47
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo” Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi 1 octombrie 2013 Lina MIHALUŢA, Director adjunct, BŞ a USB “Alecu Russo ”

Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat “Alecu Russo”

Descrierea bibliografică.

Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

1 octombrie 2013

Lina MIHALUŢA,Director adjunct, BŞ a USB “Alecu Russo ”

Page 2: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

CatalogareCatalogare Prelucrarea documentelor este o activitate

specific intelectuală ce constă din identificarea unică a unui document prin autori, titlu,ediţie, date de apariţie, colecţii şi în special în redarea succintă sub forma indicilor de clasificare/ indexare.

Descrierea fizică a documentelor este cunoscută sub denumirea de catalogare – care reprezintă procesul de descriere a documentelor cu toate elementele de identificare necesare, înregistrarea acestora într-un format bibliografic, crearea şi selectarea punctelor de acces.

Procesul de Catalogare este modulul de bază, care înregistrează informaţiile referitoare la conţinutul documentelor. De calitatea sau modul de introducere a informaţiei depinde eficienţa căutării şi regăsirii lor în OPAC/Web OPAC.

Page 3: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

ISBD. Schema generală. ISBD. Schema generală. AACR2(Anglo-American Cataloguing Rules/ Regulile AACR2(Anglo-American Cataloguing Rules/ Regulile de catalogare anglo-americane)de catalogare anglo-americane)

Conceptul ISBD (International Standard Bibliographie

Description) datează de peste 30 de ani şi reglementează cerinţele

faţă de descrierea bibliografică standardizată pentru tipuri

specifice de documente:cărţi, ediţii seriale, note, documente

cartografice,mareriale audoi-vizuale, resurse electronice.

AACR2(Anglo-American Cataloguing Rules/ Regulile de

catalogare anglo-americane, este un cod care conţine un set de

reguli, care reglementează alcătuirea descrierii bibliografice a

diferitor tipuri de documente: cărţi, ediţii seriale, note, documente

cartografice, mareriale audoi-vizuale, resurse electronice,

manuscrise cât şi descrierea analitică.

Page 4: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Principalele scopuri ISBDPrincipalele scopuri ISBD

a face posibil schimbul de înregistrări care provine din diferite surse, în modul în care înregistrările făcute într-o ţară să fie uşor înserate în cataloagele bibliotecilor.

a susţine interpretarea înregistrărilor bibliografice dincolo de barierile lingvistice, în felul în care producţia înregistrărilor într-o limbă să fie uşor utilizate în alte limbi.

a face posibilă conversia înregistrărilor bibliografice în formă lizibilă pe calculator.

Page 5: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

ISBD versus AACR2ISBD versus AACR2

AACR2 nu prevede reguli de descriere a ediţiilor în mai multe volume pe diferite niveluri;la fel nu sînt divergenţe în alcătuirea descrierilor la autorl colectiv(în prefaţa AACR2 se arată că aceste reguli sînt destinate pentru ţările vorbitoare de limba engleză.

Ultima revizuire conţine unele schimbări ce ţin de forma vedetei şi anume:

dacă documentul aparţine autorului individual(1,2,3 autori), descrierea se întocmeşte la numele primului autor, iar pentru coautori se alcătuiesc descrieri complementare (Regula celor trei).

Dacă documentul aparţine la 4-5 şi mai mulţi autori, descrierea principală se întocmeşte la titlul propriu.-zis şi la autorul individual sau colectiv se alcătuiesc descrieri complementare.

Page 6: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

În ţara noastră documentele principale care reglementează Standardizarea descrierii bibliografice sînt standardele bazate pe principiile ISBD.

Standardul interstatal GOST 7.1-03- Înregistrarea bibliografică. Descrierea bibliografică. Cerinţe generale şi reguli de alcătuire, cu aplicare în Republica Moldova de la 01.05.05 .

Page 7: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Definiţia vedeteiDefiniţia vedetei

Conform Expunerii de Principii, care a fost elaborată în

cadrul conferinţei internaţionale la Paris 1961 şi anume

secţiunile 7-12, defineşte vedeta - ca un cuvînt, ungrup de cuvinte, un simbol sau un grup de simboluriscoase în evidenţă de descrierea din catalog pentru

aservi la orînduirea acestor descrieri după un sistemprestabilit.

