Konstruktivisme sammendrag

 • View
  7.203

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Et kort sammendrag av hovedtrekkene til konstruktivistisk pedagogisk teori; presentert p NTNU, FPPU-samling uke 44, 2009

Transcript

 • 1. konstruktivisme framfring FPPU4410 oktober 2009 basisgruppe 1; seminargruppe 2

2.

 • konstruktivisme oppsto p 1920-tallet
 • respons til behaviorisme, signal-lring, osv.

Signal-lring:Pavlov og hans hunder Kilde: flickr.com bruker Kaptain Kobold 3.

 • Frst utviklet av Jean Piaget (1896-1980), sveitsisk psykolog
 • opptatt av oppdage hvordan det menneskelige intellekt utvikles

Jean Piaget Kilde: commons.wikimedia.org 4. elementer av Piagets teori

 • biologisk-genetisk grunnlag: menneskets evne til lre utviklet gjennom evolusjon
 • kalte detkonstruktivisme : mennesker konstruerer selv deres forstelse av omverdenen

evolusjon kilde: flickr.com-bruker PhOtOnQuAnTiQuE 5. to sider av lring

 • dynamiske side: lringens drivkraft
 • strukturelle side: lringens innhold og beskaffenhet*
 • Piaget konsentrer seg nesten utelukkende om den strukturelle side

learning styles kilde: flickr.com-bruker zsrlibrary * beskaffenhet:natur, karakter, tilstand (kilde:http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek ) 6. fire utviklingsstadier

 • sensoriske : to frste lever
 • preoperasjonelle : frem til skolealder
 • konkret-operasjonelle : fra ca. seks r til puberteten
 • formelle : fra og med puberteten

preoperasjonelle kilde: commons.wikimedia.org formelle kilde: commons.wikimedia.org 7. lring som likevektsprosess

 • en aktiv tilpassing ( adaptation ) til omgivelsene
 • samspill mellomassimilativeogakkomodativeprosesser

likevekt kilde: commons.wikimedia.org 8. assimilativ lring

 • mest alminnelige form for lring
 • skjema en nyttig metafor for individets kunnskap, forstelse og handling innenfor et bestemt, subjektivt avgrenset omrde
 • assimilativ lring skjer n man legger ny lring til eksisterende skjema.

assimilative skjema orginalbilde fra commons.wikimedia.org data mattematikk historie matlaging sykling pedagogikk 9. akkomodativ lring

 • dreier seg om omstrukturering av allerede-etablerte skjema
 • aktiveres nr pvirkninger fra omgivelsene ikke kan knyttes til eksisterende skjema
 • srlig knyttet til individuelle oppfattelser og forstelsesmter

akkomodativ utfordring kilde: commons.wikimedia.org 10.

 • akkomodativ lring mer utfordrende og energikrevende enn assimilativ
 • forutsetter assimilative skjema som kan brytes ned og rekonstrueres
 • populrt relatert til kritisk tekning, refleksjon og bevisstgjrelse

bryte ned eksisterende skjema kilde: flickr.com-bruker roberthuffstutter 11. individet i sentrum

 • i Piagets konstruktivisme str individets fortolking av omverden og eksterne impulser sentralt
 • eksterne faktorer kan pvirke innholdet, men det er individet selv som skaper mening og sammenheng; dvs. lring

individet i sentrum skaper mening kilde: Deborah Hartmann, www.agileadvice.com/archives/art 12. videreutvikling

 • mange har videreutviklet konstruktivisme
 • relevant i dag bl.a. fordi mange sosiale nettsteder er bygget p denne filosofien

13.

 • en annen som bygger p det er David Kolb, som legger til to nye begrep konvergent og divergent erkjennelse til Piagets ideer om assimilasjon og akkomodasjon

Kolbs lringssirkel kilde: www.ia.hiof.no/~borres/nymet/pages/iterasjon.html 14.

 • Med dette beskriver Kolb 4 former for viten:
   • Divergent viten som er begripelse via oppfattelse og omdannelse via meningstilskrivelse.
   • Assimilativ viten som er begripelse via forstelse og omdannelse via meningstilskrivelse.
   • Konvergent viten som er begripelse via forstelse og omdannelse via ekspansjon.
   • Akkomodativ viten som er begripelse via oppfattelse og omdannelse via ekspansjon.
   • (Kilde: Stenseth og Tolsby)

divergent viten? kilde: flickr.com-bruker Divergent Learner 15. kritikk

 • Piagets teori gjr lring til et alt for internt fenomen som ikke tar nok hensyn til samspill
 • fokus p individet nedprioriterer sosio-kulturelle faktorer
 • tar lite hensyn til hvordan skjema bygges opp fra grunnen

individet i sammenheng kilde: flickr.com-bruker Sam Felder 16.

 • Piaget baserte hans teori p en meget liten gruppe barn, og er dermed ikke godt nok stttet vitenskaplig
 • enkelte kritiserer dermed Konstruktivisme fordi det minner mer om filosofi enn vitenskap.

filosof kilde: commons.wikimedia.org 17. kilder

 • Constructivist teaching methods. IWikipedia .http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivist_teaching_methods .
 • Constructivism (learning theory). IWikipedia .http://en.wikipedia.org/wiki/Constructivism_(learning_theory) .
 • Helstrup, Tore. lring psykologi. IStore norske leksikon .http://snl.no/l%C3%A6ring/psykologi .
 • Illeris, Knud,Lring , Roskilde Universitetsforlag, 2006
 • Raaheim, Kjell, og Karl Halvor Teigen. Jean Piaget. IStore norske leksikon .http://snl.no/Jean_Piaget .
 • Salen, Toril. Weblogs and blogging Constructivist pedagogy and active learning in higher education. Masters thesis, UiB, 2007
 • Stenseth, Brre, og Hkon Tolsby. Lringsprosessen.Lring i digitale omgivelser , Juli 8, 2002.http://www.ia.hiof.no/~borres/nymet/pages/iterasjon.html .
 • commons.wikimedia.org
 • flickr.com
 • alle bilder brukt har en Creative Commons-lisens eller er Public Domain