12
NASELJAVANJE SLOVENA NA BALKAN Aleksandar Grković Vuk Gavrilović Radovan Pavlović VII-3

Naseljavanje slovena vuk, raša, aca

Embed Size (px)

Citation preview

NASELJAVANJE SLOVENA

NA BALKANAleksandar Grković

Vuk Gavrilović Radovan Pavlović

VII-3

Mi pripadamo grupi južnih Slovena 1.Srbi 2.Hrvati 3.Slovenci 4.Bugari

Sloveni su krenuli da se naseljavaju na Balkan već u VI veku i trajalo je do početka IX veka.

UZROK SEOBE: -prenaseljenost -nedostatak obradivog zemljišta

Do početka VII veka slovenska plemena zaposela su prostranu teritoriju između Crnog mora i istočnih Alpi i od reke Dunava do Jadranskog, Jonskog i Egejskog mora. Na ovom prostoru nastale su prve slovenske države.

U prapostojbini Sloveni su se bavili nomadskim stočarstvom, primitivnom zemljoradnjom i pljačkom. Zemlju su obrađivali drvenim ralom zbog čega su imali male prinose , pa su često morali da se sele i da se bave pljačkom.

Sloveni su u prapostojbini živeli po plemenima,na čelu sa plemenskim starešinama,u plemenskoj demokratiji.Sve odluke donosili su voljom većine.

PODELA SLOVENA

Vremenom prapostojbina Slovena postala je potpuno neplodna,pa su Sloveni bili primorani da se sele. Seobe su krenule u 3 pravca,ka istoku zapadu i jugu.Podela na istočne (Rusi,Belorusi i Ukrajinci), zapadne Slovene(Česi,Slovaci,Poljaci i Lužicki Srbi) i južne Slovene (Srbi,Hrvati,Slovenci i Makedonci).Seoba je počela krajem petog početkom šestog veka.

SLOVENSKA DRŽAVA

PRVE DRŽAVE JUŽNIH SLOVENA Prema Vizantijskim izvorima Srbi su naseljavali prostor izmedju reka

IBAR, ZAPADNE MORAVE, gornji tok REKE BOSNE, oblast Sol kod današnje Tuzle, ZAHUMLJE, TRAVUNIJU I PAGANIJU u današnjoj Hercegovini. Prve srpske drzave su bile Raška i Duklja.

KRAJ