of 16 /16
Nasleđivanje pola kod čoveka

Nasledjivanje pola

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Način nasleđivanja pola kod kočeva i bolesti vezane za pol.

Citation preview

Page 1: Nasledjivanje pola

Nasleđivanje pola kod čoveka

Page 2: Nasledjivanje pola

Polne ćelije

Jajna ćelija

Page 3: Nasledjivanje pola

Polne ćelije

Spermatozoid

Page 4: Nasledjivanje pola

Oplođenje

Spajanje jedara muške i ženske polne ćelije

Page 5: Nasledjivanje pola

Jednojajčani blizanci

Page 6: Nasledjivanje pola

Dvojajčani blizanci

Page 7: Nasledjivanje pola

Polni

hromozomi

Page 8: Nasledjivanje pola

Nasleđivanje

pola kod deteta

Page 9: Nasledjivanje pola

Nasledne bolesti vezane za polDaltonizam

Hemofilija

Page 10: Nasledjivanje pola

Daltonizam

Page 11: Nasledjivanje pola

Daltonizam

Page 12: Nasledjivanje pola

Daltonizam

Page 13: Nasledjivanje pola

Daltonizam

Page 14: Nasledjivanje pola

Tablice za određivanje daltonizma

Page 15: Nasledjivanje pola

Hemofilija

Page 16: Nasledjivanje pola

Hemofilija