Page 8: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Alegerea vedeteiAlegerea vedetei Vedeta uniformă trebuie să fie în mod normal un nume

sau titlul care figurează cel mai frecvent în ediţiile operelor catalogate sau în referinţele făcute la aceste opere de către autorităţi.

Tipuri de vedete ale descrierilor catalografice.

Vedetele descrierilor pot fi deosebite din două puncte

de vedere: - din punct de vedere al caracteristicilor bibliografice ale

documentelor care trebuie descrise putem distinge: Vedeta de autor :

- personă ficzică (nume de persoane fizice)

- colectiv (denumiri de colectivităţi (instutuţii, organizaţii etc.,

persoane juridice) Vedete de titlu - titlul documentului descris

Page 9: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

- din punctul de vedere al tipului de descriere al cărei

prim element îl constitue se desting:vedete ale unei descrieri principale sau

analitice - vedete principalevedete ale unor descrireri complementare,

trimitere, informative

Page 10: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

O importanţă deosebită pentru ordonarea documentelor în catalogul o are vedeta de autor. Vedeta de autor – cuvînt sau grup de cuvinte reprezentînd persoana fizică sau instituţia care a întocmit documentul.

Vedeta de autor se include în descriere după anumite reguli, care pot să prevadă numele autorilior, alcătuitorilor, redactorilor, traducătorilor, pictorilor etc. Vedata de autor conţine numele şi prenumele autorului, iar dacă documentul aparţine la doi sau trei autori – numele şi prenumele primului autor. Numele se redă în vedetă la cazul nominativ

şi se desparte de prenume prin virgulă (,).

Page 11: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Ex.: În document Vedeta de

autorIon Creangă, Mihai Eminescu Creangă, IonRaisa,Grigor,Ion Goian,Vasile Marin Grigor, Raisa În calitate de autori pot fi:numele şi prenumele autoruluinumele, prenumele, patronomicul autoruluipseudonimulnumele şi porecla

Page 12: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Dacă documentul aparţine autorilor care sînt uniţi

printr-un nume, atunci vedeta se redă ca un singur

autor(primul sau după alfabet): Ex: Fraţii Vainer Vainer,

Arcadii Olga şi Alexandru Lavrov Lavrov, Olga

Pseudonimele se redau după regulile numelui Dabija,Nicolae şi nu (Nicolae Ciobanu)

Lari, Leonida şi nu (Luba Tuchilatu)

Page 13: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

În vedeta de autor pot fi incluse şi date deidentificare (tată, mamă, fiu, fică, grade militare,distincţii academice, care se prezintă în

parantezerotunde ( ). Cimpoi, Mihail (academician) Dumas, Alexandru (tatăl) Dumas, Alexandru (fiul) Ecaterina II (împărăteasă) Ştefan cel Mare (domnitor al Moldovei)

Page 14: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Formarea numelui autorului în limba originală se stabileşte în urma documentării catalogatorului asupra autorului: naţionalitatea sau cetăţenia, limba în care a scris. Odată aflate, aceste date trebuie identificate(într-o enciclopedie a ţării sale sau intr-un lexicon) pentru a afla forma originală a numelui său pentru vedeta uniformă.

Deci, un autor francez va fi căutat într-o enciclopedie franceză, un autor rus - enciclopedie rusă, un autor englez - enciclopedie engleză etc. şi nu altfel, pentru că formele specificate pot diferi unele de altele.

Ex.: dramaturgul spaniol Lope Felix de Vega Carpio (1562-1635), în enciclopediile româneşti/franceze şi italiene, este trecut ca LOPE DE VEGA, Felix Carpio, iar în enciclopediile spaniole este trecut VEGA CARPIO, Felix Lope.

Page 15: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

În acest caz, studiul uzanţelor onomastice caracteristice diferitelor limbi şi naţionalităţi, îl vor ajuta să găsescă forma exactă de nume pentru stabilirea vedetei uniforme şi aici trebue reţinute cîteva observaţii asupra numelor de autori pe grupe lingvistice şi naţionale.În acest sens se pot stabili cîteva categorii de nume ca:

nume autori din ţările de limbi romanice

nume autori anglo-saxoninume autori din ţările de limbi

germanicenume autori slavi, etc.

