of 51 /51
KAJIAN TINDAKAN: KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN ALYA QASDINA NG AI LEE 2014

kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

  • Upload
    ng-lily

  • View
    174

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP...

Page 1: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

KAJIAN TINDAKAN:

KEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION

(STAD) TERHADAP PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BAHASA INGGERIS DALAM

KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

ALYA QASDINA NG AI LEE

2014

Page 2: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

2

1.0 Latar Belakang Sekolah

Sekolah Menengah Pendidikan Khas (Cacat Penglihatan) Setapak, Kuala Lumpur merupakan

satu-satu sekolah menengah yang membekalkan perkhidmatan pendidikan khusus untuk

murid-murid berkeperluan khas penglihatan dari seluruh Malaysia.Selain itu, sekolah ini juga

pernah menerima murid-murid dari negara Brunei Darussalam.

SMPK Setapak ditubuhkan pada bulan April 1974. Pada awal penubuhansekolah ini,

SMPK berfungsi sebagai asrama pusat bagi murid-murid cacat penglihatan yang bersekolah

dalam Rancangan Pencantuman di sekolah-sekolah menengah sekitar Kuala Lumpur seperti

Sekolah Menengah St. John, Sekolah Menengah Tinggi Setapak, Sekolah Menengah Seri

Titiwangsa, Sekolah Menengah (P) Air Panas dan Sekolah Menengah Convent Sentul.

Mulai Tahun 1977, sekolah ini mula beroperasi sebagai sekolah menengah khas bagi

pelajar-pelajar cacat penglihatan yang lemah dari aspek akademik dan mobiliti.Antara

perkhidmatan pendidikan yang ditawarkan di sekolah ini termasuklah kelas pemulihan,

Tingkatan Satu, Tingkatan Dua hinggalah Tingkatan Lima. Murid yang mempunyai kemahiran

mobiliti dan kemampuan akademik yang baik akan dihantar ke Rancangan Pencantuman

tetapi mereka masih menumpang kemudahan asrama yang terdapat di sekolah ini. Walau

bagaimanapun, rentetan permansuhan Rancangan Percantuman pertengahan tahun 1990,

maka murid-murid bermasalah penglihatan mula menduduki asrama dan meneruskan sesi

persekolahan di sekolah ini.Pada ketika itu masih terdapat pelajar yang berulang-alik ke

Sekolah Menengah St. John untuk meneruskan pelajaran mereka.

Pada tahun 2013, penempatan murid bermasalah penglihatan adalah seramai 140

orang, 45 orang guru pendidikan khas, dan 31 orang staf sokongan termasuk pembantu

pengurusan murid. Murid-murid yang menerima tawaran kemasukan SMPK, akan

meneruskan persekolahan mereka bermula dari kelas pemulihan, Tingkatan 1 hinggalah

Tingkatan 5.Oleh sebab, kelas Tingkatan 6 belum ditawarkan di sekolah ini, maka murid-

murid Tingkatan 6 akan menumpang di asrama SMPK dan melanjutkan pelajaran di Sekolah

Menengah Kebangsaan St. John, Kuala Lumpur.

Dengan erti kata lain, sukatan pelajaran yang digunakan di sekolah ini adalah

berlandaskan kurikulum arus perdana yakni Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

(KBSM).Murid-murid Tingkatan 1 dan Tingkatan 2 turut mengikuti revolusi pentaksiran

sekolah yakni Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) mulai tahun 2012.

Kejayaan murid-murid SMPK tidak terhalang oleh kekurangan pancaindera

penglihatan sepertimana yang dihadapi oleh murid-murid di sekolah ini.Malahan, semangat

yang kental dan ketekadan murid-murid SMPK telah membuktikan bahawa murid-murid

bermasalah penglihatan mempunyai prospek dan kejayaan yang setara dengan rakan

sebaya yang tipikal.Murid-murid SMPK telah berjaya meraih kejayaan di persada

dunia.Sebagai misalannya, atlit-atlit SMPK telah mewakili kontigen Malaysia untuk

menyertai acara Temasya Sukan ASEAN Youth Paragames 2013. Dalam temasya sukan

tersebut, atlit-atlit SMPK telah berjaya meraih pingat-pingat kejayaan dan mengharumkan

Page 3: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

3

nama negara. Dalam bidang akademik pula, calon-calon SMPK telah berjaya diikhtiraf

sebagaiCalon Khas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) terbaik di kalangan sekolah-sekolah dan

program pendidikan khas di seluruh Malaysia dalam Majlis Penyampaian Anugerah

Kurikulum Terbaik anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) pada tahun 2012.

Komitmen SMPK untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan yang terbaik kepada

murid-murid bermasalah penglihatan adalah diperakui oleh semua pihak.Malahan, sekolah

ini turut menjadi tumpuan Lawatan Sambil Belajar dari pelbagai institusi pendidikan dari

seluruh rantau Asia.SMPK turut berkolaborasi dengan Badan Bukan Kerajaan (NGO) bagi

menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang terbaik kepada murid-murid berkeperluan

khas penglihatan.Misi “Pelajar Cemerlang Sekolah Terbilang Bertaraf Dunia Menjelang

2020” merupakan hasrat dan ideologi warga Sekolah Menengah Pendidikan Khas (Cacat

Penglihatan), Setapak, Kuala Lumpur.

Sehingga kini, sekolah ini mempunyai 116 orang murid berbangsa Melayu, 15 orang

murid berbangsa Cina, dan 9murid berbangsaIndia. Daripada jumlah tersebut, murid lelaki

berbangsa Melayu mencecah 36% berbanding dengan murid lelaki bangsa Cina sebanyak 9%

dan murid lelaki bangsa India hanya mencecah 3%. Murid perempuan berbangsa Melayu

turut mendahului kaum-kaum yang lain dengan mencecah peratusan yang tertinggi yakni

sebanyak 44%. Manakala, murid perempuan berbangsa Cina dan murid perempuan

berbangsa India masing-masing hanya mencecah 4% daripada jumlah enrolmen murid pada

tahun 2013.

Sumber: Hal Ehwal Murid, SMPK 2013

Lelaki Melayu36%

Perempuan Melayu44%

lelaki cina9%

perempuan cina4%

lelaki india3%

perempuan india 4%

SM PENDIDIKAN KHAS SETAPAK, KUALA LUMPUREnrolmen Murid mengikut Bangsa pada Tahun 2013

Page 4: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

4

Sumber: Hal Ehwal Murid, SMPK 2013

Daripada 140 orang murid SMPK, seramai 65 orang diklasifikasikan sebagai murid

katagori B1 (Buta sepenuhnya) dan 75 orangmurid adalah dalam kategori B2 (Penglihatan

Terhad). World Health Organization WHO (1997) telah mengklasifikasikan murid-murid

bermasalah penglihatan berdasarkan tahap kecacatan penglihatan mereka. Murid-murid B1

(Buta sepenuhnya) didefinisikan sebagai murid yang mempunyai ketajaman penglihatan

kurang dari 3/60 atau medan penglihatan yang kurang daripada 10 darjah setelah

pembetulan terbaik dilakukan. Manakala murid B2 (penglihatan terhad-low visions)

didefinisikan sebagai ketajaman penglihatan yang kurang dari 6/18 tetapi sama atau lebih

baik daripada 3/60 atau medan penglihatan yang kurang daripada 20 darjah setelah

pembetulan terbaik dilakukan.

Kategori kecacatan tersebut akan menentukan medium pembacaan murid sama ada

menggunakan tulisan Braille, tulisan bercetak ataupun kedua-duanya. Murid-murid B1,

adalah bergantung sepenuhnya kepada deria lain dalam proses pembelajaran dan

pembacaan braille. Manakala murid-murid B2 pula, mereka masih mempunyai sisa-sisa

penglihatan dan memerlukan cahaya khas, kanta pembesar dan bahan-bahan cetakan besar

untuk membantu dalam proses pembelajaran dan pengajaran.

Dalam konteks perlaksanaan rancangan pengajaran, Guru Pendidikan Khas perlu

menyediakan dua jenis bahan bercetak yakni dalam bentuk tulisan Braille dan dalam bentuk

tulisan bercetak.Nescaya, aspek keperluan khas murid-murid bermasalah penglihatan perlu

diberi perhatian serius dalam perlaksanaan strategi pembelajaran dan pengajaran bagi

memperoleh hasil dan mencapai objektif yang diingini.Aspek menarik inilah yang

membezakan murid kelainan upaya dengan rakan sebaya yang tipikal.

SM PENDIDIKAN KHAS SETAPAK, KUALA LUMPUR Kategori Kecacatan Murid SMPK

B1 B2

Page 5: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

5

Keratan Akbar dan gambar-gambar yang merakamkan kejayaan serta sumbangan murid-

murid berkeperluan khas penglihatan dalam bidang akademik, kokurikulum dan kesenian.

Anugerah Kecemerlangan Kurikulum – Calon Khas SPM

Terbaik.

Pelajar berjaya mendapat 9A dalam SPM.

Anugerah Kecermelangan KoKurikulum dan Kesenian

Wakil Malaysia Temasya Sukan Antarabangsa – The 3rd ASEAN YOUTH PARAGAMES 2013

Page 6: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

6

2.0 Student Team Achievement Divisions (STAD)

STAD merupakan kaedah pembelajaran koperatif yang paling mudah dikendalikan dan ia

juga merupakan satu model pembelajaran dan pengajaran yang amat bersesuaian bagi

guru-guru yang baru mengamalkan pembelajaran koperatif dalam sesi pembelajaran dan

pengajaran. Mengikut Slavin (1990), fungsi utama STAD ialah ahli kumpulan koperatif saling

memberi bimbingan dan sokongan agar dapat bersama-sama mencapai objektif dan

kecemerlangan dalam bidang akademik. Secara umumnya, STAD mengandungi 5 komponen

utama, yakni persembahan kelas, belajar dalam kumpulan, kuiz, markah kemajuan individu,

dan pengikhtirafan pasukan.

Komponen 1: Persembahan Kelas

Dalam komponen 1, guru akan menyediakan slot pelajaran yang bersesuaian dengan

rancangan pengajaran yang dibina. Persediaan yang dilakukan pada peringkat ini

merangkumi peringkat pembukaan, pengembahan dan latihan pengukuhan dari

keseluruhan pelajaran.Bahan-bahan STAD turut diperkenalkan pada peringkat ini.sesi

sumbang saran dan perbincangan bersama guru akan dijalankan. Bahan bantu mengajar

seperti alat pandang dengar yang boleh membantu dalam meningkatkan kefahaman murid

amat digalakkan pada peringkat ini. Murid-murid menyedari bahawa, mereka perlu

memberi perhatian semasa persembahan dan perbincangan dilakukan, lantaran inisiatif

tersebut akan membantu mereka dalam kerja kumpulan dan mencapai prestasi yang lebih

baik semasa kuiz dijalankan. Justeru pada peringkat ini, murid-murid menyedari

kepentingan dan tanggungjawab mereka terhadap ahli-ahli sepasukan yang lain.

Komponen 2: Belajar dalam Kumpulan

Pasukan terbentuk berdasarkan perbezaan tahap kecerdasan dan ciri-ciri demografi

murid.Kombinasi murid yang prestasi tinggi, murid prestasi sederhana dan murid

berprestasi rendah atau lemah digabungkan dalam satu kumpulan.Dalam konteks

pendidikan khas, selain mengambil kira ciri-ciri demografi dan tahap kecerdasan murid,

keperluan khas dan kategori kecacatan turut diambil kira semasa membahagikan murid

mengikut kumpulan.Ciri-ciri ini perlu diberi perhatian serius bagi memastikan semua ahli

kumpulan dapat belajar dan mendapat markah yang baik dalam kuiz yang bakal dijalankan.

Dalam proses pembinaan persefahaman antara ahli kumpulan, maka murid-murid akan

melakukan perbincangan untuk menyelesaikan suatu masalah, membandingkan jawapan

mereka, dan memperbetul sebarang kesilapan yang dilakukan oleh ahli sepasukan.

Kemudian, menjawab kuiz ataupun penilaian yang dilakukan secara individu.Antara intipati

yang paling penting dalam STAD adalah untuk memastikan ahli kumpulan saling bergantung

dan saling bantu membantu bagi memastikan semua ahli mencapai objektif yang disasarkan

dan memperoleh kejayaan sejagat.

Page 7: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

7

Komponen 3: Kuiz

Selepas memberi kerja kumpulan, maka tibalah masanya untuk menguji pencapaian murid

secara individu. Pada peringkat ini, murid-murid akan dinilai berdasarkan prestasi mereka

dalam kuiz yang dijalankan. Murid tidak dibenarkan untuk membantu satu sama lain, jadi

murid perlu bergantung pada diri sendiri untuk mencari jawapan bagi soalan-soalan yang

diberikan.

Komponen 4: Markah Kemajuan Individu

Idea pemberian markah kemajuan individu adalah bertujuan untuk memberi motivasi

kepada murid yang telah menunjukkan perubahan yang ketara berbanding dengan prestasi

yang lepas.Murid-murid boleh menyumbang markah kemajuan individu ke dalam markah

pasukan. Sebelum pemberian markah kemajuan, murid akan dimaklumkan markah asas

(base score) masing-masing berdasarkan pencapaian ujian-ujian yang lepas berdasarkan isi

pelajaran yang diuji. Kemudian, markah tambahan akan diberikan kepada pasukan yang

berjaya melangkaui markah asas dan seterusnya mencapai kejayaan sejagat dalam kuiz yang

dijalankan.

Komponen 5: Pengikhtirafan Pasukan

Ganjaran boleh dibahagikan kepada tiga jenis, yakni ganjaran berdasarkan pencapaian

individu, ganjaran berdasarkan pencapaian kumpulan dan ganjaran berdasarkan pencapaian

kumpulan atas sumbangan individu. Menurut Slavin (1979), dalam pendekatan pengajaran

STAD, ganjaran adalah diberikan berdasarkan pencapaian kumpulan atas sumbangan

kemajuan seseorang individu. Dengan erti kata lain, meskipun seseorang individu

memperoleh markah yang rendah dalam kuiz, namun keputusan tersebut telah

membuktikan perubahan/kemajuan yang ketara berbanding pencapaian yang lepas, maka

markah kemajuan individu akan diberikan. Markah tersebut dapat menyumbang mata

tambahan kepada kumpulan masing-masing.Pada penghujung STAD, pasukan akan

diberikan sijil ataupun ganjaran berdasarkan pencapaian mereka dalam kuiz yang

dijalankan. Peneguhan postif dan pengikhtirafan atas kerjasama murid dapat menyuntik

semangat dan kesungguhan murid dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang akan

datang.

