of 78 /78
PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN BAB 1 PENDAHULUAN 1.0 PENGENALAN KAJIAN Merokok merupakan kelakuan yang biasa diamalkan dalam kalangan orang lelaki dewasa di dalam masyarakat Malaysia sejak zaman berzaman. Walaupun kemana kita pergi, pasti kita menjumpai orang yang merokok. Adalah satu pemandangan biasa apabila lelaki dewasa merokok. Masyarakat menjadikan kelakuan merokok sabagai satu cara hidup, iaitu menjadi ukuran status kedewasaan, keranggian, kematangan dan kesediaan memikul tanggungjawab (Sufean et al., 2004). Fenomena ini dapat memberikan satu persepsi kelekaan dan kealpaan masyarakat terhadap tanggungjawab dan kesedaran mendidik, mengasuh, membimbing generasi kita hari ini. Seandainya kes merokok ini masih bermaharajalela di negara kita, nescaya keadaan ini akan meranapkan impian Malaysia menggapai hasrat dan visi wawasan 2020. Tabiat merokok boleh membunuh 1 bilion orang dalam abad ini. Terdapat lebih kurang 1.15 bilion 1

Kaedah penyelidikan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

for knowledge sharing

Text of Kaedah penyelidikan

Page 1: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.0 PENGENALAN KAJIAN

Merokok merupakan kelakuan yang biasa diamalkan dalam

kalangan orang lelaki dewasa di dalam masyarakat Malaysia sejak

zaman berzaman. Walaupun kemana kita pergi, pasti kita menjumpai

orang yang merokok. Adalah satu pemandangan biasa apabila lelaki

dewasa merokok. Masyarakat menjadikan kelakuan merokok sabagai

satu cara hidup, iaitu menjadi ukuran status kedewasaan, keranggian,

kematangan dan kesediaan memikul tanggungjawab (Sufean et al.,

2004). Fenomena ini dapat memberikan satu persepsi kelekaan dan

kealpaan masyarakat terhadap tanggungjawab dan kesedaran

mendidik, mengasuh, membimbing generasi kita hari ini. Seandainya

kes merokok ini masih bermaharajalela di negara kita, nescaya

keadaan ini akan meranapkan impian Malaysia menggapai hasrat dan

visi wawasan 2020.

Tabiat merokok boleh membunuh 1 bilion orang dalam abad

ini. Terdapat lebih kurang 1.15 bilion perokok di seluruh dunia. Lebih

80% daripada angka ini adalah dari negara-negara yang berpendapatan

rendah dan sederhana. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia,

tembakau menjadi satu daripada penyebab paling utama terhadap

1

Page 2: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

kematian di seluruh dunia. Adalah dianggarkan bahawa lebih kurang

100 juta orang mati disebabkan oleh penggunaan tembakau di abad

ke-20. Dalam abad ke-21, adalah diramalkan bahawa 1 bilion orang

akan mati sekiranya corak merokok sekarang ini berterusan. (Utusan

Malaysia, 11 Februari 2004).

Tembakau mengandungi sejenis bahan penyebab ketagihan

yang dipanggil nikotin. World Health merupakan satu buletin yang

ditaja oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dalam edisi bulan Julai-

Ogos 1995, telah melaporkan bahawa nikotin menghasilkan tindak

balas kimia dalam badan yang sama dengan yang dihasilkan oleh

heroin dan kokain. Kadar tindakbalas dependan yang cuba untuk

berhenti menggunakan nikotin, alkohol, kokain dan heroin secara

kasarnya adalah sama, namun banyak yang melaporkan bahawa

adalah sukar untuk berhenti menggunkan tembakau, berbanding

dengan pelbagai dadah haram yang lain, menurut buletin tersebut.

Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Pusat mengenai

Ketagihan dan Penyalahgunaan Substan di Universiti Columbia,

Amerika Syarikat, nikotin dianggap sebagai satu ambang dadah yang

dikaitkan dengan penggunaan bahan haram. Menurut satu kajian, bagi

orang dewasa yang mula merokok sebelum berusia 15 tahun,

kemungkinan beliau menjadi seorang penagih dadah adalah tiga kai

ganda. Kajian ini juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang

merokok setip hari, kemungkinan dia menjadi penagih dadah, adalah

13 kali ganda jika dibandingkan dengan kanak-kanak tidak kerap

merokok.

Oleh yang demikian, masyarakt khususnya kepada penduduk

dan pelajar di sekitar Seremban 2 haruslah memiliki pengetahuan dan

kesedaran akan bahayanya tabiat merokok secara berterusan di mana

ia dapat mempengaruhi kadar penyakit di Malaysia. Pengetahuan dan

kesedaran ini haruslah sentiasa diperbaharui dan digilap secara

2

Page 3: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

berterusan dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, masyarakat

haruslah mempunyai pengetahuan dan kesedaran yang mendalam agar

fenomena perokok tegar dapat dikurangkan dengan pelbagai langkah

yang dilakukan oleh banyak pihak khususnya pihak kerajaan

seterusnya menjadikan amalan hidup sihat tanpa rokok berleluasa dan

dapat dikekalkan.

1.1 TUJUAN KAJIAN

Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti

sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan

penyakit di kalangan penduduk di sekitar Seremban. Terdapat

golongan masyarakat yang belum mengenalpasti punca-punca serta

kesan-kesan tabiat merokok. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi

mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan wujudnya golongan

perokok tegar, kesan-kesan terhadap perokok, serta langkah-langkah

yang boleh diambil bagi mengatasi dan memberi kesedaran tentang

bahayanya merokok.

Selain itu, kajjian ini membolehkan kita melihat

sejauhmanakah pengetahuan dan kesedaran masyarakat berkenaan

tabiat merokok mempengaruhi kadar peningkatan penyakit. Dengan

ini segala persoalan dan jawapan kepada kajian akan terjawab, di

mana setiap butir perbincangan berkaitan fakta dan bukti yang

diperolehi dapat diungkapkan dengan kenyataan yang lebih spesifik

dan terperinci lagi.

3

Page 4: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

1.2 LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN

Penyelidikan ini telah dijalankan secara umum bagi

mendapatkan gambaran keseluruhan berkaitan masalah ketagihan

merokok mempengeruhi kadar penyakit di Seremban. Kajian ini telah

dijalankan ke atas penduduk di sekitar Seremban sama ada yang

bekerja di sektor swasta, sektor kerajaan, bekerja sendiri serta

termasuk pelajar-pelajar Kolej Teknologi Alpha. Seramai 50 orang

respondan telah di pilih untuk menjawab persoalan dalan penyelidikan

ini.

Kolej Teknologi Alpha merupakan sebuah Institut Pengajian

Tinggi Swasta (IPTS) yang mana nama asalnyanya ialah Institut

Pujangga yang telah ditubuhkan pada Mei 1997 di bawah Pujangga

Sari (M) Sdn.Bhd yang telah diperbadankan pada 28 April 1997.

Nama asalnya ialah institut Pujangga dan perubahan nama telah

dilakukan sebanyak dua kali iaitu pada November 2000 dengan

gelaran Institut Pengurusan Pujangga dan seterusnya pada tahun 2005

dengan gelaran Kolej Teknologi Alpha yang kekal sehingga hari ini.

Kini Kolej Teknologi Alpha di bawah naungan yang

Berbahagia Dr. Hamzaid bin Yahya merangkap Ketua Eksekutif dan

Pengarah Syarikat Kolej Teknologi Alpha di tempatkan di Lot 162,

168-173 Jalan S2B2, Green Technology Park, Seremban 2 Negeri

Sembilan. Kolej Teknologi Alpha telah menjalankan program

kerjasama Ijazah Sarjana Muda sepenuhnya dengan Universiti Utara

Malaysia (UUM) pda 13 Mei 1998.

4

Page 5: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Pengasas yang bertanggungjawab dalam penubuhan IPTS ini

ialah Dr. Hamzaid Yahya iaitu Ketua Eksekutif dan Pengarah

Syarikat. Beliau mendapat pendidikan tinggi di Universiti Malaya

dalam bidang ekonomi. Beliau seterusnya meneruskan pengajian di

peringkat sarjana di East Anglia University, UK dan PhD di

Washington State University, USA. Beliau berpengalaman luas dalam

bidang ekonomi dan sering menjadi sumber rujukan dan memberikan

pandangan tentang sesuatu isu ekonomi. Berkhidmat di Universiti

Kebangsaan Malaysia (UKM) sejak 1975 hingga 1996. Sepanjang

perkhidmatan di UKM, beliau pernah dilantik bagi memegang jawatan

termasuklah Ketua Jabatan Analisis Ekonomi dan Ahli Senat. Beliau

juga menjadi ketua Eksekutif di Kolej Yayasan Melaka bermula tahun

1997 sehingga 2006 dan mengambil alih jawatan ketua Eksekutif

Kolej Teknologi Alpha pada Januari 2007. Pernah juga menjadi Ahli

Hakim Mahkamah Syariah Melaka pada tahun 2000 hingga 2001.

Misi utama penubuhan Kolej Teknologi Alpha ialah untuk

terkenal sebagai pusat kecemerlangan yang memberi peluang kepada

individu pelajar dan ahli masyarakat bagi memangkinkan produktiviti

dan kualiti yang tinggi melalui pendidikan pengurusan menerusi

pengajaran, pembelajaran, penyelidikan dan khidmat masyarakat.

