linguistik Sistem ejaan bahasa melayu

  • View
    537

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sistem ejaan dalam bahasa melayu

Text of linguistik Sistem ejaan bahasa melayu

  • 1. Tulisan bahasa Melayu yang asal ialah tulisan Jawi Beberapa huruf jawi yang baru dicipta untuk menyesuaikan dengan bunyi bahasa Melayu

2. Kemudian, apabila kebudayaan Portugis, Belanda dan Inggeris bertembung dengan kebudayaan Melayu, tulisan rumi mula diperkenalkan. 3. Kini, sistem tulisan rumi telah menguasai sistem bahasa Melayu. Tulisan jawi terhad penggunaannya, hanya dalam ruang lingkup yang kecil; Di papan-papan tanda Di papan notis masjid Di surat khabar 4. Mula diperkenalkan oleh RJ Wilkinson pada 1902 Berubah kepada sistem ejaan rumi Zaaba Pada 16 Ogos 1972, sistem ejaan Zaaba telah diganti pula dengan sistem ejaan rumi baharu 5. 1. Terdapat catatan orang China yang menyatakan bahawa sebuah kerajaan Mo-lo-yeu mempersembahkan hasil bumi kepada raja China sekitar 644-645 Masihi. Dikatakan orang Mo-lo-yeu mengirimkan Utusan ke negara China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada raja China. 2.. Satu lagi catatan orang China ialah catatan rahib Buddha bernama I-Tsing yang menggunakan kata malo-yu tentang dua buah kerajaan yang dilawatinya sekitar 675 Masihi. 6. Bahasa-bahasa yang terdapat di Nusantara sekarang berpunca daripada bahasa Austronesia . Bahasa Melayu termasuk dalam bahasabahasa Golongan Sumatera bersama-sama dengan bahasa-bahasa Acheh, Batak, Minangkabau, Nias, Lampung dan Orang Laut. 7. Ahli bahasa membahagikan perkembangan bahasa Melayu kepada tiga tahap utama iaitu:Bahasa Melayu Kuno, Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden. 8. Merupakan keluarga bahasa Nusantara. Kegemilangannya dari abad ke-7 hingga abad ke-13 pada zaman kerajaan Sriwijaya, sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran. Penuturnya di Semenanjung Tanah Melayu, kepulauan Riau, dan Sumatera. 9. Bahasa Melayu Kuno juga terdapat pada batubatu bersurat yang dipercayai ditulis pada akhir abad ke 7. Terdapat empat batu bersurat yang penting, iaitu: 1. 2. 3. 4.Di Kedukan Bukit, Palembang (683M). Di Talang Tuwo, Palembang (684M). Di Kota Kapur, Pulau Bangka (686M). Di Karang Brahi,Meringin, daerah Hulu Jambi (686M). 10. Peralihan ini dikaitkan dengan pengaruh agama Islam yang semakin mantap di Asia Tenggara pada abad ke-13. 11. batu bersurat di Kuala Berang, Terengganu (1303-1387) ditulis dalam tulisan Jawi membuktikan tulisan Arab telah telah digunakan dalam bahasa Melayu pada abad itu. 12. Bermula pada abad ke-19. Hasil karangan Munsyi Abdullah dianggap sebagai permulaan zaman bahasa Melayu moden. Sebelum penjajahan Beritish, bahasa Melayu mencapai kedudukan yang tinggi, berfungsi sebagai bahasa perantaraan, pentadbiran, kesusasteraan, dan bahasa pengantar di pusat pendidikan Islam. 13. Selepas Perang Dunia Kedua, British merubah dasar menjadikan bahasa Inggeris sebagai pengantar dalam sistem pendidikan. Semasa Malaysia mencapai kemerdekaan, Perlembagaan Persekutuan Perkara 152 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 14. Akta Bahasa Kebangsaan 1963/1967 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Laporan Razak 1956 mencadangkan bahasa Melayu sebagai pengantar dalam sistem pendidikan negara. 15. 1. Abjad Dalam bahasa Melayu terdapat 26 abjad . 16. Terdapat 6 vokal, 3 diftong, 5 digraf dan 21 konsonan dalam bahasa Melayu. Contoh VokalAwal kataTengah kataAkhir kataaapibakarbilae pepetemakkenasosiolismee talingelapetaksateiinaitidakpadioorangrosakgado-gadouubibulantebu 17. ContohDiftong Awal kataTengah kataAkhir kataaiaisinghairanrumpaiauauditsaudarakalauoioidiumboikotkaloiContohDigrafAwal kataTengah kataAkhir katakhkhususakhbartarikhghghaibmaghribbalighngngangahangatkampungnynyalabanyaksysyaratmasyarakat Quraisy 18. 