Click here to load reader

Pagsulat11_Panukalang proyekto

 • View
  980

 • Download
  65

Embed Size (px)

Text of Pagsulat11_Panukalang proyekto

 • "PANUKALANGPROYEKTO"

 • Gawing makatotohanan at makatuwiran ang panukalang proyekto at itanghal ang mga pakinabang na makukuha rito.

 • Anu-ano ang mga bahagi nito?

 • 1Panimuladito inilalahad ang mga rasyonal o ang mga suliranin, layunin, o motibasyon.

 • 2Katawandito inilalagay ang detalye ng mga kailangang gawin at ang iminumungkahing badyet para sa mga ito

 • 3Kongklusyondito inilalahad ang mga benepisyong maaaring idulot ng proyekto

 • Anu-ano naman ang mga espesipikong laman ng panukalang proyekto?

 • 1PAMAGATdapat na malinaw at maikli

  Halimbawa:Panukala para sa TULAAN 2016 sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wika

 • 2PROPONENTNG PROYEKTOtumutukoy sa tao o organisasyong nagmumungkahi ng proyekto

  isinusulat dito ang adres, e-mail, cell phone o telepono, at lagda ng tao o organisasyon

 • 3KATEGORYANG PROYEKTOAng proyekto ba ay seminar, o kumprensiya, palihan, pananaliksik, patimpalak, konsiyerto, o outreach program?

 • 4PETSAKailan ipadadala ang proposal at ano ang inaasahang haba ng panahon upang maisakatuparan ang proyekto?

 • 5RASYONALilalahad dito ang mga pangangailangan sa pagsasakatuparan ng proyekto at kung ano ang kahalagahan nito

 • 6DESKRIPSYON NG PROYEKTO- isusulat dito ang panlahat at tiyak na layunin

  - nakadetalye dito ang mga pinaplanong paraan upang maisagawa ang proyekto at ang inaasahang haba ng panahon

 • 7BADYETitatala rito ang detalye ng lahat ng inaasahang gastusin sa pagkompleto ng proyekto

 • 8PAKINABANGAno ang pakinabang ng proyekto sa mga direktang maaapektuhan nito-sa ahensiya o indibidwal na tumulong upang maisagawa ang proyekto?

 • Maikling Pagsusulit

 • Aling bahagi ng panukalang proyekto ang inilalarawan sa bawat bilang?

 • 1Humihiling kami ng 40, 000 upang maisakatuparan naming nang lubos ang mga layunin ng proyekto.

 • 2Tatagal ng tatlong araw ang seminar-workshop, mula ika-28 hanggang ika-30 ng Agosto 2016

 • 3Konsultasyon ng lahat ng mga manggagawa kaugnay sa iminumungkahing proyekto (tatlong araw)

 • 4Panukala para sa medical mission sa Enrile, Cagayan

 • 5Hinihiling naming mapalawag ang aming pantry sa ikalimang palapag sa kapakinabangan ng empleyadong naghahanap ng maluwag at maaliwalas na espasyo.

 • Sa pagsulat ng panukalang proyekto, isipin mo na nakikipag-usap ka sa iyong kliyente at ang layunin mo ay itanghal ang iyong produkto o serbisyo upang kaniya itong tangkilikin.Mahalagang Ideya

 • Paggawa ngPlan of Action

 • Tiyaking lohikal ang pagkakasunod-sunod ng mga planong gawain upang maipakita sa mag-aapruba ng panukalang proyekto na ito ay organisado at sigurado.Mahalagang Ideya

 • Plan of Action para sa TULAAN 2015

  Pag-apruba at paglabas ng badyet (7 araw)Pagbuo ng mga opisyal at puno ng mga komite (1 araw)Reserbasyon ng pagdarausan ng programa, lighting at sound system, at catering service (1 araw)Pagkontak sa mga makatang lalahok at pagtiyak sa kanilang pagdalo (7 araw)Paggawa at distribusyon ng mga publicity material (3 araw)Pagpapadala ng mga liham-imbitasyon sa mga opisyal ng unibersidad (1 araw)Pag-ayos ng entablado at ng venue (kalahating araw)Programa (kalahating araw)

 • ITEMHALAGAVenue 10, 000.00Lighting at sound system 7, 000.00Disenyo ng entabladobulaklakiba pa 500 x 2 500 1, 000.00 500.00Publicity Materialtarpaulinposter 600 x 2 50 x 10 1, 200.00 500.00Pagkainawdiyens (cocktail)mga organizer, guro, makata 50 x 100 100 x 30 5, 000.00 3, 000.00Honorarium para sa mga dadalong makata 1, 000 x5 5, 000.00Token para sa mga dadalong makata 300 x 5 1, 500.00Kabuuang Halaga 34, 700.00

 • Huwag magkakamali sa pagtutuos ng panukalang badyet. Magdudulot ito ng impresyon na hindi ka mapagkakatiwalaan.

 • Tips sa Pagsulat ngPanukalang Proyekto

 • 1Alamin ang mga bagay na makapagkukumbinsi sa nilalapitang opisina o ahensiya sa pag-aapruba ng panukalang proyekto

 • 2Bigyang-diin ang mga pakinabang na maibibigay ng panukalang proyekto. Mahihirapang tumaggi ang nilalapitang opisina o ahensiya kung nakita nilang Malaki ang maitutulong nito sa mga indibidwal o grupong target ng proyekto.

 • 3Tiyaking malinaw, makatotohanan, at makatuwiran ang badyet sa gagwing panukalang proyekto

 • 4Alalahaning nakaaapekto ang paraan ng pagsulat sa pag-apruba o hindi sa panukalang proyekto. Gumamit ng mga simpleng salita at pangungusap. Iwasan ang maging maligoy. Hindi makatutulong kung hihigit sa 10 pahina ang panukalang proyekto.

Search related