Click here to load reader

Os vertebrados

 • View
  479

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Os vertebrados

 • Reino AnimalPluricelulares.EucariotasNutricin hetertrofa.Gran sensibilidade: rganos dos sentidos.Capacidade de desprazamento.Dous tipos: Vertebrados (con columna vertebral e endoesqueleto).Invertebrados (sen columna e con exoesqueleto).

 • A simetra dos animaisSimetra radialSimetra bilateralO seu corpo divdese en mis de das partes simtricas por varios planos imaxinarios.

  O seu corpo divdese en das partes simtricas por medio dun plano imaxinario.

 • A alimentacin dos animaisCarnvoros: alimntanse doutros animais.Herbvoros: alimntanse das plantas.Omnvoros: toman alimentos de orixe animal e vexetal.

 • Estratexias de alimentacinSedimentvorosToman a materia orgnica do sedimento.ParasitosAlimntanse doutros seres vivos sen chegar a matalos.PreeirosAlimntanse de cadveres.FiltradoresAlimntanse das pequenas partculas orgnicas da auga.DepredadoresAlimntanse de seres vivos que capturan.

 • Os vertebrados

  *

 • Caractersticas dos VertebradosEsqueleto interno con columna vertebral.Simetra bilateral.Corpo dividido en: cabeza, tronco e rabo.Sistema nervioso desenvolvido, formado por: encfalo, medula espial e nervios.Con extremidades articuladas.

  *

 • PeixesAcuticos. Forma fusiforme. Extremidades en forma de aleta. Poiquilotermos.Respiracin branquial.Ovos sen casca.Lia lateral.

  *

 • Tipos de Peixes

  *

 • Tipos de PeixesCorpo alongado e cilndrico.Pel sen escamas.Boca en foma de embude e con moitos dentes.Esqueleto cartilaxinoso.

  *

 • Tipos de PeixesEsqueleto cartilaxinoso.Corpo fusiforme.Aberturas branquiais sen oprculos.Pel con dentculos.

  *

 • Tipos de Peixes

  *

 • Tipos de PeixesEsqueleto seoPel cuberta de escamas finas.Corpo aplanado lateralmente.Vexiga natatoria.Branquias protexidas polo oprculo.

  *

 • Tipos de Peixes

  *

 • AnfibiosPel fina e hmida.Tetrpodos.Poiquilotermos. Respiracin cutnea e pulmonar.Ovparos con formacin de cgados.Sufren metamorfose.Alimentacin carnvora ags os cgados que son herbvoros.

  *

 • Tipos de anfibios

  ANUROS

  *

 • Tipos de anfibios

  ANUROSLONXITUDE DAS PATAS POSTERIORES DOBRE QUE AS ANTERIORESCARECEN DE COLA

  *

 • Tipos de anfibios

  URODELOS

  *

 • Tipos de anfibios

  URODELOSCOLA DESENVOLVIDACATRO PATAS DO MESMO TAMAO

  *

 • Metamorfosea: posta dos ovosb: cgado con branquiasc: cgado con patas traseiras e pulmnsd: individuo adulto

  *

 • Anfibios

  *

 • RptilesTetrpodos.Poiquilotermos.Respiracin pulmonar.Ovparos amniticos.Pel recuberta de escamas grosas ou cuberta.

  *

 • Grupos de rptilesLagartos e lagartasTartarugasCocodrilosSerpesCorpo alongado, con rabo.Corpo con cuberta. Con bico crneoLongo fucio con moitos dentes. Tronco robustoCorpo cilndrico, alongado e sen extremidades.

 • Rptiles

  *

 • AvesTetrpodos con s.Corpo fusiforme cuberto de plumas.Homeotermas.Con peteiro.sos lixeiros e ocos.Respiracin pulmonar.

  *

 • PeteirosA: PescadorB:FiltradorC:PetoD:GranvoroE:Comedor de sementes de conferas F: Ave de presa

  *

 • Plumas

  *

 • TIPOS DE AVESAves voadoras(Esterno con quilla e s desenvolvidas)Aves corredoras(Esterno sen quilla e s reducidas)

 • Aves

  *

 • MamferosTetrpodos.Corpo cuberto de pelo.Homeotermos.Con glndulas mamarias.Na boca presenta labios e dentes.Sistema nervioso moi denvolvido.Presenta orellas.

  *

 • Tipos de mamferos

  VIVPAROS CRIAS DESENROLADAS

  VIVPAROS COMPLETAN O DESENROLO NA BOLSA MARSUPIAL

  OVPAROS CON MAMASMONOTREMOSMARSUPIAISPLACENTARIOS

  *

 • Mamferos

  *

 • O ser humanoMamferos placentarios.Orde primates e familia homnidos.Pouco pelo.Glndulas sudorparas.Cerebro desenvolvido que permite a linguaxe.Bpedes.Polgar opoible

 • A importancia dos vertebradosSrvennos da alimento.Fonte de materias primas.Controlan a poboacin de insectos prexudiciais.Empregmolos na experimentacin cientfica.Medio de transporte.

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *

Search related