of 26 /26
SMK CONVENT (M) ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMAN NADRAH BINTI ROSMAN D20111048140

Kajian Tindakan (KEBERKESANAN PENGGUNAAN BAHAN VISUAL DALAM PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN)

Embed Size (px)

Text of Kajian Tindakan (KEBERKESANAN PENGGUNAAN BAHAN VISUAL DALAM PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN)

Slide 1

SMK CONVENT (M) ALOR SETAR, KEDAH DARUL AMANNADRAH BINTI ROSMAND20111048140

SMK CONVENT Ditubuhkan pada 6 Februari 1934. Memiliki 0 pelajar lelaki dan 1068 pelajar perempuan. Mempunyai seramai 69 orang guru. Sesi persekolah hanya sekali sahaja iaitu pada waktu pagi hingga petang.

VISI DAN MISIVISISekolah Menengah Kebangsaan Convent Berkualiti 2015MISIMembangunkan generasi pelajar yang berilmu, berinovasi, berdaya saing, bertaqwa dan berakhlak mulia.

PENCAPAIAN SEKOLAHPersembahan Tarian Terbaik Satun, ThailandSingapore First Lotus on Water Cup International Wushu (1 Emas, 1 Perak)Kejohanan Taekwando Malaysia Tertutup (Perak)Choral Speaking Peringkat Negeri (Johan)Kejohanan Sukan Mempertahankan DiriKebangsaan (1 Perak, 6 Gangsa)

PENTADBIR SEKOLAH

LOKASI

KAJIAN TINDAKAN

TAJUKKEBERKESANAN PENGGUNAAN BAHAN VISUAL DALAM PROSES PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

REFLEKSI YANG LEPASPelajar lambat masuk ke dalam makmalPelajar mula hilang minat dan semangat untuk belajar sekiranya disampaikan isi pelajaran secara lisan untuk satu tempoh yang lama.Para pelajar tidak melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang telah dirancangkan.Terdapat pelajar yang tidur di dalam kelas.

Semasa sesi perbincangan diadakan, pelajar tidak berani memberi idea atau pandangan sendiri.

TEORI PEDAGOGIGaya pembelajaran boleh didefinisikan sebagai minat atau pola terpilih yang mendorong seseorang apabila memproses maklumat baru atau pengalaman (Kenneth & Dunn, 1984).Penggunaan visual adalah merupakan salah satu strategi yang amat berkesan bagi membantu dan meningkatkan proses pembelajaran. Cara ini adalah dijalankan dengan berpandukan pelbagai jenis bahan-bahan visual yang bergerak ataupun tidak bergerak.(Ahmad Nazir Muhammad Ali, 2006)

OBJEKTIF KAJIANUntuk menyelesaikan masalah kehilangan minat dalam kalangan para pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

Untuk meningkatkan kawalan kelas/makmal dengan menggunakan bahan visual dalam pembelajaran

TEKNIK MENGUMPUL DATAPemerhatian

Pemerhatian ini dijalankan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan terhadap para pelajar.Soal Selidik

Soal selidik ini adalah merangkumi 5 soalan yang mudah difahami oleh para pelajar.

13

PERANCANGAN TINDAKANStrategi pembelajaran digunakan untuk mengatasi masalah yang wujud dalam kalangan para pelajar ialah kaedah belajar secara visual.

Sebelum menjalankan kaedah pembelajaran visual, satu rancangan pembelajaran yang berkaitan dengan topik yang diajar disediakan.

SAMBUNGANRancangan pembelajaran ini adalah untuk memudahkan guru dalam menjalankan proses P&P dengan lancar.

Menyediakan pelbagai jenis bahan bantu pembelajaran visual untuk pengajaran tersebut.

Bahan-bahan visual ini adalah seperti Gambar dan video.

PELAKSANAAN TINDAKANPelaksanaan tindakan dalam kajian ini berdasarkan dengan satu sesi pengajaran yang menekankan kaedah Pembelajaran Visual.

Dalam bahagian set induksi, satu video yang berkaitan dengan topik yang diajar iaitu topik keperluan perkakasan rangkaian komputer ditayangkan kepada pelajar.

SAMBUNGANRasional menunjukkan video ini adalah untuk menarik perhatian para pelajar dan memberikan masa kepada mereka bersedia untuk belajar.

Pengetahuan sedia ada para murid tentang topik topik keperluan perkakasan rangkaian komputer. Tujuannya ialah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan sedia ada dalam diri pelajar.

SAMBUNGANSeterusnya, gambar-gambar berkaitan perkakasan ragkaian komputer ditunjukkan oleh guru kepada para pelajar dan meminta pelajar memberi pandangan tentang kegunaan perkakasan tersebut.

Ini adalah untuk mempertingkatkan kefahaman para pelajar tentang topik yang diajar.

KUMPULAN SASARANTiga belas orang sasaran iaitu kesemuanyan ialah pelajar perempuan dari tingkatan 4 Dedikasi. Pelajar ini ialah terdiri daripada pelajar yang mempunyai masalah dari segi disiplin dan prestasi pembelajaran yang lemah.

SOAL SELIDIKSoalanTidak SetujuSetujuSangat SetujuSaya suka pembelajaran yang mempunyai viedo yang ditayangkan oleh guru.--13Saya suka belajar melalui gambar-gambar yang ditunjukkan oleh guru.--13Pembelajaran secara visual membuatkan saya memahami dan mengingati isi pelajaran yang disampaikan oleh guru.-94Pembelajaran secara visual dapat meningkatkan keberkesanan pembelajaran saya dalam subjek ICT.--13Pembelajaran berdasarkan nota bertulis sahaja dan buku latihan adalah membosankan.2-11

SOAL SELIDIK

HASIL KAJIANBerdasarkan pemerhatian didapati bahawa terdapat perubahan yang jelas dalam kalangan murid. Sikap dan tingkah laku mereka telah berubah menjadi lebih aktif sekiranya dibandingkan dengan kelas lepas.

Melalui soal selidik yang dijalankan dalam kalangan pelajar 4 Dedikasi, mendapati bahawa maklum balas penggunaan bahan visual dalam pembelajaran adalah positif.

SAMBUNGANTiga belas orang sasaran pelajar 4 Dedikasi telah menunjukkan perubahan selepas bahan visual digunakan.

Ini telah membuktikan kaedah pembelajaran visual telah mendatangkan banyak kebaikan dan kekuatan dalam pengajaran.

RUMUSANKaedah penggunaan bahan visual iaitu video dan gambar telah mencapai objektif kajian iaitu menyelesaikan masalah hilang minat dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta kawalan kelas dapat diatasi oleh guru.