Page 16: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Autori din ţările de limbi romaniceAutori din ţările de limbi romanice

Autori din ţările de limbi romanice: română, franceză, italiană, spaniolă (Spania şi America Latină), portugheză (Portugalia, America Latină). Dificultăţile care apar pentru alegerea vedetei uniforme la această categorie de nume apare în cazul autorilor cu:

nume compusenume cu prefixenume cu prefixe stabilite sau atributive

Page 17: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Autori din ţările de limbi romaniceAutori din ţările de limbi romanice Nume compuse romanice - îşi au originea în

general de la îmbinarea numelui de familie patren cu cel matern:

la spanioli – primul nume este al tatălui iar al doilea al mamei,

portughezi – primul nume este al mamei, al doilea al tatălui.

Modalităţi de combunare : prin liniuţă, prepoziţii, conjuncţii, articole, părţi separate

Nume compuse romanice unite prin liniuţă: Exemple În document Vedeta uniformăIon Păun-Pincio (român) PĂUN-PINCIO, IonArgentina Cupcea-Josu (român) CUPCEA-JOSU,

ArgentinaLuigi Alpago-Novelio (italian) ALPAGO-NOVELLO,

Luigi

Page 18: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Autori din ţările de limbi romaniceAutori din ţările de limbi romanice

Unii autori francezi îşi trec prenumele legat prin linioară de numele de familie.În vededă se va trece mai întîi numele, apoi prenumele, deci nu se va ţine cont de linioară.

Exemple În document Vedeta uniformăRoger-Ferdinand FERDINAND,

RogerRaoul-Rochette ROCHETTE,

Raoul

Page 19: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume compuse romanice unite prin părţi Nume compuse romanice unite prin părţi separate sau nume dubleseparate sau nume duble

NOTĂ: pentru autorii români, francezi, italieni şi de

limbă spaniolă aceste părţi speciale sînt scoase în

vedetă începînd cu prima parte. Exemple În document Vedeta uniformă

Ion Budai Deleanu BUDAI DELEANU, Ion Vicente Blasco Ibanez BLASCO IBANEZ, Vicenze Umberto Zanotti Bianco ZANOTTI BIANCO,

Umberto

Page 20: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume compuse romanice unite prin părţi Nume compuse romanice unite prin părţi separate sau nume dubleseparate sau nume duble

NOTĂ: pentru autori de limba portugheză – aceste părţi sînt scoase în vedetă începînd cu ultima parte.

Exemple În document Vedeta uniformă

Pedro Alvarez Cabral CABRAL, Pedro Alvarez (portughez) Luis Aranha Pereira PEREIRA, Luis Aranha (brazilian)

Page 21: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume romanice cu prefixeNume romanice cu prefixe

Prefixele constau din prepoziţii şi articole, care se notează în vedetă conform uzanţei naţionale din ţara al cărei cetăţean este autorul.

NOTĂ: Pentru numele româneşti – orice prefix face parte din nume

Exemple În document Vedeta uniformăVasile a Mariei A MARIEI, Vasile

Page 22: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

NNume francezeume franceze

NOTĂ: Pentru nume franceze – fac parte din nume articolele simple şi prepoziţiile articulate indivizibile, scrise cu majuscule: L’, La Le, Les, Des, Du

Exemple În document Vedeta

uniformăGustave Le Bon LE BON, Gustave Jean de La Fontaine LA FONTAINE,

Jean de Jean Du Moulin DU MOULIN, JeanMarcel L’ Herbier L’HERBIER,

Marcel

Page 23: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

NNume italieneume italiene

NOTĂ: Pentru numele italiene în general, fac parte din nume articolele şi prepoziţiile simple scrise cu majuscule La, Lo,Li în toate cazurile, iar Da, Dal, De, Degli, Dei, Della (pentru numele începînd cu sec. al XIX-lea).

Exemple

În document Vedeta uniformă

Giovanni La Cecilia LA CECILIA, GiovanniNiccolo Lo Savio LA SAVIO, NiccoloLorenzo Da Ponte DA PONTE, LorenzoAngela Di Constanzo DI CONSTANZO,

Angela

Page 24: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

NNumel spanioleumel spaniole NOTĂ: Pentru numele spaniole se ţine cont numai de

articolul simplu : La, Las. Exemple În document Vedeta

uniformăManuel Antonio Las Heras LAS HERAS, Manuel

Antonio

În general, în numele spaniole şi portugheze, sînt reţinute numai particulele legate de nume.

