of 22 /22
Ana Sayfa Ön Bilgiler Konular Hedefler Değerlendirme Rehberlik Kaynakça Ana Sayfa İleri Geri Çıkış Önceki Not Al YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN ve TEKNOLOJİNİN ROLÜ Hazırlayan 2006215025 Fahrettin ŞAHİN Öğretim Görevlisi Tijen AKADA DEÜ BÖTE-III Özel Öğretim Yöntemleri-II 1 İletişim Bilgileri Performans Özet

ööY sunu

Embed Size (px)

Text of ööY sunu

Page 1: ööY sunu

Ana Sayfa

Ön Bilgiler

Konular

Hedefler

Değerlendirme

Rehberlik

Kaynakça

Ana Sayfa

İleriGeri

Çıkış Önceki Not Al

YAPILANDIRMACILIKTA ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN ve TEKNOLOJİNİN ROLÜ

Hazırlayan

2006215025 Fahrettin ŞAHİN

Öğretim Görevlisi

Tijen AKADA

DEÜ BÖTE-IIIÖzel Öğretim Yöntemleri-II

1

İletişim Bilgileri

Performans

Özet

Page 2: ööY sunu

Rehberlik

İleriGeri

Çıkış Önceki Not Al

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Ana Sayfa

2

Rehberlik

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 3: ööY sunu

Hedefler

İleriGeri

Çıkış Önceki Not Al

1. ISTE (International Society for Technology in Education-Uluslar arası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) tanımını yapabilecek.

2. ISTE (International Society for Technology in Education-Uluslar arası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) ile ilgili bilgi sahibi olacak.

3. ISTE (International Society for Technology in Education-Uluslar arası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) eğitime katkısını söyleyebilecek.

4. ISTE (International Society for Technology in Education-UluslararasıEğitimde Teknoloji Topluluğu) öğretmenin rolünü bilecek.

5. ISTE (International Society for Technology in Education-

UluslararasıEğitimde Teknoloji Topluluğu) yöneticilerin rolünü bilecek.

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Ana Sayfa

3

Hedefler

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 4: ööY sunu

Ön Bilgiler 1/6

İleriGeri

Çıkış Önceki Not Al

Eğitim Nedir?

Eğitim; en basit anlamıyla davranışları değiştirme sanatıdır. Yani bireyde istendik davranışların yerleşmesi, olumsuz davranışların sonlandırılması amacıyla sürdürülen sistematik bir program. (Ertürk-1986)

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Ana Sayfa

4

Ön Bilgiler

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 5: ööY sunu

Ön Bilgiler 2/6

İleriGeri

Çıkış Önceki Not Al

Bilgi çağı yeni bilgi üretimi ile teknolojinin sürekli gelişimini sağlamakta vedolayısıyla teknoloji hayatımızın her aşamasında vazgeçilemez bir yer almaktadır. Her şeyinböylesine hızlı değiştiği çağımızda eğitimin bu gelişmelere ayak uydurmamasıdüşünülemez

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Ana Sayfa

5

Ön Bilgiler

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 6: ööY sunu

Ön Bilgiler 3/6

İleriGeri

Çıkış Önceki Not Al

Geleneksel Eğitim

Belki de birçoğumuzun örgün eğitim evresinde karşılaştığı eğitim sistemidir. Öğretmenin sınıfta herşey olduğu, farklı öğretimsel işler ve taktiklerin kullanılmadığı, düz anlatım ve ezberci tekniğin kullanıldığı, öğrencinin çok az etkileşim içinde olduğu eğitim sistemidir. Bu sistem davranışçı anlayış tabanlı bir sistemdir.

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Ana Sayfa

6

Ön Bilgiler

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 7: ööY sunu

Ön Bilgiler 4/6

İleriGeri

Çıkış Önceki Not Al

Gelenekse Eğitimde roller ve işler şöyledir;

1-) Sınıfta etkinlikler genelde tekrarlar ve salt bilgi sunulması şeklindedir.

2-) Etkileşim azdır. İlişkiler güçlü değildir.

3-) Öğretmen öğretici, bilgi verici rolündedir.

4-) Öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye zorlamaz.

5-) Onlara aynı bilgileri tekrar tekrar sunarak ezberlemelerini ister.

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Ana Sayfa

7

Ön Bilgiler

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 8: ööY sunu

Ön Bilgiler 5/6

İleriGeri

Çıkış Önceki Not Al

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Ana Sayfa

8

Ön Bilgiler

6-) Öğrenciler daima dinleyici rolündedir. Çok fazla söz hakları yoktur.

7-) Salt dinleyici ve araştırmayan, sorgulamayan daimi öğrenci rolündedirler.

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 9: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

9

Konular 1/56

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

ISTE (International Society for Technology

in Education-Uluslararası

Eğitimde Teknoloji Topluluğu

Eğitimde Teknolojiyi

kullanılarak eğitimin

gelişmesinde

yardımcı rol almak

için programlar ve

araştırmalar yapan

uluslar arası eğitim

topluluğudur

Page 10: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

10

Konular 2/56

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Teknolojinin hızlı

gelişimi, eğitime küresel bakış ve

eğitim politikalarındaki

değişiklikler gibi çeşitli

etkenler, eğitim üzerindeki

yaptırımların ve okuldan

beklentilerin artmasına; okullar

arasında sıkı rekabete; yeni

eğitim

yaklaşımlarının doğmasına ve

okul yöneticilerinden beklenen

rollerin

gittikçe karmaşıklaşmasına ve

çeşitlenmesine yol açmaktadır.

