Click here to load reader

Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya

  • View
    76.783

  • Download
    113

Embed Size (px)

Text of Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya

Aralin 1KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA SILANGAN AT TIMOG SILANGANG ASYAalaminGAWAIN 1HanAPIN MO AKO, KUNG KAYA MO!Basahin ang kuwento ng isang turista na nagtungo sa Pilipinas. Tukuyin ang mga lugar na kaniyang pinuntahan gamit ang sumusunod na mapaGawain 1: Hanapin Mo Ako, Kung Kaya Mo!

Nagtungo ako sa Pilipinas upang bisitahin ang ibat ibang lugar at lansangan dito. Una kong pinuntahan ang daan na makikita sa silangan ng Athletic Bowl at sa kanluran ng Session Road. Malapit ito sa Governor Pack Road. Ito ay ang (1)__________________. Pagkatapos nito ay nagtungo ako sa Maynila upang magpunta sa isang ospital. Napansin ko ang isang daan na ipinangalan sa isang bansa sa Europa. Makikita ang daan na ito sa kanluran ng ospital na aking pinuntahan. Nasa hilagang bahagi nito ang isang sikat na fastfood chain. Ang pangalan ng daan na ito ay (2)___________________.

Mula sa ospital ay nagtungo ako sa isang pharmacy upang bumili ng gamot. Dumaan ako sa isang mahabang lansangan na makikita sa hilaga ng EDSA. Ito ay ang (3) ______________________.

Ayon sa aking mga kaibigan ay masarap ang mga prutas dito sa Pilipinas kayat nagtungo ako sa Marfori Fruit Market. Upang makarating dito, dumaan ako sa (4) __________________ na makikita sa silangan ng Marfori Fruit Market at Timog ng A. Pichon St.

Upang makapaglibang naman ay naglaro ako ng basketball sa Bacag Basketball Court na kalapit naman ng Bacag Elementary School. Makikita sa pagitan ng dalawang nabanggit na lugar ang (5) _________________________.

Huli kong pinuntahan ang ferry station sa Maynila upang makita ang kasalukuyang kalagayan ng Ilog Pasig. Ang nasabing ferry station ay bumabagtas mula sa Pasig hanggang sa (6)_____________. Makikita ito sa Hilaga ng Quezon Boulevard at Timog Silangang bahagi ng McArthur Monument.

Ano ano ang pangalan ng mga daan at lugar na pinuntahan ng turista?

Pamprosesong TanongAno ano ang pangalan ng mga daan at lugar na pinuntahan ng turista?2. Sila ba ay mga Pilipino o banyaga? Patunayan.

Pamprosesong TanongAno ano ang pangalan ng mga daan at lugar na pinuntahan ng turista?2. Sila ba ay mga Pilipino o banyaga? Patunayan.3. Ano ang ginawa ng mga nabanggit na dayuhan nang sila ay nagpunta sa Pilipinas? Ipaliwanag.

Pamprosesong TanongGAWAIN 2MAPA - NAKOPTinalakay sa Aralin 1 at 2 ng Modyul 3 ang pananakop ng mga Kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Sa nakarang gawain, nabatid mo na ang Pilipinas ay isa rin sa nasakop na bansa. Bukod sa Pilipinas, ano pa kaya ang ibang bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya na nasakop ng mga Kanluranin? Gawain 2: Mapa - NakopPanuto: Makikita sa unang mapa ang mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya na nasakop ng mga Kanluranin. Gamit ang pangalawang mapa, tukuyin mo ang mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya na nasakop ng mga Kanluranin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga flaglets sa mga nasakop na bansa.Gawain 2: Mapa - Nakop

Ano-ano ang bansang Asyano na nasakop ng mga Kanluranin?

Pamprosesong TanongAno-ano ang bansang Asyano na nasakop ng mga Kanluranin?2. Bakit sinakop ng mga Kanluranin ang karamihan ng mga bansa sa Asya?

