Ph»• Hi»n Hnh Nguy»‡n-V°ng

  • View
    352

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Phổ Hiền Hạnh Nguyện-Vương

Text of Ph»• Hi»n Hnh Nguy»‡n-V°ng

  • 1. 29%-,R.-(R/-=3, Zang Chod Monlam :1$?-0-29%-0R-,R.-0:A-(R/-=3-IA-o=-0R,Zang Chod Mon LamPh Hin Hnh Nguyn-Vngo-$