Op 10 2124

  • View
    99

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sam programski jezik je uređen konačan skup znakova za formulisanje programa. Njegova definicija data u ISO standardu glasi: programski jezik je veštački jezik koji se koristi za predstavljanje programa. Sam program predstavlja sistem oznaka za opis algoritama i struktura podataka pomoću kojih ljudi komuniciraju sa računarom. Jednostavnije korišćenje mašinskog jezika dobija se uvođenjem simboličkih imena za naredbe i adreseme morijskih lokacija, a to omogućava asemblerski ili simbolički mašinski jezik. Asemblerski jezik je niskog nivoa, zbog toga što je korespodencija između asemblerskog i mašinskog jezika jedan prema jedan. Programer koristi naredbe računara na kome radi, pa stoga program nije prenosiv - ne može se izvršiti na drugom računaru bez reprogramiranja.

Text of Op 10 2124

  • 1. 08/21/13 1 Nizovi Niz je ogranien ureen skup promenljivih istog tipa, koje se nazivaju komponente. Tip komponenti se naziva bazni tip. Vrednostima pojedinih komponenti moe se pristupiti pomou indeksa, koji ukazuje koju komponentu treba obraivati.Pri definisanju nizova treba voditi rauna o dve stvari: Treba ukazati na broj komponenti i nain referisanja na komponente. Treba ukazati na tip vrednosti koje se u njemu uvaju.

2. 08/21/13 2 Opis niza Niz se opisuje kao i ostali podaci, samo to se dodaju kvadratne zagrade iza imena niza. Unutar zagrada se navodi broj koji pokazuje broj elemenata u nizu. Int broj [1000] ; Ovom deklaracijom se uvodi niz broj koji se sastoji iz 1000 celobrojnih promenljivih sa imenima broj [0], broj [1] ... broj [999]. Indeksiranje elemenata niza je od 0. Svaka promenljiva poto je celobrojna zauzima dva bajta. 3. 08/21/13 3 Example No 18 Izracunati srednju vrednost niza od n elemenata(n