Exemple În document Vedeta

uniformă Enrique Demaria DEMARIA,

Enrique Roberto Lafuente LAFUENTE,

Roberto

Page 25: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

ExcepExcepţiiţiiNOTĂ: Nu fac parte din nume:

nume române – de În document Vedeta uniformăEmil de Puşcariu PUŞCARIU, Emil de

nume franceze – de, d’Alfred de Musset MUSSET, Alfred de

nume portugheze : da, das,de, do,dos,as, os (excepţie nume de origine portugheză purtate de autori nord-americani, particulele de mai sus fac parte din nume)

Joao Adolpho das Santus SANTUS, Joao Adolpho

nume braziliene, particula di face parte din nume

Alberti Cardinal Di Yorio DI YORIO, Alberti Cardinal

Page 26: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume romanice cu prefixe stabilite sau Nume romanice cu prefixe stabilite sau atributiveatributive

Prefixele sau calificativele S, St.,Ste.,Sta., Sân., Sant, Santo, Saint, Sainte, fac parte integrală din nume şi se trec în vedetă.

Exemple În document Vedeta uniformăRobert de Saint-Jean SAINT-JEAN, Robert

deLuigi Santa Maria SANTA MARIA, LuigiPaul Sân-Petru SÂN-PETRU, Paul

Page 27: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume de autori anglo-saxoniNume de autori anglo-saxoni În cadrul grupei de nume anglo-saxone (engleze,

scoţiene, irlandeze, nord-americane) sînt caracteristice următoarele categorii:

2.1 Nume cu prefixe. Prefixele A’Ab,Ap ( cu sensul de „fiu”), M’, Mc, Mac( scoţiene), O’ (irlandez – nepot, descendent), Fitz (normandă – „fiu”), Saint (frecvent St), fac parte integrată de nume şi constituie cuvînt de ordine.

Exemple

În document Vedeta uniformă

Gilbert Abbot A’Beckett A’BECKETT, Gilbert Abbot

William Mac Donald MAC DONALD, William

Eugene O’Neil O’NEIL EugeneSir Thomas de St Sterfe ST SERFE, Sir

Thomas de

Page 28: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume de autori anglo-saxoniNume de autori anglo-saxoni Prefixele formate din particule, prepoziţii, articole de origine

străină: de,d’, de la, des, du, le, la, l’van, van, de von fac parte integrantă din numele anglo-americane chiar dacă în limba de origine unele din ele nu sînt luate în consideraţie în vedetă.

Exemple În document Vedeta

uniformă Augustus de Morgan DE MORGAN,

Augustus Walter de la Mare DE LA MARE,

Walter Carl Van Doren VAN DOREN, Carl

Particula of nu face parte din nume: Exemple În document Vedeta

uniformă John of Heveden HEVEDEN,

John of

Page 29: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume de autori anglo-saxoniNume de autori anglo-saxoniNume compuse – legate prin trăsătura de unire se trec în vedetă începînd cu prima parte a numelui. Exemple În document Vedeta uniformă Cecil Day-Lewis DAY LEWIS, Cecil

Numele alcătuite din două sau mai multe părţi se trec în vedetă

începînd cu ultima parte a numelui.

Exemple În document Vedeta

uniformă John Stuart Mill MILL, John

Stuart Ford Madox Ford FORD, Madox

Ford

Page 30: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume de autori anglo-saxoniNume de autori anglo-saxoni

Excepţie: Se trece în vedetă prima parte a numelui dacă autorul este mai cunoscut astfel, sau însuşi el preferă această formă.