Pamprosesong TanongAno-ano ang bansang Asyano na nasakop ng mga Kanluranin?2. Bakit sinakop ng mga Kanluranin ang karamihan ng mga bansa sa Asya?3. Paano nakaapekto sa pamumuhay ng mga Asyano ang pananakop ng mga Kanluranin?

Pamprosesong TanongGAWAIN 3Hagdan ng aking pag - unladSigurado akong pagkatapos mong matukoy ang mananakop at nasakop na bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya ay nais mo namang malaman ang mga dahilan kung bakit ito naganap. Bago natin ipagpatuloy ang pagsusuri sa mga dahilan na ito ay sagutan mo muna ang chart na Hagdan ng Aking Pag-unlad.Gawain 2: Mapa - NakopPanuto: Sagutan ang hanay na Ang aking Alam at Nais malaman. Samanatala, masasagutan mo lamang ang iba pang bahagi ng chart pagkatapos ng modyul na ito.Gawain 2: Mapa - NakopGawain 2: Mapa - Nakop

Ano-ano ang bansang Asyano na nasakop ng mga Kanluranin?2. Bakit sinakop ng mga Kanluranin ang karamihan ng mga bansa sa Asya?3. Paano nakaapekto sa pamumuhay ng mga Asyano ang pananakop ng mga Kanluranin?

Pamprosesong TanongpaunlarinGAWAIN 4Balikan natinIlahad sa klase ang nilalaman ng timeline. Sagutin ang sumusunod na tanong.Gawain 4: Balikan Natin

Dahil sa kaganapang ito, ano ang kinahinatnan ng Asya?Pamprosesong TanongGAWAIN 5pagsusuriSuriin ang mga dokumento na nagbibigay-katuwiran sa Kolonyalismo at Imperyalismo ng mga Kanluranin sa Asya.Makibahagi sa iyong pangkat. Punan ng tamang sagot ang chart. Iulat ang sagot sa klase.Ipinapakita sa larawan ang isang patalastas (advertisement) ng Pears soap. Suriin ang nilalaman nito. Sagutin ang mga pamprosesong tanong.

Gawain 5: Pagsusuri

Gawain 5: Pagsusuri

The first step towards lightening The White Mans Burden is through teaching the virtues of cleanliness.Pears Soap is a potent factor in brightening the dark corners of the earth as civilization advances, while amongst the cultured of all nations it holds the highest place it is the ideal toilet soap

Gamitin ang chart sa pagsusuri sa mga bahagi ng tula na itinakda sa inyong pangkat.Gawain 5: Pagsusuri

Tungkol saan ang patalastas (advertisement)?

Pamprosesong TanongTungkol saan ang patalastas (advertisement)?Anong bahagi ang nagbibigay-katuwiran sa pananakop ng mga Kanluranin sa Asya? Ipaliwanag ang iyong sagot.

Pamprosesong TanongTungkol saan ang patalastas (advertisement)?Anong bahagi ang nagbibigay-katuwiran sa pananakop ng mga Kanluranin sa Asya? Ipaliwanag ang iyong sagot.Sang-ayon ka ba sa mensahe ng patalastas? Bakit?

Pamprosesong TanongGAWAIN 6Kung ikaw ay isang mananakopSagutin ang mga tanong batay sa mga primaryang sanggunian na iyong sinuri at sa mga nakaraang aralin na inyong tinalakay. Gawin ito sa kuwaderno.Gawain 6: Kung Ikaw ay Isang MananakopTanong SagotSino ang tinutukoy? Ipaliwanag(Mananakop o Sinakop)Ipaliwanag ang ibig ipahiwatig ng bahagi ng tula.Sang-ayon ka ba sa nilalaman/mensahe ng bahagi tula na itinakda sa inyong pangkat? Bakit?Gawain 6: Kung Ikaw ay Isang Mananakop

