Click here to load reader

Moderne vreemde talen betekenisvol leren

  • View
    260

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PowerPoint gebruikt voor de masterclass Moderne vreemde talen betekenisvol leren, gehouden in de MBO conferentie "Taal op Koers", op 29 oktober in Nieuwegein.

Text of Moderne vreemde talen betekenisvol leren

  • 1. Moderne vreemde talenbetekenisvollerenKristi Jauregiproto-knowledge.blogspot.comFontys Leraren Opleiding Tilburg en Universiteit UtrechtTaal op Koers, MBO Conferentie 2014

2. Indeling Reflectie Voorwaarden voor betekenisvol leren Leerrijke omgeving Rol ICT en internationalisatie Online Interculturele Samenwerking: het TILA project 3. ReflectieNa een korte ronde van voorstellingen, bespreek ingroepen van drie deze vragen: zijn er overeenkomsten?(5minuten)1. Wat vind ik goed aan mijn (taal)onderwijs?2. Gebruik je ICT in je lessen?3. Wat doet je school aan internationalisering?4. Wat zou ik aan mijn (taal)onderwijs willen veranderen enwaarom?5. Kies n van de aspecten genoemd in punt 4 en deel metelkaar ideen over hoe de verandering geeffectueerd zoukunnen worden 4. Betekenisvol mvt-onderwijs?Onderzoek naarleerprocessenwww.globalteachereducation.orgLeercontextDe leerderDe didactiekDe docent 5. De leerderMotivatieAanleghttp://uncw.edu/cas/assess.htmlBehoeftenLeerstijlenInteressesPersoonlijkheidLeeftijd 6. De leerderSociale media generatieAlways connected!www.care2.comwww.placemakers.com 7. OnderzoekInteractieT2onderzoekSociaalconstructivismeInputStrategiegebruikICMondelingevaardighedenSchriftelijkevaardighedenNegotiation ofmeaningOutput Focus on formhttp://sirseth.net/blog/interaction/ 8. OnderzoekBetekenisvolle leerprocessenWe construeren kennis:in interactie / samenwerkingmet anderen (experts)aan de hand vanrelevante rijke taken.8Leertheorien: sociaal constructivisme (Vygotsky, 1978) 9. De leercontext in de 21e eeuw Digitale / technologische revolutieInternet: Informatie, diensten, communicatieComputers, laptops, mobiele toestellen Samen leven, samen werken, samenleren; continu bereikbaar Globalisatie Dynamische maatschappij; snelheidveranderingenBron opinion.bdnews24.comBron: tweakers.net 10. De leercontextHet Nederlandse onderwijssysteem is geengoede voorbereiding op het leven in eendigitale wereld. Scholieren leren vooralvaardigheden die hun ouders nodig hadden.Voettekst 10 11. De leercontextVraag naar nieuwe competenties & vaardigheden1121st century skills; advanced Intercultureel bewustzijnskills 12. De randvoorwaarden om een moderne taal optimaal teleren in een vreemde talencontext zijn ontoerijkend:Beperkte mogelijkheden om: Gevarieerd rijke input te krijgen (Krashen 1982), Betekenisvol te interacteren (Long 1997), Over betekenis te onderhandelen in een authentieke context (Long, 1985; Ellis,2003; Lantolf, 2006) De interculturele competentie te ontwikkelen (Byram, 2014) 13. De leercontextGrensoverstijgendFormeel lerenlerenNon-formeel eninformeel lerenRijke & veiligeleeromgeving 14. Internet: verrijking van de leercontextInternetInput OutputAuthentiek, rijk & gevarieerd InteractieCMCAuthenticiteit & Communicatieen.blog.zyncro.com 15. De docent Als Inspirator, motivator, innovator In zijn/haar coachende rol Weet hij/zij een rijke, veilige en positieve leeromgeving tecreren Stimuleert ICT geletterdheid Mediawijsheid / Netiquette Integreert digitale didactiek als verrijking: blended learning Ook Bottom-up: leerling en zijn/haarlerende/onderzoekende houding centraal (eigenaarschap) 16. De docent Handhaaft Activerende didactiek (experientiallearning) Bevordert Kennisconstructie: Stimuleert creativiteit / initiatief / probleem-oplossendevaardigheden Bevordert het kritisch denken (selectie en gebruikbronnen, communicatie, debat) Draagt bij aan de leergemeenschap(eigenaarschap van leerprocessen) Koestert verscheidenheid Bevordert Intercultureel bewustzijn 17. Onderzoek, leercontext en leerder:Interactie via InternetSociale mediaRelevante taaltakenDidactiekAuthentieker Afwisselender Persoonlijker Rijker Betekenisvoller Effectiever 18. Sociale Media 19. Sociale media kunnen gebruikt worden voorsamenwerking met peers/expertsuit het werkveld of het buitenland(TELECOLLABORATION) met als doel: De onderwijscontext te verrijken buiten demuren van het klaslokaal Een internationale gemeenschap teontwikkelen (internationalisering onderwijs) Interculturele competentie enwereldburgerschap te bevorderen Authenticiteit van het leerproces te stimuleren Authenticiteit van communicatie te bevorderen 20. Europees ProjectTILA (2013-2015): www.tilaproject.euTelecollaborationforInterculturalLanguageAcquisition 21. TILA in het korthttps://www.youtube.com/channel/UCm7oppm2zIe3nULOJ4-73ZA 22. TILA22Doeltalen:Catalan, Duits, Engels,Frans en Spaans 23. Welke digitale toepassingen?Voor synchrone communicatie Voor asynchrone communicatie plaats onafhankelijk, tijd afhankelijk plaats onafhankelijk tijd onafhankelijk23 24. Veilige omgevingen voor asynchronecommunicatie24ChatForum BlogWiki JournalVoicethreadMondelingEdmodo: schriftelijkMoodle:Schriftelijk 25. Blog Persoonlijk dagboek: Interessant