Page 8: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

8

Persembahan kelas

Pembinaan Pasukan

Kuiz Markah Kemajuan

individu

Pengiktirafan Pasukan

Kitaran Proses STAD dalam Bilik Darjah

Page 9: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

9

2. 1 Perlaksanaan Rancangan Pembelajaran dan Pengajaran Koperatif

Lesson Plan (1)

Subject: English Language Date: 23.10.2013 Day: Wednesday Time: 8.10pm –8.50pm, 8.50pm – 9.20pm

Title: Moral Values and Messages

Theme :Family Relationship

Learning Outcomes:

1.0 Language for interpersonal purposes:

1.1 (b) taking part in conversations and discussions;

1.1 (d) exchanging ideas, information andopinions on topics of interest

2.0 Language for informational purposes:

2.2 Process information by: (h) using print or electronic dictionaries

2.3 Present information to different audiences by: (f) composing, revising and editing

drafts;and checking accuracy of spelling, punctuation and grammar.

3.0 Language for aesthetic purposes

3.1.C explaining the message that the writer is trying to convey, explaining how it

relates to one’s life.

Objectives:

1. Pupils are able to list 6 moral values implicit in the stories they have studied.

2. Pupils are able to spell correctly on 6 moral values discussed.

Grammatical Content: Simple present tense

Teaching Approach: Cooperative Learning

Thinking skills: Creative Thinking Skills

Value: Show an awareness and appreciation of moral values and love towards the nation.

Page 10: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

10

Learning and Teaching Process of Cooperative Learning - STAD

Activities Students Teacher Remarks:

Induction Set 8.10 - 8.20pm (10 minutes)

Pupils are sitting in their assigned groups.

Pupils greet the teacher politely

Listen to the lecture, and brainstorming for ideas.

Team identification

Requesting the pupils to sit in their CL groups.

Presenting the objectives of the activities – Explaining the meaning of values in the novel studied.

Highlighting the term and conditions of CL

Frequently ask questions

Call students on random to explain about the meaning of the values

Ice Breaking- Discuss and create their Team name.

STAD applied in the lesson, students were aware of the steps and regulations of STAD in the past lessons.

Step 1 8.20 –8.30pm (10 minutes) Find the words from the jumbled letters

Discuss and solve the problems together.

Assessing their group members so that they can spell and read the words appropriately.

Teacher assigns worksheet to the teams.

Requesting the pupils to find out the value from the jumbled letters given.

Exp: ignBe ewis -> Being Wise 2 worksheets and 2 answers given to B1 and B2 students. Therefore B2 pupils will assist the B1 pupils in reading printed text;

Step 2 8.30 – 8.50pm (20 minutes) Team Study

Listen to the teammate’s presentations.

Listed down all the moral values

Assessing their friends.

Discussion and corrections among teammates.

Inventing Acronym to remember all the values

Requesting the pupils to present their answer.

Asking the pupils to find out the Acronym to remember all the values.

Facilitating the teams to make sure all the processes are going smoothly as planned.

Acronym to remember the values or applying any other methods that help the pupils to remember all the values.

Step 3 8.50 – 9.00pm (10 minutes) Quiz

Individual quiz Assigning one quiz per student.

Informing the pupils about the time allocates for the quiz.

Stop watch to make sure the pupils are finishing the quiz within the time given.

Page 11: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

11

Step 4 9.00 – 9.05pm (5 Minutes) Transcribing the braille text

Wait patiently for their individual scores.

Teacher transcribes the braille answers into printed text to check their answer.

Important step for teachers who are teaching visually impaired pupils.

Step 5. 9.05 – 9.15pm (10 Minutes) Team Recognition

Pupils earn points for their teams.

Pupils compare their scores with the past performance.

Team scores depend on the improvement scores rather than the raw scores from the quiz.

Pupils aware of the scores of everyone on their team are important.

Receiving the rewards and report card.

Returning the quiz

Announcing their result.

Awarded improvement scores for pupils who have shown enthusiastic in the group works.

Announcing the team scores and giving reward to the outstanding teams.

Awards like: Good Team, Great Team, Super Team are given to the teams who have fulfilled the criterions.

Recomputing base scores.

Giving Grades on their achievement in the report card.

Pupils have learned their base score from the team summary sheet. Scores involved in this stage:

Base scores

Quiz scores

Improvement points

Team scores

Step 6 9.15-9.20pm (5 minutes) Ending

Refreshing their memories on the contents learned.

Summarising the content of the lesson

Doing reflection on the activities.

Page 12: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

12

Maklumat Asas Murid

Bil. Nama Murid Jantina Kategori

kecacatan

Membaca Menulis Alat sokongan khas

Kaum Braille Bercetak Braille Bercetak

1. Azree L B1 / / Mesin braille

Melayu

2. Ainur P B2 / / / Mesin braille

Melayu

3. Fadzli L B1 / / / Mesin Braille

Melayu

4. Hidayah P B2 / / Cermin mata

Melayu

5. Imran L B2 / / Kanta Melayu

6. Fikri

Sulaiman L B2 / / cctv Melayu

7. Siti Suhailah P B2 / / Cctv Melayu

8. Hafiz L B2 / / Kanta Melayu

9. Ain Najihah P B2 / / Mesin braille

Melayu

10. Fadzreen P B2 / / Kanta Melayu

11. Hidayat L B2 / / Cermin Mata

Melayu

12. Hanif L B2 / / Cctv Melayu

13. Suzana P B2 / / kanta Melayu

14 Ain Izzati p B1 / / Cctv Melayu

15. Gim shen L B1 / / Mesin Braille

Cina

16. Mike Fong L B1 / / Mesin Braille

Cina

17. Seri Izdihar P B1 / / / Mesin Braille

Melayu

18. Siti Madihar P B1 / / Mesin Braille

Melayu

19. Aiman L B1 / / Mesin Braille

Melayu

20. Harnom P B1 / / Mesin Braille

Melayu

21. Mhern Hong L B1 / / Mesin Braille

Cina

22. Maisarah P B2 / / Cermin Mata

Melayu

23. Shamira P B2 / / Kanta Melayu

24. Azwan L B1 / / Mesin Braille

Melayu

Page 13: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

13

Senarai Kumpulan Heterogenous

Pembelajaran Koperatif untuk model pembelajaran dan pengajaran STAD

Kumpulan 1:

Bil Nama Murid Jantina Kategori Kecacatan Bahan Bacaan

Prestasi Sedia Ada

1. Azree Feekeree L B1 Braille Tinggi

2. Ain Izzati P B1 Braille Sederhana Rendah

3. Hidayat L B2 Teks Sederhana Tinggi

4. Shamira P B2 Teks Lemah

Kumpulan 2:

Bil Nama Murid Jantina Kategori Kecacatan

Bahan Bacaan

Pencapaian Sedia Ada

1. Tan Mike Fong L B1 Braille Tinggi

2. Susana samad P B2 Teks Sederhana Tinggi

3. Fikri Sulaiman L B2 Teks Sederhana Rendah

4. Maisarah P B2 Teks Lemah

Kumpulan 3:

Bil Nama Murid Jantina Kategori

Kecacatan Alatan khas pembacaan

Pencapaian Sedia Ada

1. Siti Suhailah P B2 CCTV Tinggi

2. Imran L B2 Teks Sederhana Tinggi

3. Aiman L B1 Braille Sederhana lemah

4. Harnom P B1 Braille Lemah

Kumpulan 4:

Bil Nama Murid Jantina Kategori

Kecacatan Alatan khas pembacaan

Pencapaian Sedia Ada

1. Ng Gim Shen L B1 Braille Tinggi

2. Hanif L B2 CCTV Sederhana Tinggi

3. Ainur P B2 Teks Sederhana Rendah

4. Siti Madihar P B1 Braille Lemah

Kumpulan 5:

Bil Nama Murid Jantina Kategori Kecacatan

Alatan khas pembacaan

Pencapaian Sedia Ada

1. Hidayah P B2 Teks Tinggi

2. Hafiz L B2 Teks Sederhana Tinggi

3 Seri Izdihar P B1 Braille Sederhana Rendah

4 Yin Mhern Hong L B1 Braille Lemah

Page 14: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

14

Kumpulan 6:

Bil Nama Murid Jantina Kategori

Kecacatan Alatan khas pembacaan

Pencapaian Sedia Ada

1. Fazdreen P B2 Teks Tinggi

2. Ain Najihah P B2 Braille Sederhana Tinggi

3. Fadzli L B1 Teks Sederhana Rendah

4. Azwan L B1 Braille Lemah

Page 15: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

15

Lesson Plan (2)

Subject: English Language Date: 30.10.2013 Day: Wednesday Time: 8.10 – 8.50pm, 8.50- 9.20pm Title: Moral Values and Messages

Theme :Family Relationship

Learning Outcomes:

1.0 Language for interpersonal purposes:

1.1 (d) exchanging ideas, information andopinions on topics of interest

1.2 (b) taking part in conversations and discussions;

2.0 Language for informational purposes:

2.2 Process information by (a) skimming and scanning for specific information and ideas;

2.3 Present information to different audiences by (g) identifying different points of view; 3.0 Language for aesthetic purposes

3.1.(c) explaining the message that the writer is trying to convey, explaining how it

relates to one’s life.

Objectives: Students are able to :

Match the characters with the correct values.

Provide the name of the character and suggest two examples of how each value

is portrayed in the novel they have studied.

Provide the messages that the novel has for the readers

Grammatical Content: Simple present tense

Teaching Approach: Cooperative Learning

Thinking skills: Critical Thinking Skills

Value: Love our family members

Page 16: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

16

Learning and Teaching Process of Cooperative Learning - STAD

Activities Students Teacher Remarks:

Induction Set 8.10 – 8.20pm (10 minutes)

Pupils are sitting in their assigned groups.

Pupils greet the teacher politely

Listen to the lecture, and brainstorming for ideas.

Answering questions raised by teacher.

Requesting the pupils to sit in their CL groups.

Presenting the objectives of the activities – Relating the values with the characters found in the novel studied.

Frequently ask questions to the pupils

Call students on random to explain their understanding of the topic discussed

STAD applied in the lesson, students were aware of the steps and regulations of STAD in the past lessons. Pupils were given notes about the textual evidences and messages of the lesson learned in the novel they have studied in the previous lessons.

Step 1 8.20 – 8.30pm (10 Minutes) Tasks given.

Discuss and solve the problems together.

Assessing their group members so that they can follow the instructions and perform in the tasks given.

Teacher assigns worksheet to the teams.

Requesting the pupils to find out the related textual evidences to the values discussed.

2 worksheets and 2 answers given to B1 and B2 students. Therefore B2 pupils will assist the B1 pupils in reading printed text; More time allocated in this step as the B1 pupils need more time in finding the textual evidences in the braille notes.

Step 2 8.30 – 8.45pm (15minutes) Team Study

Listen to the teammate’s presentations.

Listed down all the textual evidences

Assessing their friends.

Discussion and corrections among teammates.

Make sure their team mates have mastered the contents.

Requesting the pupils to present their answer.

Asking the pupils to help each other in the activity.

Facilitating the teams to make sure all the processes are going smoothly as planned.

The high achieve pupils help the low achieve pupils to understand the instructions and then assisting them in finding the answer from the text.

Page 17: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

17

Step 3 8.45-9.00pm (25 minutes) Quiz

Individual quiz Assigning one quiz per student.

Informing the pupils about the time allocates for the quiz.

Stop watch to make sure the pupils are finishing the quiz within the time given.

Step 4 9.00 – 9.05pm (5 Minutes) Transcribing the braille text

Wait patiently for their individual scores.

Teacher transcribes the braille answers into printed text to check their answer.

Important step for teachers who are teaching visually impaired pupils.

Step 5. 9.05 – 9.15pm (10 Minutes) Team Recognition

Pupils earn points for their teams.

Pupils compare their scores with the past performance.

Team scores depend on the improvement scores rather than the raw scores from the quiz.

Pupils aware of the scores of everyone on their team are important.

Receiving the rewards and report card.

Returning the quiz

Announcing their result.

Awarded improvement scores for pupils who have shown enthusiastic in the group works.

Announcing the team scores and giving reward to the outstanding teams.

Awards like: Good Team, Great Team, Super Team are given to the teams who have fulfilled the criterions.

Recomputing base scores.

Giving Grades on their achievement in the report card.

Pupils have learned their base score from the team summary sheet. Scores involved in this stage:

Base scores

Quiz scores

Improvement points

Team scores

Step 6 9.15-9.20pm (5 minutes) Ending

Refreshing their memories on the contents learned.

Summarising the content of the lesson

Doing reflection on the activities.

Page 18: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

18

Maklumat Asas Murid

Bil. Nama Murid Jantina Kategori

kecacatan

Membaca Menulis Alat sokongan

khas Kaum

Braille Bercetak Braille Bercetak

1. Azree L B1 / / Mesin braille

Melayu

2. Ainur P B2 / / / Mesin braille

Melayu

3. Fadzli L B1 / / / Mesin Braille

Melayu

4. Hidayah P B2 / / Cermin mata

Melayu

5. Imran L B2 / / Kanta Melayu

6. Fikri Sulaiman L B2 / / cctv Melayu

7. Siti Suhailah P B2 / / Cctv Melayu

8. Hafiz L B2 / / Kanta Melayu

9. Ain Najihah P B2 / / Mesin braille

Melayu

10. Fadzreen P B2 / / Kanta Melayu

11. Hidayat L B2 / / Cermin Mata

Melayu

12. Hanif L B2 / / Cctv Melayu

13. Suzana P B2 / / kanta Melayu

14 Ain Izzati p B1 / / Cctv Melayu

15. Gim shen L B1 / / Mesin Braille

Cina

16. Mike Fong L B1 / / Mesin Braille

Cina

17. Seri Izdihar P B1 / / / Mesin Braille

Melayu

18. Siti Madihar P B1 / / Mesin Braille

Melayu

19. Aiman L B1 / / Mesin Braille

Melayu

20. Harnom P B1 / / Mesin Braille

Melayu

21. Mhern Hong L B1 / / Mesin Braille

Cina

22. Maisarah P B2 / / Cermin Mata

Melayu

23. Shamira P B2 / / Kanta Melayu

24. Azwan L B1 / / Mesin Braille

Melayu

Page 19: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

19

Senarai Kumpulan Homogenous

Pembelajaran Koperatif untuk model pembelajaran dan pengajaran STAD

Kumpulan 1:

I. Azree Fekeree

II. Ainur

III. Fikri Sulaiman

IV. Nur Hidayah

Kumpulan 2:

I. Siti Suhailah

II. Fadzli

III. Imran

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kumpulan 3:

I. Susana Samat

II. Ain Najiha

III. Hanif

Kumpulan 4:

I. Fazreen

II. Hidayat

III. Hafiz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kumpulan 5:

I. Tan Mike Fong

II. Aiman

III. Seri Izdihar

Kumpulan 6:

I. Ng Gim Shen

II. Ain Izzati

III. Seri Izdihar

Tingkatan 5

Amanah

(Prestasi Tinggi)

Tingkatan 5

Bestari

(Prestasi Sederhana)

Tingkatan 5

Cekal

Prestasi

S.Lemah+Tinggi

Page 20: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kumpulan 7:

I. Harnom

II. Shamira

III. Azwan

IV. Maisarah

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tingkatan 5

Dedikasi

Prestasi Lemah

Page 21: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

21

A. Refleksi Perlaksanaan Pembelajaran Koperatif di Sekolah Terpilih

(i) Pengalaman yang berjaya.

