Obeh Vody V Prírode

Embed Size (px)

Text of Obeh Vody V Prírode

 • 1. Ako pouvam vodu..

2. Pijem vodu, aby som il . 3. Pouvam vodu, aby rstla zelenina. 4. Pouvam vodu na umvanie sa a istenie obleenia. 5. Rd sa hrm s vodou . 6. Mm rd vodu ! 7. Voda

 • Koko jej je ?
 • Ak druhy vody poznme ?
 • Kde ju njdeme ?
 • Kolobeh vody a viac.. .

8. Koko vody je na Zemi ?

 • Pribline Zeme tvor voda

9. Ak druhy vody poznme ?

 • 97 %vody je slan voda ,a meme ju njs v ocenoch
 • 3 %vody tvor pitn voda, od ktorej sme zvisl

10. Kde ju njdeme ?

 • Vodu njdeme na niekokch miestach

Oceny Jazer Rybnky Rieky 11. Kolobeh vody 12. Pouit pojmy

 • Kondenzciake sa tepl vzduch zraz so studenmvo forme kvapiek .

Zrkykvapky, ktor po kondenzcii zan pada na zem v podobe daa, mokrho snehu, krupobitia alebo snehu. Erziapohyb pdy v dsledku vetra alebo vody. Roztpanieke sa voda s pevnho skupenstva zmen na kvapaln . Filtrovaniepohyb vody v pde . Vyparovanieproces, pri ktorom sa voda men na paru. 13. Pome sa otestova !

 • Pripraven ?

Do toho !!!!!!! 14. Pomenuj jednotliv asti kolobehu vody B A C D F G H E B 15. Slovnk pojmov !!!

 • o je kondenzcia?

o s zrky ? o je erzia ? o znamen roztpa ? o je filtrovanie ? o je vyparovanie ? 16. Odpove vyplnenie kolobehu vody 17. Odpovede na test pojmov

 • Kondenzciake sa tepl vzduch zraz so studenmvo forme kvapiek .

Zrky kvapky, ktor po kondenzcii zan pada na zem v podobe daa, mokrho snehu, krupobitia alebo snehu. Erziapohyb pdy v dsledku vetra alebo vody. Roztpanieke sa voda s pevnho skupenstva zmen na kvapaln . Filtrovaniepohyb vody v pde . Vyparovanieproces, pri ktorom sa voda men na paru.