89
Oljesystemet

Maskin 2015 02_pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Maskin 2015 02_pdf

Oljesystemet

Page 2: Maskin 2015 02_pdf

Oljor, smörjmedel

Minska friktionen i lagerytor ◦ Bilda en film så att lagerytorna inte kommer i kontakt med varandra

◦ Föra bort värme, fördela värme

◦ Förhindra korrosion

◦ Transportera bort föroreningar

Page 3: Maskin 2015 02_pdf

Oljor, ursprung

Mineralolja ◦ Raffinerad råolja

Syntetolja ◦ Fabriksframställda kolvätekedjor

Blandoljor, semisyntet

Tillsatsmedel för att ge speciella egenskaper

Page 4: Maskin 2015 02_pdf

Oljor, viskositet

Viskositet, mått på hur trögflytande en olja är

Högre värde mera trögflytande

Multigrade ◦ Tex 5W-40

◦ Som en olja med viskositet 5 när den är kall

◦ Som en olja med viskositet 40 när den är varm

Page 5: Maskin 2015 02_pdf

Oljor, användningsomåde

Motorolja ◦ Värmetålig, stora temperaturvariationer

◦ Medelhög viskositet

◦ Vanligen multigrade

Exempel på användning ◦ Motorer

◦ Vissa backslag

Page 6: Maskin 2015 02_pdf

Oljor, användningsomåde

Växellådsolja (gear oil) ◦ Filmen ska tåla höga tryck, hög viskositet

◦ Fungera vid måttliga hastigheter

◦ Fungera vid måttliga temperaturer

◦ Fungerar inte där man behöver friktion

Exempel på användning ◦ Ankarspel

◦ Växellådor och axlar i fordon

Page 7: Maskin 2015 02_pdf

Oljor, användningsområden

Hydraulolja ◦ Tåla höga tryck

◦ Emulsionsbeständig

◦ Låg till medel viskositet

Exempel på användning ◦ Kranar, dävertar

◦ Större, maskinella hydraulstyrningar

Page 8: Maskin 2015 02_pdf

Oljor, användningsområden

Automatlådeolja (ATF) ◦ Kombination av smörjande och hydraulolja

◦ Fungerar där friktion behövs

Exempel ◦ Backslag

◦ Styrningar

Page 9: Maskin 2015 02_pdf

Oljesystemet i motorn

Smörja lagerytor, oljefilm

Minska friktionen i kuggdrev, ventilmekanismen mm

Leda bort värme, fördela värme

Transportera bort föroreningar

Page 10: Maskin 2015 02_pdf

Oljesystemet

Page 11: Maskin 2015 02_pdf

Oljesystemet - Scanias centrifug

Page 12: Maskin 2015 02_pdf

Oljor, användningsområden

Använd bara olja som tillverkaren av maskinen/utrustningen rekommenderar

Fyll alltid på med samma olja som redan finns i maskinen

Om man önskar byta till en annan av de rekommenderade oljorna, så byt hela oljemängden

Page 13: Maskin 2015 02_pdf

Olja, exempel Q8 T 750 SAE

15W-40

API CI-4/SL

ACEA E7, E5, E3, B4, B3, A3

Page 14: Maskin 2015 02_pdf

Propellersystem

Page 15: Maskin 2015 02_pdf

Propeller - dimensioner

Diameter

Stigning

Antal blad

Bladarea (% av motsvarande cirkelyta)

Page 16: Maskin 2015 02_pdf

Propeller - stigning (pitch)

Den sträcka propellern skulle skruva sig på ett varv i ett fast medium

Mindre propellrar mäts i tum

Större mäts i meter

Page 17: Maskin 2015 02_pdf

Propeller - slip

Förhållandet mellan båtens framfart och den teoretiska farten för fast medium

Exempel: ◦ Stigning 13”

◦ Propellerns varvtal 1000 rpm

◦ Båtens hastighet 7 knop

◦ 13 x 0,0254/1852 x 1000 x 60 = 10,7 knop

Slip 1-(7/10,7) = 35%

Page 18: Maskin 2015 02_pdf

Propeller med variabel stigning,

controllable pitch

Vinkeln på blanden kan förändras - stigningen varieras

Bladen kan även vridas för drivning bakåt

Page 19: Maskin 2015 02_pdf

Propeller med variabel stigning, controllable pitch

Hydraulik ◦ I navet

◦ I växeln

◦ Som en del av axeln

Page 20: Maskin 2015 02_pdf

Propellerenhet - sterndrive, inu-drev, drev

Propeller och växel som en enhet

Page 21: Maskin 2015 02_pdf

Propellerenhet - azipod

Propellerenhet som kan vridas

Page 22: Maskin 2015 02_pdf

Vattenjet

Page 23: Maskin 2015 02_pdf

Vattenjet

Page 24: Maskin 2015 02_pdf

Vattenjet – drift framåt

Page 25: Maskin 2015 02_pdf

Vattenjet – drift framåt

Page 26: Maskin 2015 02_pdf

Vattenjet – drift bakåt

Page 27: Maskin 2015 02_pdf

Vattenjet - drivande men stillastående

Page 28: Maskin 2015 02_pdf

Vattenjet - drift framåt, babords gir

Page 29: Maskin 2015 02_pdf

Vattenjet - drift bakåt, girar….