Pelbagai kemudahan yang telah disediakan oleh Kolej

Teknologi Alpha seperti makmal komputer, perpustakaan, kelas

berhawa dingin, dewan, kemudahan ‘wireless’, pensyarah yang

berpengalaman dan berpengetahuan , surau dan sebagainya. Makmal

komputer merupakan keperluan yang penting untuk kemudahan

mendapatkan maklumat, menyiapkan tugasan dan sebagainya.

Perpustakaan pula menyediakan kemudahan bahan rujukan dan buku

untuk keperluan pelajar. Selain itu, bilik pensyarah yang berdekatan

5

Page 6: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

dengan bilik kuliah membolehkan semua pelajar sentiasa berinteraksi

bagi mendapatkan panduan dan juga nasihat.

Seterusnya responden yang terdiri daripada penduduk awam

disekitar seremban 2 juga telah dikaji dimana seramai 50 penduduk

atau responden yang dijadikan sebagai saampel dalam kajian ini.

Responden tersebut terdiri daripada orang awam yang bekerja disektor

awam dan swasta. Ini bertujuan untuk menilai tahap pengetahuan

penduduk awam berkaitan dengan tabiat merokok mempengaruhi

kadar peningkatan penyakit.

1.3 PENDEFINISIAN MASALAH

Tabiat merokok adalah impak yang negatif yang berlaku dalam

masyarakat kita pada hari ini. Walaupun masyarakat sedar dengan

kesan tabiat merokok ini, masyarakt mengambil ringan disebabkan

ketagihan yang melampau. Hal ini telah menjadi isu dalam Pertubuhan

Kesihatan Sedunia di mana kerajaan Malaysia memandang serius

dalam permasalahan tabiat merokok ini serta menjalankan pelbagai

strategi bagi menangani dan mencegah tabiat merokok kerana sedar

akan kesan buruk menjadi perokok tegar.

Malangnya pengetahuan yang terhad tentang masalah

ketagihan merokok dalam kalangan masyarakat banyak memberi

kesan buruk atau negatif dalam membina kesedaran tentang impak

menjadi perokok tegar. Kajian ini dijalankan bagi memupuk kesedaran

masyarakat bahawa pentingnya tidak menjadi perokok tegar bagi

mengurangkan kadar penyakit di Malaysia.

6

Page 7: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

1.4 MATLAMAT KAJIAN

Matlamat kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti dan

mengetahui sejauhmanakah masalah tabiat merokok mempengaruhi

kadar penyakit. Kajian ini turut dijalankan bagi mengenalpasti

sejauhmanakah pendedahan dan kesedaran yang telah dilaksanakan

oleh kerajaan dalam pelbagai usaha untuk mengurangkan kadar

perokok tegar di Malaysia. Selain itu, faktor-faktor lain turut dikaji

bagi mengnalpasti permasalahan yang timbul bermula dengan punca-

punca ketagihan merokok, kesannya terhadap kesihatan masyarkat

sehingga langkah-langkah untuk mengatasi ketagihan merokok.

1.5 OBJEKTIF KAJIAN

Untuk mengenalpasti faktor-faktor yang menyebabkan tabiat

merokok.

Untuk mengenalpasti kesan-kesan merokok terhadap kesihatan.

Untuk mengenalpasti langkah-langkah yang boleh diambil bagi

mengatasi masalah ketagihan merokok.

1.6 PERSOALAN KAJIAN

Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tabiat merokok?

Apakah kesan-kesan merokok terhadap kesihatan?

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi tabiat

merokok?

1.7 KERANGKAN TEORITIKAL

7

Page 8: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Pembolehubah tidak bersandar (IV) Pembolehubah bersandar (DV)

Pembolehubah tidak bersandar dalam kajian ini ialah tabiat

merokok. Pembolehubah ini mempengaruhi pembolehubah bersandar

di mana apabila tabiat merokok berlaku maka secara tidak langsung ia

turut mempengaruhi kadar penigkatan penyakit.

Manakala pembolehubah bersandar pula dikenali sebagai

pembolehubah kriterion. Pembolehubah ini merupakan pembolehubah

utama bagi penyelidik dalam memberi ramalan serta mentafsirkan

secara jelas mengenai hasil penyelidikan mereka. Dalam kajian ini

pembolehubah bersandar ialah mempengaruhi kadar peningkatan

penyakit dalam masyarakat.

Tabiat merokok Mempengaruhi kadar peningkatan penyakit

8

Page 9: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

1.8 HIPOTESIS

Ho = Tidak terdapat perbezaan tabiat merokok dalam mempengaruhi

kadar peningkatan penyakit.

H1 = Terdapat perbezaan tabiat merokok dalam mempengaruhi kadar

peningkatan penyakit.

9

Page 10: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 2

ULASAN KARYA

2.0 PENDAHULUAN

Di dalam isu hangat masa kini, banyak di dada-dada akhbar

mengatakan tabiat merokok sememangnya tidak beretika dalam

kehidupan manusia. Tidak dinafikan kebanyakan manusia bergantung

kepada sebatang rokok untuk memenuhi keperluan dan kehendak

dalam kehidupannya. Merokok merupakan tabiat yang buruk di mana

ia memberikan impak yang besar dalam kesihatan manusia. Pada masa

kini, tabiat merokok telah mempengaruhi kadar peningkatan penyakit

di Malaysia. Keperihatinan banyak pihak tentang bahaya merokok

menyebabkan pelbagai usaha dijalankan untuk membendung gejala

negatif ini daripada terus mempengaruhi para remaja. Kebanyakan

remaja terutamanya pelajar sekolah mengakui bahawa mereka

merokok lantaran pengaruh daripada rakan sebaya. Sikap terikut-ikut

dengan tabiat tidak sihat ini seterusnya akan menghanyutkan mereka

sehingga merasakan bahawa merokok itu bukanlah sesuatu yang

buruk atau menyalahi etika kehidupan.

Pada 23 Mac 1995, Majlis Fatwa Kebangsaan melalui

muzakarah yang ke-37 telah memutuskan fatwa bagi perbuatan

merokok. Selama ini, orang menganggapkan merokok adalah makruh

dan disamakan dengan memakan makanan yang berbau kurang enak

seperti bawang, jering dan sebagainya. Dengan itu, hukum bagi

merokok juga disandarkan kepada nas berikut:

10

Page 11: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Hadith Rasullullah s.a.w. : “Barangsiapa makan bawang putih

atau bawang merah maka janganlah mendekati masjid-masjid kita,

kerana malaikat terganggu, ”Namun, persamaan antara rokok dan

bawang atau jering hanyalah terletak pada bau yang busuk, walhal

terdapat perbezaan yang jauh lebih ketara antara bahan-bahan ini.

Maklumat yang dipaparkan berikutnya insyaAllah dapat memperjelas

keunikan rokok yang boleh dijadikan asas bagi menentukan

kedudukan bahan ini dalam hukum syarak. Tembakau yang menjadi

bahan utama dalam rokok, telah diperkenalkan secara menyeluruh,

termasuk ke dunia Islam, oleh penjajah Barat yang beragama Kristian,

dan ianya belum pernah dikenali di zaman Nabi Muhammad s.a.w. Di

kalangan masyarakat beratus tahun terdahulu, tembakau dihisap bukan

sahaja untuk bersukaria tetapi sebagai satu acara dalam upacara

kebudayaan dan keagamaan.

Pada umumnya umat Islam tidak merokok melainkan kerana

terpenggaruh kepada orang Barat yang menjajah mereka. Hari ini,

merokok adalah suatu kebiasaan yang diterima secara meluas dalam

masyarakat kita, sehingga kadangkala ia dipandang sebagai satu

norma yang membanggakan. Anggapan palsu ini terhasil apabila

golongan yang mudah terpedaya dengan budaya asing, terutamanya

yang dipaparkan melalui media massa, ingin pula bergaya demi

mencapai status kecanggihan serta keunggulan yang kononnya

dikaitkan dengan merokok. Malah tabiat suka meniru dan

menyeleweng dari jalan yang benar adalah sesuatu yang kian

menguasai anak-anak kaum Muslimin di zaman ini.

Hadith Rasullullah s.a.w. : 1. “ Bezakan diri mu dari kaum

Musyrikin ” ( Al-Bukhari & Muslim) 2. “Bukan dari golongan kita,

siapa yang menyerupai orang yang bukan dari kita. Jangan mengikut-

11

Page 12: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

ikut kaum Yahudi dan Nashrani”(At-Termidzi) 3. “Barangsiapa yang

meyerupai sesuatu kaum, maka dia terkira dari golongan itu”(Abu

Daud).

‘Abdullah al-Qari b. Hj. Salleh (1995, 40) menyatakan

bahawa merokok juga boleh menjejaskan akal (mental) manusia dan

proses kematangannya. Dengan kata lain, ianya merosakkan

kecerdasan (kecerdikan) dan perkembangan akal menuju kematangan

dan kesempurnaannya (sebagai makhluk yang boleh berfikir) serta

melemahkan daya ingatan seseorang.

Allah SWT juga melarang hambanya makan atau minum

sesuatu yang tidak halal dan tidak memberi manfaat kepada diri.

