Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe

 • View
  2.543

 • Download
  24

Embed Size (px)

Text of Paglakas ng Simbahan at ang Papel nito sa Paglakas ng Europe

 • PAGLAKAS NG SIMBAHAN

  AT ANG PAPEL NITO SA

  PAGLAKAS NG EUROPE

  EDMOND R. LOZANO

 • LAYUNIN:

  A. Makapagbibigay ng sariling opinyontungkol sa konsepto ng simbahan; at

  B. Naipapaliwanag kung paano nakatulongang simbahang katoliko sa paglakas ng Europa;

 • Ano ang inyong nakikita mula sa larawan?

  Bigyan nyo ako ng kahulugan namagbibigay dekskrisyon sa SIMBAHAN?

 • Sa loob mismo ng Simbahan ay tinuligsa ang pang-aabuso ng mga hari

  na naging dahilan upang lalong lumakasang kapangyarihan ngPAPA.

 • NOONG 1073

  -naging mas makapangyarihan ang Simbahan nang itakda ni Papa Gregory VII.

 • PAPA

  -ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina.

  - Kaugnay nito, ang lahat ng OBISPO ay dapat na mapasailalim sa kanya,gayundin ang mga HARI

 • -Bilang patunay may karapatan ang Papa na tanggalin sa hari

  kung HINDI siya tumupad sakanyang obligasyong Kristiyano.

 • INVESTITURE CONTROVERSY

  -ay isang tunggalian ng interes saSimbahan at pamahalaan kaugnay ng mga ideya ni Papa Gregory VII.

  -Hindi nagustuhan ng haring German na si Henry IV ang ideya ng Papa.

 • -Dahil dito, humingi ng tulong si Henry IV sa mga obispong German na pababain na sa puwesto ang PAPA.

 • -Bilang tugon, idineklara ng Papa naekskomulgado si Henry IV saSimbahang Katoliko.

  -Hiniling ng HARI na alisinang ekskomulgasyon sakaniya.

 • -Nang hindi ito ginawa ng Papa, tumayo si Henry IV nang nakayapak sa labas ng palasyo ng Canossa sa ITALY ng tatlong araw noong 1077.

  -Hiniling niya na alisin ang parusang ekskomulgasyon.

 • -Bagaman pinatawad din kalaunan ng Papa si Henry, ang nasabing

  insidente ay lalong nagpatibay sa kapangyarihan ng Simbahan.

  -Upang malutas ang nasabing isyu, nagkaroon ng kasunduan angSimbahan at ni Henry iV.

 • Ito ay tinatawag na

  CONCORDAT OF WORMS

  - kumilala sa dalawang tungkulin ng Obispo bilang lider-espiritwal ng Simbahan at panginoong maylupa.

  -Kinilala nito ang Simbahan bilang isangnagsasariling institusyon napinamumunuan ng Papa na hindi

  napapasailalim sa sinumang hari.

 • -Dahil sa kapangyarihan ng Simbahan, mahalaga ang naging papel nito sa paglakas

  ng Europe.

  -Sa pangunguna ng Simbahan, nabuo angang REPUBLICA CHRISTIANA

  na pinamumunuan ng mga hari sa patnubayng Papa.

 • MARAMING SALAMAT!!!