of 22 /22
@oskarborbas Osnivanje PREDUZEĆA Institucija Visoka Poslovna Škola Novi Sad Let the fun begin Student: OSKAR BORBAŠ Mentor: LEONARD SALAI Porezi, doprinosi, takse Više informacija: www.apr.gov.rs Započinjanje posla Više inforacija na ovom času. Subvenci je Više informacija: www.upravusi.rs

Osnivanje preduzeća

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija iz predmeta "Preduzetništvo". 2013.

Citation preview

Page 1: Osnivanje preduzeća

@oskarborbas

Osnivanje PREDUZEĆA

InstitucijaVisoka Poslovna Škola Novi Sad

Let the fun begin

Student: OSKAR BORBAŠ

Mentor: LEONARD SALAI

Porezi, doprinosi, takseViše informacija: www.apr.gov.rs

Započinjanje poslaViše inforacija na ovom času.

SubvencijeViše informacija: www.upravusi.rs

Page 2: Osnivanje preduzeća

Preduzetnički poduhvat

Započinjanje poslaKnjigovodstvo i finansijsko poslovanjePorezi, doprinosi i takseOdnosi sa dobavljačima i poslovnim partnerimaOdnosi sa potrošačimaMarketing

InspekcijeOdgovornost u privrediPromene u poslovanju

Izvor

www.upravusi.rswww.apr.gov.rs

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

2

Šta sve morate znati pre preduzetničkog poduhvata?

Page 3: Osnivanje preduzeća

Započinjanje poslaTeme koje obrađujem

•Obuka za preduzetnike

•Postupak registracije firme

•Poreski identifikacioni broj

•Izrada pečata

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

3

•Otvaranje računa•Subvencije za samozapošljavanje

•Uslovi za obavljanje delatnosti•Poslovni prostor

•Nabavka opreme

•Zapošljavanje radnika

•Prijava radnika na socijalno osiguranje

Page 4: Osnivanje preduzeća

Obuka za preduzetnikeZa džaba

Nacionalna služba za zapošljavanje

Smart kolektiv i Forum poslovnih lidera Srbije

Nacionalna agencija za regionalni razvoj

Kancelarije za mlade

4

Biznis start up centri

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 5: Osnivanje preduzeća

Za koji god oblik firme da se odlučiš, otvaranje (registracija) obavlja se u nekoliko koraka: prvo je potrebno odneti odgovarajuću dokumentaciju u Agenciju za privredne registre (APR) ili u nadležnu službu opštine ukoliko je opština sklopila ugovor sa APR-om, a onda ti Agencija u roku od pet dana izdaje rešenje o registraciji.

Agencija će, uz to, prijaviti novoosnovanu firmu Poreskoj upravi, koja će ti dodeliti poreski identifikacioni broj (PIB), neophodan za sve poslovne transakcije. Svoj PIB naći ćeš u rešenju o registraciji firme. Agencija će umesto tebe podneti i prijavu o postojanju firme fondovima za penzijsko i zdravstveno osiguranje i pri tom prijaviti i tebe kao osiguranika.

Rešenje APR-a o registraciji potom treba da odneseš pečatorescu da ti napravi pečat, a onda u banku kako bi ti otvorili poslovni račun.

POSTUPAK registracije firme

Ukratko:

5

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 6: Osnivanje preduzeća

jedinstvena registraciona prijava (obrazac možeš preuzeti sa sajta Agencije ili popuniti na licu mesta);fotokopija lične karte ili pasoša osnivača;dokaz o uplati naknade za osnivanje (krajem 2011. godine iznosila je 4.500 dinara za preduzeće, a 1.200 dinara za preduzetnika);ako se registruješ za delatnost za koju se traži saglasnost nekog organa, potrebno je da podneseš i tu saglasnost.