Page 30: Maskin 2015 02_pdf

Dubbel vattenjet - sidoförflyttning

Page 31: Maskin 2015 02_pdf

Vattenjet - dimensionering

Page 32: Maskin 2015 02_pdf

Styr- och reglersystem

Page 33: Maskin 2015 02_pdf

Hydraulik

Enkel hydraulisk styrmaskin

Page 34: Maskin 2015 02_pdf

Hydraulik

Page 35: Maskin 2015 02_pdf

Hydraulik

Page 36: Maskin 2015 02_pdf

Hydraulik

Page 37: Maskin 2015 02_pdf

Hydraulik

Page 38: Maskin 2015 02_pdf

Hydraulik

Page 39: Maskin 2015 02_pdf

Elektriskt styrd hydraulik

Page 40: Maskin 2015 02_pdf

Elektriskt styrd hydraulik

Page 41: Maskin 2015 02_pdf

Elektriskt styrd hydraulik

Page 42: Maskin 2015 02_pdf

Elektriskt styrd hydraulik

Page 43: Maskin 2015 02_pdf

Elektriskt styrd hydraulik

Page 44: Maskin 2015 02_pdf

Elektriskt styrd hydraulik

Page 45: Maskin 2015 02_pdf

Elektriskt styrd hydraulik

Page 46: Maskin 2015 02_pdf

Proportionell hydraulik

Page 47: Maskin 2015 02_pdf

Proportionell hydraulik

Page 48: Maskin 2015 02_pdf

Proportionell hydraulik

Page 49: Maskin 2015 02_pdf

Elsystem ombord

Page 50: Maskin 2015 02_pdf

Ackumulatorn

Blylegeringar

Svavelsyralösning

Celler ca 2 V

Kombinerat till 12 V batteri

Page 51: Maskin 2015 02_pdf

Ackumulatorn

Öppna, ventilerade ◦ Syralösningen flytande

◦ Avskruvbara lock, ventilerar till omgivningen

Slutna, underhållsfria ◦ Syralösningen flytande

◦ Förseglade lock, expansionsutrymme i cellen

Page 52: Maskin 2015 02_pdf

Ackumulatorn

AGM ◦ Syralösningen bunden i matta

◦ Tål att hamna upp och ned

◦ Ventilerat via övertrycksventil

GEL ◦ Syralösningen i geléform

◦ Tål att hamna upp och ned

◦ Ventilerat via övertrycksventil

Page 53: Maskin 2015 02_pdf

Ackumulatorn

Montering ◦ Fastmonterat, inte komma i rörelse vid sjögång

◦ Tät syratålig låda

◦ Väl ventilerat, ”till fria luften”- utsidan

Page 54: Maskin 2015 02_pdf

Ackumulat orn

Laddning ◦ Tillför elektrisk energi

◦ Omvandlas till kemisk energi

Urladdning ◦ Kemisk energi omvandlas till elektrisk energi

Page 55: Maskin 2015 02_pdf

Ackumulatorn

Fulladdad i vila, ca 12,6 V

Urladdad vid ca 11,6 V

Laddningsspänning 14,2 V

När den kemiska massan tagit åt sig all energi som den kan

Underhållsladdning 13,6 – 13,8 V

Page 56: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Ackumulator, strömmkälla

Page 57: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Lampa generell symbol

Page 58: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Strömbrytare

Page 59: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Säkring

Page 60: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Enkelt schema

Page 61: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Automatsäkring

Page 62: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Tvåpolig automatsäkring

Page 63: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Schemat i praktiken

Page 64: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

I båten

Page 65: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Kortslutning i skottgenomföringen

Page 66: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Tvåpolig säkring

Page 67: Maskin 2015 02_pdf

Elektriska kretsar

Tvåpoligt system

Page 68: Maskin 2015 02_pdf

Kontroller inför start

Page 69: Maskin 2015 02_pdf

Kontroller innan start

Kontrollera oljenivåer ◦ Huvudmaskin

◦ Växel

◦ Hylsa

◦ Hjälpmaskin

Kylarvätskenivåer ◦ Huvudmaskin

◦ Hjälpmaskin

Page 70: Maskin 2015 02_pdf

Kontroller innan start

Bränslemängd ◦ Finns det tillräckligt och med reservmarginal för den planerade resan