Begitulah juga dengan rokok yang mana ianya boleh mengancam

agama Islam itu sendiri, keselamatan, moral, ekonomi dan lain-lain

kerana ianya merupakan suatu ciri kesyaitanan yang boleh

menjauhkan diri kita daripada Allah SWT dan mengheret kita ke

lembah kebinasaan. Firman Allah SWT :

Bermaksud : “ Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik

daripada apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikut

langkah-langkah syaitan; kerana sesungguhnya syaitan itu musuh

kamu yang nyata’’. ( Surah al-Baqarah 2 : 168 )

Selain daripada itu, merokok juga boleh mendatangkan pelbagai

jenis penyakit yang membahayakan seperti sakit jantung, kanser paru-

paru, barah dan sebagainya. Menurut kajian doktor, orang yang kuat

12

Page 13: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

merokok akan mati lebih cepat daripada orang yang tidak merokok.

Di dalam buku Rokok dan Keharamannya, Terjemahan ‘Abdullah al-

Qari b. Hj. Salleh (199,1), Doktor Hajar b. Ahmad ada menyatakan

bahawa perokok itu umurnya akan hilang atau berkurang dari 8 hingga

12 tahun.

Pengetahuan dalam bahayanya merokok di dalam kehidupan

kita adalah sangat penting bagi menjalani kehidupan tanpa penyakit.

Pengetahuan ini sangat penting agar seseorang itu dapat menilai

samada beretika atau tidak dalam sesuatu perkara yang ingin

dilakukan. Oleh yang demikian satu kajian telah dilakukan bagi

mengkaji sejauhmanakah tabiat merokok dapat mempengaruhi kadar

penigkatan penyakit di Malaysia.

2.1 DEFINIS PEMBOLEHUBAH

2.11 Pembolehubah Tidak Bersandar

Pembolehubah tidak bersandar (IV) dalam kajian ini ialah

tabiat merokok. Pembolehubah ini mempengaruhi pembolehubah

bersandar (DV) dimana apabila tabiat merokok berlaku secara tidak

langsung ia turut mempengaruhi kadar peningkatan penyakit.

2.12 Pembolehubah Bersandar

Pembolehubah bersandar (DV) pula dikenali sebagai

pembolehubah kriterion. Pembolehubah ini merupakan pembolehubah

utama bagi penyelidik dalam memberikan ramalan serta mentafsirkan

secara jelas mengenai hasil penyelidikan mereka. Dalam kajian ini

pembolehubah bersandar ialah mempengaruhi kadar penyakit.

13

Page 14: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

2.2 DEFINISI ISTILAH

2.2.1 Merokok

Menurut Kamus Dewan (2005), rokok bermaksud tembakau

yang digulung di dalam daun nipah, kertas dan sebagainya. Tembakau

mengandungi nikotin yang merangsang saraf dan meredakan

ketegangan perasaan (Sufean et al., 2004). Definisi merokok pula

dalam Kamus Dewan ini juga memberikan maksud menghisap rokok.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia mendefinisikan merokok

sebagai satu aktiviti ketagihan. Merokok secara tidak langsung boleh

menyebabkan seseorang itu terbabit dengan najis dadah kerana rokok

bunga kepada dadah. Merokok adalah satu tabiat yang digemari

sebahagian manusia pada zaman serba moden ini, malah ia menjadi

keperluan kepada golongan muda yang beranggapan merokok

kononnya melambangkan kedewasaan dan kematangan. Rokok adalah

silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm

dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang

telah dihancurkan. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan

dibiarkan membara agar asapnya dapat dihisap melalui mulut. Ada

dua jenis rokok, rokok yang berfilter dan tidak berfilter. Filter pada

rokok dibuat dari bahan serabut sintetis yang berfungsi menyaring

nikotin. Rokok biasanya dijual dalam bungkusan berbentuk kotak atau

kemasan kertas yang dapat dibawa kemana-mana sahaja.

Sejak kebelakangan ini, bungkusan rokok tersebut diletakkan

kata-kata amaran mengenai kesihatan manusia dimana ia dapat

mengingatkan kepada perokok akan bahaya kesihatan sekiranya

penggunaan rokok berleluasa dan berterusan, misalnya penyakit

kanser paru-paru atau serangan jantung merupakan penyakit utama

bagi perokok tegar. Manusia yang pertama menghisap rokok di dunia

adalah berbangsa India di Amerika Syarikat, difahamkan mereka

14

Page 15: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

menghisap bagi tujuan memenuhi keperluan ritual seperti memuja

dewa atau roh. Pada abad 16, Ketika bangsa Eropah menerokai benua

Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropah itu telah mencuba-cuba

menghisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropah.

Kemudian itu, kebiasaan merokok telah menjadi tabiat dalam

kalangan bangsawan Eropah. Akan tetapi, berbeza dengan bangsa

India yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropah manusia

merokok hanya untuk kesenangan semata-mata. Pada abad 17 pula,

para pedagang Sepanyol masuk ke Turki dan pada masa itu tabiat

merokok mulai tersebar ke negara-negara Islam seterusnya ke pelusuk

dunia.

2.2.2 Penyakit

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), memberikan

maksud penyakit sebagai sesuatu yang menyebabkan badan menjadi

sakit ( atau yang mengganggu kesihatan ).

Penyakit adalah keadaan tidak normal pada badan atau minda

yang menyebabkan ketidakselesaan, tidak berfungsi, atau mengalami

tekanan kepada orang yang terlibat atau persekitarannya. Kadang kala

istilah ini digunakan secara umum untuk menerangkan kecederaan,

kecacatan, sindrom, simptom, keburukan tingkah laku, dan variasi

biasa sesuatu struktur atau fungsi, sementara dalam konteks lain boleh

dianggap sebagai kategori yang boleh dibezakan.

2.2.3 Pengaruh

15

Page 16: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat (2007), memberikan

maksud pengaruh sebagai sesuatu tindakan atau tingkahlaku yang

memberikan kesan samada baik atau buruk kepada individu lain.

Pengaruh ini mempengaruhi nilai-nilai murni atau sosial golongan

yang berpengaruh.

Di dalam buku Gelagat Organisasi pula tulisan Stephen P.

Robbins telah mendefinisikan bahawa pengaruh sebagai kesan yang

diperolehi oleh pihak lain dalam kehidupan. Definisi ini menjelaskan

bahawa pengaruh telah lama wujud secara tunggal. Namun ia berlaku

antara pihak iaitu pihak yang berpengaruh dan yang dipengaruhi.

2.3 FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MEROKOK

Pakar Perubatan Promotif dan Perunding Kesihatan Perilaku,

Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Madya Dr. Khalib

Abdul Latiff berkata:`` Faktor berlakunya tabiat merokok banyak

dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti rakan-rakan, adat dan

budaya masyarakat setempat serta pengaruh iklan (rupa idola dan

model yang merokok).``Ia bukan kerana tidak tahu bahaya merokok

atau mendapat maklumat yang salah daripada rakan-rakan,'' katanya

sambil menyifatkan merokok sebagai amalan ikut-ikutan. Apatah lagi,

katanya, jika ia dipamerkan oleh model kepimpinan seperti ibu bapa,

ketua, guru, profesional di bidang perubatan. Menurutnya, terdapat

tiga kelas manusia yang perlu diberikan perhatian. Berikut adalah :

Manusia yang sedia ketagih, lazimnya orang tua. Mereka ini

memerlukan bimbingan serta kaunseling berhenti merokok

menerusi klinik-klinik bebas merokok, kaunselor atau laman

web yang menyediakan perkhidmatan seumpamanya.

Manusia yang masih belum ketagih. Mereka perlu

didedahkan secara langsung atau tidak langsung dengan

16

Page 17: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

maklumat mengenai keburukan merokok. Hal ini bertujuan

memberikan golongan ( responden )ini dua set maklumat

yang membolehkan mereka berfikir sama ada untuk

meneruskannya ataupun tidak.

Manusia yang masih belum terpengaruh dengan amalan ini

seperti kanak-kanak dan remaja yang masih bersekolah.

2.3.1 Tembakau dan Ekonomi

Perusahaan tembakau diperkenalkan di negara ini pada tahun

1959. Ia merupakan industri yang menghasilkan lebih kurang RM 150

juta setahun dalam bentuk jualan daun kering dan lebih RM 1,700 juta

dari jualan rokok di Malaysia. Industri ini telah memberi sumbangan

ekonomi yang penting di kawasan pertanian luarbandar khususnya di

Kelantan dan Terengganu. Pulangan yang tinggi dari penanaman

tembakau menarik ramai petani kini untuk beralih kepada tembakau

sebagai tanaman kontan yang menjadi mata pencarian utama keluarga

mereka.Tembakau juga memberi hasil pendapatan yang sungguh

lumayan kepada kerajaan melalui cukai-cukai dan industri

pengiklanan. Namun begitu, jika ia dilihat dari sudut jangkamasa yang

panjang, pengeluaran tembakau sebaliknya boleh mendatangkan

kerugian amat besar dari segi ekonomi dan juga alam sekitar.