TEKNOLOJĠ LĠDERLĠĞĠ NEDĠR

Page 11: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Konular

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

11

Konular 3/56

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Okullardan,

daha etkili ve verimli

öğrenme toplulukları

oluşturmaları beklentisi

arttıkça

okul müdürlerinin teknolojiyi

kullanma ve uygulama

konularında liderlik

rollerinin bilincine varmaları

da önem kazanmaya

başlamıştır

TEKNOLOJĠ LĠDERLĠĞĠ NEDĠR

Page 12: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

12

Konular 4/56

Teknolojinin, eğitimle her alanda

bütünleşmesiyle, okul yöneticileri bazı yeterliliklere sahip olmaya zorlanmış

ve okul müdürlerinden teknoloji kullanımında yetkin olmaları ve yönetsel,

öğretimsel ve öğrenmeyle ilgili uygulamalarda teknoloji kullanımına ilişkin

liderlik yapmaları beklenmeye başlanmıştır

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

TEKNOLOJĠ LĠDERLĠĞĠ NEDĠR

Page 13: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Bu yüzden okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini belirlemek ve bu rolleri standartlaştırmak önem kazanmıştır.Eğitim yönetiminde standartlaşma oldukça zor bir süreç olmasına rağmen okul yöneticilerinin teknoloji liderliği konusunda sahip olması gereken yeterliliklerin tanımlanması ve değerlendirilmesine ilişkin araştırmaların sayısı artmaktadır

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

13

Konular 5/56

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

TEKNOLOJĠ LĠDERLĠĞĠ NEDĠR

Page 14: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

14

Konular 6/56

NETS-A standartları, 2009 yılında ISTE tarafından yeniden

değerlendirmeye alınmış ve bazı değişiklikler ile güncellenmiştir. Belirlenen

yeni standartlara göre teknoloji liderinde aranan özellikler şöyle

sıralanmıştır:

1. Vizyoner Liderlik

2. Dijital Çağ Öğrenme Kültürü

3. Profesyonel Uygulamada Mükemmellik

4. Sistematik Gelişim

5. Dijital Vatandaşlık

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

TEKNOLOJĠ LĠDERLĠĞĠ NEDĠR

Page 15: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

15

Konular 7/56

1. Vizyoner Liderlik:

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Eğitim yöneticileri, tüm kurumda kapsamlı bir

teknoloji bütünleşmesini sağlamak için mükemmeliyeti

ve dönüşümü destekleyen ortak bir

vizyonun geliştirilmesi ve uygulanmasına ilham verir ve liderlik eder

Page 16: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

16

Konular 8/56

Eğitim yöneticileri, tüm öğrenciler için

ayrıntılı, uygun ve ilgi çekici eğitim sağlayan dinamik bir dijital çağ

öğrenme kültürü oluşturur, destekler ve bunun sürdürülmesini

sağlar.

2. Dijital Çağ Öğrenme Kültürü:

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 17: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

17

Konular 9/56

3. Profesyonel Uygulamada Mükemmellik:

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Eğitim yöneticileri, çağdaş

teknolojilerin ve dijital

kaynakların

bütünleştirilmesi yoluyla

öğrencilerin öğrenmesini

geliştirmek için eğitimcileri

güçlendiren

profesyonel öğrenme ve

yeniliğe dayalı ortamları

destekler.

Page 18: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

18

Konular 10/56

Eğitim yöneticileri, bilgi

ve teknoloji

kaynaklarının etkili

kullanılarak örgütün

sürekli gelişimi için dijital

çağ liderliğini ve

yönetimini sağlar.

4. Sistematik Gelişim:

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 19: ööY sunu

İleriGeri

Çıkış Önceki

Ön Bilgiler

Hedefler

Rehberlik

Not Al

Ana Sayfa

19

Konular 11/56

Eğitim yöneticileri, dijital kültürün gelişimini

destekleyici sosyal, etik, yasal konu ve sorumluluklara ilişkin bir

anlayış tasarlar ve geliştirir.

5. Dijital Vatandaşlık:

Konular

Değerlendirme

Kaynakça

Performans

Özet

Page 20: ööY sunu

Kaynakça

İleriGeri

Çıkış Önceki

1. http://tr.wikipedia.org

2. Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Standartlarına İlişkin Öğretmen, Yönetici ve Denetmenlerin Görüşleri Özge HacıfazlıoğluŞirin Karadeniz Gülay Dalgıç Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul1. T.C. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nurettin Şimşek’in

“Yapılandırmacı Öğrenme ve Öğretime Eleştirel Bir Yaklaşım” adlı makalesi (2005 Yılı)

2. T.C. Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Salih Çepni’nin “Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı ve Öğretim Programları”

adlı sunusu (2008 Yılı)

3. Pegem Akademi Yayınları

Ön Bilgiler

Hedefler

Değerlendirme

Rehberlik

Kaynakça

Not Al

Ana Sayfa

20

Kaynakça

Konular

Performans

Özet

Page 21: ööY sunu

21

EVET HAYIR

Programdan Çıkmak İstediğinizden Emin misiniz?

Page 22: ööY sunu

İletişim Bilgileri

İleriGeri

Çıkış Önceki Not Al

İletişim Bilgileri

22

Fahrettin ŞAHİN05375675374

[email protected]

Ana Sayfa

Ön Bilgiler

Konular

Hedefler

Değerlendirme

Rehberlik

Kaynakça

Performans

Özet