Ukoliko registruješ privredno društvo, predaju se i:

osnivački akt (odluka ili ugovor) sa overenim potpisima osnivača (primere imaš nasajtu APR-a, ali za neke komplikovanije osnivačke kombinacije savetujemo da angažuješ advokata);potvrda banke o uplati novčanog uloga osnivača na privremeni račun — minimalni ulog je 100 dinara;odluka o imenovanju zastupnika ako on nije određen osnivačkim aktom;odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora ako društvo osim skupštine ima i nadzorni odbor (takozvano dvodomno upravljanje) a njegovi članovi i predsednik nisu imenovani osnivačkim aktom;dokaz o uplati naknade za dobijanje matičnog broja, koji će ti biti potreban u raznim situacijama (2.140 dinara);overen potpis zastupnika, na odgovarajućem obrascu, koji se overava u sudu ili opštini.

Potrebna dokumentaNa šalteru APR potrebno je predati

6

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 7: Osnivanje preduzeća

Od čega može da se sastoji?

Poslovno ime i naziv7

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Petar Petrović PR, pekarska radnja “Pereca”, Zemun“Smokvin List d.o.o.” Novi Sad, Industrija peciva“Smokvin List d.o.o.”

Page 8: Osnivanje preduzeća

U registracionu prijavu potrebno je upisati delatnost kojom ćeš se pretežno baviti. To ne znači da nećeš smeti da radiš ništa drugo, naprotiv, moći ćeš da radiš sve za šta zadovoljavaš zakonske uslove.

Delatnost se u prijavu upisuje u obliku šifre delatnosti. Spisak svih delatnosti i njihove šifre možeš pronaći u Uredbi o klasifikaciji delatnosti.

Šifra delatnosti

Upis delatnosti (nomenklatura)8

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 9: Osnivanje preduzeća

Poreski identifikacioni broj(PIB)

9

Šta je PIB? U kojim prilikama se

koristi? Kako se dobija? Oduzimanje PIB-a Posledice oduzimanja

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 10: Osnivanje preduzeća

Izrada PEČATA!10

Iako po novom Zakonu o privrednim društvima nisi obavezan da koristiš pečat,  on će ti sigurno još neko vreme trebati u mnogim pravnim i finansijskim poslovima.  Pečat možeš da naručiš tek po dobijanju rešenja o registraciji. Kopiju rešenja daj pečatorescu, koji će osnovne podatke iz njega — naziv, sedište i ostalo — ugravirati u pečat tvoje firme.

Pečati se prave u raznim oblicima i nema pravila o tome kakvi moraju biti. Pečatorescu možeš odneti grafičku ilustraciju pečata koji želiš da napravi, a možeš mu i u potpunosti prepustiti kreativni deo posla.

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 11: Osnivanje preduzeća

OTVARANJE RAČUNA 11

Preduzetnici i preduzeća moraju imati dinarski račun u banci, na koji će primati uplate, uplaćivati svoj dnevni pazar i vršiti sva plaćanja. Pored dinarskog, firme mogu otvarati i devizne račune, namenjene pre svega poslovanju sa inostranstvom.

Najvažnije je pažljivo odabrati banku u kojoj ćeš otvoriti račun. Banke nude različite uslove za otvaranje računa, imaju različite provizije za usluge koje pružaju, različite ponude kredita i platnih kartica, kao i mogućnosti elektronskog bankarstva. Moguće je otvoriti račune i u više banaka.

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 12: Osnivanje preduzeća

SUBVENCIJE za samozapošljavanje

12

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Subvencije Nacionalne službe za zapošljavanjeSubvencije Lokalne samoupraveUdruživanje do većeg iznosa subvencije

Page 13: Osnivanje preduzeća

START UP Krediti13

Pod “start ap” kreditom se podrazumeva zajam dobijen radi započinjanja sopstvenog posla. Glavni izvor ovakvih kredita je Fond za razvoj, državna insitucija koja nudi nekoliko kreditnih “paketa” prilagođenih različitim poslovnim situacijama. Pored njih, kredite ove vrste nudi i poneka poslovna banka (najbolje je da se o uslovima informišeš kod samih banaka).