Kemudian itu, perdagangan dunia ke atas daun tembakau kini

tidak lagi berkembang dengan pesatnya. Penurunan bilangan perokok

di negara-negara maju telah mengakibatkan kekurangan ke atas

permintaan tembakau oleh negara-negara tersebut, dan ini telah

menyebabkan pengeluaran berlebihan dalam pasaran dunia. Kepesatan

kemajuan dalam pasaran tembakau telah memberi impak yang sangat

besar di mana fenomena itu telah mempengaruhi kadar penyakit

terutamanya kanser.

Justeru, Kerugian ekonomi terjadi apabila perbelanjaan

terpaksa diperuntukkan dengan banyaknya bagi menampung kos

17

Page 18: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

perubatan untuk pesakit-pesakit yang menderita akibat satu punca

yang boleh dicegah sama sekali, iaitu tembakau. Setiap tahun bagi

tujuan merawat penyakit kanser sahaja, kerajaan membelanjakan tidak

kurang dari RM 1 bilion.

Kesimpulannya, tidak hairanlah faktor tembakau

sememangnya berkaitan dengan perniagaan hanya disebabkan untuk

kepentingan individu untuk mengaut keuntungan dalam pasaran

tembakau dan dalam secara tidak langsung telah memberi kesan yang

sangat besar yang melibatkan kos perubatan yang besar.

2.4 KESAN-KESAN MEROKOK

2.4.1 Tembakau dan Alam Sekitar

Penggunaan tanah pertanian untuk penanaman tembakau boleh

menjejaskan pengeluaran makanan. Contohnya, Malaysia mengimport

kira-kira 40% dari keperluan beras negara, sedangkan sawah padi pula

ditukarkan untuk ditanam dengan tembakau. Tanaman tembakau cepat

menghapuskan kesuburan tanah dan memerlukan penggunaan racun

serangga dan baja komersial yang mahal harganya dengan jumlah

yang banyak sekali. Kerosakkan kepada alam persekitaran turut

menjadikan kesan sampingan industri ini yang banyak menggunakan

kayu sebagai bahan bakar dalam proses pengawitan daun tembakau.

Adalah dianggarkan bahawa bagi setiap 300 batang rokok yang

dihasilkan di negara membangun, iaitu 1 batang pokok akan ditebang.

Racun asap rokok ialah punca utama pencemaran bagi tempat-

tempat di mana pengudaraan adalah terhad. Ia kini dikenalpasti

sebagai salah satu faktor penting yang menyumbang kepada sindrom

'bangunan tidak sihat' (Sick Building Syndrome) yang dialami oleh

18

Page 19: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

para penghuni bangunan-bangunan yang dilengkapkan dengan sistem

pendingin udara pusat.

2.4.2 Tembakau dan Kesan Sosial

Merokok merupakan aktiviti penggalak bagi budaya lepak

yang sedang melanda golongan muda dewasa ini. Penggunaan

tembakau dengan mudah dapat menjuruskan kepada perkara-perkara

mungkar dan keruntuhan moral umat manusia dan merupakan asas

bagi mencuba najis dadah. Didapati bahawa ramai penagih dadah di

negara ini adalah terdiri dari mereka yang mempunyai latarbelakang

keluarga yang mengalami penagihan (termasuk penagihan nikotin),

ataupun keluarga yang bermasaalah. Ibu bapa merupakan orang-orang

yang amat penting dalam mendidik anak-anak. Tingkah laku ibu bapa

yang ketagihkan rokok akan dijadikan teladan oleh anak-anak yang

menganggapkan bahawa bahan itu perlu dan berupaya mengatasi

kerunsingan. Di sebabkan terdapat banyak persamaan dalam ciri-ciri

dadah nikotin dengan heroin, maka ada kemungkinan bagi seseorang

yang mengambil dadah nikotin untuk kemudiannya bertukar untuk

mengambil dadah heroin pula.

Promosi rokok melalui pengiklanan dan juga penajaan aktiviti-

aktiviti sosial seperti hiburan liar dan sukan lasak boleh mengasyikkan

dan menjuruskan mereka yang terlibat ke arah perkara-perkara

maksiat. Budaya berhibur yang sedang hebat dikempenkan oleh

syarikat-syarikat tembakau adalah berunsurkan konsep kebebasan,

keseronokkan serta keriangan, dan semua ini menjadi tarikan kuat

bagi para remaja dan kanak-kanak. Aktiviti seperti ini mengenepikan

nilai-nilai keislaman di mana kerap berlaku pendedahan aurat dan

hilangnya batasan pergaulan lelaki dan perempuan.

19

Page 20: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 3

METODOLOGI KAJIAN

3.0 PENGENALAN

Kaedah pengumpulan data atau metodologi kajian merupakan

perkara asas yang utama dalam sesuatu penyelidikan. Tujuannya

adalah untuk memastikan data-data atau maklumat penyelidikan yang

bernilai dan diperolehi selaras dengan matlamat dan objektif kajian

penyelidikan yang dijalankan.

Metodologi juga sangat penting untuk mengenalpasti jenis data

yang hendak dikumpulkan. Ia merangkumi pengumpulan data jenis

primer atau sekunder bagi memperolehi keputusan. Manakala hasil

kajian adalah menggunakan kaedah analisis data yang berbentuk

kuantitatif dan kualitatif. Jenis kajian yang digunakan dalam kajian ini

adalah kajian kuantitatif yang menggunakan kaedah statistik untuk

mengetahui sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar

peningkatan penyakit di kawasan Seremban.

Bab ini juga turut membincangkan dan menghuraikan tentang

kaedah pengumpulan data dengan cara pemprosesan serta analisis

yang dipraktikkan.

3.1 SUMBER DATA

20

Page 21: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.11 Unit Analisis

Kajian ini menggunakan unit asas individu iaitu para pelajar di

Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2, Negeri

Sembilan. Bagi kaedah data dan maklumat 50 orang respondan akan

dipilih secara rawak dan mengisi segala maklumat yang diperlukan

dalam borang soal selidik.

3.1.2 Persampelan dan Teknik Persampelan

Data kajian ini diperoleh melalui borang soal selidik bagi

mendapatkan data primer. Selain itu, kajian juga menggunakan

maklumat luaran seperti majalah, internet, artikel serta bahan-bahan

bacaan ilmiah yang lain bagi mendapatkan data sekunder.

3.1.2.1 Kaedah Borang Soal Selidik

Dalam kajian ini, borang soal selidik telah digunakan untuk

mengkaji sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar

peningkatan penyakit di Seremban 2. Melalui kaedah ini, saya telah

mengedarkan borang soal selidik kepada para pelajar Kolej Teknologi

Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2, Negeri Sembilan secara

rawak. Tujuan borang selidik ini diedarkan adalah untuk menetukan

anggaran sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar

peningkatan penyakit di Seremban 2. Melalui pengedaran soal selidik

ini akan memberikan maklumat yang boleh dipercayai, sah dan

menepati objektif kajian yang dijalankan.

3.1.2.2 Horizon Masa

21

Page 22: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Kajian ini turut dijalankan berdasarkan kepada “ cross-

sectional study” iaitu jangka masa kajian yang berbentuk waktu

jangka pendek dan ia hanya dikumpul sekali sahaja. Selain melalui

kaedah ini juga, masa yang diambil oleh responden untuk mengisi

borang soal selidik juga begitu singkat iaitu tidak melebihi 30 minit

untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan.

3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

3.2.1 Instrumen Kajian

Instrumen kajian merupakan satu alat yang digunakan oleh

penyelidik ketika menjalankan sesuatu penyelidikan. Instrumen kajian

digunakan sebagai asas bagi memperolehi data sepertimana yang

dikehendaki oleh penyelidik untuk mencapai objektif kajian. Alat

yang digunakan dalam menjalankan kajian ini adalah satu set borang

selidik yang mengandungi empat (4) bahagian iaitu A, B, C, dan D.

3.2.1.1 Bahagian A

Di bahagian A mengandungi soalan-soalan objektif yang

menyatakan mengenai butiran-butiran peribadi responden seperti

jantina, umur, bangsa, status, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan

agama. Skala penggunaan yang digunakan adalah secara nominal. Skala

Dishotomous juga digunakan bagi tujuan mendapatkan jawapan iaitu

responden hanya diberikan dua (2) pilihan jawapan iaitu :

1. Ya

2. Tidak

3.2.1.2 Bahagian B

22

Page 23: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Di bahagian B pula mengandungi soalan-soalan berkenaan

persepsi responden tentang faktor-faktor yang menyebabkan

berlakunya tabiat merokok. Soalan pada bahagian ini adalah

menggunakan skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan bagi

membolehkan responden memilih sesuatu faktor mengikut

keutamaannya. Skala tersebut mengadungi :

1. Sangat Tidak Setuju

2. Tidak Setuju

3. Sederhana

4. Setuju

5. Sangat setuju

3.2.1.3 Bahagian C

Di bahagian C, responden akan menjawab soalan-soalan yang

mengukur tentang kesan-kesan merokok terhadap penyakit. Kaedah

pengukuran ini juga adalah berbentuk skala Likert 5 point yang perlu

dibulatkan mengikut pilihan.

3.2.1.4 Bahagian D

Di bahagian D pula ialah langkah-langkah yang boleh diambil

untuk mengatasi tabiat merokok. Kaedah pengukuran ini juga

berbentuk skala Likert 5 point yang perlu dibulatkan mengikut pilihan.

