Click here to load reader

Komunikacja niewerbalna

  • View
    18

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Komunikacja niewerbalna

  • 1. Komunikacja niewerbalna to wszelkie zamierzone iniezamierzone, pozasowne przekazywanie informacji;to po prostu mowa naszego ciaa. Moe ona bywielkim sprzymierzecem lub przeciwnikiemnegocjatora, dlatego naley pozna jej najwaniejszezasady i cechy.

2. Komunikacja niewerbalna spenia nastpujce zadania:2. wspomaga komunikacj werbaln poprzez dodanie jej wyrazistoci i czytelnoci,3. funkcjonuje jako samodzielny rodek przekazu,4. zaprzecza komunikacji werbalnej. 3. Wan cech komunikacji niewerbalnej jest to, e zachodziczsto na poziomie podwiadomoci. Wiele osb zazwyczaj niezdaje sobie sprawy, e oprcz przesyania informacji w mowie,wysya take rnego typu sygnay za pomoc swojego ciaa.Sygnay te s nieodcznym procesem komunikacji.Jedn z cech komunikacji niewerbalnej jest take to, e wprzewaajcej czci przekazuje informacje dotyczce sferyemocjonalnej nadawcy i odnosi si rwnie do emocji osobyodbierajcej sygnay. 4. Literatura podaje rnego typu podziay, ktre rni si w niewielkimstopniu. Zakada si oglnie, e w caym procesie komunikacyjnym zapomoc sw przekazuje si do 20% informacji, tonu gosu 30 %, mowyciaa 50%. Rozkad proporcji zaley oczywicie od kultury iindywidualnych cech danej osoby. 5. W zwizku z tak istotn rol mowy ciaa w procesiekomunikacji, warto zapamita jedn regu. Jeeliprzekazujemy pewn informacje o sobie typu jestem osobzdecydowan i pewn siebie to ta informacja powinna byprzekazana rwnie za pomoc kanau niewerbalnego, czyliwinny temu towarzyszy takie sygnay, jak pewny glos, otwartapostawa ciaa, spojrzenie prosto w oczy rozmwcy itp. Wprocesie komunikacji liczy si bowiem spjno przekazu. Wprzeciwnym razie, jeli ciao bdzie wysyao przekaz odwrotnydo informacji zawartej w sowach to rozmwca niewiadomiezaufa komunikatowi niewerbalnemu. Brak spjnoci jestsygnaem ostrzegawczym dla otoczenia i nosi nazw podwjnegowizania. 6. Dystans to odlego pomidzy partnerami interakcji, informujenas o stosunkach wzajemnych midzy nimi. Skracanie dystansu,zblianie si do siebie jest znakiem zbliania psychicznego,oddalanie si stanowi oznak utraty kontaktu.Strefy dystansuStrefa intymnado 40 cmStrefa osobista do 120 cmStrefa socjalna do 360 cmStrefa otwartaod 360 cm 7. Kolejnym elementem komunikacji niewerbalnejjest postawa, czyli to, jakie pozycje przyjmujeciao podczas stania lub siedzenia.Nawet pobiena obserwacja innych ludzi moepokaza, ile informacji niesie z sob uoenie ciaa. 8. Postawa otwarta - polegajca na zwrceniusi caym ciaem na wprost, bez krzyowaniark i stp - oznacza otwarto na kontakt iwymian informacji, a take zainteresowanierozmwc i pewno siebie. Taka postawa jestnajbardziej dogodna w trakcie prowadzenianegocjacji, gdy eliminuje dominacj, awyraa partnerstwo midzy stronami rozmw. 9. Jest przeciwiestwem postawy otwartej, nazywasi j take postaw pokorn. Przyjmuj j czstoosoby zdominowane. Moe take wyraaniepokj, niech do rozmowy lub unikaniebezporedniego kontaktu lub konfrontacji.Charakteryzuje si np. pochylaniem caego ciaa iskuleniem ramion, tak jakby ta osoba chciaaochroni si przed ciosem. 10. POSTAWA OTWARTA POSTAWA ZAMKNITA Postawa wyprostowana Ciao lekko pochylone Plecy wyprostowane Plecy przygarbione opatki cignite na Skulone ramionaplecach Opuszczona gowa Gowa podniesiona Spuszczony wzrok Wzrok skierowany prosto Rce zaplecione naprzed siebiepiersiach Rce swobodnieopuszczone wzdu ciaa 11. Ton jest najbardziej zwizany z mow. Ton gosu ,jakim zostao wypowiedziane sowo lub zdanie, madecydujce znaczenie w interpretacji jego znaczenia.Jeeli kto powie pikny samochd z ironicznymtonem, to wypowiedz ta zostanie odebrana jako ocenanegatywna.Obok tonu znaczenie ma take akcent (mocniejszewypowiedzenie jednego sowa w zdaniu moe zmienicae jego znaczenie) i dwiki paralingwistyczne (np.:odchrzknicia, pacz, miech, pomrukiwania czywestchnienia). 12. Gestykulacja to og ruchw gwnie rk, a take gowy ipozostaychczci ciaa wspomagajcych mow i uatwiajcykomunikowanie siludzi nie rozumiejcych wzajemnie swoich jzykw.Kiedy mwimy nieustannie poruszamy rkami,gow ale te caym ciaem. Ruchy te s skoordynowanez mow i stanowi cz caociowego procesukomunikowania si. 13. Mimika to wszelkie zmiany, ktre mona zaobserwowa na ludzkiejtwarzy. Mimika przesya informacje dotyczce naszego stanuemocjonalnego.Szczegowe badania nad ekspresj twarzy i jej interpretacjdoprowadziy do stwierdzenia, e o ile mona stosunkowo atwoopanowa postaw swojego ciaa i gestykulacje, a nastpniewyraa nimi wiadomie wybrane emocje, o tyle kontrolowaniemuskulatury twarzy jest bardzo trudne.Oczy przesyaj wiele informacji dotyczcych stanuemocjonalnego np.: gniew lub smutek, ktre interpretujemy zpakietu danych tj. ukad brwi, kierunek spojrzenia i szerokorenic.Ukad brwi uniesione do gry oznaczaj niedowierzanie, aobnione zakopotanie, cignite do rodka to oznaka zoci.Usta uniesione lub opuszczone kciki ust mog sygnalizowazadowolenie lub jego brak. Drenie dolnej wargi oznaczajwrogo. 14. Kontakt wzrokowy z drug osob jestnajczciej pierwszym kontaktem, wejciem winterakcj. Utrzymywanie tego kontaktupodczas rozmowy jest sygnaem gotowoci dokomunikacji dla strony przeciwnej, przejawemuwagi i zainteresowania. Uciekanie wzrokiemna boki, spuszczenie oczu i inne przerwy wkontakcie wzrokowym mog by odbieranejako wycofywanie lub unikanie tematu.Ponadto uporczywe wpatrywanie si oznaczanieugito, sztywno mylenia lub niepokj.