Saya telah memilih pembelajaran dan pengajaran bagi mata pelajaran Bahasa

Inggeris yang disertai oleh 24 orang murid Tingkatan 5 dengan menggunakan model

pembelajaran koperatif – Student Teams Achievement Divisionn STAD. Saya telah menjalani

dua sesi pembelajaran dan pengajaran selama 80 minit untuk setiap sesi. Oleh sebab

bilangan murid dalam setiap kelas hanya 6 hingga 7 orang, maka saya membuat keputusan

untuk menggabungkan semua murid Tingkatan 5 untuk mengambil bahagian dalam sesi

Pembelajaran dan Pengajaran ini. Setelah mendapat kebenaran daripada pihak pengurusan

SMPK, maka saya memulakan STAD dengan mengagihkan murid mengikut tahap pencapaian

akademik, jantina, kaum, tahap kecacatan, dan jenis keperluan khas yang diperlukan dalam

aktiviti pembacaan. Saya berjaya membentuk 6 kumpulan, dengan 4 orang dalam satu

kumpulan yang terdiri daripada murid-murid dari kelas yang berlainan.

Saya berjaya memperoleh pengalaman pengajaran yang sungguh bermakna, yang

mana boleh saya klasifikasikan sebagai pengalaman pembelajaran koperatif yang sungguh

berjaya.Saya tidak sangka bahawa strategi STAD yang dipilih telah membantu dalam

meningkatkan kefahaman murid dalam isi pelajaran yang disampaikan dan seterusnya

memperkukuh metakognisi murid untuk memahami dan mengingati konsep/isi pelajaran

tertentu. Saya cuba untuk tidak mengulangkaji isi pelajaran tersebut dalam tempoh masa 2

minggu. Namun, keajaiban berlaku apabila saya meminta murid untuk mengulang semula

latihan yang dibuat semasa pembelajaran koperatif, saya terpegun apabila mendapati

murid-murid yang lemah khususnya masih mengingati isi pelajaran tersebut dan mampu

menjawab soalan individual dengan ketepatan sebanyak 95% betul.

Hasil perlaksanaan STAD di SMPK Setapak, Kuala Lumpur, murid-murid mula

menunjukkan minat dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris. Perubahan yang paling ketara

adalah motivasi dan semangat mereka untuk menanti sesi Pembelajaran Koperatif yang

akan datang. Di samping itu pengagihan ahli kumpulan yang ideal turut menjayakan misi

STAD. Sepanjang proses perlaksanaan pembelajaran koperatif, saya mendapati bahawa

murid yang mempunyai pencapaian prestasi yang tinggi sangat bersemangat untuk

membimbing rakan-rakan yang lemah. Kepuasan dan keseronokan terpancar apabila

melihat ahli sepasukan sama-sama berjaya dalam kuiz yang diberikan.

Page 22: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

22

Pembelajaran koperatif telah berjaya membuktikan bahawa, murid-murid yang

lemah sekiranya diberi bimbingan rakan sebaya yang bersesuaian, ia akan dapat

membuahkan hasil pembelajaran yang sungguh memberansangkan.Menurut Slavin (1995),

Peranan murid dalam pengurusan bilik darjah yang mengamalkan pembelajaran Koperatif,

termasuklah:

Saling bergantung antara satu sama lain

Menyuarakan pendapat dan melakukan perbincangan untuk menyelesaikan

konflik/masalah

Melakukan penilaian sesama rakan sepasukan, kejayaan dinilai berdasarkan kejayaan

sejagat.

Merapatkan jurang intelek di antara murid yang prestasi tinggi dan murid yang

memerlukan bimbingan

(ii) Pengalaman PDP yang kurang berjaya/gagal?

Saya cuba mempraktikkan STAD dalam sesi pembelajaran dan pengajaran yang kedua yang

mana saya menstruktur semula murid-murid ke kumpulan yang asal. Namun, hasil yang

berlainan yang saya peroleh daripada aktiviti PDP yang dijalankan.Murid balik ke kelas

masing-masing.Dengan 3 hingga 4 orang dalam satu kumpulan, maka saya memulakan sesi

pembelajaran dan pengajaran.

Ternyata sekali, dalam keadaan homogenous dari segi pencapaian akademik, murid

kurang bersemangat dan kurang motivasi dalam melaksanakan tugasan yang diberikan.

Murid menyatakan bahawa, mereka lebih suka kumpulan Pembelajaran Koperatif yang

sebelum ini yakni bergabung dengan kelas lain. Oleh sebab tahap pencapaian akademik

yang hampir sama, maka apabila diberikan satu tugasan/isu, murid mengalami kesukaran

untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini berlaku dalam kelas 5 Dedikasi, apabila

kombinasi ahli kumpulan adalah 100% gagal dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.Proses

perlaksanaan STAD menjadi sukar apabilamurid dalam kumpulan sedia ada tidak berupaya

untuk membimbing dan membantu rakan-rakan yang senasib dengan mereka. Lebih

mendukacitakan apabila tugasan yang diberikan melibatkan domain kognitif yang lebih

tinggi yakni murid diminta untuk menganalisis dan mengaplikasikan maklumat yang

diberikan.

Saya cuba meninjau kesan Pembelajaran Koperatif terhadap murid-murid di kelas 5

Amanah (Murid Prestasi Tingi), Kelas 5 Bestari (Murid Prestasi Sederhana Tinggi), dan Kelas

5 Cekal (Murid Prestasi Sederhana Rendah) dalam sesi PDP yang kedua. Implikasi

perlaksanaan Pembelajaran Koperatif adalah sama seperti tahap prestasi mereka. Murid

Prestasi Tinggi dapat melaksanakan tugasan dengan cemerlang tetapi dimonopoli oleh

rakan-rakan yang memahami arahan.Manakala bagi murid tahap sederhana, mereka hanya

Page 23: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

23

berupaya menyumbang kualiti jawapan yang average, tiada kelainan dan keisitimewaan

yang saya peroleh dalam sesi pembelajaran dan pengajaran ini.

Beberapa hari kemudian, saya cuba untuk memberi kuiz yang sama kepada semua

murid, didapati bahawa hanya 50% daripada murid dapat menyempurnakan tugasan

dengan tepat. Manakala, murid-murid yang lemah tidak dapat menjawab soalan-soalan

yang diberikan.

Berdasarkan pemerhatian yang saya peroleh dalam sesi PDP yang kedua, saya

mendapati bahawa jurang intelek yang begitu ketara di antara murid-murid Tingkatan

5.Justeru, saya mengklasifikasikan pengalaman ini sebagai sesi pembelajaran koperatif yang

kurang berjaya.

(iii) Kesimpulan yang diperoleh dari pengalaman ini?

Natijahnya, perlaksanaan pembelajaran koperatif merupakan strategi pembelajaran dan

pengajaran yang sungguh efektif.Pembinaan pasukan pembelajaran koperatif yang ideal

dapat memberi motivasi dan kepuasan yang berbeza kepada rakan-rakan sepasukan.

Meskipun proses pembelajaran dan pengajaran koperatif mengambil masa untuk

mewujudkan persefahaman antara ahli kumpulan, namun hasil yang diperoleh adalah lebih

memberansangkan dan berkekalan. Di samping itu, pembelajaran koperatif dapat

memperluas topic perbincangan dan meransang semangat inkuiri murid untuk melakukan

penerokaan atasisi pelajaran yang dikaji jika dibandingkan dengan proses pembelajaran dan

pengajaran yang berbanding konvensional, guru perlu menyampaikan isi pelajaran satu per

satu.

Kumpulan koperatif Kumpulan Klasik

Saling bergantung dengan positif Tiada bekerjasama

Akauntabiiti individu Tiada akauntabiliti individu

Ahli yang heterogeneous Ahli yang homogeneous

Berkongsi kepimpinan Satu ketua

Bertanggungjawab antara satu sama lain Pentingkan kejayaan diri sendiri

Tumpuan tugasan dan cara perlaksanaan Hanya bertumpu pada tugasan

Diberi pendedahan tentang kemahiran Sosial

Berpusatkan diri

Guru memerhati dan melibatkan diri dalam perbincangan

Guru mengabaikan kumpulan

Perbincangan kumpulan berlaku Perbincangan kumpulan tidak berlaku

Bantuan rakan sebaya yang berterusan Bersaing antara satu sama lain

Page 24: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

24

Pembentukan pasukan koperatif yang heterogeneous dari segi pencapaian

akademik, etnik, kaum, jantina, dan kategori kecacatan memainkan peranan yang penting

dalam proses perlaksanaan pembelajaran koperatif. Menurut Dansereau(1985), tutorial

berpasangan -Peers tutoring lebih berkesan daripada belajar sendiri. Dalam konteks

pembelajaran koperatif di SMPK, murid yang berprestasi lemah dalam mata pelajaran

Bahasa Inggeris boleh mendapat bantuan tutorial daripada rakan sekumpulan yang

berprestasi tinggi.Manakala, murid yang berprestasi tinggi dapat berfikir dengan kritis agar

boleh membimbing rakan sekumpulan untuk mecapai objektif yang disasarkan.

Namun demikian, sekiranya pembentukan kumpulan yang disifatkan sebagai

kumpulan tradisional, maka strategi tersebut akan membuahkan hasil pembelajaran

koperatif yang kurang berjaya. Kombinasi kumpulan yang homogenous dari segi tahap

pencapaian dan faktor demografi tidak memanfaatkan pembelajaran dan pengajaran

koperatif.Malahan, mendalamkan lagi jurang intelek di antara murid yang prestasi tinggi

dengan murid yang berprestasi rendah.Di samping itu, motivasi dan semangat inkuiri murid

turut berkurangan rentetan daripada rakan sepasukan yang berorientasikan kejayaan

individu dan bertindak menguasai/memonopoli tugasan yang diberikan.

Page 25: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

25

B. Kesukaran Perlaksanaan Pembelajaran Koperatif di Kelas Terpilih.

(i) faktor persekitaran

Oleh sebab ruangan bilik darjah yang asal adalah sempit, dan tidak dapat menampung

bilangan murid yang besar, maka saya membuat keputusan untuk menjalankan

pembelajaran koperatif di ruangan yang lebih luas yakni di bilik Media dengan bantuan

seorang pembantu pengurusan murid (PPM). Kekangan yang dihadapi semasa penyediaan

bilik media untuk pembelajaran koperatif termasuklah mobiliti murid yang agak ‘kekok’

memandangkan mereka kurang ‘biasa’ dengan persekitaran yang baru. Di samping itu,

murid-murid perlu mengalihkan semua bahan bacaan yang berkaitan dengan topik

perbincangan dan alat bantuan khas seperti mesin braille, kanta pembesar Closed Circuit

Television( CCTV) ke bilik media. Proses pemindahan alatan khas dan bahan bacaan agak

memenatkan murid-murid sebelum memulakan pembelajaran koperatif. Saya pernah

terfikir untuk meminta murid untuk memindahkan alatan khas dan bahan bacaan sehari

sebelum aktiviti pembelajaran koperatif bermula, namun murid-murid menyatakan bahawa

mereka memerlukan alatan tersebut untuk ulangkaji semasa waktu ‘prep’ dan semasa

waktu pembelajaran dan pengajaran dijalankan.

(ii) Tahap Pencapaian Murid yang Kepelbagaian

Mengikut pengurusan bilik darjah murid yang asal, murid-murid SMPK dibahagikan dalam

kumpulan konvensional. Yakni, murid-murid yang memperoleh pencapaian yang

homogenous akan dikelompokkan dalam satu kelas. Untuk mendapat kumpulan koperatif

yang ideal, maka guru perlu memecahkan kumpulan asal dan membentuk kumpulan baru

yang heterogeneous dari pelbagai aspek. Berdasarkan laporan perubatan murid, turut

didapati bahawa terdapat beberapa orang murid bermasalah penglihatan juga mempunyai

kecacatan yang lain seperti terencat akal yang ringan, cacat anggota, dan masalah disleksia.

Kepelbagaian keupayaan murid merupakan antara kekangan yang dihadapi semasa proses

pemilihan ahli kumpulan untuk pembelajaran koperatif.

(iii) Tekanan Kurikulum

Tekanan kurikulum merupakan dilemma kepada semua guru yang mengajar di

sekolah.Sistem penilaian tahap pendidikan Menengah Atas yang masih berorientasikan

peperiksaan, mewajibkan guru untuk menghabiskan sukatan dalam tempoh masa yang

ditetapkan.Justeru, guru memilih untuk menyampaikan isi pelajaran satu per satu daripada

memberi kepercayaan kepada murid untuk meneroka isi pelajaran tersebut.Menurut

Wynesboro (1995), ada di kalangan guru khuatir sama ada pembelajaran koperatif dapat

mencakupi semua isi pelajaran yang terkandung dalam kurikulum. Semasa melaksanakan

tugasan 1 di sekolah ini, saya juga mengalami tekanan yang sama seperti rakan-rakan yang

lain. Saya ditanya oleh guru “Lama sangat ke?Saya perlu kejar syllabus ni!” rentetan saya

Page 26: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

26

terpaksa mengambil waktu pembelajaran dan pengajaran rakan setugas saya bagi

menggabungkan murid-murid Tingkatan 5 bagi membentuk kumpulan heterogeneous.