3.3 TEKNIK ANALISIS DATA

23

Page 24: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.3.1 Analisis Deskriptif

Penyelidikan deskriptif ialah kaedah yang digunakan untuk

memastikan dan menghuraikan ciri-ciri pembolehubah dalam sesuatu

situasi. Kaedah ini telah digunakan melalui penganalisan borang soal

selidik di mana kajian ini telah pun dijalankan oleh pengkaji-pengkaji

terdahulu. Kami telah menggunakan kaedah statistik bagi mengukur

lagi bukti ketepatan kawapan memalui bahagian A, B, C, dan D.

24

Page 25: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAB 4

ANALISIS DATA

4.0 PENGENALAN

Bab ini menerangkan setiap maklumat yang telah dianalisis

datanya daripada kajian soal selidik yang telah diedarkan sebelum ini

kepada pelajar Institut Pangajian Tinggi Swasta iaitu Kolej Teknologi

Alpha dan penduduk di kawasan Seremban 2, Negeri Sembilan. Soal

selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat tentang

sejauhmanakah tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit

kesihatan di kawasan Seremban 2.

Borang soal selidik yang diedarkan tersebut mengandungi

empat bahagian yang perlu dijawab oleh responden iaitu bahagian A,

B, C,dan D. Bahagian A dalam borang soal selidik adalah berkaitan

dengan maklumat asas responden iaitu jantina, umur, bangsa, taraf

pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, dan agama serta

soalan merokok atau tidak kepada respondan. Bahagian B pula

menerangkan persepsi responden terhadap faktor-faktor yang

menyebabkan tabiat merokok. Manakala bahagian C pula

menerangkan berkenaan dengan kesan-kesan merokok terhadap

penyakit. Bahagian yang terakhir sekali adalah bahagian D di mana ia

mengkaji berkaitan langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk

mengatasi masalah tabiat merokok. Hasil soal selidik yang diperolehi

dianalisis menggunakan kaedah SPSS di mana penggunaan kaedah ini

ialah untuk memudahkan penganalisan data dengan lebih mudah dan

25

Page 26: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

mengetahui peratus tertinggi atau terendah bagi setiap soalan yang

dikemukakan kepada responden.

4.1 KEKERAPAN

26

Statistics

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

N Valid 50 50 50 50 50 50 50 50

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0

Mean 1.38 1.44 1.14 1.30 1.50 1.32 1.06 1.68

Median 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

Std. Deviation .490 .760 .606 .544 .735 .587 .240 .471

Variance .240 .578 .368 .296 .541 .344 .058 .222

Skewness .510 1.372 4.508 1.664 1.122 1.699 3.821 -.796

Std. Error of Skewness .337 .337 .337 .337 .337 .337 .337 .337

Kurtosis -1.814 .213 19.727 1.982 -.186 1.943 13.124 -1.425

Std. Error of Kurtosis .662 .662 .662 .662 .662 .662 .662 .662

Page 27: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Berdasarkan kajian yang dijalankan, nilai min yang

paling tinggi adalah soalan responden seorang perokok atau tidak (A8)

dengan nilai sebanyak 1.68. nilai min kedua tertinggi adalah (A5) iaitu

jenis pekerjaan responden sebanyak 1.50 dan diikuti dengan kajian

tentang umur responden (A2) sebanyak 1.44. Seterusnya adalah (A1)

iaitu jantina responden sebanyak 1.38. Manakala (A6) pula adalah

kajian mengenai tingkat pendapatan responden sebanyak 1.32 dan

diikuti oleh (A4) iaitu kajian tentang status responden sebanyak 1.30.

Seterusnya adalah kajian mengenai bangsa responden (A3) sebanyak

1.14. Dan kajian tentang nilai min yang paling rendah adalah (A7)

iaitu berkenaan agama responden yang mencatat jumlah min sebanyak

1.06.

4.1.1 Jadual 1 : Jantina

27

A1

Frequenc

y Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Lelaki 31 62.0 62.0 62.0

Perempua

n19 38.0 38.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

Page 28: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Berdasarkan analisis yang dibuat dalam Jadual 1 diatas

menunjukkan jantina yang diwakili oleh responden. Jumlah responden

adalah seramai 50 orang. Di antara golongan lelaki dan perempuan.

Golongan lelaki mencatatkan nilai peratusan yang paling tinggi iaitu

seramai 31 orang dengan peratusan sebanyak 62%. Manakala

golongan perempuan pula mencatatkan nilai purata yang sedikit iaitu

sebanyak 19 orang dengan peratusan sebanyak 38% sahaja.

4.1.2 Jadual 2 : Umur

28

A2

Frequenc

y Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid < 25 tahun 36 72.0 72.0 72.0

25 tahun - 30

tahun6 12.0 12.0 84.0

> 30 tahun 8 16.0 16.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

Page 29: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 2 menunjukkan peringkat umur responden yang mengisi

borang soal selidik iaitu terdiri daripada pelajar Kolej Tekonologi

Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2.

Bagi responden yang berumur kurang daripada 25 tahun adalah

responden yang tertinggi dimana 72% daripada keseluruhan

responden. Responden yang berumur lebih daripada 30 tahun adalah

merupakan responden yang kedua tertinggi iaitu mempunyai 19%

29

Page 30: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

manakala responden yang berumur diantara 25 tahun sehingga 30

tahun mempunyai nilai paling sedikit adalah sebanyak 16% daripada

jumlah keseluruhan responden.

4.1.3 Jadual 3 : Bangsa

A3

Frequenc

y Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Melayu 47 94.0 94.0 94.0

Cina 1 2.0 2.0 96.0

lain-lain 2 4.0 4.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

30

Page 31: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Berdasarkan Jadual 3 di atas ia melibatkan perbezaan nilai

berdasarkan kategori bangsa responden. Responden yang mencatat

nilai tertinggi adalah bangsa Melayu iaitu seramai 47 orang yang

mewakili 94% daripada jumlah keseluruhan, diikuti oleh lain-lain

bangsa iaitu seramai 2 orang dan sebanyak 4%. Manakala bangsa Cina

mencatatkan nilai kedua terendah iaitu seramai 1 orang yang sebanyak

2%. Manakala bangsa India tidak mencatatkan jumlah terus menjadi

jumlah yang paling sedikit responden.

4.1.4 Jadual 4 : Status

31

A4

Frequen

cy Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Bujang 37 74.0 74.0 74.0

Berkahwin 11 22.0 22.0 96.0

Janda/Duda 2 4.0 4.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

Page 32: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

32

Page 33: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 4 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepada

status responden. Responden yang mencatat status yang paling tinggi

adalah Bujang iaitu seramai 37 orang mewakili 74% daripada nilai

keseluruhan. Status Berkahwin pula mencatat nilai kedua tertinggi

iaitu seramai 11 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 22%

dan diikuti status Janda/Duda mencatat 2 orang dan nilai peratusan

sebanyak 4% dimana status Janda/Duda merupakan nilai paling

sedikit daripada keseluruhan responden.

4.1.5 Jadual 5 : Jenis Pekerjaan

33

A5

Frequenc

y Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Pelajar 32 64.0 64.0 64.0

Sektor

kerajaan11 22.0 22.0 86.0

Sektor swasta 7 14.0 14.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

Page 34: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 5 menunjukkan latar belakang jenis pekerjaan

responden di Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2.

Golongan responden terbesar adalah tertinggi daripada golongan

pelajar iaitu seramai 32 orang dan jumlah peratusannya iaitu 64%.

Diikuti oleh golongan pekerja di sektor kerajaan seramai 11 orang dan

peratusannya adalah 22%. Seterusnya golongan pekerja di sektor

swasta mencatat seramai 7 orang dan jumlah peratusannya 14%

merupakan jumlah yang paling rendah.

4.1.6 Jadual 6 : Tingkat Pendapatan

34

A6

Frequenc

y Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid < RM 1000 37 74.0 74.0 74.0

RM 1000 - RM

300010 20.0 20.0 94.0

> RM 3000 3 6.0 6.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

Page 35: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 6 menunjukkan tingkat pendapatan para responden di

Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2. Pada tingkat

35

Page 36: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

pendapatan yang kurang daripada RM 1000 adalah seramai 37 orang

dan hanya mewakili 74%. Diikuti oleh tingkat pendapatan responden

yang melebihi RM 1000 sehingga RM 3000 yang hanya mewakili 10

orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 20%. Manakala

tingkat pendapatan responden yang melebihi RM 3000 adalah

sebanyak 3 orang yang hanya mewakili 6%.

4.1.7 Jadual 7 : Agama

36

A7

Frequenc

y Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Islam 47 94.0 94.0 94.0

Kristian 3 6.0 6.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

Page 37: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 7 menunjukkan perbezaan nilai berdasarkan kepada

agama responden. Responden yang mencatat agama yang paling tinggi

adalah Islam iaitu seramai 47 orang mewakili 94% daripada nilai

keseluruhan. Agama Kristian pula mencatat nilai kedua tertinggi iaitu

seramai 3 orang dan mencatat jumlah peratusan sebanyak 6% daripada

keseluruhan responden iaitu 50 orang responden.

