Click here to load reader

Mga pandaigdigang pananaw at ang kaugnayan nito sa daloy ng kasaysayan

 • View
  18.819

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Mga pandaigdigang pananaw at ang kaugnayan nito sa daloy ng kasaysayan

 • 1. MGAPANDAIGDIGANGPANANAW AT ANGKAUGNAYAN NITO SA DALOY NG KASAYSAYAN
 • 2. Pamilyar ka ba ang mgasumusunod na simbolo?
 • 3. STAR OF DAVID Simbolo ng Judaism
 • 4. SIMBOLO NG HINDUISM
 • 5. SIMBOLO NGCONFUCIANISM
 • 6. YING - YANG Simbolo ng Taoism
 • 7. SIMBOLO NGZOROASTRIANISM
 • 8. DHARMA WHEEL Simbolo ng Buddhism
 • 9. KRUSSimbolo ng Kristiyanismo
 • 10. SIMBOLO NG LEGALISM
 • 11. MGA RELIHIYON AT PANINIWALA MULA SA MGA UNANG KABIHASNAN Hebreo -
 • 12. MGA RELIHIYON AT PANINIWALA MULA SA MGA UNANG KABIHASNAN Hebreo - Judaism
 • 13. MGA RELIHIYON AT PANINIWALA MULA SA MGA UNANG KABIHASNAN Hebreo - Judaismo Persiano -
 • 14. MGA RELIHIYON AT PANINIWALA MULA SA MGA UNANG KABIHASNAN Hebreo - Judaism Persiano - Zoroastrianism
 • 15. MGA RELIHIYON AT PANINIWALA MULA SA MGA UNANG KABIHASNAN Hebreo - Judaism Persiano - Zoroastrianism India -
 • 16. MGA RELIHIYON AT PANINIWALA MULA SA MGA UNANG KABIHASNAN Hebreo - Judaism Persiano - Zoroastrianism India - Hinduism at Buddhism
 • 17. MGA RELIHIYON AT PANINIWALA MULA SA MGA UNANG KABIHASNAN Hebreo - Judaism Persiano - Zoroastrianism India - Hinduism at Buddhism Tsino -
 • 18. MGA RELIHIYON AT PANINIWALA MULA SA MGA UNANG KABIHASNAN Hebreo - Judaism Persiano - Zoroastrianism India - Hinduism at Buddhism Tsino - ideolohiyang Confucianismo, Taoismo at Legalismo
 • 19. JUDAISM ZOROASTRIANISMHINDUISM BUDDHISMCONFUCIANCISM TAOISMLEGALISM CHRISTIANITY
 • 20. JUDAISM PANINIWALA nakabatay sa iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa (Yahweh, Elonim, El Shaddai atbp.)
 • 21. JUDAISM PANINIWALA nagpadala ng propesiya ang Diyos na niligtas at hinango ni Moses
 • 22. JUDAISM EPEKTO kauna - unahang katuruan ng monotheismo o paniniwala sa iisang Diyos
 • 23. JUDAISM EPEKTO naging batayan ng paniniwalang Kristiyano
 • 24. ZOROASTRIANISM PANINIWALA ZOROASTER nagtatag ngrelihiyon noong600 BCE
 • 25. ZOROASTRIANISM PANINIWALA AHURA MAZDA simbolo ng kabutihanat pinagmulan ngkatotohanan, liwanagat pagkabusilak
 • 26. ZOROASTRIANISM PANINIWALA AHRIMAN simbolong kasamaan atpinagmulan ngkasakiman, kadiliman atkasamaan
 • 27. ZOROASTRIANISM EPEKTO Pamimili sa pagitanng mabuti at masama Gantimpala sa mabuti Kaparusahan samasama Marami ang nabuhaynang mabuti, matapat attumulong sa kapwa
 • 28. HINDUISM PANINIWALA VEDAS batayan nginspirasyon at doktrinang Hinduism. A. RIG VEDA B. SAMA VEDA C. YAJUR VEDA D. ATHARVA VEDA
 • 29. HINDUISM PANINIWALA Layunin ng Vedasna tugunin ang lahatng pangangailanganng tao sa bawat tao sakanyang ispirituwalat ang intelektuwalna kakayahan.