en flexibelcommunicatiemiddel. Posts wordengepubliceerd in omgekeerde chronologischevolgorde. Het gaat om multimodale teksten (foto's, video) Lezers interacteren door commentaar in tevoegen Er zijn individuele en groepblogs Gebruik: voor projecten, telecollaboration,om schrijfproducten van de cursus te delen,voor reflectie 26. Blogs http://www.blogia.com/ www.blogger.com www.wordpress.org www.tumblr.com Moodle 27. Wiki (I) Applicatie waarmeewebdocumenten gezamenlijkkunnen worden gemaakt enbewerkt. Multimodale communicatie:tekst, links, fotos, opnames Door de functie geschiedenis:kun je zien wat de bijdrage vanelke deelnemer is geweest Mogelijkheid om commentaarin te voeren 28. Wiki (II) Free internet wikisites:Wikispaces: http://www.wikispaces.comPBWorks: http://pbworks.com/(...) Wikis die op een servermoeten wordengenstalleerd:WikiMedia: www.wikimedia.orgTikiWiki: http://info.tiki.org/tiki-index.phpDokuWiki:https://www.dokuwiki.org/dokuwikiMoodle 29. Voordelen asynchrone communicatie291. Beter te organiseren tussen scholen met verschillende roosters2. Meer lln kunnen tegelijk mee doenForum Blog1. Geschikt voor projecten om langduriger samen te werken2. Gelegenheid om (peer) Wiki feedback Journalte geven op inhoudMoodleSocial media1. Organisatorisch:2. Inhoudelijk:VoiceThread3. Taaldidactisch:1. Meer tijd om na te denken over opbouw, formuleringen enwoordenschat levert betere teksten2. Gelegenheid om (peer) feedback te geven op taalNB: ook te combineren met synchroon (Skype, BBB, chat) 30. Omgevingen voor synchrone communicatie30VideocommunicatieBigBlueButton (Googlehangout, Skype)3D virtuele wereldenOpen Sim(ulator)Chat 31. Uitdagingen van synchrone communicatie31Tijdsafhankelijkheid: roostersVC & VW:-Techniekgoede computers engoede internet aansluiting met kabelheadsets met microfoontechnische tests niet alleen op je school maar ook op jepartnerschool (wederzijdse afhankelijkheid)- Organisatie: niet alle lln kunnen tegelijkertijd deelnemenaan de sessies (overbelasting internet; achtergrond geluid) 32. Virtuele Wereldenhttps://www.youtube.com/watch?v=8wBI0lVEFU8&list=UUm7oppm2zIe3nULOJ4-73ZAIdeaal voor simulaties en rollen-spellen 33. Virtuele Wereldenhttps://www.youtube.com/watch?v=k0D4hOBydGQ 34. Pilots Telecollaboration Pilots in de 4 talen 212 leerders en 20 docenten Meeste pilots met synchrone applicaties (BBBen OpenSim) Interacties 1 op 1 Uitdagingen: Rooster technisch Techniek Kleine groepen lln34 35. 35Sound was good (if applicable) 2,75I like to communicate and interact in this tool environment 4,11I like to meet students from other countries in this tool environment 4,3I like to learn in this tool environment 4,12I like to be visible in a video 3,68I like to see the others in a video 4,06II like to be an avatar 3,53I like to speak with an avatar 3,53I felt comfortable in the interaction 3,77I felt satisfied with the way I communicated 3,53I felt the tool environment affected my communication positively 3,58I enjoyed communicating with students from another country 4,30I found it motivating to communicate with students from another country 4,18It was important for me to be understood 4,17It was important for me to understand the other student(s) 4,23It was important for me to learn about the other students life and culture 3,91It was important for me to get to know students from another country 4,07I was able to learn something about the other students life and culture 3,76I enjoyed the online task 4,08I found the online task interesting for interaction with peers of othercountries4,15I found the online task useful for my language learning 3,99The online task helped me discover new things about the other culture 3,81I would like to use online tasks with students from other countries more4,15often110 respondenten waarvan 20 van OpenSimLikertschaal5punten 36. Criteria voor het ontwerpen van rijke taken(1).Voorbeelden voor taalverwerving(Byram, 1997; Chapelle, 2003; Doughty & Long, 2003; Ellis, 2003; Canto et al, 2014). Taken moeten:1. InterculturelecommunicatievecompetentiestimulerenKritische houdingbevorderen Blootstelling aan rijke interculturele input in dedoeltaal (gevarieerd, begrijpelijk, authentiek,multimodaal) Betekenisvolle interactie stimuleren door: Informatie/opinie kloof in te bouwen (jigsaw) Authentieke communicatieve uitwisseling in tweerichtingen te bevorderen Gezamenlijke verantwoordelijkheden te delenActief en reflecterend leren. 37. Criteria voor het ontwerpen van rijke taken (2)2. De leerlingcentraal stellenRekening houden met zijn/haar belevingswereld,behoeften, belangen, leerstijlen3. Een positieveimpact hebbenop motivatie (Drnyei, 2001); een positieve attitudebevorderen ten opzichte van taal, cultuur, interactie,onderzoek4. Een duidelijketaakuitkomsthebbenDuidelijk doelDuidelijke opbouw (proces bewaken)Duidelijk resultaat (product) hebben (eigenaarschap)5. Het potentieel vande te gebruikenomgevingenbenuttenWat is de meerwaarde? Voor taalontwikkeling Voor intercultureel bewustzijn Voor kennisdeling en ontwikkelingTaken moeten: 38. TaakontwikkelschemaTitle of TIL

Search related