Pangangalaga sa lika na yaman

  • View
    7.412

  • Download
    17

Embed Size (px)

Text of Pangangalaga sa lika na yaman

PANGANGALAGA NG LIKAS NA YAMAN

PANGANGALAGA NG LIKAS NA YAMANGINAWA Ni:joanna Rica insigne

May impluwensiya ang lokasyon, topograpiya, at yamang tao sa paggamit ng mga likas na yaman tungo sa pagkakaisa ng mga mamamayan sa bansa. Sa mga ito nakasalalay ang kaunlaran ng bansa. Yumayaman ang isang bansa kung ang mga mamamayan ay nagkakaisa sa pangangalaga ng likas ng yaman. Kapag bumaba ang mga yamang produkto at humina ang pagpapaunlad ng produksiyon, tiyak na hindi matutugunan ang pangangailangan ng tao.

Ibat-iba ang kalagayan ng bansa hinggil sa pinagkukunang yaman at produkto nito. May mga bansang sagana sa likas ng yaman ngunit kulang naman sa yamang tao. May mga bansa namang may kakayahang bumili ng makabangong teknolohiya ngunit salat sa mga likas ng yaman o sa magagaling na manggagawa. Mayroon ding may mahuhusay na manggagawa at sagana sa likas na yaman ngunit malaki ang suliranin sa teknolohiya.Bunga nito, nagsisikap ang bawat bansa na magamit at malinang nang maayos at wasto ang kanilang pinagkukunang yaman. Dito nakasalalay ang isang maunlad at matatag na kabuhayan, hindi lamang para sa pansariling kapakanan, kundi para sa kabutihan ng buong sambayanan.

Kalagayan ng kapaligiranMay 90% na pagkasunog ng mga kagubatan na nakaapekto sa mga tropical forest ng bansa.

2. May 80% na ang nawawala sa orihinal na gubat ng buong mundo bunga ng deforestation at kapabayaan ng mga tao.

3. Bumababa ang dami ng freshwater ecosystems na natatagpuan sa mga lawa, ilog, at dagat.

MGA PUMIPINSALA AT KAAWAY NG LIKAS NA YAMAN1. Walang Habag na Pagputol ng mga Punongkahoy sa Kagubatan

2. Pagkakaingin

3. Pagtatapon ng Basura sa mga Katubigan

4. Pagtatapon ng mga Pagawaan o Pabrika ng Kanilang Dumi sa Katubigan

5. Paggamit ng mga Maling Paraan sa Panghuhuli ng Isda at Iba pang Yamang-dagat

6. Pagmimina

Narito ang bunga ng maling pagmimina sa bansa:

Pagkasira ng kabundukanPagdumi ng katubigan na bunga ng duming itinatapon sa mga daluyan ng tubig tulad ng nangyari sa Surigao del Sur, Look Calacan, at Marinduque

MGA PATAKARAN NG PAMAHALAANMay mga patakarang ipinatutupad ang ating pamahalaan tungkol sa paggamit at paglinang ng likas na yaman upang malasapat ang mga produkto nito sa mga pangangailangan ng mga Pilipino ngayon at sa mga susunod pang salinlahi. Nakasaad ito sa ating Saligang Batas 1987:

Ang Seksyon 2 ng Artikulo XII ay naglalahad naAng lahat ng mga lupaing ari ng bayan, mga tubig, ang mineral, karbon, petrolyo at iba pang mga langis mineral, lahat ng mga lakas na magagamit na enerhiya, mga pangisdaan, mga kagubatan o mga kahuyan, buhay-ilang, halaman at hayop at iba pang mga likas na kayamanan ay ari ng Estado. Hindi maaaring ilipat kanino man ang lahat ng iba pang mga likas na kayamanan maliban sa mga lupaing pansakahan. Dapat sumailalim sa ganap na kontrol at superbisyon ng Estado ang paggalugad, pagpapaunlad, at pagsasagamit ng mga likas na kayamanan

Dapat pangalagaan ng Estado ang yamang-dagat ng bansa sa mga karagatang pangkapuluan, dagat teritoryal, at eksklusibo na sonang pangkabuhayan nito, at dapat ilaan ang eksklusibong paggamit at pagtatamasa nito sa mga mamamayang Pilipino.

NAGLILINGKOD NA KAGAWARAN AT AHENSIYAIsa ang Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa mga gumaganap ng tungkulin ng pamahalaan na pangalagaan ang mga likas na yaman ng bansa. Pinamamahalaan nito ang pag-aalaga at pag-iingat ng ating mga likas na yaman. Narito ang mga tungkulin nito.1. Pangalagaan ang mga gubat laban sa ilegal na pagputol ng kahoy at panununog ng mga kaingero.