4.1.8 Jadual 8 : Merokok

37

A8

Frequenc

y Percent

Valid

Percent

Cumulative

Percent

Valid Ya 16 32.0 32.0 32.0

Tidak 34 68.0 68.0 100.0

Total 50 100.0 100.0

Page 38: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Jadual 8 menerangkan tentang sama ada responden merokok

ataupun tidak. Berdasarkan jadual menunjukkan peratusan yang

merokok ialah 16 orang dan mewakili jumlah peratusan sebanyak

38

Page 39: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

32%, manakala baki responden menyatakan tidak merokok iaitu

seramai 34 orang dan mencatat jumlah peratusan yang tertinggi

sebanyak 86%.

4.2 T-TEST

39

Group Statistics

A8 N Mean

Std.

Deviation

Std. Error

Mean

C2 Ya 16 4.12 .806 .202

Tidak 34 4.82 .387 .066Independent Samples Test

Levene's

Test for

Equality of

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. T df

Sig. (2-

tailed)

Mean

Differe

nce

Std. Error

Difference

95%

Confidence

Interval of

the

Difference

Lower Upper

C

2

Equal

variances

assumed

14.16

4.000 -4.165 48 .000 -.699 .168 -1.036 -.361

Equal

variances

not

assumed

-3.292 18.330 .004 -.699 .212 -1.144 -.253

Page 40: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Ujian Terhadap Persamaan Varians :

Langkah 1 : Penyertaan Hipotesis

Ho = µmerokok = µtidak merokok

H1 = µmerokok ≠ µtidak merokok

Langkah 2 : Penentuan Nilai T-Test

Nilai-p / sig = 0.000

Langkah 3 : Penentuan Nilai Genting

α= 0.05

Langkah 4 : Keputusan

Nilai-p ( 0.000) < α = 0.05

Tolak Ho

Langkah 5 : Kesimpulan

40

Page 41: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Equal variances not assumed

Tidak terdapat cukup bukti untuk menyokong dakwaan bahawa

varians bagi kedua-dua populasi adalah sama. Oleh itu, dapat

disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan tabiat merokok

mempengaruhi kadar penyakit di sekitar Seremban 2.

Ujian Terhadap Perbezaan Pembolehubah Tidak Bersandar :

Ujian ini dilakukan bagi melihat hubungan antara soalan A8

(iaitu adakah anda merokok) dengan C2 (menyebabkan penyakit

kanser). Berpandukan kepada analisis tersebut kajian dilakukan adalah

signifikan menunjukkan bahawa orang yang merokok akan mendapat

penyakit kanser dengan lebih mudah berbanding dengan orang tidak

merokok.

Langkah 1 : Penyertaan Hipotesis

Ho = µmerokok = µ tidak merokok

H1 = µmerokok ≠ µtidak merokok (claim)

Langkah 2 : Penentuan Nilai T-Test

Nilai-p / sig = 0.004 / 2

= 0.002

Langkah 3 : Penentuan Nilai Genting

α= 0.05

41

Page 42: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Langkah 4 : Keputusan

Nilai-p ( 0.002 ) < α ( 0.05 )

Tolak Ho

Langkah 5 : Kesimpulan

Data yang diperolehi signifikan 5% mengandungi cukup bukti

untuk menolak Ho. Ini juga telah membukitkan bahawa orang yang

merokok akan mudah mendapat penyakit kanser.

42

Page 43: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.3 CROSSTABS

4.3.1 Pengujian CHI-SQUARE

Jadual di bawah menunjukkan hasil analisis chi-square yang

berkaitan samada tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di

sekitar Seremban 2.

43

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

A8 * B3 50 100.0% 0 .0% 50 100.0%A8 * B3 Crosstabulation

B3

Tota

l

Sangat

tidak setuju

Tidak

setuju

Sederhan

a

Bersetuj

u

Sangat

bersetuju

A

8

Ya Count 4 3 3 2 4 16

Expected

Count1.6 1.6 1.6 6.7 4.5 16.0

Tida

k

Count 1 2 2 19 10 34

Expected

Count3.4 3.4 3.4 14.3 9.5 34.0

Total Count 5 5 5 21 14 50

Expected

Count5.0 5.0 5.0 21.0 14.0 50.0

Page 44: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Berdasarkan kajian ini, 50 orang responden yang telah dipilih secara

rawak dari Kolej Teknologi Alpha dan sekitar Seremban 2.

Berdasarkan jadual diatas terdapat 5 hasil analisis yang dikaji iaitu

1) Sangat Tidak Setuju

2) Tidak Setuju

3) Sederhana

4) Bersetuju

5) Sangat Bersetuju

Berdasarkan kepada keputusan analisis tersebut. Nilai pearson

chi-square ( 13.848 ) dan mempunyai nilai signifikan sebanyak

(0.008). Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa tabiat merokok

44

Chi-Square Tests

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

Pearson Chi-Square 13.848a 4 .008

Likelihood Ratio 14.262 4 .007

Linear-by-Linear

Association8.058 1 .005

N of Valid Cases 50

a. 7 cells (70.0%) have expected count less than 5.

The minimum expected count is 1.60.

Page 45: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

mempengaruhi kadar penyakit terus kepada kehidupan manusia. Oleh

yang demikian, ia mempunyai hubungan yang signifikan dan positif.

4.4 REALIBILITY

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

Cronbach's

Alpha Based

on

Standardize

d Items

N of

Items

.824 .823 8

45

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 50 100.0

Excluded 0 .0

Total 50 100.0

a. Listwise deletion based on all

variables in the procedure.

Inter-Item Correlation Matrix

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

D1 1.000 .854 .178 .262 .418 .480 .316 .166

D2 .854 1.000 .176 .194 .423 .535 .335 .101

D3 .178 .176 1.000 .157 .311 .279 .301 .427

D4.262 .194 .157

1.00

0.506 .283 .307 .164

D5 .418 .423 .311 .506 1.000 .608 .526 .275

D6 .480 .535 .279 .283 .608 1.000 .749 .453

D7 .316 .335 .301 .307 .526 .749 1.000 .488

D8 .166 .101 .427 .164 .275 .453 .488 1.000

Page 46: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Scale Statistics

Mean

Varianc

e

Std.

Deviation

N of

Items

34.20 25.959 5.095 8

Berdasarkan hasil kajian yang di analisis, hanya 50 orang

responden yang dipilih. Dalam jadual diatas, reabiliti statistik bagi

nilai Cronbach’s Alpha iaitu sebanyak (0.824) berbanding dengan

Cronbach’s Alpha Based on standardized item iaitu sebanyak (0.823).

Hal ini menunjukkan analisis ini mempunyai kekuatan hubungan

kebolehpercayaan Cronbach’s Alpha yang sangat baik kerana nilai

tersebut melebihi α = 0.6.

4.5 ANOVA

46

Page 47: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Descriptives

A8

N Mean

Std.

Deviation

Std.

Error

95% Confidence

Interval for Mean

Minimum Maximum

Lower

Bound

Upper

Bound

Sangat

tidak setuju5 1.20 .447 .200 .64 1.76 1 2

Tidak setuju 2 1.50 .707 .500 -4.85 7.85 1 2

Sederhana 1

51.47 .516 .133 1.18 1.75 1 2

Bersetuju 1

41.86 .363 .097 1.65 2.07 1 2

Sangat

bersetuju

1

41.93 .267 .071 1.77 2.08 1 2

Total 5

01.68 .471 .067 1.55 1.81 1 2

47

ANOVA

A8

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

Between

Groups3.204 4 .801 4.695 .003

Within Groups 7.676 45 .171

Total 10.880 49

Page 48: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Hipotesis :

Ho : µ1 = µ2 = µ3 = µ4 = µ5

H1 : Sekurang-kurangnya satu min adalah berbeza

Berdasarkan jadual deskriptif diatas menunjukkan seramai 50

orang responden yang berkeyakinan. Bagi soalan A8 responden

menjawab sangat setuju, setuju, sederhana, tidak setuju dan sangat

tidak setuju.

Nilai min yang tinggi adalah bagi responden yang menyatakan

sangat bersetuju sebanyak 1.93, diikuti bersetuju iaitu sebanyak 1.83,

tidak setuju sebanyak 1.50, sederhana 1.47, manakala sangat tidak

setuju sebanyak 1.20.

Selain itu, data ini juga memaparkan sisihan piawai dan min

square iaitu bagi nilai sisihan piawai antara kumpulan ialah sebanyak

3.204, manakala dalam kumpulan pula bernilai 7.676. bagi min square

pula masing-masing mencatatkan nilai 0.801 dan 0.171 dengan nilai

sig sebanyak 0.03.

Melalui ujian tersebut dapat disimpulkan bahawa :

Ho : Tidak terdapat perbezaan di antara sangat tidak setuju, tidak setuju,

tidak pasti, setuju, dan sangat setuju.

H1 : Terdapat perbezaan di antara sangat tidak setuju, tidak setuju, tidak

pasti, setuju, dan sangat setuju.

48

Page 49: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.6 REGRESI

Model Summaryb

Model R

R

Square

Adjusted R

Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

1 .671a .451 .427 .357 1.677

a. Predictors: (Constant), B5, C2

b. Dependent Variable: A8

ANOVAb

Model

Sum of

Squares df

Mean

Square F Sig.

