of 13 /13
UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2 1 [email protected] [60 markah] Jawab semua soalan. 1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor. (i) Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat puluh. [1 markah] …………………………………………………………………….. (ii) Nyatakan nilai tempat bagi digit 7. [1 markah] …………………………………………………………………….. 2. Rajah 2 menunjukkan suatu nombor tiga digit. (i) Bundarkan nombor di atas kepada puluh yang terdekat. [1 markah] …………………………………………………………………….. (ii) Cerakinkan nombor di atas (i) berdasarkan nilai tempat. [1 markah] …………………………………………………………………….. 714 4 7 9

Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

Embed Size (px)

Text of Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

Page 1: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

1 [email protected]

[60 markah]

Jawab semua soalan.

1. Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

(i) Nyatakan digit yang mewakili nilai tempat puluh.

[1 markah]

……………………………………………………………………..

(ii) Nyatakan nilai tempat bagi digit 7.

[1 markah]

……………………………………………………………………..

2. Rajah 2 menunjukkan suatu nombor tiga digit.

(i) Bundarkan nombor di atas kepada puluh yang terdekat.

[1 markah]

……………………………………………………………………..

(ii) Cerakinkan nombor di atas (i) berdasarkan nilai tempat.

[1 markah]

……………………………………………………………………..

714

4 7 9

Page 2: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

2 [email protected]

3. i) Dalam bilangan seratus-seratus, nyatakan nombor

sebelum dan nombor selepas 320.

[2 markah]

_________, 320, __________

ii) Bundarkan 320 kepada ratus terdekat.

[1 markah]

……………………………………………………………………..

4. Humaira mempunyai 150 guli. Amni ada 100 guli lebih daripada

Humaira.

i) Hitung bilangan guli Amni.

[1 markah]

__________________________________________________________________

ii) Berapakah jumlah guli Humaira dan Amni?

[2 markah]

_______________________________________________________________________

Page 3: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

3 [email protected]

5. Berikut adalah perbualan di antara Cikgu Sara dan dua orang

murid.

Berdasarkan perbualan, kira jumlah tin yang dikumpul oleh Faiz dan

Lim.

[3 markah]

Saya dapat

mengumpul 120

tin.

Saya dapat mengumpul

380 tin.

Faiz

Kira jumlah tin yang dikumpul oleh Faiz dan Lim.

Lim Cikgu Sara

Page 4: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

4 [email protected]

6. Setiap epal di bawah mewakili satu nombor.

i) Bentukkan satu nombor tiga digit yang mempunyai nilai

terbesar daripada nombor-nombor di atas?

(1 markah)

______________________________________________________

ii) Bentukkan satu nombor tiga digit yang mempunyai nilai

terkecil daripada nombor-nombor di atas?

[1 markah]

____________________________________________________________

iii) Hitung jumlah bagi kedua-dua nombor itu?

[2 markah]

_______________________________________________________________________

2 7 1

Page 5: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

5 [email protected]

7. Pak Karim ada 112 ekor ayam dan 202 ekor itik.

i) Berapakah jumlah ayam dan itik yang Pak Karim ada

kesemuanya?

[2 markah]

_________________________________________________________________

ii) Jika 58 ekor itik telah dijual, berapakah bilangan itik yang ada

pada Pak Karim sekarang?

[2 markah]

__________________________________________________________________

Page 6: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

6 [email protected]

8. Berikut adalah tiga nombor.

i) Nyatakan nombor yang terbesar. [1 markah]

_________________________________________________________________

ii) Tambahkan mana-mana dua nombor di atas yang

memberikan hasil tambah terbesar. [2 markah]

_________________________________________________________________

iii) Hitungkan jumlah bagi ketiga-tiga nombor di atas.

[2 markah]

558 212 73

Page 7: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

7 [email protected]

9. Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan buku cerita yang

dibaca oleh beberapa murid.

