paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa

 • View
  2.511

 • Download
  22

Embed Size (px)

Text of paggamit nang wasto ng antas ng pang uri sa paglalarawan sa

 • Paggamit nang wasto ng

  pang-uri sa paglalarawan

  sa ibat ibang sitwasyon

  (Antas)

 • Sagutin:

  Ano ang magandang gawin upang masagotnang maayos ang mga katanungan batay sakwentong napakinggan?

  Ano-ano ang mga salitang ginamit sa alamat

  na Alamat ng Sampalok na naglalarawan sa

  mga tauhan?

  Sino/Ano ang inilalarawan nito?

 • Think-Pair-Share

  Tingnan ang mga sumusunod na larawan.

  Ilarawan ang mga ito o paghambingin.

  Bigyang-pansin ang mga salitang ginagamitninyo sa paglalarawan.

 • 1.

 • 2. buhok

 • 3. lasa

 • Ano-ano ang ginamit ninyong salitaupang ilarawan ang mga larawan?

  Mataba Mas mataba Pinakamataba Mahaba Di gaanong mahaba Maiksi Matamis Mas matamis Ubod nang tamis/pinakamatamis

 • PANG-URI

  Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sapangngalan o panghalip.

  Halimbawa:

  mataba, mapayat, dilaw, mahaba, matamis

  malinis, bughaw, itim, bata, matanda at ibapa

 • Antas ng Pang-uri

  Lantay - isa o mahigit pang pangngalan o panghalip ay nagtataglay ng iisang katangian.

  Hal: 1. Si Dave ay mataba.

  2. Mahaba ang buhok ni Ate.

  3. Matamis ang mangga.

 • Pahambing dalawang pangngalan o

  panghalip o dalawang pangkat ang

  pinaghahambing

  Hal: Mas mataba si David kaysa kay

  Maria.

  Di-gaanong mahaba ang buhok ni

  Nanay kaysa kay Ate.

  Mas matamis ang ice cream kaysa sa

  mangga.

 • Pasukdolang pangngalan o panghalip na pinag-uusapanay inihahambing sa dalawa o mahigit pang pangngalan/ panghalip

  Hal.: Pinakamataba si Zimo sa kanilangtatlo.

  Pinakamaiksi ang buhok ni Lola sakanilang tatlo.

  Ubod ng tamis ang cake kumpara salahat ng pagkain nakahapag.

 • Think-Pair-Share Tukuyin an gang kaantsan ng pang-uring may

  salungguhit sa pangungusap. Isulat ang lantay,

  pahambing o pasukdol.

  1.Pinakadakilang pag-ibig ang pag-aalay sa

  sariling buhay para sa bayan.

  2.Masagana ang ani ng palay sa taong ito.

  Di-gaanong matamis ang manga rito na gayasa Guimaras.

 • 4. Si Lucy ay mas malikhain kaysa sa nakatatandaniyang kapatid.

  5. Sintanda ng aking ate ang guro namin samusika.

  6. Mas malambot ang espongha kaysa sa bato.

 • Sagutin

  Kung ikaw ay maghahambing, paano mopaghahambingin ang pamamaraan ngpamamalakad ng tatay at nanay mo sapagpapalaki sa iyo?

  Ano-ano ang tatlong antas ng pang-uri?

 • Pagtataya Isulat sa patlang ang wastong pang-uri ayon sa

  ipinahihiwatig na kaantasan sa pangungusap.

  Gamitin ang pang-uring nasa loob ng panaklong.

  (tanyag) 1. Si Fidela ang _______ na mang-aawit

  sa naging panauhin sa aming paaralan.

  (mahusay) 2. ______ si Dan sa pagbibigay ng

  kuru-kuro kaysa kanyang kapatid.

  (malaki) 3. Ang bahay sa tuktok ng gulod ay ________.

 • (dakila) 4. Ang mga bayaning nagbuwis ng buhaypara sa bayan ay pawang mga __________.

  (puti) 5. _____________ ang suot na unipormenina Nelia at Mina sa kanilang klase kaninangumaga.

 • Takdang-Aralin

  Gamitin ang mga sumusunod na pang-uri sa

  pagsusulat ng mga pangungusap.

  1.Ubod ng tapang

  2.Kabi-kabighani

  3.Magkasintamis

  4.Di-gaanong masipag

  Tahimik