of 13 /13
PENDERAAN KANAK- KANAK Sarahandi Api Abdullah SK Jalan Muara Tuang

Penderaan kanak kanak

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Penderaan kanak-kanak

Citation preview

Page 1: Penderaan kanak kanak

PENDERAAN KANAK-KANAKSarahandi Api Abdullah

SK Jalan Muara Tuang

Page 2: Penderaan kanak kanak

DEFINISI

• Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001.• Penderaan kanak-kanak adalah satu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. • Dikategorikan kepada penderaan fizikal, emosi,seksual dan pengabaian.

Page 3: Penderaan kanak kanak

PENDERAAN FIZIKAL

• Menurut Akta Kanak-Kanak 2001:

Apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi fizikal menyebabkan kecederaan yang boleh dilihat pada mana-mana bahagian tubuh kanak-kanak itu akibat kekerasan atau penggunaan agen yang disengajakan kepada tubuh kanak-kanak itu.

Page 4: Penderaan kanak kanak

KESAN PENDERAAN FIZIKAL

• kecacatan anggota badan, • kecederaan otak,• keretakan tulang dan • meninggalkan kesan-kesan di tubuh badan• Menjadi ganas• Mengalami masalah emosi

Page 5: Penderaan kanak kanak

PENDERAAN EMOSI

Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 :

Apabila seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, keresahan, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat.

Page 6: Penderaan kanak kanak

KESAN PENDERAAN EMOSI

• tekanan jiwa• gangguan emosi dan mental• Kemurungan• Keresahan• Penyendirian• Pemarah

Page 7: Penderaan kanak kanak

PENDERAAN SEKSUAL

Menurut Akta Kanak-Kanak 2001 :

Apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dari segi seks jika dia mengambil bahagian, sama ada sebagai peserta atau pemerhati, dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain.

Page 8: Penderaan kanak kanak

KESAN PENDERAAN SEKSUAL

• Dicabul kehormatan• Dirogol• Dipaksa melacur• Gangguan emosi• Kemurungan• Penyendirian

Page 9: Penderaan kanak kanak

PENGABAIAN

• Pengabaian merujuk kepada kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal, emosi dan pembangunan dari segi kesihatan, pendidikan, perkembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. • Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada

segala bentuk bahaya, termasuk mengancam nyawa mereka.

Page 10: Penderaan kanak kanak

PUNCA-PUNCA

• Tekanan ibu bapa• kepincangan rumah tangga• perbalahan antara ahli keluarga• perkahwinan yang tidak sah• sikap luar biasa terhadap perhubungan seks •  ibu bapa yang ketagih dadah, • kaki judi• Masalah kewangan

Page 11: Penderaan kanak kanak

PUNCA-PUNCA

• kekurangan pendidikan agama di kalangan ibu bapa• Penceraian• Penolakan• Pengasingan• Menakutkan• Sikap tidak peduli • Merasuah fikiran dan mengeksploitasi anak

Page 12: Penderaan kanak kanak

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI

Kempen kesedaranPenguatkuasaan Undang-undang kelas-kelas bimbingan di setiap tempat

Page 13: Penderaan kanak kanak

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI

Bagaimana pula peranan Guru?