Numicon - didaktini sistem za uenje matematike

  • View
    2.935

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Odličen sistem za dojemanje temeljnih matematičnih konceptov. Temelji se postavljajo v vrtcu in OŠ. Numicon je sestavljen iz oblik, ki predstavljajo števila, plošče, kamor lahko te oblike polagamo,.. Omogoča učenej skozi delo in igro.

Text of Numicon - didaktini sistem za uenje matematike

  • 1. NumiconDidaktini sistem za uenje matematke vv vrtcu in 1. triadi osnovne olePolona uk KozodercDanilo Kozoderc

2. tevilski didaktini sistem ve kot 6000 ol v VBuporablja Numicon 3. Otroci naj se uijo konceptova ti so pogosto razumljivi le matematikom.Otroci v tem obdobju ne potrebujejo uenja definicij za razumevanje. 4. Konceptualne podobeMiselni kola otrokSestavljen iz podob, izkuenj, konkretnosti jim omogoa razumevanje in reevanjematematinih problemov. 5. Nebesedno povezano skonceptualnim imenom 6. Napredekotrok po 10tednihuporabeNumicona. 7. Dva nabora strukturiranih konkretnihpodobNumiconove oblike tevilske palke (bolj (bolj konkretno) abstraktno) 8. Od konkretnega k abstraktnemu 9. Za vsako teviloPodoba Numiconove oblikePodoba tevilske palkeMesto na tevilski premiciteviloBesedaIzkunja tetjaVsakodnevne interpretacije 10. tevilo ideja po sebi 11. tetje Konstruiranje Postavljanje vNumicon oblike VzorciBarvni epki 12. Stotini kvadratUenje vekratnikovVekratniki vzorciPosploevanje 5+3=8 15+3=18 25+3=28 35+3=38 .. 13. Prironiki za uitelja 14. Kje zaeti / nadaljevati?Enostavno in pregledno doloanje nivoja znanja inusmerjanje na primerne dejavnosti. 15. Pregledno beleenje znanja in napredka vsakega posameznika na doloenih podrojih.Individualno vrednotenje 16. Uenje Numiconovih oblik 17. 2+6 5+3 4+4 7+1Konstruiranje (tevil) 18. Prekrivanje rotacija, translacija Uvajalna dejavnost Strateko razmiljanje Spoznavanje razlinihtransformacij 19. VzorciEden od temeljev matematinega razmiljanja, ki je osnova reevanjarazlinih problemov. Numicon omogoa postavljanje vzorcev z razlinimielementi. 20. Postavljanjevzorcev za manjeotroke 21. Uenje zapisa tevila sledi doloenimvzorcem 22. Zavedanje obnaanja tevil v neskonnosti 23. Pladnji razlinih velikosti (1x1 do 10x10) ponujajo oporo in vzpodbudo za postavljanjevzorcev in zapolnjevanje s tevilskimi palkami. 24. Prehod od vizualnih vzorcev v tevilskeje precej enostaven. 25. Simetrija Soda simetrina Liha nesimetrina Enostavno razlikovanjemed sodimi in lihimioblikami Liho - Sodo 26. tetje brez tetja 27. Oblikovanje -najst tevil 28. Enakost - neenakost14 > 11 5< 97 + = 12 29. Raunanje brez tetja 30. Mnoenje 31. Deljenje32 : 5 = 6 I ost 2 32. Veliko monosti zarazlini igre, ki hkratipredstavljajomotivacijo za uenjein sprostitev. Igre 33. Ve informacij in stikhttp://www.simetris.si/numiconFB: facebook.com/MatematikaOtrociVabljeni, da vekate in spremljate ter delite zanimive povezave in izkunje pri pouevanju matematike.Polona: polona.ck@gmail.com, 040 540 591Danilo: info@simetris.si, 040 395 951