 • 30. HINDUISM PANINIWALA 1. Paglaya sa FINITE ohangganan ng tao sapagkabilanggo sa sarili
 • 31. HINDUISM PANINIWALA 2. TRANSMIGRASYONo paniniwala sa paglalakbayng isang tao mula sa isangkatawan at muling isisilangnang paulit ulit sa ibangkatauhan. Walang simula at walangkatapusan
 • 32. HINDUISM PANINIWALA 3. KARMA o aksyon naresulta ng mga ginagawa onaging kondisyon ng ispiritusa nakaraang katauhan. Ang kasalukuyangkondisyon ay gawa ngsarili noong nakaraan. Maaaring humusga samagiging kahihinatnan ngisang nilalang.
 • 33. HINDUISM PANINIWALA 4. SISTEMANG CASTE o uri ng pagpapangkatsa lipunan
 • 34. HINDUISM PANINIWALA 4. SISTEMANG CASTE o uri ng pagpapangkatsa lipunan OUTCASTE O UNTOUCHABLES sakit nglipunan Resulta ng karma ang caste ang magandangginawa ng isang nilalang sa kasalukuyan ang mag-aangat sa kanya sa mas mataas na caste sahinaharap.
 • 35. HINDUISM Binibigyang halaga ng Hinduism ang katotohanan, sakripisyo, pagkabusilak at pagtanggi sa karahasan
 • 36. HINDUISM EPEKTO Pagtanggi sakarahasan niMAHATMA GANDHI,ang dakilangtagapagpalaya ng mgaHindu
 • 37. HINDUISM EPEKTO Dahil ng hindi gaanong pag-unladng mga Hindu ang detachment samateryal na mundo sa paniniwalangpanandalian lamang ng kanilangpamumuhay sa katauhang kanilangkinabibilangan sa kasalukuyan.
 • 38. BUDDHISM PANINIWALASIDDHARTA GAUTAMA nagtatag ngBuddhism, iniwan angkarangyaan at naghanapng katanungan tungkolsa kahirapan. Nang mahanap angkasagutan, tinawag angsariling bilang BUDDHA
 • 39. BUDDHISM PANINIWALA BUDDHA ang naliwanagan at itinalaga ang sarili bilang tagapaglingkod sa kanyang kapwa
 • 40. BUDDHISM PANINIWALA ang tao ay walang permanenteng sarili o kaluluwa siya ay binubuo ng LIMANG (5) SKANDHAS
 • 41. BUDDHISM PANINIWALA LIMANG (5) SKANDHAS1. Pisikal na katawan2. Pakiramdam3. Persepsyon4. Sariling kusa5. Kamalayan
 • 42. BUDDHISM PANINIWALA FOUR NOBLE TRUTHS1. Ang pagdurusa ay nararanasan ng lahat ng tao sa daigdig2. Ang dahilang ng pagdurusa ay ang pagnanasa
 • 43. BUDDHISM PANINIWALA FOUR NOBLE TRUTHS3. Ang pag alis ng pagnanasa ang gamot sa pagdurusa4. Ang EIGHT FOLD PATH ay isang praktikal na gamot sa pagdurusa
 • 44. BUDDHISMPANINIWALAEIGHT FOLD PATH1. Tamang kaalaman2. Tamang adhikain3. Tamang pananalita4. Tamang pag-uugali5. Tamang hanapbuhay6. Tamang pagsisikap7. Tamang pag-iisip8. Tamang pagbulay-bulay
 • 45. BUDDHISM PANINIWALANIRVANA / PERFECT HAPPINESS kawalan ng pagnanasa sa anumang bagay. Ito pinakamimithing layunin ng tao sapagkat dito niya mauunawaan ang kaliwanagan.
 • 46. BUDDHISM EPEKTO1. KUMULAT ANG BUDDHISM, si Asoka ang nagpalaganap ng Buddhism sa India at Ceylon. Laganap na ito sa Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, China at Japan

Search related