P¥ sporet av slekta. Personhistoriske kilder i Oslo byarkiv

 • View
  55.484

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Foredrag på slektsforskerdag i Oslo byarkiv, 24. mars 2011

Text of P¥ sporet av slekta. Personhistoriske kilder i Oslo byarkiv

 • 1. P sporet av slekta Personhistoriske kilder i Oslo byarkiv Slektsforskerdag i Oslo byarkiv, 24. mars 2011

2. 3. Oslo byarkiv byens hukommelse! 4. Oslo byarkiv

 • opprettet 1992
 • en del av Kulturetaten
 • ca. 18 ansatte i to seksjoner
  • Moderne arkiv
  • Historisk arkiv
 • magasiner ca. 20.000 hyllemetere
  • protokoller, papirer, journaler
  • byggetegninger
  • kart
  • foto
 • lesesal studieplasser
 • bibliotek - oslolitteratur
 • nettsider www.bar.oslo.kommune.no
 • Tobias tidsskrift for oslohistorie
 • foredrag, pne dager, kurs

5. Sentrale kilder

 • adressebker
 • folketellinger
 • fdsler
 • ddsfall
 • fattigvesenet
 • manntallslister skattemanntall - likning
 • -----------------
 • Riksarkivet, statsarkivene - Digitalarkivet
  • statlige folketellinger 1801, 1865, 1875, 1900 og1910
  • kirkebker
  • skifteprotokoller
  • Digitalarkivet p nett og skbart
 • skolearkiver klasselister, elevfortegnelser
 • branntakster
 • byggesakstegninger
 • kart

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Kommunale folketellinger i Oslo

 • start i 1863 siste i 1954
 • 1883 - eldste bevarte tellingen
  • ikke komplett mye mangler
   • Jakobs menighet
   • Bjlsen
   • nedre Grnerlkka og Rodelkka
 • 1899 frste komplett bevarte
 • bytelling 1885
  • p nett Digitalarkivet
 • rlige tellinger, unntatt:
  • statlige tellinger 1911, 1920, 1930, 1939, 1950
  • krigen; papirmangel: 1944, 1945
 • 60 rs klausulering
  • 1949 siste tilgjengelige
  • (1950 statlig telling)
  • 1. oktober 1951

14. Kommunale folketellinger - Aker

 • 1917 1939
  • 1917, 1918
  • 1921, 1923, 1926
  • 1935, 1939
 • varierende ordningssystem
  • roder og veiene alfabetisk
  • prestegjeld og veiene alfabetisk
  • eiendommer og hus uten gateadresse
   • Solhy, Brdrely, Fjellvang
  • veiledning p Byarkivets lesesal

15. 1923-tellingen Oslo og Aker

 • digitalisert
 • registrering pgr frivilligeDIS Oslo Akershus
  • http://www.disnorge.no/oa-kroa/prosjekter/kraft1923.html
 • publiseres p nett i Digitalarkivet
  • per mars 2011 ca 20.000 personnavn
  • tilsvarende statlige tellinger
  • Kommunal folketeljing for Kristiania fr 1923
 • ferdig i lpet av 2011? eller 2012?

16. 17. Adressebker

 • datidens telefonkatalog uten telefon!
 • Oslo
  • alfabetisk
   • navn
   • adresse,
   • bransjer - gule sider
  • frste i 1838
  • rlig fra 1879
  • siste p 1990-tallet
 • Aker
  • 1916 1938 mikrofilm
  • 1952 1957 papir
   • forskjellig fra Oslo-adressebkene?
  • Alfabetisk
   • Navn
   • adresse

18. Manntallslister - Aker

 • 1832-1836
 • 1840-1842
 • Digitalisert og publisert p Byarkivets nettsider
 • 1834
 • 1840
 • 1841
 • navn og alder
 • bosted
 • yrke (delvis)
 • barn ikke alltid oppgitt

19. Manntallslister: Aker

 • Oversikt over manntallslistene p Byarkivets nettsider. Oversikt over hvilket distrikt tellingene gjelder.
 • www.byarkivet.oslo.kommune.no
 • Se inngang i venstre marg
 • - Slektshistorie
 • -Nettressurser
 • -Kilder

20. Skattemanntall

 • Oslo
  • det eldste fra 1680
  • navn, bopel, inntekt og formue
  • krevende finne fram i
   • varianter av geografiske roder
  • likningsprotokoller tom. 1967
 • Aker
  • det eldste fra 1835

21. 22. Fdsler - Helserdet

 • 60 rs klausul
 • innhold
  • mors og fars navn
  • bosted, gift/ugift, tidligere fdsler, mors helsetilstand, etc.
 • fdselsmeldinger
  • etter dato
  • Oslo: 1898 1988
  • original og mikrofilm
  • Aker: 1902-1947
 • protokoller Oslo: 1898 -1953
  • etter menighet og dato

23. Adopsjoner

 • Helserdet, 1915 - 1994
 • 100 rs klausulering
 • alle henvendelser via Fylkesmannen

24. 25. Ddsfall

 • Protokoller anmeldte dde - Helserdet
  • Oslo 1867 1939, og 1954 - 1957
  • Aker 1915 - 1938
  • ddsdag, alder, ddsrsak, bopel (yrke)
  • ordnet etter rstall og etternavn
  • 60 rs klausul
 • Begravelsesprotokoller - Kirkevergen
  • for hver gravlund
  • begravelser og betalinger; dvs. mulige etterkommere
 • Gravminner DIS-Norge
  • http://www.disnorge.no/gravminner/index.php

26. 27. 28. Skilsmisser - Magistraten

 • protokoller
  • 1837 1910
 • bevillinger
  • 1870 1909
 • borgelige vigsler byfogden; i statsarkivene

29. Fattigvesenet

 • stort og omfattende arkiv og krevende finne fram i!
 • hjemstavnsforhr
  • rette hjemstavn
  • 1878 1930
  • 234 bind; meget omfattende materiale
   • fdselsdato, foreldre (navn og stilling), tidligere bosteder
  • hovedregel 60 r
 • bortsatte barn 100 r

30. 31. 32. Dissentermenighetene

 • de som ikke var i statskirken
  • jder, katolikker, frikirker
 • magistraten
  • 1896 - 1921
  • borgerlige vigsler
  • oversikt ogs i egen menighet fra 1891

33. Geografiske inndelinger

 • Menighetsgrenser Kristiania 1911
  • Kartog alfabetisk gateregister
 • Byutvidelser
 • Sogneinndeling Aker 1938
  • Kart
  • artikkelByarkivets nettsider Hvor er Aker?
  • Om Oslo som slukte Aker Tobias 2008/1 2,Mulighetenes r

34. Eldre kilder - Byarkivets nettsider

 • Utvalgte manntall er publisert p Byarkivets nettsider:
 • Leieboermanntall1662 1663
 • Grdeiere 1787
  • brannredskap; brannvern
 • Forstadsmanntall 1683
  • Vaterland, Pipervika, Gamlebyen, Sagene (bymarka), Grnland
 • Borgerboka 1745 1799
  • bevillinger; borgerbrev
  • skbar database
 • Skattebetalere 1845
  • skbar database

35. Kil