of 46 /46

Click here to load reader

Kumpulan 4 Isu Berkaitan dengan PISA

Embed Size (px)

Text of Kumpulan 4 Isu Berkaitan dengan PISA

Page 1: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

SME3023 TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION FOR MATHEMATICAL

SCIENCES

NAMA AHLI KUMPULAN :

NADZIRAH BINTI MOHD NAWI (D20111048194)

NOR AZIRA BINTI MOHAMAD (D20111048225)

FHATEN FARHANA BINTI HUSSIN (D20111048166)

PROGRAMME INTERNATIONAL STUDENT

ASSESSMENT (PISA)

Page 2: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

VIDEO

Page 3: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

LATAR BELAKANG KAJIAN PISA

APA ITU PISA?

ANJURAN

OBJEKTIF

FOKUS

Page 4: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

NEGARA OECD

Page 5: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

LATAR BELAKANG KAJIAN PISA cont…

Page 6: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

ARTIKEL DARIPADA BERNAMA

Page 7: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

SKOP YANG LUAS 34 negara OECD dan 41 negara

bukan OECD pada tahun 2009. Malaysia mula menyertai pada

tahun 2009.

KEKERAPAN UJIAN 3 tahun sekali. (bermula 2000) Negara yang terlibat boleh melihat

perkembangan sistem pendidikan mereka.

APA YANG MEMBUATKAN PISA UNIK?

Page 8: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Reka bentuk ujian, pelaksanaan, dan analisis data diwakilkan kepada konsortium antarabangsa di institusi penyelidikan dan pendidikan yang diterajui oleh Majlis Penyelidikan Pendidikan Australia (ACER)

ACER membangunkan dan melaksanakan prosedur pensampelan, dan memantau hasil pensampelan di seluruh negara.

Instrumen penilaian PISA juga dibina dan ditapis oleh ACER.

PENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN PISA

Page 9: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

INSTRUMEN KAJIAN PISA

12345

Page 10: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

PENTADBIRAN KAJIAN PISA 2012

Page 11: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

FOKUS UJIAN KOGNITIF PISA 2015

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 12: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

PENCAPAIAN MALAYSIA DALAM PISA PADA TAHUN 2009

Page 13: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

57. Malaysia - 404

Kajian TIMSS dan PISA – Status Pencapaian Malaysia

Page 14: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

52. Malaysia - 422

Kajian TIMSS dan PISA – Status Pencapaian Malaysia

Page 15: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

55. Malaysia - 414

Kajian TIMSS dan PISA – Status Pencapaian Malaysia

Page 16: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Kajian TIMSS dan PISA – Status Pencapaian Malaysia

Page 17: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

PENCAPAIAN MALAYSIA DALAM PISA PADA TAHUN 2012

Page 18: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

MATEMATIK SAINS BACAAN

Dr Zabani (KPM 2012)

Page 19: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

PERBANDINGAN PISA 2009 DAN 2012

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Page 20: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

PENCAPAIAN MENGIKUT JANTINA

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

1318

3 2

19

4

Page 21: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

PENCAPAIAN MENGIKUT LOKASI (SMK SAHAJA)

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

17

8

08 12

26

Page 22: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

KESIMPULAN PISA 2009 ( DR ZABANI 2012)

Kedudukan malaysia dalam PISA menunjukkan bahawa :

1. Malaysia dalam kelompok 20 negara tercorot.

2. Kedudukan Malaysia lebih rendah daripada Thailand dalam ketiga tiga domain.

3. Skor purata Malaysia rendah daripada skor purata negara OECD dan

antarabangsa.

4. 60% pelajar Malaysia gagal mencapai tanda aras minimum dalam matematik.

5. Murid perempuan menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding murid lelaki

dalam ketiga-tiga domain, sikap yang positif terhadap matematik dan sains.

Page 23: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

APAKAH FAKTOR YANGMEMPENGARUHI

KEDUDUKAN M’SIADALAM PISA???

Page 24: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Page 25: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Wang(2000), sistem pendidikan hanya berorientasikan

peperiksaan dan pencapaian akademik dimana kaedah ini

menjadikan pembelajaran tidak disepadukan dengan dunia luar.

KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN

Page 26: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Daliyanie Mat Said (2011) menyatakan bahawa pelajar

seolah-olah dibentuk melalui “mesin” (kurikulum) dan

pembelajaran di sekolah hanya tertumpu kepada buku

sebagai bahan rujukan kedua selepas guru.

BERDASARKAN KAJIAN DALIYANIE MAT SAID (2011) :

Page 27: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

“Ketrampilan isi kandungan adalah perlu tetapi bukan wajib untuk

penyelesaian masalah, sebaliknya pengalaman dan pendedahan

kepada kemahiran dan strategi penyelesaian masalah mungkin adalah

faktor yang lebih penting.”

Johari hassan & Yeong (2010)

BERDASARKAN KAJIAN JOHARI HASSAN & YEONG (2010) :

Page 28: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

2003 : Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI)

2009 :Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI)

2011 : Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

2013 : Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

PENUKARAN SISTEM PENDIDIKAN YANG TERLALU KERAP

Page 29: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Menurut Winefield et al. (2003 dalam Tengku Mastura dan Noraime, 2006) guru kini terpaksa berdepan dengan perubahan demi perubahan

dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Guru sering dipengaruhi oleh

stres kerja yang memberi kesan terhadap pengajaran, kurang bertenaga, kurang idea dan

kurang bersemangat semasa mengajar.