ExempleÎn document Vedeta uniformăDavid Earl Lloyd George LLOYD GEORGE, David

Earl

Page 31: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume de autori din ţările de limbi Nume de autori din ţările de limbi germanicegermanice

Numele de origine germană şi flamandă, în a căror componenţă

intră prefixe(prepoziţii sau articole simple sau contractate): von,von der,van’s, van’t,von,und,yu,yum,yur,af,av, am,

auf’m, aus’m, im, van,van der, vander, ten, ter, ther, de, op, voor,

nu se ţine seama de prefix, în vedetă se scoate a cea parte a

numelui care urmează după prefix. Exemple În document Vedeta uniformă Leo op de Beeck BEECK, Leo op de Carl de Geer GEER, Carl de Jan ten Brink BRINK, Jan ten

Page 32: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume de autori din ţările de limbi Nume de autori din ţările de limbi germanicegermanice

Nume de auroi belgieni de origine flamandă sau germanică se ţine cont de prefixe.

Exemple În document Vedeta

uniformăKarel Van De Woestijne VAN DE

WOESTIJNE, KarlCharles De Coster DE COSTER,

Charles

Nume olandeze în a căror componenţă intră prefixe se scot în vedetă, ţinănd seama de acea parte a numelui care urmează după prefix.

Exemple În document Vedeta uniformăVincent van Gogh GOGH, Vincent vanJacob Beart de la Faille FAILLE, Jacob Beart

de la

Page 33: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume de autori slaviNume de autori slaviNumele autorilor slavi (ruşi, ucrainieni, bieloruşi, bulgari,

sîrbi,poloni, cehi, slovaci,croaţi,sloveni) prezintă dificultate în lucrările originale ale unora (ruşi, ucrainieni bieloruşi,

bulgari, sîrbi) sînt redate cu scriere chirilică şi în diverse traduceri, numele lor este ortografiat diferit, după limba în care au

fost traduşi. Exemplu: A. C. Пушкин ( în lb. rusă) PUŞKIN, A. A.( rom) PUSCHKIN, Alexander S.(germ.) POUCHKINE, Alexandre S.(fr) PUSHKIN, A.(engl.) PUSKIN, Alekszender (maghiară)

Page 34: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Nume de autori slaviNume de autori slavi

Pentru vedeta uniformă, se ia forma originală a numelui, dar se transliterează din scrierea chirilică în cea latină conform Standardului de transliterare. Astfel vedeta uniformă pentru acest exemplu va fi PUŠKIN, Aleksandr Sergheevici. Pentru autorii ruşi se cere ca în vedetă să fie completat nu numai numele, prenumele ci şi patronimicul pentru diferenţa cazurilor frecvente de omonimi.

Pentru alte categorii de autori a se vedea Ghidul de catalogare şi clasificare a colecţiilor bibliotecilor universitare din România. Bucureşti,1976,P.40-126

Page 35: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

DECLARAŢIE DE PRINCIPIIDECLARAŢIE DE PRINCIPII  adoptată la Conferinţa Internaţională asupra Principiilor de Catalogareadoptată la Conferinţa Internaţională asupra Principiilor de Catalogare

 Paris, octombrie 1961 Paris, octombrie 1961

Intrări la nume de colectivitate9.1.Intrarea principală pentru o lucrare ar trebui făcută la numele unei

colectivităţi (i.e. orice instituţie, organizaţie sau grupare de persoane cunoscută sub un nume instituţional sau colectiv) în cazul în care:

9.11. lucrarea este, prin însăşi natura sa, în mod necesar expresia gândirii sau activităţii colective a colectivităţii, chiar dacă e semnată de o persoană, în calitatea sa de oficial sau de angajat al colectivităţii sau

9.12. formularea titlului sau a paginii de titlu, coroborată cu natura lucrării, implică limpede că acea colectivitate este responsabilă colectiv pentru conţinutul lucrării.

 

Page 36: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

9.2. În alte cazuri, dacă o colectivitate a exercitat o funcţie subsidiară celei de autor (precum cea de îngrijitor de ediţie), ar trebui elaborată o complementară la numele colectivităţii.

  9.3. În caz de dubiu, intrarea principală poate fi făcută fie la

numele colectivităţii, fie la titlu sau la numele autorului-persoană, împreună cu o complementară la alternativa neselectată pentru intrarea principală.

