Click here to load reader

Kbat present 1

 • View
  328

 • Download
  9

Embed Size (px)

Text of Kbat present 1

 1. 1. ISU BERKAITAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DISEDIAKAN OLEH: NUR AINA NADIAH BINTI MUHAMAD NORFADILLA AZIERA BINTI AZHAR NURAZILA BINTI MOHD NOOR
 2. 2. APA ITU KBAT? KPM 2013
 3. 3. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 *KBAT akan melahirkan pelajar yang berdaya saing menjelang abad ke-21
 4. 4. PPPM TAHUN 2016 Peratusan soalan pemikiran aras tinggi akan ditambah UPSR 80% PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 80% SPM (TERAS) 75% SPM (ELEKTIF) 50%
 5. 5. 2014 2015 2016 10% 30% 50% UNJURAN ITEM KBAT DALAM SPM
 6. 6. 7 PERANCANGAN PENTAKSIRAN KBAT Meningkatkan kerangka pentaksiran bagi menambahkan item yang menguji Kemahiran Berfikir Aras Tinggi serta menggunakan rujukan standard dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025
 7. 7. 10 MENGAPLIKASI Kebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu seperti menjalankan eksperimen dan membuat binaan. MENGANALISIS Mencerakinkan atau menstrukturkan maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil, menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain. MENILAI Membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui memeriksa dan mengkritik. MENCIPTA Menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu; menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu.
 8. 8. 11
 9. 9. 12
 10. 10. Segiempat sama Segiempat bujur Segitiga Bulat HASIL PROSES ANALISIS
 11. 11. Sintesis bentuk menjadi objek bermakna HASIL PROSES SINTESIS 14
 12. 12. CIRI ITEM KBAT
 13. 13. MENGAPA KBAT PENTING?
 14. 14. KBA T KBA T RASIONAL KBAT
 15. 15. ISU GURU DALAM KBAT
 16. 16. Kaedah pengajaran tradisonal Tidak bersedia
 17. 17. Kaedah pengajaran tradisional Selesa menggunakan kaedah chalk and talk Pembelajaran berpusatkan guru Pelajar sebagai pendengar dan penerima maklumat Pengajaran tradisional menyebabkan proses pembelajaran berlaku secara cetek dan tidak mendalam (Christopher, 2006)
 18. 18. Tidak bersedia Kurang jelas makna KBAT Menurut Rajendran (2001), guru yang mengikuti kursus KBAT percaya yang mereka tidak bersedia untuk mengajar KBAT KBAT memerlukan guru memiliki pengetahuan yang luas Perlu menghasilkan bahan soalan yang berunsur bukan rutin
 19. 19. RUTIN BUKAN RUTIN Masalah boleh diselesaikan dengan kaedah yang biasa digunakan oleh pelajar dengan mereplikasikan kaedah yang dipelajari sebelum secara langkah demi langkah. Masalah yang memerlukan analisis dan penaakulan matematik; banyak masalah bukan rutin boleh diselesaikan dengan lebih daripada satu cara, dan mungkin mempunyai lebih daripada satu penyelesaian.
 20. 20. PERANAN GURU DALAM MENEKANKAN KBAT :
 21. 21. Pada 8/11.2013 & 11/11/2013 14/11/2013 (Jumaat Khamis), bertempat di Makmal Sains Tingkatan 3, Panitia Sains dan Matematik telah menganjurkan ladap Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Dalam Pembelajaran Dan Pengajaran Sains dan matematik peringkat sekolah.
 22. 22. ISU PELAJAR DALAM KBAT
 23. 23. Penglibatan pelajar Komunikasi pelajar Kurang pengetahuan
 24. 24. Kurang pengetahuan Tidak berfikir secara kritis dan kreatif Menurut kajian Yee, et al. (2010), jika pelajar jarang menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi untuk menjana idea maka pelajar menghadapi masalah untuk menyelesaikan tugasan kerja kursus. Justeru, pelajar harus mempelajari dan menggunakan KBAT dalam penjanaan idea supaya tugasan kerja kursus dapat diselesaikan dengan lebih berkesan.
 25. 25. Penglibatan pelajar Pelajar pasif dan kurang respon Menurut Rajendran (2001), KBAT memerlukan pelajar bersikap aktif