Sang-ayon ka ba sa dahilan ng mga Kanluranin sa pananakop ng mga lupain? Bakit?Pamprosesong TanongUpang maisakatuparan ang kanilang mga layunin, nagtayo ng kolonya ang mga Kanluranin sa Asya. Nagkaniya-kaniya ang mga Kanluranin sa pagsakop sa mga bansang Asyano. Ang rehiyon ng Silangan at Timog Silangang Asya ay mga rehiyon na lubusang naapektuhan ng pananakop. Kadalasan, isang bansang Kanluranin ang nakakasakop sa isang bansang Asyano, subalit may mga pagkakataon din na dalawa o higit pang bansa ang nakakasakop dito. Iba-iba ang pananaw ng mga Kanluranin sa pananakop ng lupain. Habang ang iba ay sinakop ang buong bansa, ang iba naman ay sinakop lamang ang mga piling bahagi nito. Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang AsyaMakikita sa mapa, ang mga lupain at bansa sa Asya na sinakop ng mga Kanluranin. Suriin ang mga dahilan kung bakit ito sinakop.

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya

GAWAIN 7Map analysis unang yugtoBatay sa mapa na iyong sinuri, punan ng tamang sagot ang chart. Iulat ang sagot sa klase.Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin sa AsyaAno-ano ang mga bansang nanakop sa Silangang at Timog Silangang Asya noong Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin?Kailan ito naganap?Batay sa mapa, ano ang kapakinabangan na makukuha ng mga mananakop sa mga nasakop na lupain?Gawain 7: Map Analysis Unang YugtoUnang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Asya (ika-16 at ika-17 siglo)Natutuhan mo sa nakaraang Aralin 1, Modyul 3 ang mga pangyayaring nagbigay-daan sa Unang Yugo ng Imperyalismong Kanluranin sa Asya. Natukoy mo rin ang mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya na sinakop ng mga Kanluranin at kung bakit ito sinakop.Sa modyul na ito ay malalaman mo ang mga kolonya na itinatag ng mga Kanluranin sa Silangan at Timog Silangang Asya.Unang Yugto ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Asya (ika-16 at ika-17 siglo)silangang asyaSa loob ng mahabang panahon ay mayroon nang ugnayan ang Silangang Asya sa mga bansang Kanluranin dahil sa mga sinaunang rutang pangkalakalan. Bunga nito, nabatid ng mga Kanluranin ang karangyaan ng mga bansa sa Silangang Asya. Bagamat maraming naghangad na ito ay masakop, hindi gaanong naapektuhan ang Silangang Asya ng Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin dahil na rin sa matatag na pamahalaan ng mga bansa dito. SILANGANG ASYA

Isa ang bansang Portugal sa mga Kanluraning bansa na naghangad na magkaroon ng kolonya sa Silangang Asya partikular sa China. Nakuha ng Portugal ang mga daungan ng Macao sa China at Formosa (Taiwan). Hindi nagtagal ay nilisan din ng Portugal ang mga nabanggit na himpilan. SILANGANG ASYA

Sa Ikalawang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin, maraming bansa ang nag-unahan na masakop ang bansang China.SILANGANG ASYA

Timog

silangang

asyaKung ang Silangang Asya ay hindi gaanong naapektuhan, iba naman ang naging kapalaran ng mga bansa sa Timog Silangang Asya noong Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin. Karamihan ng mga daungan sa rehiyong ito ay napasakamay ng mga Kanluranin. Ang mataas na paghahangad na makontrol ang kalakalan ng mga pampalasa at pagkuha ng ginto ang siyang nagtulak sa kanila na sakupin ang Timog Silangang Asya. TIMOG SILANGANG ASYANauna ang mga bansang Portugal at Spain sa pananakop ng mga lupain. Nang lumaya ang Netherlands mula sa pananakop ng Spain, nagtayo rin ito ng mga kolonya sa Timog Silangang Asya. Hindi nagtagal ay sumunod din ang mga bansa ng England at France.

TIMOG SILANGANG ASYAAng sumusunod ay bansa sa Timog Silangang Asya na sinakop noong Unang Yugto ng Imperyalismong Ka