Nama murid Bilangan buku

Bunyamin 130

Iman 75

Iqbal 90

Rizqeen 145

Anis 70

i) Senaraikan nama murid yang membaca lebih daripada 100

buku. [1 markah]

____________________________________________________________

ii) Kira beza bilangan buku yang dibaca paling banyak dengan

yang paling sedikit.

[3 markah]

Bilangan buku yang dibaca paling banyak : ___________

Bilangan buku yang dibaca paling sedikt : _________

Beza:

_______________________________________________________________________

Page 8: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

8 [email protected]

10. Berikut adalah satu pola nombor dalam bilangan sepuluh-sepuluh.

215 225 235 245 x y

i) Dua nombor yang tiada dalam pola nombor di atas ialah

x : ___________________

y : ___________________

[2 markah]

__________________________________________________________________

ii) Bundar nombor 235 kepada puluh terdekat dan ratus terdekat.

[2 markah]

Puluh terdekat: ______________

Ratus terdekat: ______________

__________________________________________________________________

(iii) Cerakinkan nombor 235 mengikut nilai digit.

[1 markah]

……………………………………………………………………………………………………..

__________________________________________________________________

Page 9: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

9 [email protected]

11.

946

i) Tuliskan nombor di atas dalam perkataan.

…………………………………………………………………………….

[1 markah]

ii) Nyatakan nilai digit bagi digit 9? ……………………………………………………………………………………………………..

[1 markah]

iii) Cerakinkan nombor di atas.

……………………………………………………………………………………………………..

[1 markah]

iv) Nyatakan nilai tempat bagi digit 4? ……………………………………………………………………………………………………..

[1 markah]

v) Bundarkan nombor tersebut kepada puluh terdekat? ……………………………………………………………………………………………………..

[1 markah]

Page 10: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

10 [email protected]

12.

145 kuntum bunga

125 kuntum bunga lebih daripada Ina

bunga kepunyaan Ina bunga kepunyaan Nurin

Gambar di atas menunjukkan bilangan kuntum bunga yang Ina dan

Nurin ada.

i) Berdasarkan gambar di atas, hitungkan bilangan bunga yang

Nurin ada.

[2 markah]

__________________________________________________________________

ii) Hitungkan jumlah bunga yang Ina dan Nurin ada.

[3 markah]

_________________________________________________________________

Page 11: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

11 [email protected]

13. Rajah di bawah menunjukkan blok asas R dan blok asas S.

i) Nyatakan bilangan blok asas R dan blok asas S.

[2 markah]

Bilangan blok asas R = ________________________

Bilangan blok asas S = ________________________

__________________________________________________________________

ii) Kirakan hasil tambah bilangan blok asas R dan blok asas S.

[3 markah]

Page 12: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

12 [email protected]

14. Pada tahun lepas, Puan Dania telah menjahit 316 helai blaus.

Beliau berjaya menjual 281 helai baju tersebut.

i) Bundarkan bilangan blaus yang dijahit oleh Puan Dania

kepada puluh dan ratus terdekat. [2 markah]

316 dibundarkan kepada puluh terdekat -> __________

316 dibundarkan kepada ratus terdekat -> ___________

__________________________________________________________________

ii) Hitung baki blaus yang belum dijual. [3 markah]

__________________________________________________________________

Page 13: Matematik Tahun 2 Ujian 1 Kertas 2 Set 2

UJIAN 1 2016: MATEMATIK TAHUN 2

13 [email protected]

15. Anas dan Meor merupakan nelayan laut dalam. Anas menangkap

487 ekor ikan. Meor menangkap 180 ekor ikan kurang daripada

Anas.

i) Berapa banyakkah ikan yang ditangkap oleh Meor?

[2 markah]

__________________________________________________________________

ii) Kira beza bilangan ikan dan ditangkap oleh Anas dan Meor?

[3 markah]

Disediakan oleh NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN

GURU MATEMATIK TAHUN 2

Disemak oleh

SANTHA DEVI A/P KRISHNAN

KETUA PANITIA MATEMATIK

Disahkan oleh