 26. 26. Komunikasi pelajar Terbiasa dengan pembelajaran sehala Malu untuk menyuarakan pendapat atau pandangan mereka Kajian LPM: hampir 30% murid tidak menjawab soalan bukan rutin. Tambahan, budaya masyarakat yang menitikberatkan kecemerlangan dan bilangan A dengan cara menghafaz bukan berfikir.
 27. 27. ISU SEKOLAH DALAM KBAT
 28. 28. (Dipetik dari Utusan Malaysia, Oktober 2006) Hal ini disebabkan pihak pentadbiran sekolah yang memberi penekanan supaya guru menghabiskan silibus tepat pada waktu dan lebih mengejar prestasi murid. Pengajaran berfokuskan peperiksaan
 29. 29. Program i-Think Program i-THINK telah mula diperkenalkan sejak 2011 tetapi perlaksanaan, whole-school approach dimulakan pada tahun 2012. Program ini adalah hasil kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dengan Agensi Inovasi Malaysia (AIM).
 30. 30. Alat berfikir yang diperkenalkan ialah Peta Pemikiran. Terdapat 8 bentuk peta pemikiran secara visual yang mudah difahami merentasi kurikulum. Peta Bulatan Peta Pokok Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Alir Peta Alir Berganda Peta Dakap Peta Titi
 31. 31. Peta Alir Digunakan untuk membuat urutan sesuatu proses Peta Buih Digunakan untuk memperkaya kebolehan murid bagi mengenalpasti atau menunjukkan kualiti. Biasanya menggunakan perkataan deskriptif atau huraian
 32. 32. Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu program yang membolehkan murid belajar secara kendiri melalui penggunaan bahan pembelajaran Murid diberi peluang memilih aktiviti,menilai hasil kerja dan memantau kemajuan mereka sendiri agar mereka bertanggungjawab dan berdikari atas pembelajaran mereka
 33. 33. Menurut Gardner dan Mille(1996), murid berautonomi ialah murid yang berinisiatif untuk merancang dan melaksanakan program pembelajaran sendiri Pemikiran baru dalam bidang pendidikan mendapati bahawa murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri
 34. 34. Model pembelajaran interaktif ini dirancang agar pelajar akan bertanya dan kemudian menemukan jawapan persoalan mereka sendiri (Faire & Cosgrove dalam Harlen, 1992) Model Pembelajaran Interaktif
 35. 35. Model pembelajaran interaktif memiliki lima langkah. (1) Persiapan (2) Kegiatan penjelajahan (3) Pertanyaan (4) Penyelidikan (5) Refleks
 36. 36. Menurut Beckett (2002), pembelajaran berasaskan projek merupakan pelaksanaan program atau aktitviti dalam jangka panjang. Proses pembelajaran, pelajar akan bekerjasama, misalnya dalam menyediakan soalan berkaitan projek dan mengimplementasikan penyelidikan dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menghasilkan laporan sama ada secara lisan atau bertulis Projek
 37. 37. Menurut Newmann & Wehlage 1995, prestasi murid-murid ditunjukkan melalui huraian yang jelas dan penyediaan butir- butir serta hujah yang tepat Projek akan meningkatkan prestasi pemahaman murid-murid berkaitan idea, konsep, teori dan prinsip
 38. 38. CONTOH SOALAN KBAT
 39. 39. 59 SOALAN 1
 40. 40. 60 SOALAN 2 When you subtract one of the numbers below from 900, the answer is greater than 300. Which number is it? A. 823 B. 712 C. 667 D. 579
 41. 41. SOALAN 3 Bayangkan 2 ekor kuda sedang meragut rumput di kawasan hijau. Kedua-duanya sama dari segi kekuatan, saiz dan selera makan. Salah seekor kuda bagaimanapun mempunyai ekor yang 2 kali ganda lebih panjang daripada seekor yang lain. Bagi pendapat anda kuda manakah yang akan meragut lebih banyak rumput dalam masa sejam?
 42. 42. SOALAN 4 Mampukah kuda yang berekor pendek meragut lebih banyak rumput berbanding kuda yang berekor panjang?
 43. 43. RUMUSAN KBAT perlu diselaraskan dengan kurikulum sedia ada Murid yang mahir melakukan operasi pemikiran seperti membanding, menganalisis dan membuat kesimpulan berupaya meningkatkan kefahaman dan mengukuhkan pembelajaran Membantu murid belajar seterusnya dapat meningkatkan prestasi pencapaian dan memperbaiki kelemahan diri Diperlukan untuk hidup di dunia yang pesat berubah dan berorientasikan teknologi