Page 30: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

MURID

Page 31: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

SIKAP MURID

Minat juga berkait rapat dengan motivasi dalaman. Kenworthy (dalam Noraini 2008) mengatakan bahawa pembelajaran yang

berkesan wujud jika ada minat dalam kalangan pelajar.

Page 32: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Menurut Paul dan Elder (2002) kecenderungan seseorang untuk berfikir secara kritis apabila dia

memastikan akan menghasilkan satu pemikiran terbaik yang mampu dilakukan dalam apa jua keadaan. Dengan erti kata lain, kecenderungan berfikir secara kritis perlu

dilatih dan diterapkan dalam kehidupan seharian.

TAHAP PEMIKIRAN MURID (KBAT)

Page 33: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

GURU

Page 34: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

GURU

Keutamaan menghabiskan sukatan

pelajaran dan persediaan murid menghadapi

peperiksaan.

Lambakan kerjaKualiti guru

Page 35: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Guru menggunakan jalan pintas semasa mengajar tanpa memahamkan konsep.

Menurut Mohd Salleh Abu (1991), seseorang pelajar yang tidak menunjukkan penguasaan konsep dan kemahiran matematik akan menghadapi masalah pemahaman dalam matematik.

Kefahaman konsep merupakan perkara penting dalam pembelajaran matematik. Para pelajar yang tidak dapat menguasai konsepnya menganggap matapelajaran itu sukar.

Page 36: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Hasil kajian oleh Fisher (1995), menyatakan bahawa seseorang tidak akan dapat bekerja secara efektif sekiranya dibebani dengan kerja yang banyak. Kajian ini disokong oleh Greenglass et al.(1997), beban kerja menjadi salah satu penyumbang utama kepada stres di kalangan guru.

Dalam kajian beliau mendapati guru terpaksa melakukan kertas kerja yang terlalu banyak, persediaan kelas, membuat laporan dan menghantar laporan mengikut tarikh akhir yang telah ditetapkan. Di samping itu, guru juga terlibat dengan peperiksaan dan laporan bertulis oleh pelajar. Tambahan pula jumlah bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam satu kelas.

LAMBAKAN KERJA GURU

Page 37: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Pengarah Pusat Mobiliti Antarabangsa (CIMO) Finland, Dr. Pasi Sahlberg melaporkan bahawa ramai daripada graduan cemerlang di Finland cenderung untuk memohon menjadi guru.Daripada jumlah yang ramai itu, hanya 12 hingga 14 peratus sahaja berjaya dilatih sebagai guru.

Guru dibebani 600 jam waktu mengajar setahun. (mengurangkan waktu mengajar bererti memperbanyakkan waktu belajar).

Guru-guru dilatih agar menggunakan pendekatan yang lebih bercorak pembelajaran kreatif dan bersahaja.

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=1216&pub=Utusan_Malaysia&sec=Rencana&pg=re_07.htm#ixzz2v92kIVyv © Utusan Melayu (M) Bhd

Profesion perguruan di Finland

Page 38: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Tang dan Lim (2002) pula berpendapat, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan terdapatnya peningkatan kualiti P & P hasil daripada usaha penambaikan secara berterusan.

Menurut Robiah Sidin (2000), peningkatan kualiti P & P merupakan kunci kepada perkembangan pendidikan di Malaysia hari ini.

Guru yang berkesan adalah guru yang dapat menghasilkan lebih ramai pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan (Toh, 2003).

Ini jelas menunjukkan kualiti P & P merupakan elemen penting dalam pendidikan yang perlu dititikberatkan.

KUALITI GURU

Page 39: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

SOKONGAN DAN PERSEKITARAN

Page 40: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

PERANAN KELUARGA

NENEK OHH NENEK

Page 41: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Kajian oleh Bharath Sriraman (2008). Exploring gender factors related to a youth interview study , jurnal ZDM Mathematics Education ,40, 591-600.

Pengaruh rakan sebaya: Lelaki mudah menerima pengaruh negatif dari rakan sebaya Perempuan cenderung untuk bersaing secara sihat dari segi akademik.

Cara pemikiran: Lelaki ‘‘I think it is great, that is the way it is supposed to be’’. Perempuan ‘‘of course it is important for young girls to see that women can do the same

thing as men, and as well as men.’’

Bersukan vs belajar: Lelaki ‘‘it is more important to be good in sport than to get good grades’’ Perempuan ‘‘it was important to be in sport but also to study and we all did both.’’

Page 42: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

PERBEZAAN DALAM FOKUS PENGUJIAN BAGI PEPERIKSAAN AWAM DAN PISA

Pengetahuan isi kandungan vs aplikasi kehidupan seharian

FORMAT SOALAN PISA VS PEPERIKSAAN AWAM

PISA :soalan panjang. Perlu HOTs

PEPERIKSAAN AWAM : soalan tertumpu dan ringkas

ISU : SOALAN PISA

Page 43: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

Soalan PISA : Lambung Duit Syiling

Duit syiling di lambung 4 kali dan setiap kali lambungan keputusannya adalah kepala.Jika duit syiling itu dilambung sekali lagi, pernyataan yang manakah benar bagi

lambungan seterusnya?A. Ia berkemungkinan sama untuk mendapat kepala atau ekor.B. Ia berkemungkinan besar untuk mendapat ekor.C. Ia berkemungkinan besar untuk mendapat kepala.D. Ia tidak mungkin mendapat kepala lagi.

Page 44: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

SOALAN PMR

Page 45: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

INISIATIF KERAJAAN

12345

Page 46: Kumpulan 4  Isu Berkaitan dengan PISA

KESIMPULAN