Memandangkan kejayaan murid adalah diukur melalui berapa ‘A’ yang berjaya diperoleh

dalam peperiksaan dan bukannya jenis kemahiran yang diperolehi selepas suatu sesi

pembelajaran dan pengajaran maka pembelajaran koperatif dari perspektif guru yang

berfikiran konservatif merupakan suatu permainan yang tidak boleh dipandang serius dari

segi penilaiannya. Nyata sekali, kefahaman pembelajaran koperatif di kalangan guru masih

cetek dan perjalanan ke arah pembentukan murid yang mempunyai kemahiran berfikir aras

tinggi (KEBAT) masih jauh ketinggalan.

(iv) Penyelesaian Masalah

Bagi mengatasi masalah bilik darjah yang sempit, maka saya mengambil keputusan untuk

menjalankan aktiviti pembelajaran koperatif di Bilik Media. Ruangan Bilik Media yang luas

dan kondusif dapat melancarkan proses pembelajaran koperatif yang dirancang. Meskipun,

murid perlu memindahkan peralatan khas dari bilik darjah mereka, namun secara tidak

langsung proses tersebut telah mengeratkan hubungan antara rakan sekumpulan kerana

murid menyedari tentang keperluan dan kehendak rakan sepasukan mereka. Saya

bekerjasama dengan Pembantu Pengurusan Murid (PPM) untuk menyusun meja dalam Bilik

Media, agar murid boleh duduk dalam kumpulan sebaik sahaja tiba di Bilik Media.

Dari segi kepelbagaian keupayaan murid, saya mengambil inisiatif untuk membentuk

kumpulan yang terdiri daripada seorang murid berprestasi tinggi, dua orang murid

berprestasi sederhana, dan 1 orang murid berprestasi rendah. Kemudian, saya akan

mengagihkan murid mengikut keperluan khas (sama ada murid menggunakan braille atau

tulisan bercetak), dan seterusnya mengagihkan mereka mengikut jantina dan akhir sekali

mengikut kaum. Hasil daripada proses pengagihan ahli kumpulan, saya berjaya membentuk

pasukan yang ideal, yakni kombinasi 4 orang dalam satu kumpulan - dua orang lelaki dan

dua orang perempuan. Pada masa yang sama, dua orang murid B1 dan dua orang murid B2

dalam suatu kumpulan. Setiap kumpulan mempunyai seorang murid berbangsa Cina. Dalam

perlaksanaan model STAD, saya berjaya membentuk 6 kumpulan ideal berdasarkan

spesifikasi yang ditetapkan. Saya amat bersyukur kerana rakan-rakan kumpulan koperatif

dapat menunjukkan sikap empati atas keperluan dan kekurangan yang dihadapi oleh rakan

sekumpulannya.

Bagi mengatasi tekanan kurikulum yang dihadapi, maka saya mengambil keputusan

untuk melaksanakan pembelajaran koperatif di luar waktu persekolahan iaitu pada waktu

‘prep’. Oleh sebab murid SMPK menetap di asrama maka saya dapat menjalankan

pembelajaran koperatif pada waktu malam tanpa menggangu waktu pembelajaran dan

pengajaran guru-guru yang lain. Kerjasama murid yang jitu, telah menjayakan model STAD

yang diaplikasikan pada hari tersebut.Murid memberi maklum balas dengan aktif selepas

berehat dari sesi persekolahan pada waktu siang.Murid nampak lebih relaks dan seronok

Page 27: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

27

apabila menyempurnakan tugasan yang diberikan oleh guru.Saya juga membekalkan

makanan ringan kepada murid-murid sebagai ganjaran atas kehadiran mereka pada sesi

pembelajaran dan pengajaran tersebut.

Page 28: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

28

C. Pembentukan Kumpulan Pembelajaran Koperatif

(i) Kriteria Pemilihan Ahli Kumpulan Pembelajaran Koperatif

Seramai 24 orang murid Tingkatan 5 mengambil bahagian dalam kerja kursus ini.Bagi

membentuk kumpulan heterogeneous yang efektif dari segi perlaksaanaan pembelajaran

koperatif, maka kriteria yang perlu diberi pertimbangan serius adalah seperti berikut:

Tahap Pencapaian

Tahap kebolehan dan keupayaan (kategori kecacatan/tahap penglihatan)

Jenis peralatan khas yang diperlukan

Sikap/Motivasi semasa melakukan kerja

Personaliti

Jantina

Kaum

Semasa membentuk kumpulan heterogeneous yang terdiri daripada 4 orang ahli

kumpulan, satu lagi pertimbangan yang perlu diberi perhatian adalah pembentukan ahli

kumpulan haruslah dalam nombor genap agar murid boleh bekerja secara berpasangan

dalam kumpulan masing-masing.

Cara Pemilihan Ahli Kumpulan Koperatif

Bagi mewujudkan kumpulan koperatif yang heterogenous dari aspek akademik, demografi,

dan keperluan khas, maka guru perlu memperoleh senarai nama murid bersertakan markah

peperiksaan yang lepas. Kemudian membahagikan murid- murid ke dalam Tiga kumpulan

utama, yakni Kumpulan Pencapaian Tinggi, Kumpulan Pencapaian Sederhana, dan Kumpulan

Pencapaian rendah.

Langkah berikutnya, guru mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid

berdasarkan kategori kecacatan yang dialami oleh murid-murid bermasalah penglihatan.

Langkah ini adalah penting bagi memastikan kombinasi ahli kumpulan adalah terdiri

daripada murid B1(Buta) dan murid B2 (Penglihatan terhad) secara sama rata, agar murid B2

saling bekerjasama dengan murid B1 semasa membaca teks atau rujukan sighted yang

diagihkan oleh guru. Di samping itu, peralatan khas yang digunakan oleh murid semasa

membaca dan menulis turut mempengaruhi keputusan guru dalam proses memilih dan

membentuk kumpulan heterogeneous.

Setelah mengenal pasti jenis keperluan khas bagi murid-murid bermasalah

penglihatan, maka pertimbangan seterusnya adalah sikap atau motivasi murid semasa

melakukan tugasan. Guru akan mengagihkan murid yang berkepimpinan secara sama rata

ke dalam setiap kumpulan dengan harapan murid-murid berkepimpinan tersebut dapat

membimbing rakan sepasukan untuk mencapai objektif yang disasarkan. Dalam proses ini,

personaliti murid turut menjadi faktor penentu yang mempengaruhi proses pemilihan ahli

kumpulan.

Page 29: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

29

Faktor jantina dan kaum merupakan faktor penentu yang melengkapkan proses

pemilihan ahli kumpulan pembelajaran koperatif yang heterogenous. Dalam proses ini, guru

akan memastikan setiap ahli kumpulan dibahagi secara seimbang dari aspek jantina dan

kaum. Usaha ini adalah penting bagi memupuk perpaduan dan keharmonian semasa

melakukan tugasan sesama ahli kumpulan. Nescaya, proses pemilihan ahli kumpulan yang

berbeza dari segi jantina dan kaum bertujuan untuk memupuk semangat kerjasama antara

ahli kumpulan, di samping mendidik murid agar menghargai kepelbagaian keupayaan dan

kebudayaan yang wujud di antara satu sama lain.

Setelah memenuhi syarat-syarat pemilihan ahli kumpulan pembelajaran koperatif,

maka 6 kumpulan pembelajaran koperatif terbentuk di SMPK Setapak. Menurut Slavin

(1995), kombinasi ahli kumpulan yang dibentuk oleh guru berkemungkinan besar tidak

pernah wujud di antara murid-murid. Maka, aktiviti pengukuhan ahli kumpulan – Team

Building, perlu dilakukan bagi mengukuhkan persefahaman, dan hubungan di antara ahli

kumpulan,

Antara aktiviti ‘ice-breaking’ yang boleh dilakukan bagi mengeratkan hubungan di

antara ahli kumpulan baru termasuklah:

a. Membina Maskot atau Tema bagi kumpulan masing-masing

b. Temu ramah sesama ahli kumpulan

c. Forward Snowball (Kearney, 1993)

d. Reverse Snowball (Kearney, 1993)

e. Pembentukan Pasukan melalui permainan

Guru perlu mewujudkan suasana pembelajaran koperatif yang bersesuaian dengan

aktiviti kumpulan. Murid haruslah duduk bersama-sama ahli kumpulan bagi memudahkan

proses perbincangan. Di samping itu, ruangan di antara meja-meja perlu diwujudkan bagi

memudahkan proses pemantauan guru semasa proses pembelajaran koperatif berlangsung.

(ii) Apakah gabungan murid yang berjaya?

Gabungan murid yang berjaya adalah kombinasi ahli kumpulan yang heterogeneous dari

aspek akademik, faktor jantina dan kaum, tahap kecacatan dan jenis peralatan khas yang

digunakan serta personaliti ahli kumpulan.Nescaya, kombinasi murid yang efektif dapat

meransang minda murid untuk berusaha gigih ke arah objektif yang disasarkan.Di samping

itu, gabungan murid yang berjaya dapat menyediakan suasana pembelajaran koperatif yang

kondusif dan murid berasa seronok untuk berkongsi idea, bertanya soalan, dan mengambil

risiko melalui perbincangan sesama ahli kumpulan.Dalam konteks ini, murid yang

berprestasi tinggi akan berfikiran lebih mendalam agar dapat membimbing rakan yang

lemah untuk menguasai suatu objektif pembelajaran dan pengajaran. Manakala, bagi murid

yang lemah pula, hasil pembelajaran adalah lebih terarah kerana mendapat bimbingan

daripada rakan sebaya.

Page 30: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

30

Menurut Slavin (1995), kombinasi ahli kumpulan yang ideal dapat memenuhi norma-

norma seperti berikut:

a) “saya mendengar apabila rakan saya bercakap”

b) “saya menggalakkan penglibatan ahli kumpulan saya”

c) “saya membimbing rakan sekumpulan saya dan bukannya memberi jawapan kepada

mereka”

d) “saya meminta pertolongan apabila perlu”

e) “saya mengkritik idea dan bukan pencadangnya”

f) “saya menyedari kejayaan sejagat dan kerjasama antara ahli kumpulan”

g) “saya menilai dan menghormati rakan saya sebagai individu dan rakan sepasukan

tanpa mengambil kira kaum, jantina, pencapaian akademik dan jenis kurang upaya

yang dihadapi oleh rakan saya”

h) “saya menghormati ketepatan masa semasa melakukan tugasan”

Dalam konteks pembelajaran koperatif di SMPK, murid diagihkan secara ideal dengan

mengambil kira kriteria pemilihan kumpulan heterogeneous seperti yang dicadangkan oleh

Slavin (1995).Nyata sekali, selepas dua minggu sesi pembelajaran koperatif berlangsung,

murid masih mengingati isi pelajaran yang dipelajari.Kesignifikan dan keberkesanan

pembelajaran koperatif adalah terbukti.

Senarai Kumpulan Heterogenous

Pembelajaran Koperatif untuk model pembelajaran dan pengajaran STAD

Kumpulan 1:

Bil Nama Murid Jantina Kategori Kecacatan

Bahan Bacaan Prestasi Sedia Ada

1. Azree Feekeree L B1 Braille Tinggi

2. Ain Izzati P B1 Braille Sederhana Rendah

3. Hidayat L B2 Teks Sederhana Tinggi

4. Shamira P B2 Teks Lemah

Kumpulan 2:

Bil Nama Murid Jantina Kategori Kecacatan

Bahan Bacaan Pencapaian Sedia Ada

1. Tan Mike Fong L B1 Braille Tinggi

2. Susana samad P B2 Teks Sederhana Tinggi

3. Fikri Sulaiman L B2 Teks Sederhana Rendah

4. Maisarah P B2 Teks Lemah

Page 31: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

31

Kumpulan 3:

Bil Nama Murid Jantina Kategori

Kecacatan Alatan khas pembacaan

Pencapaian Sedia Ada

1. Siti Suhailah P B2 CCTV Tinggi

2. Imran L B2 Teks Sederhana Tinggi

3. Aiman L B1 Braille Sederhana lemah

4. Harnom P B1 Braille Lemah

Kumpulan 4:

Bil Nama Murid Jantina Kategori

Kecacatan Alatan khas pembacaan

Pencapaian Sedia Ada

1. Ng Gim Shen L B1 Braille Tinggi

2. Hanif L B2 CCTV Sederhana Tinggi

3. Ainur P B2 Teks Sederhana Rendah

4. Siti Madihar P B1 Braille Lemah

Kumpulan 5:

Bil Nama Murid Jantina Kategori Kecacatan

Alatan khas pembacaan

Pencapaian Sedia Ada

1. Hidayah P B2 Teks Tinggi

2. Hafiz L B2 Teks Sederhana Tinggi

3 Seri Izdihar P B1 Braille Sederhana Rendah

4 Yin Mhern Hong L B1 Braille Lemah

Kumpulan 6:

Bil Nama Murid Jantina Kategori

Kecacatan Alatan khas pembacaan

Pencapaian Sedia Ada

1. Fazdreen P B2 Teks Tinggi

2. Ain Najihah P B2 Braille Sederhana Tinggi

3. Fadzli L B1 Teks Sederhana Rendah

4. Azwan L B1 Braille Lemah

Page 32: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

32

(iii) Apakah gabungan pelajar yang tidak berjaya?

Kumpulan homogeneous dari aspek akademik, dan semangat kepimpinan

merupakan kombinasi murid yang kurang efektif. Saya cuba melaksanakan pembelajaran

koperatif berdasarkan kriteria tersebut, akibatnya murid mengalami kesukaran untuk

menguasai isi pelajaran yang disampaikan melalui model STAD.

Secara terperinci, murid diagihkan secara heterogeneous mengikut jantina dan

kaum, aspek kategori kecacatan turut dipelbagaikan semasa mengagihkan murid ke dalam

kumpulan pembelajaran koperatif.Namun, satu-satunya homogeniti yang wujud semasa

pembahagian ahli kumpulan adalah tahap pencapaian akademik sesama ahli

kumpulan.Murid dikelompokkan mengikut kumpulan yang diklasifikasikan sebagai

kumpulan klasik yakni murid berprestasi tinggi dikelompokkan dalam satu kumpulan, murid

berprestasi sederhana dalam dua kumpulan dan murid berprestasi rendah dalam satu

kumpulan.Kesan daripada penyusunan kumpulan konvensional ini, kumpulan yang

berprestasi rendah khususnya mengalami kesukaran untuk melaksanakan tugasan yang

diberikan kerana tidak mempunyai rakan yang boleh memimpin mereka ke arah

kejayaan.Murid daripada kumpulan prestasi rendah tidak berupaya untuk memahami

arahan tugasan serta tidak bermotivasi untuk melaksanakan tugasan tersebut.Perkara yang

paling ketara adalah penglibatan murid dalam perbincangan adalah kurang.

