng h n ch c a b n thn. Gi y, ti hi u c r ng, ti c kh nng h c t t c m i i u! C th ni khng m t cht c ng i u l, kh nng hi u bi t c a ti tng ln g p 10 l n". - D.C.Cordova, Vi n nghin c u San Diego, California - "Nh ng a tr nh ti nng cao c trnh , v i u quan tr ng hn, chng nng cao nh n th c v gi tr b n thn v ng c h c t p c a chng". - Ti n s James Powell Canton, Ohio - 8. Ngu n chia s : www.vnedoc.com Phng php h c t p siu t c Hy th hnh dung v m t tr ng thng m i c chng trnh gi ng d y hi u qu n m c h c sinh c a tr ng thu c nh ng k t qu ng khch l ch sau 6 tu n h c v cho r ng, tr ng cung c p cho h nhi u l l s ki n hn 4 nm h c tr ng chuyn nghi p; m t tr ng m nh ng nh kinh doanh khng nh ng c h c v l thuy t th c hi n nh ng h p ng l n, cch th c c m th y t tin v thnh cng hn trong cu c s ng, m cn c c s ham m h c t p; m t tr ng gip ng i h c hon thi n b n thn v nui d ng tm h n h . c m t tr ng nh th - Tr ng thng m i Burklyn m ti l ng i ng thnh l p vo cu i nh ng nm 1970. Tr ng l m t lu i trng l to l c bn s n i Vermont r p bng cy xanh mt. Burklyn d y nh ng mn h c bnh th ng nh marketing, m phn, k ton b ng nh ng phng php khng bnh th ng. Trong khi t t c cc tr ng thng m i n i ti ng khc li ko s c ng tc c a m t i ng cc nh qu n l chuyn ngnh chuyn nghi p, th tr ng Burklyn l i m i cc nh doanh nghi p t ng tr i trn thng tr ng t i gi ng d y. Chng ti b t u t gi thi t r ng, m t nh doanh nghi p c n hi u th u o t t c nh ng g lin quan n kinh doanh, ch khng ch hi u su m t lnh v c c th no . Do v y chng ti d y ton b nh ng kinh nghi m, ch khng ch o su ho c nh c l i "ti li u". Chng ti cng ch tr ng a nh ng kinh nghi m h c t p vo i s ng th c hn l n thu n chng l nh ng l thuy t sung. B t lu n l chng ta c tuy n ch n vo tr ng h c hay n thu n l ch l nh ng "h c sinh" c a "tr ng i", th i u c ngha nh t i v i chng ta l ph i h c c "phng php h c". V l , tu n u tin trong chng trnh gi ng d y 6 tu n, tr ng d y nh ng k nng nh: ghi chp, nh v c t c , ng th i t o mi tr ng an ton v tin t ng gi a gio vin v h c sinh. K t h p ba y u t ny, c ng v i s t p trung cao c a b no, h c sinh c th h c hi u qu hn v b li cu n vo m t kh i l ng ti li u k thu t kh ng l ng kinh ng c. Tr ng cng lun t o c ni m vui, s t tin cho nh ng ng i h c su t i. Burklyn - Tr ng Thng m i nng cao th ch t v nui d ng tm h n h c sinh trong qu trnh o t o tri th c. H u h t cc h c sinh c a tr ng u nh r ng, nh ng kinh nghi m m h c c tr ng c p 2 ho c ti u h c ch ng th m thp g so v i nh ng g ht c y. L h c sinh c a tr ng, h c nh ng khm ph quan tr ng v b n thn, v nh n ra r ng, l nu tin h c m th y thch h c, th m ch ngay c nh ng ng i t ng 12 nm, 16 nm hay 20 nm cm ght vi c h c cng c c nh ng c m gic nh th . Nh ng kinh nghi m tch lu c tr ng cng lm thay i cu c s ng h . M t s sinh vin t t nghi p tr ng Burklyn t b cng vi c c thu nh p cao v c mi tr ng lm vi c r ng l n tham gia vo cng vi c gi ng d y tr ng. M t s cng c nh ng h ng i thay i trong h at ng kinh doanh, i t h ng th ng / b i sang th ng / th ng. Chng ti c ng