Lectric Leergang Intranet Manager - Dag 1

 • View
  450

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Lectric Leergang Intranet Manager - Dag 1

 • 1. Leergang Intranet Coordinator
  Dag 1
  4 oktober 2011

2. Agenda
Kennismaking
Inleiding en ontwikkelingen
Intranet strategie
Doelstelling
Doelgroep
Hoofdfuncties
Projectmanagement
Briefing ICT
Intranet management
3. Vanessa Bos
4. Jullie?
5. Waarom is een intranet zoingewikkeld?
6. DefinitieGoedintranet
7. DefinitieGoedintranet
Dat echt past bij de behoeftes en processen van eenbedrijf en medewerkers echt ondersteunt in hundagelijkswerk. Het is een intranet waar het bedrijfblijmee is. Het is eenbedrijfskritischeapplicatie.
8. Trends en ontwikkelingen
Personalisatie
Self Service tools
Ruimte voor mening
Best practise platform
Wiki
Multimedia
Nieuws
Behavioral targetting
Twittering & Blogs
Social Media
CMS
Flexibel platform
Mobiele telefoons
9. Global intranet strategy survey
10. Terug naar de basis
Missie en visie
Bedrijfsdoelstellingen
Interne communicatiedoelstellingen
Kennismanagement doelstellingen
HR strategie
11. Definitiestrategie
Strategie is de wijzewaaropeenorganisatie, of deel van eenorganisatiezijndoelstellingenwilrealiseren, binnen de gegevenmogelijkheden en beperkingen.*
* BronHandboek intranet Willem Hendrikx
12. Intranet doelen
Watwiljulliedirectie?
13. Veelgehoordeoverwegingen
Terugbrengen van informatieoverload
Verbeterenadministratieveprocessen
Verbeteren interne communicatie
Informatiebetertoegankelijkmaken
Informatie op maataanbieden
Versnellen van informatievoorziening
14. Doelen van een intranet
Richten en sturen van eenorganisatie
Faciliteren van primaire (werk)processen
Online afhandelensecundaire (werk)processen
Motiveren en bindenmedewerkers
Verlenen van service aan en ontwikkelen van medewerkers
Delen, benutten en vermeerderenkennis
15. Strategischefasen van Tiggelaar
16. Groeistrategien van ansoff
17. Oefeningstrategieopstellen
Missie waar staan we voor?
Visie wat willen we worden?
Interne & externe analyse
Functie van het intranet
Belangrijke strategie (HR, interne comm. IT)
De site in de organisatie communicatiemix
18. Hogerliggendedoelen
Organisatiedoelstellingen
Communicatiedoelstelling
Informatiedoelstelling
Kennisdoelstelling
Samenwerkingsdoelstelling
19. Doelstelling
Het intranet is geendoelstelling op zich
Het intranet kanprocessenversnellen
Het intranet en de toepassingenmoetenpassenbij de organisatie
20. SMART doelstellingen
Specifiek
Meetbaar
Ambitieus
Realistisch
Tijd
21. Doelgroep
alle medewerkers vs. echte gebruikers
Doelgroep analyse
Cultuur
Leeftijd
Internetervaring
Status
22. Groeifasen
23. Projectmanagement
Het, door middel van projecten, integreren van mensen, afdelingen, organisaties, middelen en technische mogelijkheden tot het op een gestructureerde wijze oplossen van een gemeenschappelijk onderkende probleemstelling, daarbij rekening houdend met de belangen van de betrokkenen.
24. Projectmanagement stappen
Opstart van het project
Bepaling van de omvang/scope van het project
Planning van het project
Opdeling van het project in verschillende fasen
Uitvoering van de verschillende fasen
Opvolging van de projectvoortgang
Besluitvorming en creatie van het eindproduct
25. Projectorganisatie
Projectleider
Interne communicatie deskundige
ICT-deskundige
Interface- of vormgevingsspecialist
P&O medewerker
Vertegenwoordiging helpdesk
Kennismanager
OWNER
26. Projectmanagementmethoden
IPMA
PRINCE2
PMW
EVO
PMBoK
OPEN
Agile
Scrum
27. Projectmanagement software
Primavera Projectplanner (Windows based)
ionProjects
PlanningForce
Principal Toolbox (PRINCE2 gebaseerd, webbased)
CS Project (Windows based)
mrProject (GNULinux)
Microsoft Office Project (MS Windows)
PhProjekt (webbased)
OpenWorkbench (Windows based, open source)
Gantt Project In Java ontwikkelde GPL-gelicenseerde software
Artemis
GEOC Project & Finance
MatrixOne Program Central
Achievo (webbased en open source)
RPlan
CA Clarity
28. Projectplan
29. Projectplan
30. Documenten
Business case
Projectplan
Contentplan
Navigatie
Wire frames of interaction design
Design (handleiding)
Beheerdocumenten
31. Voorbeeld planning
Vooronderzoek
Projectplan RfP
Navigatie
Wireframes interactie ontwerp
Grafisch design
Htmlmockup
Start ICT fases
Ontwikkelen
Usability testen
Technische testen
Oplevering
Kinderziektes & evaluatie
32. Oefening planning
Vooronderzoek
Projectteam
Projectplan
RfP
Navigatie
Wireframes
Redactieraad
Interactie ontwerp
Grafisch design
Contentplan
Technisch PvA
Start ICT fases
Contentcreatie
Ontwikkelen
Usability testen
Technische testen
Oplevering
Kinderziektes & evaluatie
Kies het project dat binnenkort onder jouw verantwoordelijkheid valt
Bedenk de fases die voor jouw project nodig zijn
Schat globaal benodigde tijd in per fase
33. Briefing ICT
Voor de start van de uitvoering
Compleet ieder detail
Doorspreken
Debriefing van ICT
Procedures
34. Online/intranet afdeling
35. Online/intranet afdeling 2
ICT Afdeling
Corporate communicatie Afdeling
M&C Afdeling
36. Eigen afdeling
Kijk kritisch naar je eigen team/afdeling
Wat werkt goed?
Wat werkt minder goed?
37. Intranet planning
Toby Ward model for succes
38. Volgende week
Ga op zoek naar strategische documenten...
Fijne werkweek & tot volgende week!