2. Pagpapatupad ng programang pagkagubatan3. Pangangasiwa sa industriya ng pagmimina4. Pagpapatupad sa wastong pangangalaga ng mga isda at iba pang yamang-dagat5. Pagpapatupad ng mga batas sa preserbasyon ng mga likas na yaman

MGA PROGRAMA AT PROYEKTO NG DENRLuntiang Kapaligiran

May kabuuang lawak na 30 milyong ektarya ang lupain ng Pilipinas. Mga 15.88 milyon o 53% lamang ang nasa kategoryang pangkagubatan at ang natitirang 14.12 milyong ektarya o 46% ay tinatawag na Alienable and Disposable Lands.

Dahil sa malubhang suliraning ito, nagsagawa ng mga proyekto at programa ang DENR upang maisaayos ang kapaligiran at likas na yaman ng bansa. Nagbuo ito ng estratehiyang Sustainable Development Activities na kinapapalooban ng mga gawain para sa kagubatan hinggil sa pangangalaga at pagpapanatili, pangangasiwa, paglinang, pagprotekta, at wastong paggamit ng mga likas na yaman nito. Narito ang ilan sa mga gawaing ito:

Pagsasaayos na teknikal at pangangasiwa ng mga yamang-gubat para mapanatili ang wastong paglinang ng yaman nitoPagtukoy ng mga bagong kagubatan o taniman ng mga punungkahoy sa ilang piling lugar na pananatilihin at pangangalagaanPagprotekta sa mga pisikal na yaman ng kagubatan sa anumang salot at kapabayaan sa pagpapatupad ng mga batas ukol ditoPagsasaayos ng mga lupain at pang-ekonomiya kalagayan ng mga pamayanan sa kagubatanPangangalaga ng mga lupain at maayos na pangangasiwa sa mga watershed

f. Pangangalaga, pagprotekta, pagsasaayos, at pagpapanatili ng mga likas na yaman sa mga lugar na gaya ng Camp John Hay Reservation sa Lungsod ng Baguio at Ninoy Aquino Parks and Wildlife Nature Center sa Lungsod ng Quezon

g. Pangangalaga sa mga natatanging hayop sa bansa gaya ng Philippine Eagle, pawikan sa kapuluan ng Tawi-Tawi, Tamaraw sa Mindoro, at mga buwaya sa Palawan.

2. Bughaw na KapaligiranMga katubigan naman ang pokus ng Bughaw na Kapaligiran. Malaki ang lawak ng ating mga katubigan kung ihahambing ito sa mga kalupaan natin. Ang ecosystem na bumubuo nito ay ang mga coral reefs at mga bakawan (mangroves). 1,320,000 metrong tonelada ng mga isda ang napoprodyus ng ating mga coral reefs. Ang yamang-tubig natin ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng hanapbuhay sa mga Pilipino. Narito ang ilang programa at proyekto hinggil dito:

Pangangalaga at pangangasiwa ng kapaligirang pangkatubiganPagsasaayos ng lugar ng bakawanPrograma laban sa El Nio phenomenon

3. Ang mga MinahanAng Pilipinas ay isa sa nangungunang bansa sa produksyon ng mineral, metalik, at di-metalik na yaman gaya ng ginto, tanso, tingga, at chromite.

4. Ilan sa iba pang mga programa ng Pamahalaan at mga Mamamayan:Bantay-Gubat, Bantay-Dagat, Piso para sa Pasig, Save La Mesa Dam, No to Palawan Mining, Bantay-KalikasanBinabantay ang mga gubat upang hindi maputol ang mga puno nang walang awa at pahintulot. Iyan ang patakaran at gawain ng Bantay-Gubat.

Mga yamang tubig naman ang inaalagaan ng mga Bantay-Dagat. Hinuhuli ng mga namumuno rito ang mangingisdang gumagamit ng lason at dinamita sa pangingisda. Binabantayan rin nila ang ibat-ibang yaman ng karagatan tulad ng perlas, korales, at iba pa.

Ang Bantay-Kalikasan ay proyekto para sa pangangalaga ng ating kapaligiran at mga yaman nito. Kabahagi nito, hindi lamang ang mga mamamayan, kundi pati ang mga non-government organization (NGOs).

SALAMAT PO!!!