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 14: Osnivanje preduzeća

USLOVI ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI I PRETHODNA SAGLASNOST

14

•Tehnički uslovi

•Kadrovski uslovi

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Saglasnost za obavljanje delatnosti pre registracije

Provera ispunjenosti uslova

Page 15: Osnivanje preduzeća

Poslovni prostor15

•Poslovni prostor kao uslov za kredit•Poslovni prostor kao trošak

•Gde naći odgovarajući poslovni prostor?

•Računi za struju i komunalije

•Delatnosti za koje nije potreban prostor

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 16: Osnivanje preduzeća

Zapošljavanje radnika

-Oprostite direktore, nismo primili platu već 3 meseca..

Ugovor o radu

Ostali ugovori

Preduzetnik kao poslodavac

16

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

-Oprošteno vam je..

Prijava radnika na socijalno osiguranje

Page 17: Osnivanje preduzeća

Porezi, doprinosi, takse..

17

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 18: Osnivanje preduzeća

doprinosi za obavezno zdravstveno i penzijsko osiguranje, kao i osiguranje za slučaj nezaposlenosti, za tebe i sve zaposlene;

porez na plate zaposlenih;

porez na dobit preduzeća (plaća preduzeće), odnosno porez na prihod od samostalne delatnosti (ako si preduzetnik), ako posluješ pozitivno, to jest, ostvaruješ dobit;

porez na prihode od kapitala, za profit isplaćen vlasnicima privrednog društva;

porez na dodatu vrednost (PDV) i akcize (ako prodaješ alkohol, cigarete, gorivo…); ovi porezi vezani su za ostvaren promet;

Šta sve MORAŠ da plaćaš Državi?18

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Najvažniji porezi, doprinosi i takse koje moraju da plaćaju privredna društva i preduzetnici jesu:

Page 19: Osnivanje preduzeća

porez na imovinu, na nekretnine u vlasništvu privrednog društva i one u vlasništvu preduzetnika koje mu služe za obavljanje delatnosti (isplati se da to posebno prijaviš Poreskoj upravi, jer će ti se taj iznos prilikom plaćanja poreza na prihod od samostalne delatnosti računati kao trošak, pa ćeš platiti manji iznos poreza na prihod);

porez na upotrebu motornih vozila, plovila, vazduhoplova i oružja ukoliko ih tvoje privredno društvo poseduje, odnosno ako ih kao preduzetnik koristiš za obavljanje delatnosti (i ovde je isti slučaj kao za prijavljivanje poreza na imovinu);

republičke i opštinske/gradske administrativne takse na zahteve koje ti predaješ organima uprave, kao i rešenja i dozvole, isprave i upravne radnje (upis u razne registre i slično) koje od njih tražiš;

lokalne komunalne takse (sigurno te čeka takozvana firmarina i, zavisno od grada i delatnosti kojom se baviš, još neke takse).

Šta sve MORAŠ da plaćaš Državi?19

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 20: Osnivanje preduzeća

Uz to, moraćeš da plaćaš i mnoge sitnije takse i naknade, poput one za korišćenje šuma (0,025 odsto od ukupnog prihoda), koju plaćaju sva privredna društva, bez obzira na to čime se bave. Ta sitna davanja nemoguće je i pobrojati, jer se stalno uvode nova.Tvoj knjigovođa trebalo bi da zna koje sve namete moraš da plaćaš, ali ako ne zna, na neplaćenu obavezu kad-tad opomenuće te Poreska uprava.

I to nije sve!20

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

Page 21: Osnivanje preduzeća

ZaključakUglavnom:

•Pre osnivanja preduzeća ispitati da li proizvod ima kupaca

21

Oskar BorbašWWW.OSKARBORBAS.COM

•Puno guglanja i guglanja

•Savetovanje sa iskusnijima

•Puno sreće.

Page 22: Osnivanje preduzeća

KontaktOskar Borbaš 50/11TR, [email protected]

Uči na greškamaIstražuj i guglaj Širi poznanstvo

Hvala na pažnji…