of 46/46

Click here to load reader

Kumpulan 4 Isu Berkaitan dengan PISA

 • View
  173

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Kumpulan 4 Isu Berkaitan dengan PISA

 1. 1. NAMA AHLI KUMPULAN : NADZIRAH BINTI MOHD NAWI (D20111048194) NOR AZIRA BINTI MOHAMAD (D20111048225) FHATEN FARHANA BINTI HUSSIN (D20111048166)
 2. 2. VIDEO
 3. 3. LATAR BELAKANG KAJIAN PISA APA ITU PISA? ANJURAN OBJEKTIF FOKUS
 4. 4. NEGARA OECD
 5. 5. LATAR BELAKANG KAJIAN PISA cont
 6. 6. ARTIKEL DARIPADA BERNAMA
 7. 7. SKOP YANG LUAS 34 negara OECD dan 41 negara bukan OECD pada tahun 2009. Malaysia mula menyertai pada tahun 2009. KEKERAPAN UJIAN 3 tahun sekali. (bermula 2000) Negara yang terlibat boleh melihat perkembangan sistem pendidikan mereka. APA YANG MEMBUATKAN PISA UNIK?
 8. 8. Reka bentuk ujian, pelaksanaan, dan analisis data diwakilkan kepada konsortium antarabangsa di institusi penyelidikan dan pendidikan yang diterajui oleh Majlis Penyelidikan Pendidikan Australia (ACER) ACER membangunkan dan melaksanakan prosedur pensampelan, dan memantau hasil pensampelan di seluruh negara. Instrumen penilaian PISA juga dibina dan ditapis oleh ACER. PENTADBIRAN DAN PELAKSANAAN PISA
 9. 9. INSTRUMEN KAJIAN PISA
 10. 10. PENTADBIRAN KAJIAN PISA 2012
 11. 11. FOKUS UJIAN KOGNITIF PISA 2015 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia
 12. 12. PENCAPAIAN MALAYSIA DALAM PISA PADA TAHUN 2009
 13. 13. 57. Malaysia - 404 Kajian TIMSS dan PISA Status Pencapaian Malaysia
 14. 14. 52. Malaysia - 422 Kajian TIMSS dan PISA Status Pencapaian Malaysia
 15. 15. 55. Malaysia - 414 Kajian TIMSS dan PISA Status Pencapaian Malaysia
 16. 16. Kajian TIMSS dan PISA Status Pencapaian Malaysia
 17. 17. PENCAPAIAN MALAYSIA DALAM PISA PADA TAHUN 2012
 18. 18. MATEMATIK SAINS BACAAN Dr Zabani (KPM 2012)
 19. 19. PERBANDINGAN PISA 2009 DAN 2012 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia
 20. 20. PENCAPAIAN MENGIKUT JANTINA Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 13 18 3 2 19 4
 21. 21. PENCAPAIAN MENGIKUT LOKASI (SMK SAHAJA) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 17 8 0 8 12 26
 22. 22. KESIMPULAN PISA 2009 ( DR ZABANI 2012)Kedudukan malaysia dalam PISA menunjukkan bahawa : 1. Malaysia dalam kelompok 20 negara tercorot. 2. Kedudukan Malaysia lebih rendah daripada Thailand dalam ketiga tiga domain. 3. Skor purata Malaysia rendah daripada skor purata negara OECD dan antarabangsa. 4. 60% pelajar Malaysia gagal mencapai tanda aras minimum dalam matematik. 5. Murid perempuan menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding murid lelaki dalam ketiga-tiga domain, sikap yang positif terhadap matematik dan sains.
 23. 23. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 24. 24. Wang(2000), sistem pendidikan hanya berorientasikan peperiksaan dan pencapaian akademik dimana kaedah ini menjadikan pembelajaran tidak disepadukan dengan dunia luar. KELEMAHAN SISTEM PENDIDIKAN
 25. 25. Daliyanie Mat Said (2011) menyatakan bahawa pelajar seolah-olah dibentuk melalui mesin (kurikulum) dan pembelajaran di sekolah hanya tertumpu kepada buku sebagai bahan rujukan kedua selepas guru. BERDASARKAN KAJIAN DALIYANIE MAT SAID (2011) :
 26. 26. Ketrampilan isi kandungan adalah perlu tetapi bukan wajib untuk penyelesaian masalah, sebaliknya pengalaman dan pendedahan kepada kemahiran dan strategi penyelesaian masalah mungkin adalah faktor yang lebih penting. Johari hassan & Yeong (2010) BERDASARKAN KAJIAN JOHARI HASSAN & YEONG (2010) :
 27. 27. 2003 : Pengajaran dan Pembelajaran Sains Dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) 2009 :Memartabatkan Bahasa Melayu Memperkukuhkan Bahasa Inggeris (MBMMBI) 2011 : Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 2013 : Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) PENUKARAN SISTEM PENDIDIKAN YANG TERLALU KERAP
 28. 28. Menurut Winefield et al. (2003 dalam Tengku Mastura dan Noraime, 2006) guru kini terpaksa berdepan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. Guru sering dipengaruhi oleh stres kerja yang memberi kesan terhadap pengajaran, kurang bertenaga, kurang idea dan kurang bersemangat semasa mengajar.
 29. 29. MURID
 30. 30. SIKAP MURID Minat juga berkait rapat dengan motivasi dalaman. Kenworthy (dalam Noraini 2008) mengatakan bahawa pembelajaran yang berkesan wujud jika ada minat dalam kalangan pelajar.