1 Regression 4.902 2 2.451 19.271 .000a

Residual 5.978 47 .127

Total 10.880 49

a. Predictors: (Constant), B5,

C2

b. Dependent Variable: A8

49

Page 50: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Berdasarkan analisis yang dibuat diatas, pembolehubah

bersandar adalah A8 iaitu tentang responden merokok ataupun tidak.

Manakala pembolehubah tidak bersandar adalah C2 dan B5. Dalam

model analisis yang dibuat diatas dapat disimpulkan bahawa soalan

(A8) yang mempunyai R² sebanyak 0.451 boleh dikatakan mempunyai

kekuatan hubungn iaitu sebanyak 45.1% ( 0.451 x 100 ). Nilai tetap

ialah 0.022 mempunyai hubungan yang positif dengan (C2) iaitu

sebanyak 0.237 dan signifikan iaitu sebanyak 0.009. Manakala nilai

tetap 0.022 untuk B5 mempunyai hubungn positif iaitu sebanyak

0.193 dan ia merupakan signifikan sebanyak 0.000.

Bagi model matematik bagi output pula dapat digambarkan

seperti berikut :

Y = ß0 + ß1 X 1 + ß1 X 2

50

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) .022 .371 .059 .954

C2 .237 .087 .321 2.708 .009

B5 .193 .049 .472 3.979 .000

a. Dependent Variable: A8

Page 51: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Y = 0.022 + 0.237 XC2 + 0.193 XB5

Model regresi ini adalah model yang bagus kerana F ialah

19.271 dengan nilai signifikannya 0.000 ª kurang daripada nilai alpha

iaitu 0.05 model ini juga menerangkan bahawa varians A8 iaitu 0.451

iaitu R-square.

CARTA

RALAT BERTABURAN NORMAL

51

Page 52: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

52

Page 53: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.6

Descriptives

A8

Statisti

c

Std.

Error

B5 Ya Mean 1.94 .281

95% Confidence

Interval for Mean

Lower

Bound1.34

Upper

Bound2.54

5% Trimmed Mean 1.82

Median 2.00

Variance 1.262

Std. Deviation 1.124

Minimum 1

Maximum 5

Range 4

53

Case Processing Summary

A8

Cases

Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent

B5 Ya 16 100.0% 0 .0% 16 100.0%

Tidak 34 100.0% 0 .0% 34 100.0%

Page 54: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Interquartile Range 2

Skewness 1.426 .564

Kurtosis 2.367 1.091

Tida

k

Mean 3.41 .141

95% Confidence

Interval for Mean

Lower

Bound3.13

Upper

Bound3.70

5% Trimmed Mean 3.43

Median 3.00

Variance .674

Std. Deviation .821

Minimum 1

Maximum 5

Range 4

Interquartile Range 1

Skewness -.573 .403

Kurtosis 1.239 .788

Berdasarkan output di atas, ianya adalah perbandingan pendapat

responden samada responden merokok ataupun tidak ( A8 ) serta

kesan faktor-faktor terhadap pengaruh keluarga sebagai peranan dalam

menyumbang kepada rokok ( B5 ).

Berdasarkan output di atas didapati bahawa skewness error bagi

pendapat meningkat ( 1.426 / 0.564 ) dengan nilai sebanyak 2.0 dan

54

Page 55: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

ini menunjukkan andaian taburan normal serta dapat diterima kerana

di antara -2 dan +2. maka ujian parametrik dapat diteruskan.

Tests of Normalityb

D5

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

C3 Sederhana .256 7 .182 .833 7 .086

a. Lilliefors Significance Correction

b. C3 is constant when D5 = Sangat tidak setuju. It has been omitted.

Berdasarkan kepada jadual (output) ianya adalah perbandingan

didapati Shapiro-Wilk pendapat responden (C3) mengenai penyakit

kepada masyarakat (perokok pasif) mempunyai nilai yang tinggi pada

statistik pembolehubah peranan media massa mengiklankan

keburukan merokok (D5) iaitu pada aras keertian 0.833 pada nilai

signifikan 0.086. Berpandukan contoh, didapati nilai signifikan

adalah lebih kecil dari 0.05 bagi setiap ujian normaliti. Tambahan

pula, didapati terdapat lebih daripada 20 pengukuran. Maka dengan

ini, adalah sesuai dikatakan bahawa taburan diandaikan tertabur secara

normal dan ujian parametrik dapat dijalankan.

55

Page 56: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

STEM-AND-LEAF PLOTS

B5 Stem-and-Leaf Plot for

A8= Ya

Frequency    Stem &  Leaf

7.00        1 .  0000000

.00        1 .

5.00        2 .  00000

.00        2 .

3.00        3 .  000

1.00 Extremes    (>=5.0)

Stem width:         1

Each leaf:       1 case(s)

B5 Stem-and-Leaf Plot for

A8= Tidak

Frequency    Stem &  Leaf

1.00 Extremes    (=<1.0)

2.00        2 .  00

.00        2 .

15.00        3 .  000000000000000

.00        3 .

14.00        4 .  00000000000000

.00        4 .

2.00        5 .  00

56

Page 57: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Stem width:         1

Each leaf:       1 case(s)

Graf di atas menunjukkan perbandingan di antara responden

seorang perokok ataupun tidak ( A8 ) dengan faktor yang

mempengaruhi tabiat merokok adalah pengaruh keluarga ( B5 ).

Berdasarkan kepada graf di atas, didapati terdapat responden ke 50

yang menyatakan ‘ya’ manakala responden ke 48 menyatakan ‘tidak’

57

Page 58: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

bahawa faktor pengaruh keluarga dapat mempengaruhi responden

merokok atau tidak.

BAB 5

KESIMPULAN

5.0 PERBINCANGAN KEPADA ANALISIS YANG DIJALANKAN

Daripada kajian yang telah dijalankan, pelajar kolej Teknologi

Alpha dan penduduk di sekitar Seremban 2 mendapati bahawa tabiat

merokok mempengaruhi kadar penyakit dan memberi kesan langsung

kepada mereka yang menghisap rokok. Keadaan ini wujud adalah

kerana beberapa faktor dan langkah-langkah yang agresif perlu

diambil dan harus diberi perhatian oleh pihak kerajaan dalam usaha

menangani masalah ini.

5.1 KEPUTUSAN DAN KESIMPULAN YANG DIPEROLEHI

Secara keseluruhan daripada hasil kajian yang dijalankan adalah

berdasarkan kepada individu-individu yang terdiri daripada golongan

pelajar di IPTS Kolej Teknologi Alpha dan masyarakat di sekitar

Seremban 2. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi mendapati

bahawa kebanyakan dari mereka mengetahui dan mempunyai

maklumat berkenaan akibat merokok dalam kesihatan. Oleh itu,

kesan-kesan serta langkah-langkah yang sewajarnya harus diambil

58

Page 59: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

oleh masyarakat adalah releven dan perlu dalam usaha yang drastik

menangani isu rokok ini.

5.3 CADANGAN KEPADA KAJIAN YANG DIJALANKAN

Kajian lanjutan perlu dijalankan supaya dapatan yang lebih baik

diperolehi. Berikut dinyatakan beberapa cadangan yang boleh

diberikan perhatian untuk melaksanakan kajian pada masa akan

datang. Kajian yang dijalankan ini hanyalah meliputi responden yang

terdiri daripada pelajar Kolej Teknologi Alpha dan penduduk di

sekitar Seremban 2. Keputusan dari kajian ini tidak menunjukkan

keputusan yang sebenar bagi merokok mempengaruhi kadar penyakit

di Seremban.

Kajian boleh dimantapkan lagi pada masa akan datang dengan

menggunakan sampel dari seluruh negeri agar maklum balas yang

diterima lebih tepat dan menyeluruh. Kajian ini juga hanya merujuk

kepada kajian berkenaan punca-punca. Kesan-kesan dan langkah-

langkah mengatasi tabiat merokok. Oleh itu, dicadangkan aspek kajian

bagi memperolehi keputusan yang lebih terperinci adalah dengan

melihat pertumbuhan kependudukan supaya dapat menilai lebih lanjut

tentang kesan tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di

Seremban 2.

Dalam mengatasi tabiat merokok ini, semua pihak harus

berganding bahu agar tabiat ini dapat dihapuskan dalam generasi yang

akan datang. Kesedaran dalam masyarakat untuk membendung

masalah ini berleluasa amat penting supaya generasi yang baru ini

tidak ketagih disebabkan hanya sebatang rokok.

Peranan kerajaan juga amat diperlukan dalam fenomena

membendung tabiat merokok yang semakin berleluasa kini. Usaha

meningkatkan lagi harga sekotak rokok dan sekatan dalam

penyeludupan rokok secara haram harus dipertingkatkan lagi supaya

masyarakat tidak mengalami ketagihan tabiat merokok.

59

Page 60: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

5.4 RUMUSAN KEPUTUSAN

Melalui analisis kajian yang dilakukan, dapatlah disimpulkan

bahawa tabiat merokok dapat mempengaruhi kadar penyakit di

kawasan Seremban 2. Kesan negatif yang ada pada sebatang rokok

mampu memberikan impak negatif kepada tahap kesihatan manusia.

