Personhistoriske kilder i Oslo byarkiv

 • View
  4.501

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Personhistoriske kilder i Oslo byarkiv

 • Personhistoriske kilder i Oslo byarkivP sporet av slekta - slektshistorisk dag

  Lars Rogstad, Oslo byarkiv, 26. mai 2009lars.rogstad@kul.oslo.kommune.no

  Velkommen til slektshistorisk dag

  Foredrag

  Leif Thingsrud , Riksarkivet og Oslo byarkivMatrikler og skattemanntall som kilde for slektshistorikere

  Jeg holde p til ca. kl. 12.45 pause fr neste foredrag

  Lesesal med veiledningpen til kl. 19

  Dette er IKKE et grunnkurs i slektsforskning, eller HVORFOR drive med slektsgransking- men en generell innfring i hvilke kilder som finnes i Oslo byarkiv- supplert med noe informasjon om andre sentrale kilder og ressurser

 • Oslo byarkiv byens hukommelse!

  tar veldig gjerne i mot sprsml underveis i foredraget!ogs fra Byarkivets ansatte suppleringer, kommentarer

  Og hvem er dere i salen?- erfaringer med slekstgransking, frste besk i Oslo byarkive?

  Oppbevarer og forvalter informasjon om OsloEldste dokument fra 1651. Det yngste fra 2008. Hovedsakelig kommunalt arkivmateriale fra Oslo og tidligere Aker kommuneFylkesansvar for privatarkiv

  Kommunens fagorgan for dokumentbehandling og arkiv

  Legger til rette for at kommunens arkiver gir grunnlag for effektiv saksbehandling og god service overfor byens innbyggere

 • Oslo byarkiv byens hukommelse!

  tar veldig gjerne i mot sprsml underveis i foredraget!ogs fra Byarkivets ansatte suppleringer, kommentarer

  Og hvem er dere i salen?- erfaringer med slekstgransking, frste besk i Oslo byarkive?

  Oppbevarer og forvalter informasjon om OsloEldste dokument fra 1651. Det yngste fra 2008. Hovedsakelig kommunalt arkivmateriale fra Oslo og tidligere Aker kommuneFylkesansvar for privatarkiv

  Kommunens fagorgan for dokumentbehandling og arkiv

  Legger til rette for at kommunens arkiver gir grunnlag for effektiv saksbehandling og god service overfor byens innbyggere

 • Oslo byarkivopprettet 1992, i dag ca 20 ansatteen del av Kulturetatenca. 20 ansatte i to seksjoner

  Moderne arkivHistorisk arkivmagasiner og lesesalnettsiderTobiasforedrag, pne dager, kurs

 • Hva har vi av materiale?18 000 hyllemeter med arkivmateriale

  protokoller, papirer, journalerbyggetegningerkartfotoog mye mer bibliotek - hovedvekt p Oslolitteratur

 • Kilder for slektsgranskereadressebkerfolketellingerfdslerddsfallmanntallslister/skattemanntall/likning

  -----------------kirkebker statsarkivet/Digitalarkivetskifteprotokoller - statsarkivet

 • Stuper rett ut i den viktigste kilden - folketellingene

  Kan flge en persons livslp over en lang periode

  Det detaljerte personskjemaet et vell av opplysninger- nominative tellinger- ikke alle statlige tellinger var det kun for opptelling og statistikk

  Innholdet i skjemaet- navn, fdselsr, fdested, sivilstand, yrke, familie, barn, bosted i fjor

  Ordningen rekkeflgegateer og husnummer

  Folkeregisteret: Inn-/UtflyttingOslo: Ytterr: 1901-1915Aker: Ytterr: 1901-1917

 • Kommunale folketellinger i Oslostart i 1863 siste i 1954fra 1867 - rlige tellinger1883-tellingen:

  den eldste bevarte tellingen. ikke komplett mye manglerJakobs menighetBjlsennedre Grnerlkka og Rodelkka1899 frste komplett bevarte