1.KAEDAH ABJAD / HURUF2.KAEDAH FONIK / BUNYI3.KAEDAH SUKU KATA4.KAEDAH PANDANG SEBUT 19. Murid-murid dikehendaki mengenal bentuk-bentuk huruf dan namanya. Kemudiannya mereka akan diperkenalkan dengan huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf-huruf konsonan digabungkan dengan huruf vokal untuk membentuk suku kata. Daripada suku kata itu, dibentuk pula perkataan. 20. huruf-huruf diperkenal melalui bunyi huruf, bukannya nama huruf seperti kaedah huruf/abjad kemudian membatangnya (bunyinya perkataan) 21. menekankan bunyi suku kata Huruf konsonan dan vokal digabungkan untuk menghasilkan bunyi suku kata.Suku kata yang perlu diperkenalkan terlebih dahulu ialah suku kata terbuka dan diikuti dengan suku kata tertutup. 22. murid-murid terus diperkenalkan dengan seluruh perkataan dan disertai dengan gambar. Contohnya; 23. Kesesuaian dua vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar , iaitu pasangan antara huruf vokal pada suku kata praakhir dengan huruf vokal pada suku kata akhir tertutup 24. 4 pola asas suku kata, iaitu;1. 2. 3. 4.V cth du a VK cth em pat KV cth; se ko lah KVK cth ; lam - pu 25. pola suku kata yang mengandungi huruf gugus konsonan, iaitu lapan pola yang disesuaikan daripada pola suku kata konsonan rangkap di dalam bahasa Inggeris 26. Pola Suku KataContoh (huruf condong ) di depandi belakang(5)KKVtra -fikindus- tri(6)KKVKprak -tiselek- trik(7)VKKeks -port(8)KVKKbank -rap(9)KKVKK(10)KKKVstra-tosferaskru(11)KKKVKstruk -turskrip(12)KKKVKKkon- sert kom- pleks 27. Penyesuaian huruf bagi gabungan dua huruf vokal adalah seperti berikut; 28. Penulisan gugus konsonan di awal kata: 29. Semua huruf g yang diucapkan [j] dalam kata atau istilah bahasa Inggeris tetap diterima sebagai huruf g juga dalam bahasa Melayu (DBP, 2001: 20). Contoh 30. Ejaan Kata Serapan daripada Bahasa Serumpun yang Dikecualikan contohnya 31. Huruf q, v dan x disenaraikan dalam abjad ejaan Rumi dan digunakan secara tetap bagi mengeja kata-kata tertentu, terutamanya kata-kata pinjaman, dalam bahasa Melayu. Contohnya; 32. Penggunaan huruf q Huruf q disepadankan dengan huruf qaf ( ) dalam ejaan Jawi, iaitu untuk mengeja istilah atau kata khusus yang berkaitan dengan agama daripada bahasa Arab dalam SERBBM. Contoh: qari ()qiyamullail (qunut ( )qalqalah ()qasidah ( )iqamat () ) 33. Perhatian: Huruf q tidak digunakan bagi mengeja kata umum yang berasal daripada bahasa Arab, tetapi huruf k yang digunakan. Contoh: kubur ()kuat ()kiamat ()kabilah ()kalam ()makam () 34. HurufContoh Penggunaan di depansymubalighloghatkhabarakhbartarikhmakhlukMarikhngangasanggupgemilanglinguistikprosidingnyanyihanyanyamuknyMaghribngilungghaibkhalayakkhdi belakangghairahghdi tengahempunyasyarikatisytiharQuraisysyurgafesyenskuasy 35. Huruf LamaHurufContoh EjaanSERBBMch ()dz () )dz ( ) th ()cchichit> cicitmenjadidhadhir> hadirmenjadizdzalim> zalimmenjadidh (menjadizdzat> zatmenjadismithal> misalThalatha> Selasa 36. Tanda koma di atas () yang disepadankan dengan huruf Jawi ain dimansuhkan jika membuka suku kata (terletak di depan huruf vokal), dan tidak digantikan dengan apa-apa huruf lain. Contoh; alamat iklan 37. Sekiranya menutup suku kata atau menutup kata, tanda koma di atas () yang melambangkan konsonan ain itu digantikan dengan huruf k. Contoh: rakyat maklum 38. Tanda koma di atas (') yang disepadankan dengan huruf konsonan hamzah ( ) dalam ejaan Jawi di akhir suku kata atau di akhir kata digantikan dengan huruf k. Contoh; Dato --------- datuk Enche ------------------- encik 39. . Kata yang dieja Dato' ini digunakan sebagai gelaran kurniaan daripada Kerajaan Negeri. Kata yang dieja Datuk pula digunakan sebagai gelaran kurniaan daripada Kerajaan Persekutuan (selepas tahun 1972). Kata umum dieja datuk (dengan huruf kecil, kecuali di permulaan ayat) sahaja, dan bukan dato', untuk merujuk nama gelaran dalam sistem kekeluargaan. 40. tanda koma di atas (') hentian glotis itu dimansuhkan sekiranya terletak di depan huruf vokal atau membuka suku kata. Contoh: soal masalah