  9.4. Vedeta uniformă pentru lucrările înregistrate la numele

unei colectivităţi ar trebui să fie numele sub care colectivitatea este cel mai adesea identificată în publicaţiile sale, exceptând cazurile:

9.41. dacă în publicaţii apar frecvent diverse variante de nume, vedeta uniformă ar trebui să fie forma oficială a numelui;

9.42. dacă există nume oficiale în mai multe limbi, vedeta uniformă ar trebui să fie numele în acea limbă care e cea mai adecvată nevoilor utilizatorilor catalogului;

9.43. dacă colectivitatea este în general cunoscută sub un nume convenţional, acest nume convenţional (într-una din limbile utilizate — în mod normal — în catalog) ar trebui să fie vedeta uniformă;

Page 37: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

9.44. pentru state şi alte autorităţi teritoriale, vedeta uniformă ar trebui să fie forma curentă a numelui teritoriului respectiv, în limba cea mai adecvată nevoilor utilizatorilor catalogului;

9.45. dacă colectivitatea a folosit în decursul timpului nume diferite ce nu pot fi considerate variaţiuni minore ale aceluiaşi nume, vedeta pentru fiecare lucrare ar trebui să fie numele din epoca în care aceasta a fost publicată; diferitele nume ar trebui asociate prin trimiteri ;

9.46. o caracteristică de identificare suplimentară ar trebui adăugată, în caz de nevoie, pentru a distinge colectivitatea de alte colectivităţi cu acelaşi nume.

Page 38: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Conform Conform AACR2AACR2Conform AACR2, autorii colectivi (corporate

body), sunt acele organizaţii sau grupuri de persoane identificate printr-un nume particular şi care acţionează ca o entitate, aici fiind incluse şi grupurile ocazionale cu nume specific, dar şi diverse evenimente precum: conferinţe, congrese, expediţii, expoziţii, festivaluri, întruniri, târguri.

Page 39: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Autorii colectivi au constituit întotdeauna o problemă prin structură şi formă. De cele mai multe ori un autor colectiv este prezent în mai multe forme. Autorii colectivi pot fi:

- simpli sau având o componentă subordonată; - în variantă prescurtată sau extinsă; - cu sau fară termeni geografici; - cu sau fară termeni numerici; - într-o anumită formă de scriere (ex. caractere

latine, caractere chirilice); - cu sau fără forme succesive

Page 40: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Înregistrările de autoritate pentru nume de colectivitate sunt folosite pentru:

- descrierea unei colectivităţi cu caracter permenent sau temporar;

- unificarea descrierilor bibliografice sub vedeta autorizată ;

- controlul iniţierii şi utilizării punctelor de acces;

- stabilirea relaţiilor între înregistrările de autoritate pentru diverse colectivităţi, între aceste vedete autorizate şi înregistrările bibliografice ale manifestărilor colectivităţilor, precum şi legătura cu alte resurse despre ele.

Page 41: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

Exemple de înregistrări de autoritate pentru nume deExemple de înregistrări de autoritate pentru nume de colectivitate vizualizate în Catalogul on-linecolectivitate vizualizate în Catalogul on-line BCU Ia BCU Iaşişi

Page 42: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi
Page 43: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi
Page 44: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi
Page 45: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi
Page 46: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

ConcluziiConcluzii

Regăsirea documentului într - un sistem de cataloage porneşte de la precizia stabilirii de către catalogator a elementelor componente ce alcătuiesc notiţa bibliografică: autor, coautor, titlu, editura, an de aparitie, etc.

Page 47: Lina Mihaluţa. Descrierea bibliografică. Vedeta: nume autori persoane fizice şi colectivităţi

BibliografieBibliografie

1. Consultaţii de biblioteconomie : Completarea şi organizarea colecţiilor de publicaţii. Bucureşti : I.S.I.A.P. 1969

2. Ghidul de catalogare şi clasificare a colecţiilor bibliotecilor universitare din România. Bucureşti,1976

3. Horvat, Saluc. Introducere in biblioteconomie, - Bucuresti: Editura Grafoart,1996

4. Regneală, Mircea. Dicţionar explicativ de biblioteconomie şi ştiinţa informării : În 2 vol. Ed. a 2-a rev. şi adăugită.Bucureşti, 2001. Vol.1-2

5. Richter, Brigitte. Ghid de biblioteconomie/traducere de Gheorghe Buluta si Silvia Nestorescu. Bucuresti, Editura Grafoart, 1995