  Statlige tellinger ble vurdert vre bevaringsverdige blant annet for befolkningshistorikernede nominative tellingene 1801, (1835, 1845, 1855,) 1865, 1875, (1891), 1900, (1910) er bevart

  Kommunale tellinger derimotdessverre - systematisk kassering fram til forrige rhundreskifte

  Andre kommunale folketellingerBergen 1912, ogs digitalisert, 1917, 1922, men vrige er kassertTrondheim 1939, 1964Strinda

  Stavanger 1894 - 1916

  Haugesund

  Aker

 • Kommunale folketellinger - Oslo1899-1954

  samtlige tellinger bevartrlige tellinger, unntatt:

  1911 (statlig telling)1930 (statlig telling)1939 (statlig telling)1944 (papirmangel)1945 (papirmangel)1948 siste tilgjengelige (60 r)

 • Kommunale folketellinger - Aker1917 - 1939varierende ordningssystem

  roder og veiene alfabetiskprestegjeld og veiene alfabetisk

  Solhy, Brdrely, FjellvangSkogliveien 14

  veildening p Byarkivets lesesal

  1917191819211923192619351939

  1917-1918: Ordnet etter roder. Veiene i alfabetisk rekkeflge innen hver rode.

  1921-1939: Ordnet etter prestegjeld, veiene i alfabetisk rekkeflge.

  Innenfor hver vei: etter stigende nummer eller alfabetisk etter eiendommens navn.

 • Ordningssystem: Akertellingene1917-1918: Ordnet etter roder. Veiene i alfabetisk rekkeflge innen hver rode.

  1921-1939: Ordnet etter prestegjeld, veiene i alfabetisk rekkeflge.

  Innenfor hver vei: etter stigende nummer eller alfabetisk etter eiendommens navn.

  Ullern, Vestre-Aker, stre-Aker, Nordstrand.

 • 1923-tellingen Oslo og Akerdigitalisertskal publiseres p nett noe i 2009

  tilsvarende statlige tellingerDigitalarkivetregistrering pgr frivillige DIS Oslo Akershus

  http://www.disnorge.no/oa-kroa/prosjekter/kraft1923.htmlferdig i lpet av 2011?

 • 63.psd

 • Adressebkerdatidens telefonkatalog uten telefon!Oslo

  alfabetisk p navn, adresse, gule sider1838, rlig fra 1879, til 1990-talletAker

  1916 1937/38 alfabetisk p navn

 • Manntallslister - Aker1832-18361840-1842

  1834 digitalisert og ligger p Byarkivets nettsiderhttp://www.byarkivet.oslo.kommune.no/OBA/gallerier/Aker_1834/tekst/telling_1834.asp

  mindre utdrag av materialet er transkribertTore H. Vigerust www.vigerust.net

  navn og alderbostedyrke (delvis)barn ikke alltid oppgitt

  1834-tellingen er digitalisert og ligger p BARs nettsider

  Transkribsjon mindre utdrag av materialet- Tore H. Vigrust www.vigerust.net

 • Manntallslister: AkerOversikt over manntallslistene p Byarkivets nettsider. Oversikt over hvilket distrikt tellingene gjelder.

  www.byarkivet.oslo.kommune.no

  Se inngang i venstre marg- Slektshistorie- Nettressurser- Kilder

 • SkattemanntallOslo

  det eldste fra 1680navn, bopel, inntekt og formuekrevende finne fram ivarianter av geografiske roderlikningsprotokoller tom. 1967Aker

  det eldste fra 1835

  Fram til 1833: Grunnskatt og nringsskatt. (Skatt p eiendom og handel/hndverk). 1833: Skattereform: Grunnskatten satt ned. Nytt: Formuesskatt og inntektsskatt.

