12
Lima bahan rangsangan disediakan dan dimuatkan di dalam modul ini. Setiap rangsangan disediakan 3 praktis yang berlainan aras. Guru boleh menggunakan semua praktis atau sebahagian sahaja yang sesuai dengan P&P guru.

Latihan bhg a

Embed Size (px)

DESCRIPTION

for blog

Citation preview

Page 1: Latihan bhg a

Lima bahan rangsangan disediakan dan dimuatkan di dalam modul ini.

Setiap rangsangan disediakan 3 praktis yang berlainan aras.

Guru boleh menggunakan semua praktis atau sebahagian sahaja yang sesuai dengan P&P guru.

Page 2: Latihan bhg a

Rectangle 2

Object 4

Page 3: Latihan bhg a

Rectangle 2

Object 23

Page 4: Latihan bhg a

mengelap

Cikgu Iqbal sedang ____________ tirai sambil dibantu oleh cikgu Anis

Memasang

Membersihkan

Menyapu

Mengangkat

Husna sedang _______ sampah yang bertaburan di atas lantai.

Aminah __________ meja dengan kain buruk agar bersih

Amin __________ lantai yang kotor itu hingga bersih

Ali dan Ammar _____ pasu bunga untuk diletakkan di dewan sekolah sempena hari guru

Page 5: Latihan bhg a

Rectangle 2

1. mengemop

______________________________________________________________________________________________________________________

2. menyapu

______________________________________________________________________________________________________________________

3. menggantung

______________________________________________________________________________________________________________________

4. mengangkat

______________________________________________________________________________________________________________________

5. mengelap

______________________________________________________________________________________________________________________

Page 6: Latihan bhg a

PENULISAN BAHAGIAN A

Page 7: Latihan bhg a
Page 8: Latihan bhg a

1 Tulis lima kata kerja yang berkaitan dengan gambar di atas.

Gotong-royong

Menanam

Mengecat

Menyapu

Disusun

Page 9: Latihan bhg a

Rectangle 2

1. Keluarga Encik Kamaruddin …………… membersih dan menceriakan halaman rumah mereka.

2. Siti Zubaidah ……… pokok bunga di dalam pasu yang baru dibeli.

3. Encik Kamaruddin ………….. pasu bunga supaya kelihatan cantik.

4. Rashid, anak lelaki Encik Kamariddin ………….. Sampah yang bertaburan di halaman rumah mereka.

5. Pasu-pasu yang telah ditanam dengan pokok bunga …………… dengan baik supaya nampak cantik.

Page 10: Latihan bhg a

Rectangle 2

Bekerjasama

………………………………………………………..…….

Cantik

……………………………………………………………...

Sampah-sarap

………………………………………………………………

Menanam

………………………………………………………………

Memasukkan

……………………………………………………………….

Page 11: Latihan bhg a

Rectangle 2

1. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

3. ………………………………………………………

4. ………………………………………………………

5. ………………………………………………………

Page 12: Latihan bhg a

Basirrudin menyapu Basirrudin menyapu sampahsampah

Keluarga Encik Keluarga Encik Kamal bekerjasamaKamal bekerjasama

Kamilah sedang Kamilah sedang menanammenanam

Encik Kamal Encik Kamal mengecat pasumengecat pasu

Jamilah Jamilah mengangkatmengangkat

sebuah pasu bunga kecil.sebuah pasu bunga kecil.

bunga supaya nampak bunga supaya nampak menarik.menarik.

di halaman rumah mereka.di halaman rumah mereka.

membersih halaman rumah.membersih halaman rumah.

pokok bunga dalam pasu pokok bunga dalam pasu yang disediakan.yang disediakan.