Perkara yang sama turut berlaku dalam kumpulan berprestasi tinggi, dan kumpulan

sederhana. Murid yang dikelompokkan secara homogeneous mengikut pencapaian prestasi

kurangmeransang minda murid untuk menerokai suatu isi pelajaran secara

mendalam.Dengan erti kata lain, murid tidak menjadi lebih pandai, malahan mengurangkan

motivasi murid untuk menyempurnakan tugasan yang diberikan. Berdasarkan pemerhatian

saya, didapati bahawa dalam keadaan gabungan murid yang homogenous dari segi

pencapaian akademik, murid yang memahami kehendak soalan akan mendominasi tugasan

tersebut tanpa melakukan perbincangan sesama rakan sepasukan. Pada masa yang sama,

murid-murid yang lain ‘menumpang’ kejayaan rakan mereka tanpa sebarang inisiatif untuk

menyumbangkan idea mereka dan sekali gus mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai

rakan sepasukan.

Situasi tersebut berlaku apabila guru-guru SMPKyang ditemuramah bersetuju untuk

mengelompokkan murid mengikut persamaan tahap akademik bagi memudahkan

penyediaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) untuk murid-murid bermasalah penglihatan.Di

samping itu, berdasarkan ulasan seorang guru Matematik, pengelompokkan kumpulan

homogenous membolehkan beliau menyesuaikan isi pelajaran mengikut kebolehan dan

keupayaan murid. Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran yang berpusatkan guru,

kesamarataan dari segi pencapaian akademik di kalangan murid

berkemungkinanmemanfaatkan guru untuk melakukan aktiviti pengukuhan dan pemulihan.

Namun demikian, hasil pembelajaran yang diwujudkan dalam persekitaran pembelajaran

tersebut nyata sekali tidak meransang kemahiran berfikir aras tinggi dan seterusnya

menyebabkan murid yang lemah akan terus ketinggalan dalam bidang akademik.

Page 33: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

33

(iv) Apakah kumpulan saiz yang optimum?

Menurut Jacobs, Power, dan W.I Loh (2002), saiz kumpulan yang optimum adalah 4 orang,

memandangkan kebanyakan teknik pembelajaran koperatif mempraktikkan kriteria - 4

orang dalam suatu kumpulan. Saiz kumpulan terbentuk daripada 4 orang ahli kumpulan

membolehkan murid menyempurnakan tugasan kecil secara berpasangan dengan ahli

sepasukan. Kriteria 4 orang dalam suatu pasukan turut memberi faedah yang optimum dari

aspek pengurusan dan menggalakkan proses pembelajaran dan pengajaran. Antara faedah-

faedah 4 orang dalam suatu kumpulan termasuklah:

Ahli kumpulan koperatif yang melebihi 4 orang dalam suatu kumpulan adalah sukar

dikawal.

Empat orang dalam suatu kumpulan membolehkan ahli kumpulan dibahagikan

secara genap. Murid bekerjasama secara berpasangan di samping menggalakkan

interaksi antara rakan sepasukan secara optimum malahan dapat balik ke kumpulan

asal (4 orang) dengan kadar yang segera.

Lebih besar suatu kumpulan, maka kecenderungan murid untuk mengabaikan

tanggungjawab adalah lebih tinggi

Pasangan memotivasikan murid untuk melakukan perbincangan bersama untuk

menyelesaikan suatu masalah, ia adalah lebih berkesan daripada

melaporkan/membentangkan secara individu

Kerja berpasangan meransang minda dan melancarkan proses penyelesaian

masalah.

Terdapat juga pertikaian yang menyatakan bahawa, 6 orang merupakan saiz yang

optimum. Menurut Jacob (2002), ia adalah bersangkut paut dengan peralatan dan

kemudahan yang digunakan semasa pembelajaran koperatif. Sebagai misalannya, terdapat

6 mesin braille yang diperuntukkan dalam suatu program.Daripada 30 orang murid yang

mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut, seramai 5 orang memerlukan mesin braille

untuk mencatatkan nota. Maka, untuk mendapatkan saiz kumpulan yang ideal dan

optimum, maka setiap kumpulan akan diagihkan satu mesin braille secara sama rata

dengan syarat 6 orang dalam 1 kumpulan.

Antara kekurangan kombinasi kumpulan yang besar yakni 6 orang adalah seperti

berikut:

Kecenderungan murid untuk ponteng/mengabaikan kerja adalah lebih tinggi

Murid kurang mahir untuk mengendalikan kumpulan yang besar

Murid akan membentuk kumpulan yang kecil sesama rakan sepasukan

(berkemungkinan akan menyebabkan murid melencong daripada objektif yang asal.)

Dalam konteks pembelajaran STAD di SMPK, saya mengambil keputusan untuk

mengagihkan murid secara optimum, yakni 4 orang dalam satu kumpulan.Keputusan

tersebut diambil selepas mengambil kira kriteria-kriteria pemilihan ahli kumpulan

sertakuantiti kemudahan mesin braille dan peralatan khas yang terdapat di

Page 34: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

34

SMPK.Berdasarkan keperluan khas tersebut, maka saya telah mengagihkan 2 orang murid

B1 dan 2 orang murid B2 dalam satu kumpulan.Saya berpendapat bahawa, pengagihan

tersebut adalah yang paling ideal kerana kombinasi kumpulan yang melebihi 4 orang akan

menjejaskan kelancaran proses pembelajaran dan pengajaran koperatif. Sementelahan,

pengagihan tersebut dapat mengekalkan peluang sama rata antara murid-murid semasa

perlaksanaan model STAD.

(v) Apakah campuran kebolehan yang berjaya?

Dalam perlaksanaan pembelajaran koperatif, peluang yang sama rata untuk mencapai

objektif pembelajaran dan pengajaran merupakan prinsip utama model STAD. Ini bermakna,

murid hendaklah memastikan rakan sepasukan bersama-sama mengecapi suatu matlamat,

tanpa dipengaruhi oleh prestasi akademik yang lepas, dan kepelbagaian keupayaan individu

(Miller & Harrington, 1990.Campuran kebolehan yang berjaya dapat mewujudkan hubungan

saling bergantung yang positif di antara ahli kumpulan dan mengalakkan pembelajaran di

kalangan murid (Sharan (1990), Slavin (1990).

Semasa perlaksanaan model STAD di SMPK, saya menugaskan murid-murid

berdasarkan kemahiran dan kebolehan yang ditunjukkan oleh murid dalam sesi

pembelajaran dan pengajaran yang lepas.Menurut Shachar (2003), campuran kebolehan

yang berjaya harus merangkumi 3 kebolehan yang berbeza dalam suatu kumpulan, yakni

murid yang mempunyai tahap pretasi tinggi, murid berprestasi sederhana dan murid

berprestasi rendah/lemah. Justeru, saya mengambil inisiatif dengan mengagihkan seorang

murid prestasi tinggi, 2 orang murid prestasi sederhana, dan 1 orang murid prestasi rendah

dalam suatu kumpulan.Saya berpendapat bahawa, penyusunan tersebut bertujuan untuk

meransang murid prestasi tinggi untuk berfikir lebih mendalam bagi membimbing murid

yang lemah. Murid yang sederhana tinggi dan sederhana rendah saling berganding bahu

untuk menyelesaikan masalah bersama-sama dengan rakan sepasukan yang lain. Manakala,

murid yang lemah pula, senantiasa mendapat bimbingan dan pemulihan daripada rakan

sebaya.Menurut Dansereau(1985), tutorial berpasangan -Peers tutoring adalah lebih

berkesan berbanding dengan pendekatan belajar sendiri.

Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran di Sekolah Menengah Pendidikan Khas

(Cacat Penglihatan), Kuala Lumpur, ciri-ciri kepelbagaian kategori kecacatan dan keperluan

peralatan khas turut diambil kira bagi menghasilkan campuran kebolehan yang berjaya.

Dengan erti kata lain, murid B1 dan B2 adalah saling melengkapi antara satu sama lain.

Menurut Vygotsky(1978), keupayaan individu terserlah dalam proses penyelesaian masalah

apabila berganding bahu dan berkolaborasi dengan rakan sebaya ataupun dengan

bimbingan (scaffolding) orang dewasa. Sebagai misalannya murid B1 yang mempunyai

tahap kecerdasan Tinggi memerlukan murid B2 untuk membaca teks berbentuk sighted,

manakala murid B2 memerlukan murid B1 untuk menerang dan memahami suatu isi

pelajaran yang dipelajari.

Page 35: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

35

Justeru, campuran kebolehan yang berjaya harus merangkumi ciri-ciri berikut:

Mengalakkan interaksi prositif

Memupuk sikap saling bergantung yang efektif

Memotivasikan murid yang lemah dalam akademik , murid lemah lebih bermotivasi

untuk melakukan suatu tugasan

Tidak menjejaskan pencapaian murid yang berprestasi tinggi, malahan memupuk

kemahiran interpersonal dan menerima kepelbagaian potensi individu

Murid yang mempunyai kelainan upaya (OKU) lebih mudah diterima oleh rakan

sebaya

Meningkatkan kemahiran sosial (kepimpinan dan komunikasi)

Memupuk sikap tangguang jawab bersama

Menurut Lou et.al (1996), didapati bahawa murid yang lemah dari segi pencapaian

akademik memperoleh kejayaan yang lebih signifikan apabila diberi peluang untuk bergaul

dengan rakan-rakan yang heterogeneous dari segi tahap kecerdasan semasa perksanaan

pembelajaran koperatif.Menurut Webb et.al (1998) pengagihan kumpulan yang

heterogeneous dari segi tahap kecerdasan atau tahap pencapaian akademik memberi impak

yang memberansangkan kepada murid-murid.Didapati bahawa, kumpulan yang mempunyai

campuran kebolehan yang heterogeneous memperoleh kejayaan yang lebih baik

berbanding dengan penugasan kumpulan yang homogeneous dari segi kebolehan akademik

(Webb et.al (1998).

(vi) Pandangan tentang gabungan budaya dan jantina dalam kumpulan

Menurut Cohen & Lotan, 1997; Sharan 1994 dan Slavin,1990, pembelajaran koperatif

merupakan pendekatan pengajaran yang mengambil kira aspek kepelbagaian keperluan

dalam bidangakademik, linguistik, sosiobudaya, dan faktor demografi. Ramai pakar

pembelajaran koperatif (Webb, 1984; Gillies & Asman (1995); Johnson & Johnson, 2000;

Slavin & Copper, 1999) menyatakan bahawa murid-murid perlu diagihkan mengikut

kumpulan heterogeneous kerana ia merupakan mod utama yang amat diperlukan dalam

kebanyakan teknik pembelajaran koperatif. Kriteria pembinaan kumpulan heterogeneous

merangkumiperbezaan dari segi jantina, kumpulan etnik, tahap motivasi, kewarganegaraan,

dan pencapaian lampau (Jacob, S.l. Lee, Ball (1998).Dalam penulisan ini, kami akan

membincangkan lebih lanjut tentang gabungan budaya dan jantina dalam proses

pembinaan kumpulan.

Kebudayaan merupakan segala yang dipelajari dan diulangi dalam sesebuah

masyarakat iaitu warisan sosial ahli-ahli masyarakat (Ralp Linton, 1945).Ahli linguistik

Antropologi berpendapat bahawa Bahasa dan Kebudayaan sebagai keseluruhan yang

bersifat Monolitik(satu) (Fishman, 1968).Menurut Klingner et.al.(1998), murid yang

dikelompokkan dalam kumpulan heterogeneous yang mengambil kira faktor kebudayaan

boleh memperoleh keputusan yang lebih baik sekiranya guru menggalakkan murid untuk

Page 36: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

36

menggunakan interaksi rakan sebaya yang berkualiti. Dengan itu, sifat akomodasi serta

kesanggupan menerimaetnik lain yang berbeza cara hidup, kepercayaan, adat-resam dan

agama adalah penting sebagai pembuka jalan kepada kerjasama dan kesepakatan demi

melanjutkan hubungan etnik yang harmoni.

Dalam konteks perlaksanaan pembelajaran koperatif di kalangan masyarakat

majmuk di Malaysia, setiap etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam

aktiviti pembelajaran dan pengajaran agar rakyat Malaysia boleh memperoleh kejayaan

sejagat dan mencapai matlamat yang disasarkan. Interaksi sosial berlaku semasa setiap

individu bekerjasama dalam menyempurnakan tugasan yang diberikan, pada masa yang

sama kemahiran interpersonal dan tahap kognitif murid turut berkembang (Sharan (1990;

Slavin&Copper, 1999). Menurut Terwel (2003), murid memperoleh pencapaian yang lebih

baik dalam pembelajaran koperatif apabila mereka diberi pendedahan tentang kepelbagaian

budaya dan diajar cara untuk bersosialisasi dengan rakan sebaya yang mempunyai latar

belakang yang dinamik. Kajian meta-analisis yang melibatkan 98 buah kajian (Johnson et.al.

1983) berhubung dengan kesan pembelajaran koperatif turut memperakui berlakunya

peningkatan kemahiran sosialapabila murid ditugaskan dalam kumpulan yang mengambil

kira faktor multi budaya.

Peranan guru dalam konteks pembelajaran koperatif selain bertanggungjawab untuk

memastikan murid berada di landasan ilmu yang betul, mereka juga berperanan untuk

mengagihkan murid mengikut spesifikasi kepelbagaian etnik/kaum, serta menyediakan

persekitaran pembelajaran yang menggalakkan semangat perpaduan di kalangan murid.Dari

segi perlaksanaan pembelajaran koperatif di SMPK, populasi murid Tingkatan 5 adalah

terdiri daripada 21 orang murid berbangsa Melayu dan 3 orang murid berbangsa Cina.

Maka, murid berbangsa Cina akan diagihkan secara sama rata ke setiap kumpulan bagi

mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan semasa aktiviti dijalankan. Pendek kata,

gabungan budaya dalam kumpulan merupakan kriteria yang perlu dititikberatkan semasa

proses pembentukan kumpulan untuk pembelajaran koperatif.

Sementelahan, faktor jantina juga merupakan salah satu kriteria yang perlu diberi

perhatian serius semasa proses penugasan ahli kumpulan untuk pembelajaran koperatif.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Webb (1984), pengagihan ahli kumpulan yang seimbang

dari aspek jantina akan menghasilkan tahap pencapaian yang setara antara ahli kumpulan.