  Geografisk ordnet fram til 1959 (alfabetisk register fra 1829 og mesteparten av 1800-tallet)

  ligningsprotokoller til og med 1967. (Ligningsvesenet statlig i 1963)Fra 1960: Ordnet etter fdselsdato

 • Fdsler - Helserdet60 rs klausulinnhold

  mors og fars navnbosted, gift/ugift, tidligere fdsler, mors helsetilstand, etc.fdselsmeldinger

  etter datoOslo: 1898 1988 (korrigert startr)Aker: 1902-1947protokoller Oslo: 1898 -1953

  etter dato og menighet

 • AdopsjonerHelserdet, 1915 - 1994100 rs klausuleringalle henvendelser via Fylkesmannen

 • DdsfallProtokoller anmeldte dde - Helserdet

  Oslo 1867 - 1957ikke komplett - mangler 1939-1954Aker 1915 - 1938ddsdag, alder, ddsrsak, bopel (yrke)60 rs klausulBegravelsesprotokoller - Kirkevergen

  for hver gravlundbegravelser og betalinger; dvs. mulige etterkommereGravminner DIS-Norge

  http://www.disnorge.no/gravminner/index.php

 • http://www.disnorge.no/gravminner/index.php

 • Skilsmisser - Magistratenprotokoller

  1837 1910bevillinger

  1870 1909borgelige vigsler byfogden; i statsarkivene

 • Fattigvesenetstort og omfattende arkiv og krevende finne fram i!hjemstavnsforhr

  rette hjemstavn1878 1930234 bind; meget omfattende materialefdselsdato, foreldre (navn og stilling), tidligere bostederhovedregel 60 rbortsatte barn 100 r

  tommelfingerregel alt som gjelder barn 100 r

 • Dissentermenighetenede som ikke var i statskirken

  jder, katolikker, frikirkermagistraten

  1896 - 1921borgerlige vigsleroversikt ogs i egen menighet fra 1891

 • Geografiske inndelingerMenighetsgrenser Kristiania 1911

  Kart og alfabetisk gateregisterByutvidelserSogneinndeling Aker 1938

  Kartartikkel Byarkivets nettsider Hvor er Aker?

  menigheter sognviktige inndelinger

  Kristiania 1911, menigheter- p Byarkivets nettsider- kart og alfabetisk gateregister

  Aker og Oslo kommune fr 1948- 1948-tellingen frste med Aker og Oslo

  Byutvidelser for skattemanntallene og andre eldre kilder

 • Eldre kilder - Byarkivets nettsiderLeieboermanntall 1662 1663Grdeiere 1787

  brannredskap; brannvernForstadsmanntall 1683

  Vaterland, Pipervika, Gamlebyen, Sagene (bymarka), GrnlandBorgerboka 1745 1799

  bevillinger; borgerbrevskbar databaseSkattebetalere 1845

  skbar database

 • Kilder p nettetByarkivets nettsiderDigitalarkivet - http://digitalarkivet.no/

  kirkebkerstatlige folketellinger skbare!Registreringssentralen for historiske data

  http://www.rhd.uit.no/DIS Norge - http://www.disnorge.no/Norsk Slektshistorisk Forening

  http://www.genealogi.no/index.htmTore Hermundsson Vigerust (spesielt Oslo)

  http://www.vigerust.net/lenkesamlinger

  ABC Startsiden - http://www.startsiden.no/hobby_og_fritid/slektsforskning/

  kirkebker 60 rs klausuleringmenigheter gir ev. innsyn

  En del feilregistrereinger selvsagt! i eldre FT i Digitalarkivet- men Riksarkivet lner IKKE ut origianlskjemaene!

  Velkommen til slektshistorisk dag

  Foredrag

  Leif Thingsrud , Riksarkivet og Oslo byarkivMatrikler og skattemanntall som kilde for slektshistorikere

  Jeg holde p til ca. kl. 12.45 pause fr neste foredrag

  Lesesal med veiledningpen til kl. 19

  Dette er IKKE et grunnkurs i slektsforskning, eller HVORFOR drive med slektsgransking- men en generell innfring i hvil