of 32 /32
KONSEP TAMADUN ISLAM

Konsep Tamadun Islam ( CTU151 )

Embed Size (px)

Text of Konsep Tamadun Islam ( CTU151 )

 1. 1. KONSEP TAMADUN ISLAM
 2. 2. 1. TERMINOLOGI TAMDUN
 3. 3. Pengertian Tamadun Perkataan Arab maddana : perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Maddana madani : sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. madanna & madani berasal dari perkataan din= menggambarkan kehidupan beragama.
 4. 4. Hadharah, umran, madaniyyah, tamadun. Ibnu Khaldun Hadharah : Perbuatan duduk di bandar dan perilaku kehidupan yang tinggi. umran : pembangunan Muhammad Abduh (kurun ke-20) Madaniyyah : bandar atau kota yang merupakan asas perkembangan suatu tamadun.
 5. 5. Jurji Zaidan (Tarikh al-tamadun al-Islami): tamadun. Bahasa Inggeris : civilization = hadarah & peradaban Prof. Syed Naquib al-Attas: istilah tamadun berasal dari perkataan din Syed Qutb :Tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat.
 6. 6. Malik Bennabi: tamadun perlu difahami dalam kedua- dua aspek iaitu rohani dan fizikal. peradaban adalah hasil tiga komponen : manusia+ tanah+ masa. Komponen ini bergantung pada satu kekuatan dalaman iaitu agama. Abu Bakar Hamzah : tamadun adalah suatu yang lahir dan berkembang bersama-sama kehidupan manusia. Ali Syariati: tamadun adalah apa juga yang merangkumi seluruh kehidupan mental dan spiritual manusia.
 7. 7. 2. ASAS TAMADUN ISLAM
 8. 8. Akidah Syariah Akhlak Ilmu
 9. 9. Akidah Konsep kepercayaan yang akan membentuk iman kepada AllahTaala, para rasul, malaikat, kitab, hari akhirat serta qada dan qadar. Zaman rasulullah; zaman kegemilangan islam. Membentuk kerajaan islam yang kukuh dengan berpegang kepada akidah. Keyakinan kepada konsep tauhid kepada Allah memberi kesan dalam kehidupan manusia.
 10. 10. Akidah yang mantap membentuk satu sistem nilai yang mengawal sifat dan bentuk ketamadunan itu sendiri. Ia juga membentuk pemikiran yang maju. Akidah: penggerak tamadun
 11. 11. Syariah Himpunan peraturan dan sistem perundangan yang merangkumi pelbagai lapangan hidup. Ia merangkumi ibadah dan muamalah. Ibadah: peraturan yang menyusun hubungan manusia dengan Allah melalui amalan dan kewajipan yang menekankan tentang hak Allah sebagai Khaliq yang mesti ditaati oleh makhluknya.
 12. 12. Muamalat: peraturan yang berkaitan dengan perhubungan sesama manusia dari segi hak dan tanggungjawab manusia. Seperti ekonomi, munakahat, politik, jenayah dan sebagainya. Aspek syariah membezakan tamadun islam dengan tamadun yang lain.
 13. 13. Syariah : petunjuk jalan, penentu kaedah dan pelaksanaan tamadun islam. Akhlak Ajaran yang berkaitan dengan sistem nilai dalam kehidupan iaitu kebaikan dan keburukan. Akhlak adalah makenisma yang menggerakkan umat Islam menjadi umat yang bertamadun.
 14. 14. Nilai yang paling utama adalah nilai yang baik. Nilai ini yang akan membentuk akhlak seseorang dan ia tidak ditentukan oleh akal manusia tetapi ditentukan oleh wahyu Allah SWT dan sunah rasulnya. Ilmu Islam menekankan kepentingan ilmu dalam usaha memenuhi keperluan spiritual dan meraih kebahagiaan bukan sekadar memenuhi komoditi sosioekonomi. Ibn sina, Ibn Rush, al-Khawarizmi, al Battanni, al-Razzi dll. (tnaga mahir dan profesional dalm pelbagai bidang)
 15. 15. Imam abu Hanifah, Malik, Syafie,Ibn Hanbal, al-Ghazali, al-farabi dll. (Tokoh agama yang teguh pengangannya, pemikir yang tinggi dan luhur budi pekerti) Konsep ilmu dalam tamadun Islam mempunyai kaitan dengan nilai ketuhanan (rabbani). Ketuhanan dari segi sumber, penggunaan dan matlamat ilmu. Sumber: ilmu yang manusia perolehi adalah dari Allah swt. Penekanan kepada ilmu akan membangkitkan kesedaran tentang pentingnya pembinaan tamadun berasakan ilmu pengetahuan.
 16. 16. 3. SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM
 17. 17. SUMBER Al-Quran Al- SUNNAH Ijtihad
 18. 18. AL-QURAN Sumber pertama Mengandungi mukjizat Al-Quran memberi garis panduan dalam pembinaan tamadun sama ada diterima atau ditolak dan ia jelas terdapat di dalam al-Quran. Al-Quran menentukan nilai-nilai dalam tamadun. Cetusan pembinaan tamadun Islam dalam al-Quran lahir dari gesaan agar manusia melakukan penelitian (al-nazar) dan penyelidikan terhadap alam dan unsur-unsur kejadian lain serta rahsia- rahsianya.
 19. 19. Al-quran telah memberikan gambaran asas tentang alam dan sains. Contoh: Cakerawala bergerak terapung-apung dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai Bahawa Sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum (sebagai bendaYang satu), lalu Kami pisahkan antara keduanya? dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap bendaYang hidup? maka mengapa mereka tidak mahu beriman? (al Anbiya: 30)
