Pakikipag Ugnayan ng Pilipinas sa Iba't-Ibang bansa

  • View
    4.895

  • Download
    54

Embed Size (px)

Text of Pakikipag Ugnayan ng Pilipinas sa Iba't-Ibang bansa

Slide 1

Pakikipag-ugnayan Ng Pilipinas atiba pang Bansa

Pakikipag-ugnayan Ng Pilipinas at iba pang Bansa

Ang mga Pilipino ay nakipag-ugnayan din sa iba pang mga bansa at lahi. Narito ang ilan sa mga bansa at mga lahing nakipag-ugnayan sa Pilipinas noong unang panahon. Pakikipag-ugnayan sa bansang Sosyalista Pakikipag-ugnayan sa mga bansang Muslim Pakikipag-ugnayan sa bansang Hapon Pakikipag-ugnayan sa mga bansang Maunlad Pakikipag-ugnayan sa mga bansang Papaunlad

Pakikipag-Ugnayan sa Bansang Sosyaista

Nagkaroon ng pormal na ugnayang diplomatiko ang Pilipinas at Peoples Republic of China noong Hunyo 9 1975. Isang kasunduan ng pagkakaibigan at pagtutulungan gayundin ng ugnayang pangkabuhayan ang nilagdaan nina dating Pang. Marcos at Primier Chou en Lai ng Tsina.

Noong 1976, isang kasunduang pangkalakalan ang nilagdaan ng pangulo ng Pilipinas (Marcos) at ng Soviet Union. Nag angkat ang ibang bansa ng langis, niyig, asukal, abaka at tanso. At Dahil dito, nagbukas ang Pilipinas ng Embahada sa Moscow at sa Maynila naman ang Soviet Union.

Pakikipag-Ugnayan sa Bansang Sosyaista Ang mga sumusunod na bansang sosyalista ay may embahada sa bansa.

BulgariaCubaCzechoslavakiaPolandVietnam

Pakikipag-Ugnayan sa Bansang Muslim Ang layunin ng pakikipag-ugnayan ng Arabe sa Pilipinas ay makipag kalakalan, maipalaganap ang Relihiyong Islam at magtatag ng pambansang Sultannato sa bansa.

Ang pakikipag-ugnayan ng bansang ito ay makakatulong sa usapang pangkapayapaan.

Ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa ay mahalaga sapagkat nabigyan tayo ng pagkakataon upang makapag hanap-buhay sa Middle East na maraming musim.

Pakikipag-Ugnayan sa Bansang Hapon

Sa kabila ng isang pangyayari hindi malilimutan sa kasaysayan ng bansa noong World War II patuloy pa rin tayong nakipag ugnayan sa Hapon.

Pinagtibay noong Mayo 9 1956 ang Kasunduang Pangkatahimikan na nagsasaad ng pagbabayd ng Pamahalaang Hapon sa Pilipinas para sa nagawang pinsala noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Pakikipag-ugnayan sa Bansang Maunlad

Sa ugnayan ng Amerika at ng Pilipinas, maging ang ibang mauunlad na bansa kagaya ng England, Korea at iba sapagkat nagbigay daan ito sa mga kasunduang pang kultura, kalakalan, pang edukasyon at oangkabuhayan na makakatulong ng lubos para sa ika uunlad ng bansa. Umangkat ang antas ng Edukasyon, agham at teknolohiya.

Pakikipag-ugnayan sa Bansang Papaunlad

Naging mahala ang pakikipag ugnayan ng mga papaunlad pa lamang na bansa sa Pilipinas. Sapagkat, dahil rito, sama samang naipabatid ng mga bansang kasapi ang kanilang mga kahilingan sa pagkakaroon ng pantay- pantay na pagkakaroon ng kalakalang pandaigdig. Nagkaroon din ng tulungan sa mga bansang nakaugnay ng Pilipinas sa pangkabuhayan at kaalaman sa angkop na teknolohiya upang umunlad.

Pagsasanay.!!!!!(Balik-Aral)Tukuyin kung ang bawat sumusunod na mga paraan ng pakikipag-ugnayan ay naganap sa panahon ng Ninuno, Espanyol, Amerikano, Ikatlo/ikaapat Republika, o sa kasalukuyan.

Nakipag-ugnayan sa pamamagitan ng palitan ng produkto. Ninuno

2. Pinangasiwaan ng Bureau os Insular Affairs ang ugnayang Panlabas.C. Amerikano

3. Naitatag ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas upang mamahala sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa.D. Ikatlo-Ikaapat na Republika

4. Pinamamahalaan ng Consujo de Indies ang ugnayan sa bansang Silangan sa utos ng hari ng Espanya B. Espanyol

5. Nagkaroon ng mga embahada sa bansa.D. Ikatlo-Ikaapat na Republika

6. nakipag-ugnayan lamang ang Pilipinas sa mga bansang silangan sa utos ng hari ng Espanya. B. Espanyol

7. Matapat at marunong tumupad sa napagkasunduan ang mga PilipinoE. Kasalukuyan