Dalam kajian ini, 50 orang responden telah dipilih secara rawak

bagi mendapatkan hasil analisis. Para responden ini terdiri daripada

warga Kolej Teknologi Alpha, penduduk Seremban 2, Negeri

Sembilan dan juga kawasan sekitarnya. Bahagian B adalah berkaitan

dengan faktor-faktor kepada merokok yang menjadi ketagihan dalam

kehidupan seharian. Hasil kajian yang diperolehi, kebanyakkan

responden adalah bersetuju bahawa tabiat merokok mempengaruhi

kadar penyakit di kawasan Seremban 2.

Kajian yang dilakukan adalah berbentuk deskriptif dan

gabungan. Bahagian D dalah berkaitan dengan kesan negatif kepada

perokok tegar. Daripada kajian yang dilakukan ke atas 50 orang

responden yang dipilih secara rawak, didapati bahawa kesan-kesan

tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di mana telah

dinyatakan dapat diterima oleh responden. Kebanyakkan maklum

balas yang diterima daripada para responden mengenai kesan-kesan

tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit juga mendapat respon

yang positif.

60

Page 61: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

5.2 PERBINCANGAN ANALISIS

Hasil kajian ini mendapati bahawa terdapat hubungan yang

signifikan di antara tabiat merokok dengan para responden. Daripada

hasil kajian yang dilakukan, kebanyakkan daripada responden

berpendapat bahawa tabiat merokok mempengaruhi kadar penyakit di

kawasan Seremban 2.

61

Page 62: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

ALPHA COLLEGE OF TECHNOLOGY

DENGAN KERJASAMA

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

TAJUK :

SEJAUHMANAKAH TABIAT MEROKOK MEMPENGARUHI

KADAR PENYAKIT DI SEREMBAN 2

DISEDIAKAN OLEH :

MOHD ZAIDY BIN BUANG 880725-01-5559 194192

Kesudian dan kerjasama anda menjawab borang soal selidik ini amatlah dihargai dan

BORANG SOAL SELIDIK

Arahan : sila jawab soalan-soalan yang dikemukakan mengikut arahan yang diberikan.

62

Page 63: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

Terima kasih.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN

Sila tandakan dan lengkapkan maklumat-maklumat berikut :

1. Jantina

i. Lelaki

ii. Perempuan

2. Umur

i. Kurang dari 25 tahun

ii. 25 tahun – 30 tahun

iii. Lebih 30 tahun

3. Bangsa

i. Melayu

ii. Cina

iii. India

iv. Lain-lain

4. Status

i. Bujang

ii. Berkahwin

iii. Janda/duda

5. Jenis pekerjaan

i. Pelajar

ii. Sektor kerajaan

iii. Sektor swasta

iv. Persendirian

63

Page 64: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

6. Tingkat pendapatan

i. Kurang dari RM1000

ii. RM1000 – RM3000

iii. Lebih RM3000

7. Agama

i. Islam

ii. Kristian

iii. Hindu

iv. Buddha

v. Lain-lain

8. Adalah anda seorng perokok ?

i. Ya

ii. tidak

64

Page 65: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAHAGIAN B : FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN

PENINGKATAN TABIAT MEROKOK

Berpandukan skala berikut, sila nyatakan tahap pengetahuan anda

berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan tabiat

merokok.

1. Sangat tidak setuju

2. Tidak setuju

3. Sederhana

4. Bersetuju

5. Sangat bersetuju

1 2 3 4 5

1 Mengatasi stress/tekanan

2 Pengaruh media massa/masyarkat sekeliling

3 Sifat ingin mencuba sesuatu yang baru

4 Ketagihan

5 Pengaruh keluarga

6 Membentuk imej diri agar dianggap

berani/hebat/dewasa dan lain-lain.

7 Langkah penguatkuasaan oleh pihak kerajaan

terhadap larangan menjual rokok kepada remaja

berumur 18 tahun ke bawah lemah/gagal.

8 Kurangnya kesedaran dalam diri dan masyarakat

65

Page 66: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

BAHAGIAN C : KESAN-KESAN MEROKOK

Berpandukan skala berikut, sila nyatakan tahap pengetahuan anda

berkaitan kesan-kesan merokok.

1. Sangat tidak setuju

2. Tidak setuju

3. Sederhana

4. Bersetuju

5. Sangat bersetuju

BAHAGIAN D : LANGLAH-LANGKAH MENGATASI TABIAT

MEROKOK

Berpandukan skala berikut, sila nyatakan pendapat anda mengenai

langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk menangani masalah

ketagihan merokok.

1. Sangat tidak setuju

66

1 2 3 4 5

1 Perbelanjaan meningkat ( kewangan )

2 Penyakit seperti kanser, batuk, strok dan lain-

lain.

3 Penyakit kepada masyarakat ( perokok pasif )

4 Kurang stamina ( kemurungan )

5 Ketagihan yang berterusan

6 Lahir generasi yang kurang upaya ( OKU ) atau

tidak sempurna.

7 Risiko kematian adalah tinggi.

8 Mempercepatkan kemerosotan mental.

Page 67: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

2. Tidak setuju

3. Sederhana

4. Bersetuju

5. Sangat bersetuju

1 2 3 4 5

1 Kempen Anti-Rokok

2 Seminar “ Budaya Sihat Tanpa Rokok “

3 Pendidikan awal diterapkan ( kanak-kanak )

4 Amaran kerajaan diperketatkan lagi.

5 Peranan media massa mengiklankan keburukan

merokok.

6 Memberikan petua-petua mengatasi gian rokok.

7 Merujuk ke “ Klinik Berhenti Merokok “

8 Membimbing bagi menjalani kehidupan tanpa

rokok.

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

67

Page 68: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 2.0

1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 3.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 2.0

1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0

1.0 3.0 1.0 2.0 3.0 3.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0

1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0

1.0 2.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0

1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0

1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0

68

Page 69: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0

1.0 3.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0

2.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0

1.0 3.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0

69

Page 70: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

3.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0

3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0

3.0 2.0 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 5.0

3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0

4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0

5.0 2.0 2.0 5.0 2.0 3.0 4.0 5.0

3.0 3.0 4.0 2.0 5.0 3.0 1.0 3.0

70

Page 71: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

5.0 2.0 2.0 5.0 1.0 1.0 3.0 3.0

4.0 4.0 3.0 5.0 3.0 2.0 4.0 3.0

5.0 3.0 1.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0

2.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0 3.0

3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0

1.0 1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 5.0 1.0

3.0 4.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0

2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0

4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0 3.0

3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 5.0 4.0

2.0 3.0 3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 5.0

3.0 5.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 5.0

3.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0

3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0

5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0

5.0 4.0 5.0 4.0 1.0 5.0 5.0 3.0

5.0 4.0 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0

1.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0

1.0 1.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 3.0

4.0 3.0 2.0 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0

4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 5.0

3.0 4.0 5.0 5.0 4.0 2.0 3.0 3.0

71

Page 72: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.0 5.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0

3.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 3.0 3.0

3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 1.0 4.0 5.0

4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 4.0 5.0

3.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 5.0 4.0

3.0 4.0 5.0 3.0 3.0 3.0 5.0 5.0

4.0 4.0 5.0 1.0 2.0 1.0 5.0 5.0

1.0 1.0 2.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0

4.0 5.0 4.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0

1.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0

4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 5.0

2.0 4.0 1.0 3.0 4.0 1.0 3.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 5.0 5.0

4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0

3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 1.0 2.0 2.0

1.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0

1.0 4.0 4.0 5.0 1.0 1.0 2.0 5.0

3.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

72

Page 73: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0

5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0

4.0 4.0 5.0 2.0 3.0 2.0 5.0 3.0

5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.0

4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0

5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 3.0 3.0

4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0

5.0 4.0 3.0 3.0 5.0 3.0 3.0 1.0

4.0 5.0 4.0 1.0 5.0 3.0 3.0 3.0

5.0 3.0 3.0 3.0 5.0 3.0 5.0 3.0

73

Page 74: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

4.0 3.0 3.0 3.0 5.0 1.0 5.0 1.0

5.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 3.0 2.0 3.0

2.0 5.0 4.0 3.0 5.0 1.0 1.0 1.0

4.0 3.0 3.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0

5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0

2.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0

5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 1.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.0 3.0 5.0

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 2.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0

5.0 5.0 4.0 3.0 5.0 3.0 5.0 5.0

5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0

3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0

74

Page 75: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 2.0 2.0 1.0 2.0 2.0 2.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0

5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 4.0 5.0 4.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0

3.0 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

75

Page 76: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8

3.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0

4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 3.0 2.0 4.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 4.0 5.0 5.0 3.0 3.0 4.0 5.0

3.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0 3.0 2.0

3.0 3.0 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 5.0

5.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 5.0

4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0

4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0

3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0

5.0 5.0 5.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0

76

Page 77: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.0 5.0

5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 2.0 3.0 2.0

3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0

5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 5.0

4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0

4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

1.0 1.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

2.0 2.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0

4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 4.0

5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 3.0

4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0

4.0 3.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0

5.0 5.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0

3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0

2.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

77

Page 78: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0

3.0 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0 3.0 4.0

1.0 1.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0

4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 5.0 5.0 5.0

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

78

Page 79: Kaedah penyelidikan

PMN 3134 KAEDAH PENYELIDIKAN

79