◦ Beräkna uppskattad åtgång

Page 71: Maskin 2015 02_pdf

Kontroller innan start

Gör upp en checklista för uppstart ◦ Lista alla kontroller och värden

◦ Kortfattat, checklistan är ingen handbok

Page 72: Maskin 2015 02_pdf

Varmkörning

Jämn uppvärming ◦ Undvik värmespänningar

Jämn avsvalning ◦ Undvik att bränna oljan i turbon

Page 73: Maskin 2015 02_pdf

Kritiska operationer

Checklistor för kritiska operationer

Länspumpning ◦ Ventiler

◦ Pumpar

◦ Metoder

Brand ◦ Brandspjäll

◦ Släcksystem

◦ Metoder

Page 74: Maskin 2015 02_pdf

Reservdelar

Reservdelar för att åtgärda fel som kan uppkomma under resan ◦ Bränslefilter

◦ Kilremmar

◦ Slangar och slangklämmor i de dimensioner som förekommer i maskineriet

Page 75: Maskin 2015 02_pdf

Förråd

Lämpliga mängder av oljor och smörjmedel som används ombord

Kärl för att ta tillvara spillolja

Trasor och rengöringsmedel

Page 76: Maskin 2015 02_pdf

Uppstart – motorn har startat

Kontrollera oljetryck ◦ Normalt arbetstryck enligt motorns handbok

◦ Kall och trögflytande olja kan ge högre tryck

Kontrollera kylvattenflöde ◦ Vid våta avgaser se att det kommer vatten ur avgasröret Vid torra avgaser, se att det kommer vatten ur överbordanslutningen

Page 77: Maskin 2015 02_pdf

Uppstart – motorn har startat

Låt motorn uppnå normal drifttemperatur ◦ Lätt belastning, drivningen inkopplad

◦ Håll koll på temperaturmätaren, låt temperaturen komma upp mot ca 60° - eller åtminstone så att mätaren indikerar att temperaturen är på väg upp

Page 78: Maskin 2015 02_pdf

Uppstart – motorn har startat

Risker vid för tidigt effektuttag ◦ Materialspänningar mellan kalla och varma partier, kan leda till sprickor

◦ Oljan fortfarande trögflytande, trycket blir för högt, risk att spräcka filter och oljekylare

Page 79: Maskin 2015 02_pdf

Avstänging av motorn

Kör motorn med lätt last, eller låt den gå på tomgång en stund ◦ Motorn får svalna med kylvätskan och oljan fortfarande cirkulerande så avsvalnandet blir jämt

◦ Turbon och turbons lagerhus får svalna medan oljan fortfarande cirkulerar

Page 80: Maskin 2015 02_pdf

Fel och möjliga orsaker

Page 81: Maskin 2015 02_pdf

Temperaturlarm

Motorn går varm, larm eller mätaren går in på det röda fältet ◦ Normal drifttemperatur 75-90 C

Omedelbar åtgärd ◦ Sänk varvtalet, minska belastningen

Orsak ◦ Kylningen fungerar inte som den ska

Page 82: Maskin 2015 02_pdf

Störningar i kylsystemet ◦ Sjövattenintaget/filtret igensatt

◦ Sjövattenpumpens impeller

◦ Drivningen av kylvattenpumpar, remmar

◦ Läckage

Temperaturlarm

Page 83: Maskin 2015 02_pdf

Oljetryckslarm

Oljetrycket sjunkker ◦ Normalt ca 3,5 – 6 bar

Omedelbar åtgärd ◦ Stäng av

◦ Kontrollera oljenivå

◦ Kontrollera läckage, ledningar, filter

◦ Givarfel, kabelfel

Page 84: Maskin 2015 02_pdf

Svarta avgaser

Svarta avgaser och effektförlust ◦ Förhållandet mellan bränsle och luft fel

◦ Ofullständig förbränning

◦ Lufttillförseln blockerad

Page 85: Maskin 2015 02_pdf

Vita avgaser

Vit rök, ånga ◦ Avgasröret går för varmt

◦ Blockerat vattenflöde

◦ Trasig impeller

◦ Minska belastning och undersök

Page 86: Maskin 2015 02_pdf

Blågrå avgaser

Olja med i förbränningen ◦ Vevhusventilationen

◦ Turbofel, olja läcker i lagringen

◦ Stoppa, undersök, verkstadsassistans

Page 87: Maskin 2015 02_pdf

Kraftlöshet

Dålig acceleration ev. Konstiga ljud ◦ Brandspjällen, maskinrumsventilationen stängd

◦ Minska belastningen och undersök

Page 88: Maskin 2015 02_pdf

Laddningslarm

Laddningsspänningen sjunker ◦ Normalt spänning under drift ca 13,5...14,5 V

◦ Vid 24 volts system 26...29 V

Laddningsstörning ◦ Generatordrivningen, rem

◦ Generatorfel, regulatorfel

◦ Minska belastingen av el, kör hem och felsök

Page 89: Maskin 2015 02_pdf