Namun, kenyataan tersebut dipertikaikan oleh Gillies & Ashman (1995). Pengkaji

menyatakan bahawa perbezaan keupayaan dan jantina dalam proses komposisi kumpulan

koperatif hanya meninggalkan implikasi yang minimal pada pencapaian murid. Gillies &

Ashman (1995) menjelaskan bahawa, apabila murid berkumpul dalam kumpulan koperatif

yang distrukturkan oleh guru, mereka akan memberi tumpuan yang lebih dalam menjayakan

tugasan tersebut dan bukannya berfokuskan ciri-ciri pembentukan kumpulan yakni

komposisi jantina.

Dari perspektif sosiologi, sekolah terbentuk daripada sistem sosial yang kompleks

dan dinamik.Ia juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang membawa revolusi dalam

Page 37: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

37

pemikiran masyarakat (Jensen, 1954; Horton & Hunt, 1984). Untuk menyediakan murid yang

berdaya saing di persada dunia, maka komposisi kumpulan koperatif yang bersifat co-ed

perlu dilaksanakan.Nescaya, selepas tamat persekolahan, murid perlu berkomproni dengan

pelbagai keperluan dan kedinamikan masyarakat.Gabungan jantina dalam kumpulan

membolehkan murid menyesuaikan diri apabila bekerjasama dengan ahli kumpulan yang

berlainan jantina. Pada masa yang sama, murid belajar menghormati keperluan dan

sensitiviti rakan sekumpulan. Selain itu, gabungan jantina dalam suatu kumpulan

membolehkan murid untuk menerokai kelainan personaliti dan perwatakan rakan sebaya

yang berlawanan seks.Pendekatan tersebut turut melatih murid untuk mengadaptasikan diri

dalam memberi arahan dan mempraktikkan kepimpinan mereka dalam persekitaran

uniseks.Menjurus kepada kepentingan gabungan jantina dalam proses pembentukan

kumpulan koperatif- STAD, maka murid-murid SMPK diagihkan secara sama rata mengikut

jantina yakni dua orang lelaki dan dua orang perempuan dalam satu kumpulan agar murid

mendapat manfaat daripada penyusunan tersebut.

Natijahnya, gabungan budaya dan jantina merupakan komponen yang amat penting

dalam proses pembentukan kumpulan pembelajaran koperatif. Komposisi ahli kumpulan

koperatif adalah berbeza mengikut model dan teknik pembelajaran koperatif yang

dipilih.Nescaya, kesedaran, kefahaman, akomodasi dantoleransi antara ahli kumpulan amat

penting bagi memastikan kumpulan koperatif yang dibentuk bekerjsamamerealisasikan

matlamat yang ditetapkan.

vii) Cara-cara mengatasi situasi sekiranya murid kurang berminat untuk melibatkan diri dan

seterusnya menyumbangkan idea-idea semasa kerja kumpulan dijalankan

Guru seharusnya menyedari bahawa bukan semua ahli kumpulan pembelajaran koperatif

mempunyai kekuatan dari segi pencapaian akademik dan penilaian. Lantaran, pembentukan

kumpulan harus mengambil kira aspek kebergantungan yang positif, akauntanbiliti individu,

interaksi yang promotif, kemahiran sosial dan penetapan matlamat yang realistik. Sekiranya

berlaku situasi apabila murid berkelakuan pasif semasa aktiviti dijalankan, maka guru perlu

mengambil tindakan drastik bagi memotivasikan murid tersebutsama ada dari sudut

motivasi intrinsik mahupun motivasi ekstrinsik.

Dalam konteks menangani murid yang kurang berminat dalam aktiviti pembelajaran

koperatif, maka guru perlu menyatakan objektif pembelajaran dan pengajaran dengan jelas

dan formal.Ini adalah penting agar murid menyedari tanggungjawab dan peranan mereka

dalam mereaslisasikan matlamat tersebut. Guru boleh mempromosikan kekuatan yang

dimiliki oleh setiap ahli kumpulan, dan menugaskan peranan dan tanggunggjawab yang

rasional kepada setiap ahli kumpulan agar murid menyedari nilai saling bergantung yang

positif di antara satu sama lain. Sebagai permulaan, guru boleh menjalankan aktiviti ‘Ice

Breaking’ bagi merapatkan hubungan silaturahim antara murid. Pada masa yang sama, guru

harus menegaskan bahawa dalam perlaksanaan model pembelajaran STAD, kejayaan ahli-

Page 38: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

38

ahli kumpulan akan menjurus kepada kejayaan kumpulan dan menerangkan peranan ‘skor

kemajuan individu’.

Menurut Cohen (1998), peranan guru dalam menggalakkan penglibatan murid yang

pasif termasuklah:

Memastikan penilaian yang dijalankan adalah berbentuk umum.

Skema permarkahan dan objektif pembelajaran haruslah bersifat realistik dan

spesifik- menjurus kepada kepelbagaian kecerdasan dan kemahiran yang dimiliki

oleh setiap individu

Kemahiran dan aktiviti intelektual haruslah mengambil kira tahap pencapaian murid

Nescaya, murid yang berinteraksi dan bekerjasama dalam menyumbangkan idea

memperoleh lebih banyak input berbanding murid yang bersifat individualistik. Menurut

Cohen, Lotan, Scarloss, dan Arellano (1999), murid memperoleh lebih banyak maklumat

hasil interaksi dengan orang di sekeliling mereka. Interaksi sesama ahli kumpulan

meningkatkan keupayaan murid untuk menguasai konsep yang sukar dalam isi pelajaran

(Damon, 1984; Murray, 1982).Dalam konteks penglibatan murid yang pasif dalam aktiviti

berkumpulan, guru perlu memberi pendedahan kepada murid tentang kemahiran untuk

menyampaikan komunikasi dengan berkesan.Sekiranya murid yang pasif dapat menyatakan

idea mereka dengan berkeyakinan, pasti mereka lebih mudah diterima oleh rakan

sekumpulan dan seterusnya menyumbangkan usaha mereka dalam kerja kumpulan.

Pembelajaran koperatif merupakan salah satu teknik belajar yang boleh meningkatkan

keberkesanan pembelajaran murid-murid yang bersikap pasif.Murid harus menyedari

bahawa, tiada sesiapa boleh menyempurnakan tugasan yang diberikan secara bersendirian

tanpa usahasama ahli-ahli kumpulan yang lain (Cohen, 1998). Menurut Slavin (1997), dalam

perlaksanaan model STAD, kejayaan adalah dinilai berdasarkan sumbangan ahli-ahli

kumpulan dan bukannya sumbangan individu.Dari segi perlaksanaan model STAD di SMPK,

saya mengambil pendekatan untuk memasukkan murid-murid pasif (dikenalpasti melalui

pemerhatian pada waktu pembelajaran dan pengajaran yang lepas) dalam setiap

kumpulan.Kombinasi murid prestasi tinggi, murid prestasi sederhana dan murid prestasi

rendah nyata sekali telah membuahkan hasil pembelajaran yang sungguh efektif.

viii) Kejayaan pembelajaran koperatif sebagai model pembelajaran bagi murid yang

berprestasi rendah/lemah dalam pembelajaran?

Menurut Lou et.al (1996), murid yang lemah dari segi pencapaian akademik memperoleh

kejayaan yang lebih signifikan apabila diberi peluang untuk bergaul dengan rakan-rakan

yang heterogeneous dari segi tahap kecerdasan semasa perlaksanaan pembelajaran

koperatif.Dalam pada itu, Webb et.al (1998) menyatakan bahawa pengagihan kumpulan

yang heterogeneous dari segi tahap kecerdasan atau tahap pencapaian akademik memberi

Page 39: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

39

impak yang memberansangkan kepada murid-murid terutamanya murid-murid yang

berprestasi rendah.

Dalam konteks perlaksanaan model STAD di kalangan murid berprestasi rendah

SMPK, saya mendapati bahawa ia merupakan teknik yang sungguh berkesan dan

memberansangkan. Saya mentadbirkan satu sesi pembelajaran dan pengajaran yang

mengambil masa selama 80 minit. Saya membuat persediaan mengajar dan mengikut

prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam model STAD. Selepas itu, merakamkan sesi

pembelajaran dan pengajaran tersebut.Berdasarkan pemerhatian saya, maklum balas murid

yang berprestasi rendah sungguh memberansangkan. Saya mendapati bahawa, murid-murid

tersebut sungguh seronok apabila bekerjasama dengan rakan-rakan dari kelas lain. Oleh

sebab murid-murid tersebut menginap di asrama, secara semula jadinya hubungan

persahabatan mereka adalah lebih akrab, meskipun di kalangan murid berprestasi tinggi dan

murid berprestasi sederhana. Saya berasa bersyukur kerana masalah meminggirkan rakan

yang berprestasi rendah ataupun masalah ‘menumpang’ kejayaan kerja pasukan tidak

berlaku di sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran.

Semasa proses pembelajaran dan pengajaran berlangsung, murid-murid yang

berprestasi tinggi memberi kerjasama yang jitu dalam membimbing rakan-rakan

sekumpulan yang lain, murid berbincang dan menyelesaikan masalah/isu yang diberikan

dengan relevan. Saya juga mendapati bahawa, murid-murid sering menguji rakan

sekumpulan secara berpasangan dan bertukar jawapan bagi memastikan ahli-ahli kumpulan

menguasai isi pelajaran tersebut.Murid-murid SMPK sungguh rendah diri dan sedia

berbincang dengan rakan-rakan apabila berlaku kekeliruan dalam tugasan yang diberikan.

Oleh sebab pengagihan ahli kumpulan menepati kriteria pembentukan kumpulan

heterogeneous,maka murid-murid memperoleh kejayaan yang optimum pada akhir sesi

pembelajaran dan pengajaran.

Di samping itu, semasa kuiz dijalankan, 96% daripada murid dapat menjawab soalan

kuiz dengan 100% tepat. Ini merupakan kejayaan yang tidak pernah saya alami sepanjang

perlaksanaan teknik pembelajaran dan pengajaran yang lain. Keputusan yang menakjubkan

ini membidas segala kemusykilan saya terhadap perlaksanaan pembelajaran koperatif yang

asalnya saya beranggapan seperti permainan kumpulan yang tidak menjanjikan

kejayaan.Dalam pengajaran mata pelajaran Bahasa Inggeris, metakognisi merupakan antara

indikator yang penting dalam literasi bahasa.Selama ini, saya mempraktikkan teknik hafalan

bagi murid untuk menguasai suatu isi pelajaran. Namun, selepas beberapa minggu,

sekiranya tidak diulangkaji, murid yang lemah khususnya akan lupa segala-galanya tentang

isi pelajaran tersebut. Perlaksanaan model STAD bukan sahaja efisien dari segi masa,

malahan memperkukuh ingatan murid tanpa hafalan.Saya rasa sungguh terpegun kerana

selepas 2 minggu tanpa ulangkaji ataupuan sebarang latihan pengukuhan, murid lemah

masih mengingati kesemua isi pelajaran. Ini merupakan kebanggaan dan kesyukuran saya,

kerana akhirnya, saya dapat mengaplikasikan teknik pembelajaran dan pengajaran yang

paling ideal untuk anak murid saya.

Page 40: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

40

ix) Pengalaman pembentukan kumpulan Koperatif

Berdasarkan pengalaman pembentukan kumpulan koperatif di kalangan murid bermasalah

penglihatan SMPK, saya menyedari bahawa, pembentukan kumpulan merupakan suatu ilmu

yang kompleks.Terdapat banyak kriteria yang memerlukan ketelitian dan pertimbangan

wajar guru agar dapat membentuk kumpulan koperatif yang boleh menggalakkan

pembelajaran. Sebagai misalannya, tahap pencapaian murid, sikap dan motivasi semasa

melakukan tugasan, personaliti, jantina dan faktor budaya merupakan elemen-elemen yang

penting dalam proses pembentukan kumpulan heterogeneous. Nescaya, masa dan

pemerhatian sesi pembelajaran dan pengajaran yang lepas, menjadi rujukan utama bagi

guru untuk menyelidik latar belakang murid yang dinamik dan keperluan murid

kepelbagaian.Dari perspektif guru pendidikan khas, satu lagi elemen yang perlu diberi

perhatian serius semasa pembentukan kumpulan koperatif adalah keperluan khas yang

dialami oleh murid-murid kelainan upaya (OKU).Dalam pada itu, jenis kecacatan, tahap

kecacatan dan jenis peralatan khas yang digunakan merupakan kriteria-kriteria yang perlu

diberi perhatian semasa mengagihkan murid dalam kumpulan koperatif.

Di samping itu, saya juga menyedari bahawa komunikasi antara ahli kumpulan juga

memainkan peranan penting dalam proses pembentukan kumpulan. Menurut Lewin (1943),

saling bergantung antara ahli kumpulan merupakan suatu proses yang dinamik dan darjah

toleransi amat bergantung pada saiz, organisasi dan keakraban antara ahli kumpulan.

Komunikasi yang berkesan bukan sahaja merangsang semangat inkuiri murid terhadap suatu

isi pelajaran, malahan turut membimbing murid ke arah kejayaan sejagat.Di samping itu,

komunikasi yang berkesan turut membantu murid untuk menyelesaikan perselisihan faham

sekiranya berlaku konflik di antara ahli kumpulan.

Guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang wawasan dan matlamat yang ingin

dicapai serta sentiasa mengawal selia proses pembelajaran koperatif. Sementelahan,

ganjaran yang rasional berdasarkan kemajuan murid perlu diberikan bagi memotivasikan

murid. Guru harus sentiasa mengemaskini data murid di sepanjang perlaksanaan model

STAD. Ini adalah penting bagi memastikan guru merekodkan markah pencapaian individu,

markah kumpulan dan juga markah kemajuan individu agar peneguhan positif diberikan

bagi menghargai daya usaha murid dalam aktiviti yang dijalankan.Selain itu, saya turut

memperakui bahawa terdapat kesihambungan hubungan di antara isi pelajaran , teknik

pembelajaran koperatif dan pembentukan kumpulan.

isi pelajaran. mata pelajaran

teknik pembelajaran

koperatif

proses pembentukan

kumpulan koperatif

Hubungan antara isi pelajaran, teknik pembelajaran koperatif dan pembentukan kumpulan

Page 41: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

41

Kesimpulannya, pembentukan kumpulan mengambil kira pelbagai aspek yang

komprehensif dan formal.Saya mendapati bahawa, semangat kerjasama antara murid dalam

kumpulan koperatif sememangnya memerlukan masa dan kesabaran.Implikasinya,

persefahaman antara ahli kumpulan koperatif akan tercetus apabila rakan sekumpulan

menerima dan mengikhtirafkan identiti kumpulan masing-masing. Justeru, modifikasi yang

bersesuaian perlu dilakukan bagi menambah keseronokan dalam proses pembelajaran

koperatif.

x) Perubahan Perancangan PdP Pada Masa Depan

Dalam sesi pembelajaran dan pengajaran yang akan datang, saya akan berusaha

untuk memperbaiki teknik pembelajaran dan pengajaran yang saya aplikasikan dalam bilik

darjah. Kejayaan pembelajaran koperatif adalah terbukti dan tidak dipertikaikan

kesahihannya.Justeru, antara rombakan yang ingin saya lakukan termasuklah mengatur

semula susunan murid dalam bilik darjah. Senario kini sungguh menjejaskan pembelajaran

murid SMPK kerana murid yang mempunyai tahap prestasi yang setara akan dikelompokkan

dalam satu kelas bermula dari murid prestasi tinggi (kelas 5 Amanah), murid prestasi

sederhana tinggi (kelas 5 Bestari), diikuti oleh murid prestasi sederhana rendah (kelas 5

Cekal), dan akhir sekali murid prestasi rendah (kelas 5 Dedikasi). Penyusunan tersebut amat

menjejaskan prestasi murid kerana murid yang lemah tidak mendapat peers tutoring yang

sewajarnya, manakala murid yang berprestasi tinggi dan prestasi sederhana menjadi kurang

motivasi semasa melakukan tugasan yang diberikan. Penyusunan tersebut adalah atas

permintaan guru-guru mata pelajaran agar memudahkan proses penyediaan bahan bantu

mengajar dan memudahkan guru untuk menyesuaikan isi pelajaran mengikut tahap

pencapaian murid.

Persoalannya, sejauh manakah pengagihkan tersebut dilakukan dengan teliti dan

mengikut tahap pencapaian murid yang sebenar?Secara ironinya, terdapat murid yang

diklasifikasikan sebagai ‘murid sederhana rendah’ memperoleh keputusan yang lebih

cemerlang berbanding murid prestasi tinggi. Penyusunan tersebut adalah berdasarkan Take

Over Value (TOV) yang diperolehi oleh murid dalam Peperiksaan Akhir Tahun semasa di

Tingkatan 4. Bagaimana pula dengan murid yang berpindah masuk pada pertengahan

semester?Adakah murid dimasukkan ke dalam kelas mengikut kekosongan tempat duduk

semata-mata?Implikasinya, murid tidak mendapat bimbingan dan motivasi yang sewajarnya

semasa aktiviti pembelajaran dan pengajaran berlangsung.Antara komen yang dilontarkan

oleh murid apabila balik ke kumpulan asal termasuklah “Cikgu, saya mahu kumpulan

semalam (kumpulan koperatif), saya rasa seronok, ada kawan yang pandai boleh ajar

kami”.Ulasan tersebut, membangkitkan semangat saya untuk memperjuangkan

kepentingan kumpulan heterogeneous agar murid ditempatkan dalam kumpulan yang boleh

mengoptimumkan potensi mereka. Pada masa yang sama, saya akan mengusulkan agar

menjadikan susunan kumpulan heterogeneous agenda yang rasmi dalam sesi pembelajaran

dan pengajaran rentetan sehingga pengaplikasian pembelajaran koperatif hanya boleh

dilakukan selepas waktu persekolahan.

Page 42: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

42

Seterusnya, saya ingin memperbaiki teknik penyoalan serta penilaian berhubung

dengan isi pelajaran. Saya mendapati bahawa, teknik menyoal saya kerap tertumpu pada

soalan aras pengetahuan dan aras kefahaman. Saya khuatir bahawa murid prestasi lemah

tidak dapat melaksanakan tugasan sekiranya soalan yang dibina terlalu tinggi arasnya.Dalam

budaya sekolah yang mengamalkan pendekatan pengajaran yang berpusatkan guru, nescaya

kerisauan tersebut adalah berasas. Sistem persekolahan yang berorientasikan peperiksaan,

budaya pembelajaran murid yang bergantung sepenuhnya pada guru dan mentaliti ibu bapa

yang suka membandingkan kejayaan anak masing-masing, merupakan dilemma yang perlu

diatasi semasa melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran di bilik darjah. Hasil

perlaksanaan pembelajaran koperatif baru-baru ini, saya menyedari bahawa, apabila murid

bekerjasama dan mempunyai kemudahan pencarian maklumat yang lengkap, hakikatnya

murid berkemampuan untuk menyelesaikan soalan-soalan ataupun isu yang melibatkan

aras pemikiran tinggi.

Di samping itu, saya akan mengubah dimensi pendekatan pengajaran yang asalnya

berfokuskan guru kepada pendekatan yang berfokuskan inisiatif murid. Dalam konteks

pembelajaran koperatif, peranan saya adalah sebagai seorang fasilitator dan pemudahcara

yang membimbing murid ke arah kejayaan setara. Saya akan mewujudkan persekitaran yang

menggalakkan pembelajaran koperatif dan berusaha untuk menerapkan lima prinsip

pembelajaran koperatif dalam pengajaran saya yakni saling bergantung positif, akauntabiliti

individu, pemprosesan kumpulan, kemahiran sosial, dan interasi bersemuka.

Page 43: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

43

d) Cara-cara memotivasikan murid untuk bekerjasama.

(I) Ganjaran Sebagai Pengukuhan Dalam Aktiviti Pembelajaran Koperatif

Sepanjang perlaksanaan pembelajaran koperatif di SMPK, saya mengamalkan pendekatan

pemberian ganjaran berdasarkan prestasi kumpulan bagi memotivasikan murid untuk

bekerjasama.(Slavin, 1995). Bermula dari proses pembentukan kumpulan koperatif, saya

mempromosikan kelebihan dan kemahiran yang dimiliki oleh setiap individu. Langkah ini

bertujuan untuk memberi pendedahan kepada murid tentang kepelbagaian potensi

individu, agar murid-murid bersikap optimistik dalam menerima kelebihan dan kekurangan

setiap individu.

Menurut Teori Ivan Pavlov, pembelajaran berlaku akibat daripada ransangan yang

diterima oleh seseorang. Setiap ransangan yang diterima akan menstimulasikan suatu gerak

balas. Daripada teori ini, saya menyedari bahawa ransangan dan gerak balas mempunyai

kaitan yang boleh dilazimkan.Kaitan antara ransangan dengan gerak balas boleh

diperkukuhkan melalui latihan.Semakin kerap ransangan itu dikaitkan dengan sesuatu gerak

balas, maka semakin kukuh gerak balas terlazim itu. Sebagai contoh, guru memberikan

pujian (ransangan) pada setiap kali murid membuat hasil kerja dengan baik (gerak balas),

maka gerak balas tersebut (hasil kerja yang baik) akan dapat diteruskan walaupun ketika

murid tidak menerima apa-apa ganjaran daripada guru. Oleh sebab itu, sepanjang proses

pembelajaran koperatif, saya sentiasa mengingatkan diri untuk memberi ganjaran secara

konsisten atas hasil kerja murid agar gerak balas yang diingini dapat diperkukuhkan.

Guru boleh memotivasikan murid melalui pemberian ganjaran yang bersesuaian agar

dapat mengawal tingkah laku yang dikehendaki dalam proses pembelajaran dan pengajaran.

Jenis-jenis ganjaran boleh bersifat maujud yakni belaian, gula-gula, sistem token, sijil

penghargaan, ataupun dalam bentuk abstrak yakni kata-kata pujian, dan kata-kata

peransang. Di samping itu, penyediaan suasana pembelajaran dan pengajaran yang ceria

dan kondusif turut merupakan faktor pemangkin yang dapat menarik perhatian murid

dalam suatu proses pembelajaran dan pengajaran.

Dalam konteks ini, saya akan memaparkan keputusan yang diperoleh oleh murid

pada papan tanda yang disediakan bagi membolehkan murid melihat dan membandingkan

skor mereka dengan kumpulan yang lain. Di samping itu, saya akan menganjurkan majlis

penyampaian hadiah yang ringkas bagi menghargai penglibatan murid serta memberikan

hadiah dan sijil pengikhtirafan seperti “The Superb Team”, “The Best Team”, dan “The Good

Team” sebagai tanda penghargaan usahasama murid dalam projek yang dijalankan.

Namun demikian, penghapusan gerak balasakan berlaku sekiranya peneguhan tidak

diberikan. Ini bermakna sekiranya seseorang guru mengabaikan pemberian ganjaran kepada

murid, maka gerak balas (hasil kerja yang baik) akan terhapus. Menyedari risiko ini, maka

saya mengambil inisiatif untuk mempelbagaikan hadiah, aktiviti, bahan bantu mengajar dan

projek bagi mengekalkan semangat ingin belajar di sepanjang proses pembelajaran

koperatif.

Page 44: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

44

(ii) Cara-Cara Untuk Menggalakkan Murid Mengidentifikasikan Rakan Sekumpulan

Untuk menggalakkan penglibatan murid dalam proses mengidentifikasikan rakan

sekumpulan mereka, maka saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan jadual skor, dan

menyenaraikan tanggungjawab/peranan bagi setiap ahli dalam kumpulan yang dibentuk.

Saya akan mulakan dengan menerangkan langkah-langkah dan arahan yang perlu dipatuhi

dalam model STAD. Saya akan mengedarkan sebuah fail yang merangkumi pelbagai borang

penilaian STAD.

Kemudian, saya akan melantik seorang murid dalam setiap kumpulan untuk

mengirakan markah pencapaian purata, seorang murid bertanggungjawab untuk

menentukan sasaran skor kuiz individu, seorang murid untuk menentukan sasaran skor

kemajuan individu, dan seorang murid yang bertanggungjawab untuk menjadi mentor untuk

mengumpulkan borang, mentafsir serta membimbing murid-murid yang belum mencapai

sasaran yang ditetapkan sebelum melaporkan skor ujian tersebut kepada fasilitator (guru)

mereka. Berdasarkan pemerhatian saya, saya mendapati bahawa, murid-murid

SMPKsungguh seronok dalam melaksanakan tugasan tersebut.Selain berjaya memupuk

permuafakatan di antara rakan sekumpulan, proses pembelajaran koperatif menjadi lebih

efektif apabila murid mempraktikkan peranan masing-masing untuk mencapai kejayaan

yang setara antara ahli kumpulan.

Semasa aktiviti pembelajaran berlangsung, saya akan menekankan konsep

pembelajaran koperatif sekali lagi serta menerangkan terma dan syarat yang perlu dipatuhi

oleh murid-murid.

Murid mempunyai tanggungjawab untuk memastikan ahli-ahli kumpulan telahpun

mempelajari bahan-bahan yang diedarkan.

Hasil Pembelajaran TIDAK tercapai sekiranya terdapat murid yang tercicir daripada

menguasai isi pelajaran yang dipelajari pada hari tersebut.

Meminta bantuan daripada rakan sekumpulan sebelum mendapat khidmat nasihat

dariapada guru.

Murid perlu berbincang dengan nada suara yang perlahan dan tidak mengganggu

perbincangan kumpulan-kumpulan yang lain.

Bagi meningkatkan semangat kekitaan di kalangan ahli-ahli kumpulan, maka saya akan

meminta murid untuk menciptanama bagi mengidentifikasikan kumpulan mereka di

samping meminta murid untuk memikirkan akronim yang memudahkan rakan-rakan

kumpulan untuk mengingati konsep yang amat penting dalam isi pelajaran yang dipelajari

pada hari tersebut. Dalam pada itu, saya akan memastikan semua murid memahami arahan

bagi tugasan yang diberikan, di samping memantau dan memberi pujian kepada murid-

murid yang dapat menjalankan tugas dengan baik, agar ia juga memotivasikan kumpulan-

kumpulan yang lain untuk bertungkus lumus dalam tugasan yang diberikan.

Page 45: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

45

(iii) Cara-cara yang berbeza yang dilakukan untuk menggalakkan penglibatan murid (yang

enggan)?

Bagi menggalakkan murid yang enggan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran

koperatif, maka saya akan mengintegrasikan teori pembelajaran konstruktivisme bagi

melakukan modifikasi tingkah laku ke atas murid tersebut. Dalam konteks ini, guru lebih

memahami tahap penguasaan dan cara murid menguasai suatu pengetahuan. Jadi, saya

akan mengubahsuai kefahaman dan mempelbagaikan tahap lembaran kerja agar dapat

meningkatkanself esteemmurid melalui aktiviti pengukuhan yang dijalankan. Langkah ini

amat penting bagi memberi kesedaran kepada murid-murid tersebut tentang akauntabiliti

mereka terhadap kumpulan masing-masing.

Semasa persembahan kelas, saya akan menggalakkan penglibatan murid tersebut

dengan memanggil nama mereka dan menggalakkan murid tersebut untuk menerangkan

idea mereka serta menghargai pandangan mereka. Saya menyedari bahawa, dalam

mengendalikan murid yang enggan, guru memerlukan kesabaran dan teknik berkomunikasi

yang berkesan. Saya akan berhati-hati dalam percakapan agar tidak menyinggung perasaan

murid dan mematikan semangat ingin belajar mereka. Justeru, saya akan menjaga intonasi

percakapan dan sentiasa memberi kata-kata motivasi untuk menggalakkan penglibatan

mereka dalam aktiviti yang dijalankan. Rakan sekumpulan harus menyedari tentang

kelebihan dan kelemahan yang ada pada setiap ahli kumpulan bagi memupuk nilai saling

bergantung yang postif antara satu sama lain.

Sementelahan, murid-murid yang enggan melibatkan diri harus menyedari bahawa,

mereka merupakan sebahagian daripada kumpulan yang ditugaskan. Murid tersebut

mempunyai tanggungjawab yang sama dalam menjayakan misi pembelajaran koperatif.

Justeru, saya akan membimbing murid tersebut untuk menyedari tentang kerelevanan

aktiviti yang dijalankan ke atas pembentukan intelektual yang amat diperlukan dalam

kehidupan seharian. Saya akan mewujudkan pengalaman belajar yang memungkinkan murid

untuk bertanggungjawab dalam membuat perancangan, proses dan penelitian. Murid juga

diberi peluang untuk membuat keputusan sendiri tentang perkara-perkara yang akan

mereka pelajari. Melalui proses ini, mereka akan menjadi lebih prihatin, bertanggungjawab

dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran mereka.

Saya juga akan mengadaptasikan teknik pentaksiran agar bersifat komprehensif dan

analitik. Daripada yang asal berfokuskan jawapan yang memenuhi skema permarkahan,

beralih ke soalan yang berfokuskan cara penyelesaian masalah yang disaringi dengan

kebolehan dan keupayaan murid yang berbeza. Menurut Slavin (1995), dalam keadaan

murid bertekad untuk mengecualikan diri daripada bekerjasama dalam kumpulan yang

diberikan, maka guru tidak akan memaksa murid tersebut untuk bekerja dalam kumpulan.