 20. 20. Bumi berada dalam keadaan bergerak. (dengan ketentuanYang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung- apung di tempat edarannya masing-masing. ( yaasin: 40) Al-Quran hanya menyediakan prinsip-prinsip pembinaan peradaban Islam secara umum.
 21. 21. Al-Sunah Sunah adalah : setiap perkara yang disandarkan kpd rasulullah SAW sama ada perbuatan, perkataan, pengakuan, serta sifat-sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup baginda. Sumber kedua dalam pembinaan tamadun. Rasulullah menunjukkan pelaksanaan syura dalam kerajaan, keadilan undang-undang, layanan terhadap keperluan rakyat termasuk golongan bukan islam, menjalin hubungan diplomasi dgn kerajaan dan peradaban luar, pemerkasaan institusi pendidikan.
 22. 22. Sunah sama autoritinya dgn al-Quran. Sunah sebagai pentafsir yang palik authentik mengenai kandungan al-Quran. Rasulullah adalah ketua negara, hakim serta penggubal undang-undang. menahan sekutu musuh untuk membebaskan tentera Islam yang di tahan. Pendekatan siasah Syariyyah: memenjarakan seorang lelaki yang disyaki sebagai pengintip pihak musuh.
 23. 23. Kurangkan kadar kompaun untuk kesalahan mencuri yang tidak sampai had potong tangan. Gandakan kompaun untuk org yang menyembunyikan harta org.
 24. 24. Contoh sunah bersifat tamadun: Polisi membenarkan tentera mengambil barangan milik orang kafir yang menyerang dan menentangnya dengan kezaliman, setelah berlawan yang membawa kepada terbunuhnya orang kafir, maka boleh diambil hartanya sebagai harta rampasan perang dan ganjaran kpd tentera. (Al- Salab.) Tetapi pada masa kini ia tidak sesuai lagi kerana kerajaan telah memberikan gaji kepada para tentera.
 25. 25. IJTIHAD Bermaksud: usaha, kreativiti & inovasi para ilmuan dan pemikir islam dalam menangani keperluan umat islam. Bagi persoalan-persoalan baru yang tidak ada hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunah, umat Islam hendaklah berijtihad untuk menentukan suatu hukum.
 26. 26. Ijtihad juga bermaksud sikap bersungguh-sungguh untuk mengetahui, memahami dan menghasilkan penemuan terkini dalam pelbagai disiplin demi meningkatkan kualiti hidup. Menghasilkan pencapaian tamadun Islam dalam bidang sains sosial dan tulen di seluruh wilayah islam. Keunggulan islam di kota-kota besar seperti: baghdad, Kufah, Kaherah dll.
 27. 27. Contoh Ijtihad: ayat alqur`an DanTuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan ah dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). [Surah al- Isra' ayat: 23] Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan (dari awal mengandung hingga akhir menyusunya) dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa dua tahun (dengan yang demikian) bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu bapa mu dan (ingatlah) kepada Akulah jua tempat kembali (untuk menerima balasan). [Surah Luqman ayat: 14]
 28. 28. Hadis Rasulullah SAW. Menyuruh Berbuat Baik Kepada Ibubapa Amat malanglah! Amat malanglah! Dan amat malanglah. Maka Rasulullah ditanya: Siapakah orang yang amat malang itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Seseorang yang mendapati kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada keduanya telah tua namun dia masih gagal memasuki syurga (lantaran gagal berkhidmat kepada mereka). [Riwayat Muslim]
 29. 29. Peranan ijtihad dalam pembangunan tamadun Islam dalam institusi politik yang mendokong peradaban Islam. Pada dasar= al-Quran & sunah hanya menggariskan prinsip &dasar umum politik seperti amalan syura, mentaati pemimpin, keadilan, kesamaan, kebebasan, amar maruf nahi mungkar.
 30. 30. Ia disebut di dalam al-Quran tanpa perincian akan cara & bentuk pengaplikasiaannya. Islam fleksibel memberi ruang untuk umat islam mencari pendekatan sendiri yang sesuai. IslamTidak rigid dalam bentuk kerajaan dan sistem politik. tidak melarang adaptasi sistem politik luar yang baik.
 31. 31. Bebas mencari bentuk kerajaan yang terbaik dan sesuai. Dengan mengambil kira keadaan politik semasa dan kepentingannya kepada masyarakat Kaedah pemilihan pemimpin berbeza sama ada sewaktu Abu Bakar, Umar, Uthman. Kaedah tersebut tidak mengikat kita agar mengikutinya secara mutlak.
 32. 32. Semua itu hanya ijtihad yang boleh dijadikan panduan. Contohnya pilihan raya pada hari ini. Contoh teori politik teori bayah (janji setia),teori mentaati ulil amr (pemimpin), teori al-wizarah & al-imarah(stuktur kabinet).