 31. 31. Menurut Paul dan Elder (2002) kecenderungan seseorang untuk berfikir secara kritis apabila dia memastikan akan menghasilkan satu pemikiran terbaik yang mampu dilakukan dalam apa jua keadaan. Dengan erti kata lain, kecenderungan berfikir secara kritis perlu dilatih dan diterapkan dalam kehidupan seharian. TAHAP PEMIKIRAN MURID (KBAT)
 32. 32. GURU
 33. 33. GURU Keutamaan menghabiskan sukatan pelajaran dan persediaan murid menghadapi peperiksaan. Lambakan kerja Kualiti guru
 34. 34. Guru menggunakan jalan pintas semasa mengajar tanpa memahamkan konsep. Menurut Mohd Salleh Abu (1991), seseorang pelajar yang tidak menunjukkan penguasaan konsep dan kemahiran matematik akan menghadapi masalah pemahaman dalam matematik. Kefahaman konsep merupakan perkara penting dalam pembelajaran matematik. Para pelajar yang tidak dapat menguasai konsepnya menganggap matapelajaran itu sukar.
 35. 35. Hasil kajian oleh Fisher (1995), menyatakan bahawa seseorang tidak akan dapat bekerja secara efektif sekiranya dibebani dengan kerja yang banyak. Kajian ini disokong oleh Greenglass et al.(1997), beban kerja menjadi salah satu penyumbang utama kepada stres di kalangan guru. Dalam kajian beliau mendapati guru terpaksa melakukan kertas kerja yang terlalu banyak, persediaan kelas, membuat laporan dan menghantar laporan mengikut tarikh akhir yang telah ditetapkan. Di samping itu, guru juga terlibat dengan peperiksaan dan laporan bertulis oleh pelajar. Tambahan pula jumlah bilangan pelajar yang terlalu ramai dalam satu kelas. LAMBAKAN KERJA GURU
 36. 36. Pengarah Pusat Mobiliti Antarabangsa (CIMO) Finland, Dr. Pasi Sahlberg melaporkan bahawa ramai daripada graduan cemerlang di Finland cenderung untuk memohon menjadi guru.Daripada jumlah yang ramai itu, hanya 12 hingga 14 peratus sahaja berjaya dilatih sebagai guru. Guru dibebani 600 jam waktu mengajar setahun. (mengurangkan waktu mengajar bererti memperbanyakkan waktu belajar). Guru-guru dilatih agar menggunakan pendekatan yang lebih bercorak pembelajaran kreatif dan bersahaja. Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=1216&pub=Utusan_Malaysia&sec =Rencana&pg=re_07.htm#ixzz2v92kIVyv Utusan Melayu (M) Bhd Profesion perguruan di Finland
 37. 37. Tang dan Lim (2002) pula berpendapat, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dengan terdapatnya peningkatan kualiti P & P hasil daripada usaha penambaikan secara berterusan. Menurut Robiah Sidin (2000), peningkatan kualiti P & P merupakan kunci kepada perkembangan pendidikan di Malaysia hari ini. Guru yang berkesan adalah guru yang dapat menghasilkan lebih ramai pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan (Toh, 2003). Ini jelas menunjukkan kualiti P & P merupakan elemen penting dalam pendidikan yang perlu dititikberatkan. KUALITI GURU
 38. 38. SOKONGAN DAN PERSEKITARAN Peranan ibu bapa Rakan sebaya
 39. 39. PERANAN KELUARGA NENEK OHH NENEK
 40. 40. Kajian oleh Bharath Sriraman (2008). Exploring gender factors related to a youth interview study , jurnal ZDM Mathematics Education ,40, 591-600. Pengaruh rakan sebaya: Lelaki mudah menerima pengaruh negatif dari rakan sebaya Perempuan cenderung untuk bersaing secara sihat dari segi akademik. Cara pemikiran: Lelaki I think it is great, that is the way it is supposed to be. Perempuan of course it is important for young girls to see that women can do the same thing as men, and as well as men. Bersukan vs belajar: Lelaki it is more important to be good in sport than to get good grades Perempuan it was important to be in sport but also to study and we all did both.
 41. 41. PERBEZAAN DALAM FOKUS PENGUJIAN BAGI PEPERIKSAAN AWAM DAN PISA Pengetahuan isi kandungan vs aplikasi kehidupan seharian FORMAT SOALAN PISA VS PEPERIKSAAN AWAM PISA : soalan panjang. Perlu HOTs PEPERIKSAAN AWAM : soalan tertumpu dan ringkas ISU : SOALAN PISA
 42. 42. Duit syiling di lambung 4 kali dan setiap kali lambungan keputusannya adalah kepala. Jika duit syiling itu dilambung sekali lagi, pernyataan yang manakah benar bagi lambungan seterusnya? A. Ia berkemungkinan sama untuk mendapat kepala atau ekor. B. Ia berkemungkinan besar untuk mendapat ekor. C. Ia berkemungkinan besar untuk mendapat kepala. D. Ia tidak mungkin mendapat kepala lagi.
 43. 43. INISIATIF KERAJAAN
 44. 44. KESIMPULAN