Guru akanmengeluarkan murid tersebut daripada kumpulan dan memberikan tugasan

individu kepada mereka sehinggalah mereka bersedia untuk belajar dalam kumpulan. Guru

juga akan memperingatkan murid tersebut bahawa pengecualian mereka daripada kerja

Page 46: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

46

kumpulan bukan merupakan perkara yang diterima oleh guru dan juga rakan-rakan yang

lain.

e) Beritahu tentang penilaian pembelajaran pelajar semasa dan selepeas penglibatan

mereka dalam projek pembelajaran koperatif.

(i) Penilaian Sumbangan Individu

Selepas melaksanakan aktiviti-aktiviti pembelajaran koperatif, maka langkah seterusnya

ialah menilai tahap penguasaan murid terhadap isi pelajaran yang disampaikan.Oleh sebab

model STAD mengambil kira prestasi kumpulan heterogeneous, maka timbul kepentingan

untuk menilai tahap penguasaan murid secara individual.Murid-murid yang mempunyai

tahap pencapaian yang berlainan akan dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran

yang merangkumi pelbagai aras kesukaran. Dengan ini, semua ahli kumpulan mendapat

penilaian yang komprehensif dan analitik mengikut kebolehan dan keupayaan murid.

Saya akan memulakan proses penilaian dengan memperoleh markah peperiksaan

lepas untuk dijadikan sebagai ‘base score’ bagi setiap murid; kemudian mengisikan data

tersebut dalam jadual skor ujian yang dibina.

Jadual menunjukkan Skor yang diperolehi oleh Murid SMPK dalam projek

pembelajaran koperatif – Model STAD.

Nama Tarikh Tarikh

Kuiz: Moral Values Identification. Kuiz: Match the moral values with appropriate textual evidences and elaborations.

Skor asas Skor kuiz Skor kemajuan

Skor asas Skor kuiz Skor kemajuan

Azree

Sumber: SMPK, 2013

Langkah seterusnya ialah mentadbirkan penilaian autentik bagi menilai kebolehan

murid untuk mengulas refleksi terhadap isi-isi pelajaran yang telah dipelajari.Menurut

Woolfolk (1998), pentaksiran autentik harus mengambil kira isu semasa yang

menggambarkan kehidupan yang sebenar. Justeru, pemberian skor individu adalah

berdasarkan kebolehan dan keupayaan murid dalam menyelesaikan masalah yang

diutarakan dalam kuiz yang ditadbirkan.Dalam pada itu, murid-murid akanmembuat

persediaan bersama untuk melengkapkan diri untuk ujian individu yang bakal ditadbirkan.

Selepas kuiz dijalankan, mereka akan memperoleh gred individu dan gred kumpulan

diberikan berdasarkan prestasi akautabiliti ahli kumpulan.

Selepas memperoleh skor individu, saya akan mengemaskini jadual skor kemajuan

yang saya sediakan. Saya akanmembandingkan skor individu denganbase

scoreuntukmendapatkan skor kemajuan individu bagi murid-murid yang menunjukkan

kemajuan dalam skor ujian yang diperolehi dalam konteks pembelajaran Model STAD,

Page 47: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

47

markah kemajuan individu adalah lebih penting daripada skor kuiz. Justeru, guru akan

mempertimbangkan skor kemajuan individu berdasarkan kriteria-kriteria yang telah

ditetapkan. (Slavin, 1995).Murid yang mendapat skor kemajuan yang tinggi akan

menyumbang markah tambahan kepada kumpulan masing-masing. Antara ganjaran yang

diterima oleh murid termasuklah memberikan sijil pengikhtirafan atas daya usaha

kumpulan, mendapat masa rehat yang lebih atau diberi peluang untuk menjadi ‘mentor’

kepada kumpulan-kumpulan lain semasa pembelajaran berlaku.

Berikut merupakan kriteria-kriteria yang ditetapkan semasa mempertimbang skor

kamajuan individu bagi setiap murid.

Skor Kuiz Skor Kamajuan Individu

Lebih 10 markah kurang dari markah Asas 5

1-10 kurang dari markah asas 10

Markah asas atau 10 markah daripada markah asas 20

Lebih 10 markah daripada markah asas 30

Projek yang Sempurna 30 Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Buku “Cooperative Learning, Robert E.Slavin, 1995)

(ii) Adakah anda memberi markah kumpulan?

Dalam Model STAD, pemberian markah kumpulan merupakan salah satu kriteria yang perlu

diberi perhatian dalam proses penilaian. Untuk mengenalpasti skor kumpulan, maka guru

perlu mencatatkan skor kemajuan individu dalam Lembaran Markah Keseluruhan Pasukan.

Kemudian, guru perlu dapatkan total bagi skor kemajuan individu dan bahagikannya dengan

bilangan ahli kumpulan yang terdapat dalam suatu pasukan. Langkah ini bertujuan untuk

mendapatkan markah purata bagi kumpulan tersebut.

Formula pengiraan markah kumpulan:

Total skor kemajuan individu÷ n ahli kumpulan = Markah Purata Kumpulan

Perlu diingatkan bahawa, setiap pasukan akan memperoleh anugerah berdasarkan

kriteria yang ditetapkan memandangkan semua ahli kumpulan bekerjasama untuk mencapai

suatu objektif pembelajaran dan bukannya bersaing antara satu sama lain. Maka, guru perlu

menyediakan ganjaran mengikut kreativiti bagi mengisytiharkan kecemerlangan murid

dalam menyempurnakan tugasan yang diberikan.

Tiga jenis penganugerahan berdasarkan markah purata kumpulan (kriteria)

Markah purata kumpulan Anugerah

15 Good Team - Pasukan yang Baik

20 Great Team - Pasukan yang Sangat Baik

25 Super Team - Pasukan yang Paling Baik

Sumber: Dipetik dan diubahsuai daripada Buku “Cooperative Learning, Robert E.Slavin, 1995)

Page 48: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

48

Jadual Menunjukkan Skor Purata Kumpulan dan Anugerah Pembelajaran STAD

Sumber: SMPK, 2013

(iii) Langkah-langkah untuk mengatasi masalah sesetengah murid berasa bahawa mereka

menjalankan beban kerja untuk kumpulan

Lazimnya, masalah ini akan berlaku pada peringkat awal pembelajaran koperatif

dipraktikkan. Dalam kebanyakan masa, murid masih belum memahami peranan dan

tanggungjawab masing-masing dalam merealisasikan matlamat yang ditetapkan oleh

guru.Kadang kala berlaku situasi apabila ahli kumpulan mendominasi kerja kumpulan

rentetan kurang yakin terhadap kemampuan ahli kumpulan yang lebih rendah

pencapaiannya berbanding diri mereka. Dalam hal ini, guru memainkan peranan yang

penting untuk memastikan murid mencapai persetujuan dan memperoleh peluang yang

sama rata untuk berjaya.

Dalam konteks ini, ‘masa’ merupakan penyelesaian masalah yang terbaik. Murid

harus diberi peluang untuk mencuba tugasan yang diberikan sehinggalah mereka

memperoleh skor ujian dan merasakan kewujudan ahli kumpulan yang lain. Guru

perlumengawal selia aktiviti kumpulan secara konsisten dan mewujudkan persekitaran yang

menggalakkan penglibatan semua ahli kumpulan. Guru perlumengekalkan kumpulan

koperatif yang sedia ada bagi memberi peluang kepada murid untuk bekerjasama dan

membentuk persefahaman antara satu sama lain (Slavin, 1995). Peranan murid dalam

menangani isu rakan ‘menumpang’ kejayaan kumpulan termasuklah memikirkan cara untuk

mengoptimumkan penglibatan rakan sekumpulan dan mengetepikan isu struktur komposisi

kumpulanyang boleh mengugat keyakinan mereka terhadap kebolehan dan keupayaan ahli

kumpulan. Guru boleh melantik murid yang dikenalpasti ‘dominan’ dalam aktiviti kumpulan

berperanan sebagai ‘pemerhati yang senyap’ agar mereka memerhati dan mendengar idea

bernas daripada rakan kumpulan yang lain.(Murdoch& Wilson, 2004)

Di samping itu, murid-murid perlu mengingati bahawa tugasan koperatif yang

diberikan adalah bertujuan untuk menilai kerjasama antara rakan sepasukan. Guru perlu

mengingatkan murid dengan nada suara yang tegas agar murid menyedari bahawa nilai

kerjasama antara ahli kumpulan merupakan tingkah laku yang dikehendaki dalam amalan

pembelajaran koperatif. Menurut Slavin (1995), kejayaan kumpulan hanya akan tercapai

Nama Tarikh Tarikh

Kuiz: Moral Values Identification. Kuiz: Match the moral values with appropriate textual evidences and elaborations.

Skor asas Skor kuiz Skor kemajuan

Skor asas Skor kuiz Skor kemajuan

Azree

Page 49: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

49

apabila semua ahli kumpulan telah mencapai 100% dalam kuiz yang dijalankan. Secara

praktikalnya, saya akan mengagihkan tugasan secara sama rata antara ahli-ahli kumpulan

bagi memastikan setiap ahli kumpulan menyumbangkan idea masing-masing dalam tugasan

yang diberikan. Murid-murid akan menyediakan laporan individual masing-masing, dan pada

akhir sekali digabungkan hasil kerja mereka untuk menjadi satu laporan kumpulan yang

lengkap.

Guru boleh menawarkan ganjaran tambahan kepada kumpulan yang menunjukkan

sikap toleransi dan nilai permuafakatan yang terbaik. Penggunaan sistem token seperti

‘Talking Tokens’ amat membantu dalam menyeimbangi penglibatan murid dalam

pembelajaran koperatif. Ini secara tidak langsung, akan mendorong murid untuk menjadi

pendengar yang terbaik dan sekali gus dapat membentuk semangat berpasukan untuk

mencapaikejayaan yang setara seperti yang ditekankan dalam Model STAD.

Page 50: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

50

F) Pembelajaran Koperatif Sebagai Strategi Pembelajaran dan Pengajaran Yang Penting.

(i) Bagaimana ia digunakan dengan gabungan strategi yang lain yang anda gunakan?

Pembelajaran koperatif dilaksanakan melalui pemberian arahan-arahan kepada kumpulan

kecil di mana murid bekerjasama untuk meningkatkan kemampuan belajar sesama

sendiri.(Johnson, Johnson & Smith, 1991). Oleh sebab pembelajaran koperatif melibatkan

murid untuk memproses informasi dan idea secara interaktif, maka ia dilengkapi dengan

pendekatan pengajaran yang direka bentuk untuk memperkembang kemahiran berfikir

secara kritis dan kreatif. (Hajira Bee, 1999). Dalam konteks perlaksanaan projek

pembelajaran koperatif di SMPK, maka saya mengambil keputusan untuk menggabungkan

kaedah pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran koperatif selepas mempertimbang

prinsip konstruktivisme yang berpadananan dengan aktiviti dirancang.

Kaedah pembelajaran dan pengajaran kontekstual dijadikan pilihan kerana ia adalah

bersifat fleksibel dan mudah diadaptasikan dalam proses pembelajaran dan pengajaran.

Dalam konteks pembelajaran kontekstual, pembelajaran hanya berlaku apabila murid

memproses maklumat atau ilmu pengetahuan baru dengan cara tertentu sehingga ia

membawa maksud atau makna kepada murid tersebut. Apabila strategi pembelajaran

tersebut diaplikasikan bersama dengan strategi pembelajaran koperatif maka aspek

persekitaran yang meransang pengalaman pembelajaranakan diberi perhatian. Menjurus

kepada elemen kontekstualisme tersebut, maka saya akan menyediakan persekitaran

pembelajaran yang boleh menggabungkan aspek sosial, fizikal, dan psikologi ke arah

pencapaian hasil pembelajaran yang diingini.

Menurut Noriati, Boon, Sharifah (2009), antara implikasi teori konstruktivisme

kepada proses pembelajaran dan pengajaran ialah guru perlu merancang sesi pengajaran

dengan teliti serta mengambil kira aspek yang berkaitan dengan keupayaan murid. Elemen

ini adalah berpadanan dengan konsep kumpulan heterogeneous dalam model STAD. Selain

itu, strategi pengajaran kontekstual menekankan konsep Zon Perkembangan Proksimal

dalam diri murid bagi memudahkan penyediaan bahan bantu mengajar. Justeru, guru perlu

melantik beberapa orang murid yang lebih berkemahiran untuk mengajar murid lain yang

belum menguasai suatu isi pelajaran agar murid bersama-sama mencapai objektif

pembelajaran dan pengajaran seperti yang ditekankan dalma model STAD. Dari aspek

penilaian pula, semasa menyediakan kuiz, saya akan mempelbagaikan lembaran kerja bagi

menghasilkan penilaian yang mencakupi pelbagai tahap kecerdasan murid.

Di samping itu, tugasan yang diberikan kepada kumpulan-kumpulan STAD akan

dimurnikan lagi dengan konsep inkuiri penemuan dan pengukuhan bagi mempraktikkan

strategi pembelajaran koperatif dan prinsip konstruktivisme. Oleh sebab penekanan

pendekatan konstrukstivisme adalah berfokuskan keperluan manusia untuk membina

kefahaman terhadap suatu konsep baru, maka saya akanmemberikan tugasan yang bersifat

autentik yakni berasaskan isu sebenar yang berlaku di sekeliling murid. Murid akan

Page 51: kEBERKESANAN KAEDAH PEMBELAJARAN KOPERATIF - STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) TERHADAP PDP BAHASA INGGERIS DALAM KALANGAN MURID KETIDAKUPAYAAN PENGLIHATAN

51

melakukan kerja kumpulan bagi mewujudkan interaksi yang berkualiti dan bersama-sama

menyelesaikan masalah berasaskan elemen-elemen pembelajaran koperatif. (Slavin, 1985).

Penggabungan strategi pembelajaran dan pengajaran tersebut memerlukan

instruksional yang jelas daripada guru yakni guru haruslah sentiasa memberikan penerangan

yang jelas kepada murid ketika sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas agar murid

tidak tersilap tafsir arahan dan kehendak guru.Dalam pada itu, penerangan guru haruslah

jelas, selaras dengan pemikiran dan laras bahasa murid dan disertakan dengan pelbagai

contoh bagi membantu murid dalam memahami isi pelajaran yang disampaikan.